Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2007:BB0627

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
20-06-2007
Datum publicatie
30-07-2007
Zaaknummer
06-00031
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Inkomstenbelasting.

Activering en afschrijving op varkensrechten in het kader van de terbeschikkingstellingsregeling niet toegestaan.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
V-N 2007/53.13 met annotatie van Redactie
FutD 2007-1503
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Gerechtshof Arnhem

Eerste meervoudige belastingkamer

nummer 06/00031

Proces-verbaal mondelinge uitspraak

appellant : X te Z (hierna: belanghebbende)

verweerder : de Inspecteur van de Belastingdienst/P (hierna: de Inspecteur)

aangevallen beslissing : uitspraak van de Rechtbank Arnhem (hierna: de Rechtbank) van 21 december 2005 nummer AWB 05/1987 IB

betreft : aanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen voor het jaar 2001

nummer : 01.H.16

mondelinge behandeling : op 6 juni 2007 te Arnhem

waarbij verschenen : belanghebbendes gemachtigden alsmede de Inspecteur

gronden:

1. De Rechtbank heeft de partijen verdeeld houdende vraag of belanghebbende gerechtigd is de onderhavige varkensrechten met ingang van 1 januari 2001 voor een bedrag € 114.244 te activeren en daarop jaarlijks een bedrag van € 28.560 af te schrijven ontkennend beantwoord. Redengevend daarvoor heeft de Rechtbank in de eerste plaats geacht dat naar haar oordeel belanghebbende in privé nimmer, ook niet in economische zin, eigenaar is geweest van de onderwerpelijke mestproductie- en varkensrechten. In de tweede plaats – en ten overvloede – heeft de Rechtbank die beslissing gegrond op de overweging dat het bepaalde in artikel AJ, tweede lid, van de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 in dezen van toepassing is, hetgeen meebrengt dat de onderhavige varkensrechten per 1 januari 2001 te boek dienen te worden gesteld voor een bedrag van nihil.

2. Het Hof verenigt zich met de beslissing van de Rechtbank en met de door haar daartoe gebezigde gronden. Het Hof maakt deze tot de zijne.

3. Hetgeen belanghebbende in hoger beroep overigens nog heeft aangevoerd, doet aan deze conclusie niet af.

4. Het hoger beroep is ongegrond.

proceskosten:

Het Hof acht geen termen aanwezig voor een proceskostenveroordeling.

beslissing:

Het Hof bevestigt de uitspraak van de Rechtbank.

Aldus gedaan op 20 juni 2007 door mr. J.A. Monsma, voorzitter, mr. R. den Ouden en mr. E.A.K.G. Ruys en op genoemde datum in het openbaar uitgesproken, in tegenwoordigheid van mr. W.J.N.M. Snoijink als griffier.

Waarvan opgemaakt dit proces-verbaal.

De griffier, De voorzitter,

(W.J.N.M. Snoijink) (J.A. Monsma)

Afschriften zijn aangetekend per post verzonden op 27 juni 2007

Tegen deze uitspraak kunnen beide partijen binnen zes weken na de verzenddatum beroep in cassatie instellen bij

de Hoge Raad der Nederlanden (belastingkamer),

Postbus 20303,

2500 EH Den Haag.

Daarbij moet het volgende in acht worden genomen:

1 - bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd.

2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b de dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het beroep in cassatie is gericht;

d. de gronden van het beroep in cassatie.

Tenzij de Hoge Raad anders bepaalt, zal het gerechtshof deze mondelinge uitspraak vervangen door een schriftelijke. In dat geval krijgt u de gelegenheid de gronden van het beroep in cassatie alsnog aan te voeren of aan te vullen.

Voor het instellen van beroep in cassatie is griffierecht verschuldigd. Na het instellen van beroep in cassatie ontvangt de indiener een nota griffierecht van de griffier van de Hoge Raad.

In het cassatieberoepschrift kan de Hoge Raad verzocht worden om de wederpartij te veroordelen in de proceskosten.