Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2007:BB4161

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
24-09-2007
Datum publicatie
25-09-2007
Zaaknummer
TBS 2007/092
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Omzetting tbs met voorwaarden in tbs met dwangverpleging

Gebleken is dat de reclassering, ondanks vele inspanningen, geen uitvoering kan geven aan de terbeschikkingstelling met voorwaarden. Betrokkene heeft bij herhaling blijk gegeven niet op adequate wijze mee te werken aan het vormgeven van de voorwaarden van een ambulante behandeling van diens problematiek.

Gezien de onmogelijkheid van behandeling in het kader van de terbeschikkingstelling met voorwaarden en het hoge recidiverisico, is het hof van oordeel dat de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen de verpleging van overheidswege eist als in de hierna te vermelden beslissing is vervat.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM

TBS 2007/092

Beslissing d.d. 24 september 2007

De kamer van het hof als bedoeld in artikel 67 van de Wet op de rechterlijke organisatie heeft te beslissen op het beroep van

[Terbeschikkinggestelde],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

verblijvende [verblijfplaats].

Het beroep is ingesteld tegen de beslissing van de rechtbank te Haarlem van 5 februari 2007, houdende de beslissing dat de terbeschikkinggestelde alsnog van overheidswege zal worden verpleegd.

Overwegingen:

• Het hof zal de beslissing van de rechtbank dienen te vernietigen, daar het recht zal doen mede op grond van nieuwe stukken en op grond van hetgeen de getuige-deskundige ter zitting van het hof heeft verklaard.

• Gebleken is dat de reclassering, ondanks vele inspanningen, geen uitvoering kan geven aan de terbeschikkingstelling met voorwaarden.

Eerst werd betrokkene door de reclassering aangemeld bij De Waag. Door De Waag kon echter geen behandelaanbod worden gedaan, daar betrokkene de delicten stenisch ontkent en aangeeft dat de citaten uit de pro-justitiarapportages die hem zijn voorgehouden, zijn gelogen.

Nadien is door de reclassering contact opgenomen met De Tender te Deventer en de FPK Assen. Beide behandelinstellingen konden betrokkene geen behandelaanbod doen. FPA Heiloo kon betrokkene eveneens geen behandelaanbod doen, vanwege het feit dat de persoonlijkheidsproblematiek te zwaar wordt ingeschat voor de behandelsetting en betrokkene zich opstelt als een ontkennende dader. De polikliniek van de FPK De Meren heeft ook aangegeven betrokkene geen passend behandelaanbod te kunnen doen, omdat zij de intakeprocedure met hem niet hebben kunnen afronden en vanwege het feit dat zij een eventueel pre-behandelaanbod alleen kunnen doen op het moment dat is voldaan aan een aantal voorwaarden, waaraan betrokkene niet voldeed. Ook na een tweede intakegesprek bij FPK De Meren is geen behandelaanbod tot stand gekomen, vanwege het feit dat betrokkene enkel sprak over zijn onschuld en er geen basis was om met betrokkene verder te spreken over zijn delictgedrag om tot een mogelijk behandelaanbod te komen. Vervolgens is betrokkene aangemeld bij Exodus. Exodus heeft betrokkene eveneens uiteindelijk afgewezen.

Uit een brief van N. Leemans en B. Hölscher volgt voorts dat in gesprekken duidelijk is geworden dat betrokkene onvoldoende meewerkt aan het vormgeven van noodzakelijke voorwaarden. Evenmin is hij toegankelijk voor overleg over deze voorwaarden voor zijn behandeling. Betrokkene heeft bij herhaling blijk gegeven niet op adequate wijze mee te werken aan het vormgeven van de voorwaarden van een ambulante behandeling van diens problematiek. In de kern wil betrokkene de realiteit van de veroordeling door het gerechtshof Amsterdam van 22 maart 2006 niet accepteren en maakt die houding, dat niet toegekomen kan worden aan adequate behandeling in het kader van de terbeschikkingstelling met voorwaarden. Het gevaar voor terugval in delictgevaar wordt onaanvaardbaar hoog geacht.

Gezien de onmogelijkheid van behandeling in het kader van de terbeschikkingstelling met voorwaarden, zoals hiervoor omschreven, en het hoge recidiverisico, is het hof van oordeel dat de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen de verpleging van overheidswege eist als in de hierna te vermelden beslissing is vervat.

Beslissing:

Het hof:

Vernietigt de beslissing van de rechtbank te Haarlem van 5 februari 2007 met betrekking tot de terbeschikkinggestelde.

Beveelt dat de terbeschikkinggestelde alsnog van overheidswege zal worden verpleegd.

Aldus gedaan door

mr Stikkelbroeck als voorzitter,

mrs Vegter en Bartelds als raadsheren,

en drs Boon en drs van Kordelaar als raden,

in tegenwoordigheid van mr ten Elshof als griffier,

en in het openbaar uitgesproken op 24 september 2007.

De raden zijn buiten staat deze beslissing mede te ondertekenen.