Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2007:BA7191

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
12-06-2007
Datum publicatie
18-06-2007
Zaaknummer
0600476
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep kort geding
Inhoudsindicatie

Voorop staat dat volgens vaste jurisprudentie moet worden aangenomen dat, gelet op het grote gewicht dat gehecht moet worden aan de rechtszekerheid, niet-tijdige inschrijving ter rolle in beginsel leidt tot niet-ontvankelijkheidverklaring van het rechtsmiddel waarop de dagvaarding betrekking heeft, maar dat daar een uitzondering op kan worden gemaakt voor het geval de wederpartij met bekwame spoed en met inachtneming van voor de dagvaarding geldende termijnen opnieuw wordt opgeroepen. Aan de eis van bekwame spoed is in ieder geval voldaan als de oproeping binnen veertien dagen na de oorspronkelijk aangezegde rechtsdag wordt uitgebracht. Weliswaar kan uit de op 18 september 2006 uitgebrachte dagvaarding niet met zoveel woorden worden opgemaakt dat het daarbij om een herstelexploot ging, maar - naar het oordeel van het hof - moet Foruminvest redelijkerwijze hebben begrepen dat zulks het geval was. [..] Nu de hersteldagvaarding is uitgebracht binnen veertien dagen na 12 september 2006, zijnde de oorspronkelijk aangezegde rechtsdag, kunnen [appellanten ] in hun appel worden ontvangen.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 119
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 120
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2007, 524
JIN 2007/375
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Arrest d.d. 12 juni 2007

Rolnummer 0600476

HET GERECHTSHOF TE ARNHEM

Nevenzittingsplaats Leeuwarden

Arrest van de eerste kamer voor burgerlijke zaken in het incident in de zaak van:

1. [appellante 1] h.o.d.n. [naam],

wonende te [woonplaats],

toevoeging aangevraagd,

2. [appellant 2],

wonende te [woonplaats],

appellanten,

in eerste aanleg: eisers in de zaak met nummer 122667/KG ZA 06-296 en gedaagden in de zaak met nummer 122163/KG ZA 06-260,

hierna gezamenlijk te noemen: [appellanten ],

procureur: mr. H. van Ravenhorst,

tegen

Foruminvest B.V.,

gevestigd te Naarden,

geïntimeerde

in eerste aanleg: gedaagde, in de zaak met nummer 122163/ KG ZA 06-260 en eiseres in de zaak met nummer 122667/KG ZA 06-296,

hierna te noemen: Foruminvest,

procureur: mr. F.J. Boom.

Het geding in eerste instantie

In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in het kort geding vonnis uitgesproken op 28 juli 2006 door de voorzieningenrechter van de rechtbank Zwolle-Lelystad in de gevoegde zaken met zaak- c.q. rolnummers: 122163/KG ZA 06-260 en 122667/KG ZA 06-296.

Het geding in hoger beroep

Bij exploot van 24 augustus 2006 is door [appellanten ] hoger beroep ingesteld van genoemd vonnis met dagvaarding van Foruminvest tegen de zitting van 12 september 2006.

Bij exploot van 18 september 2006 is door [appellanten ] andermaal hoger beroep ingesteld van genoemd vonnis met dagvaarding van Foruminvest tegen de zitting van 3 oktober 2003.

De conclusie van beide dagvaardingen luidt:

"dat het hof zal vernietigen het vonnis van de rechtbank te Zwolle-Lelystad op 28 juli 2006 tussen partijen gewezen en, opnieuw rechtdoende, bij arrest, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut, Foruminvest in de zaak met zaaknummer/rolnummer 122163 / KG ZA 06-260 in haar vorderingen niet ontvankelijk zal verklaren, althans haar vorderingen zal afwijzen, en in de zaak met zaaknummer/rolnummer 122667 KG ZA 06-296 Foruminvest zal veroordelen om het conservatoir (derden)beslag gelegd onder de naamloze vennootschap ING bank N.V. te Amsterdam, de naamloze vennootschap SNS Bank N.V. Amsterdam alsmede op de onroerende zaak te [plaats] aan het adres [adres], binnen twee dagen na de betekening van het in dezen te wijzen arrest op te heffen, met veroordeling van Foruminvest in de kosten van het geding in beide instanties"

[appellanten ] hebben een memorie van grieven genomen.

Foruminvest heeft een incidentele memorie genomen met conclusie dat het hof behage [appellanten ] niet te ontvangen in haar vorderingen onder verwijzing van [appellanten ] in de kosten van de procedure in hoger beroep.

[appellanten ] hebben een incidentele memorie van antwoord genomen.

Tenslotte hebben partijen de stukken overgelegd voor het wijzen van arrest in het incident betreffende de ontvankelijkheid van het appel

De grieven

[appellanten ] hebben in het principaal appel vijf grieven opgeworpen.

De beoordeling

1. In de onderhavige zaak heeft het hof Foruminvest uitdrukkelijk toegestaan om zich, alvorens inhoudelijk van antwoord in appel te dienen, een incidentele memorie omtrent de ontvankelijkheid van het appel te nemen.

2. Foruminvest betoogt in haar incidentele memorie dat [appellanten ] in hun hoger beroep niet kunnen worden ontvangen omdat de op 18 augustus 2006 uitgebrachte appeldagvaarding niet op de aangezegde rechtsdag is aangebracht en de op 18 september 2006 uitgebrachte appeldagvaarding, welke overigens wel op de aangezegde rechtsdag (3 oktober 2006) is aangebracht, buiten de appeltermijn is betekend.

3. Voorop staat dat volgens vaste jurisprudentie moet worden aangenomen dat, gelet op het grote gewicht dat gehecht moet worden aan de rechtszekerheid, niet-tijdige inschrijving ter rolle in beginsel leidt tot niet-ontvankelijkheidverklaring van het rechtsmiddel waarop de dagvaarding betrekking heeft, maar dat daar een uitzondering op kan worden gemaakt voor het geval de wederpartij met bekwame spoed en met inachtneming van voor de dagvaarding geldende termijnen opnieuw wordt opgeroepen. Aan de eis van bekwame spoed is in ieder geval voldaan als de oproeping binnen veertien dagen na de oorspronkelijk aangezegde rechtsdag wordt uitgebracht.

4. Weliswaar kan uit de op 18 september 2006 uitgebrachte dagvaarding niet met zoveel woorden worden opgemaakt dat het daarbij om een herstelexploot ging, maar - naar het oordeel van het hof - moet Foruminvest redelijkerwijze hebben begrepen dat zulks het geval was. De tweede dagvaarding stemt immers inhoudelijk geheel overeen met de eerste dagvaarding, met dien verstande dat Foruminvest in de eerste dagvaarding werd opgeroepen om op dinsdag 12 september 2006 des voormiddags om 10.00 uur bij procureur te verschijnen ter zitting van het gerechtshof te Arnhem in het Paleis van Justitie aan de Walburgstraat 2-4 aldaar en in de tweede dagvaarding werd opgeroepen om op dinsdag 3 oktober 2006 des voormiddags om 10.00 uur bij procureur te verschijnen ter zitting van het gerechtshof te Arnhem, alsdan zitting houdende in de nevenzittingsplaats Leeuwarden aan het Wilhelminaplein 1.

5. Nu de hersteldagvaarding is uitgebracht binnen veertien dagen na 12 september 2006, zijnde de oorspronkelijk aangezegde rechtsdag, kunnen [appellanten ] in hun appel worden ontvangen.

Slotsom

6. [appellanten ] zijn ontvankelijk in hun hoger beroep. De zaak wordt naar de rol verwezen voor verder procederen als nader aan te geven. Foruminvest zal, als de in het incident in het ongelijk te stellen partij, worden veroordeeld in de kosten van dit incident (salaris procureur: half punt tarief II).

De beslissing

Het gerechtshof:

verstaat dat [appellanten ] in hun hoger beroep tegen het tussen partijen in kort geding gewezen vonnissen d.d. 28 juli 2006 (zaak- c.q. rolnummers: 122163/KG ZA 06-260 en 122667/KG ZA 06-296) kunnen worden ontvangen;

veroordeelt Foruminvest in de kosten van het incident omtrent de ontvankelijkheid van het appel, tot op heden begroot op nihil aan verschotten en op € 447,-- aan salaris voor de procureur;

verwijst de zaak naar de rol van 10 juli 2007 (AP) teneinde Foruminvest in de gelegenheid te stellen haar memorie van antwoord te nemen (antw. AP);

houdt iedere verdere beslissing aan.

Aldus gewezen door mr Mollema, voorzitter en mrs Kuiper en Hidma, raden, en uitgesproken door mr Mollema, vice-president, lid van een enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mevrouw Van den Bosch als griffier ter openbare terechtzitting van dit hof van dinsdag 12 juni 2007