Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2007:BB1613

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
18-07-2007
Datum publicatie
13-08-2007
Zaaknummer
VI 1/07
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Deels toewijzen van de vordering tot achterwege blijven van de vervroegde invrijheidstelling.

Het hof heeft bij het vaststellen van de duur van het achterwege blijven van de vervroegde invrijheidstelling in aanmerking genomen dat artikel 67, eerste lid aanhef en sub b, per 1 oktober 2004 is gewijzigd in die zin dat overtreding van artikel 300 van het Wetboek van Strafrecht pas sinds die datum een misdrijf is waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, en derhalve valt onder artikel 15a, eerste lid aanhef en sub b van het Wetboek van Strafrecht. Het hof ziet hierin aanleiding tot terughoudendheid bij het bepalen van de duur van het alsnog ten uitvoer te leggen gedeelte van de straf.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

VI-nummer: 1/07

Uitspraak: 18 juli 2007

Gerechtshof te Arnhem

Kamer als bedoeld in artikel 67 van de wet op de rechterlijke organisatie.

Het hof heeft te beslissen op de op 22 februari 2007 ingekomen vordering van de advocaat-generaal te Den Haag van 20 februari 2007, strekkende tot het achterwege blijven van de vervroegde invrijheidstelling van:

[VEROORDEELDE],

geboren te [geboorteplaats op [geboortedatum],

thans gedetineerd in [verblijfplaats].

Het hof heeft ter openbare terechtzitting van 4 juli 2007 gehoord de veroordeelde en de raadsman van veroordeelde, mr D.H. van den Elzen, advocaat te Rotterdam, alsmede de advocaat-generaal bij dit hof, die heeft geconcludeerd de vordering van de advocaat-generaal strekkende tot het achterwege blijven van de vervroegde invrijheidstelling geheel toe te wijzen dan wel ten dele toe te wijzen.

Overwegingen

Grondslag van de vordering

De vordering strekt ertoe dat de vervroegde invrijheidstelling met betrekking tot de bij arrest van 22 september 2005 van het gerechtshof te ‘s-Gravenhage opgelegde gevangenisstraf van vijf jaren, met aftrek overeenkomstig artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht, achterwege zal blijven.

Aan de vordering is ten grondslag gelegd dat veroordeelde zich na de aanvang van de tenuitvoerlegging van zijn straf zeer ernstig heeft misdragen, zoals bedoeld in artikel 15a, eerste lid aanhef en sub c van het Wetboek van Strafrecht en wel door zich schuldig te maken aan een poging doodslag dan wel mishandeling op een medegedetineerde en een penitentiair medewerker.

Uit de stukken van het dossier en het verhandelde tijdens het onderzoek ter terechtzitting is het hof hierover het volgende gebleken.

Bij vonnis van de rechtbank te Rotterdam is veroordeelde op 7 juni 2007 ter zake van mishandelingen, gepleegd op 10 juli 2006 (feiten 1 en 2), veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twee weken. Dit vonnis is inmiddels onherroepelijk geworden. Veroordeelde heeft zich derhalve na de aanvang van de tenuitvoerlegging van zijn straf opnieuw schuldig gemaakt aan strafbare feiten.

Beoordeling van de vordering

Nu veroordeelde voor nieuwe feiten als voormeld veroordeeld is en het vonnis onherroepelijk is geworden, is het hof van oordeel dat is voldaan aan het gestelde bij artikel 15a, eerste lid aanhef en sub b van het Wetboek van Strafrecht. Het hof is voorts van oordeel, dat de aard van het bewezenverklaarde feit rechtvaardigt, dat de vervroegde invrijheidstelling van veroordeelde voor een deel achterwege blijft. Het hof zal daarom de vordering van de officier van justitie deels toewijzen.

Het hof heeft bij het vaststellen van de duur van het achterwege blijven van de vervroegde invrijheidstelling in aanmerking genomen dat artikel 67, eerste lid aanhef en sub b, per 1 oktober 2004 is gewijzigd in die zin dat overtreding van artikel 300 van het Wetboek van Strafrecht pas sinds die datum een misdrijf is waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, en derhalve valt onder artikel 15a, eerste lid aanhef en sub b van het Wetboek van Strafrecht. Het hof ziet hierin aanleiding tot terughoudendheid bij het bepalen van de duur van het alsnog ten uitvoer te leggen gedeelte van de straf.

Toegepaste wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 15a, 15b en 15c van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING:

Het hof:

- Wijst gedeeltelijk toe de vordering van de advocaat-generaal te Den Haag en bepaalt, dat de vervroegde invrijheidstelling van veroordeelde zal worden uitgesteld, in dier voege dat de vervroegde invrijheidstelling pas zal plaatsvinden één maand na het tijdstip waarop die ten vroegste zou kunnen worden bevolen.

Aldus gewezen door:

mr H.G.W. Stikkelbroeck, voorzitter

mrs P.C. Vegter en P.R. Wery, raadsheren

in tegenwoordigheid van mr N.D. ten Elshof, griffier

en op 18 juli 2007 ter openbare terechtzitting uitgesproken.