Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2006:BG6055

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
24-04-2006
Datum publicatie
04-12-2008
Zaaknummer
AVNR 10203
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Raadkamer
Inhoudsindicatie

Geen verzekering of voorlopige hechtenis. Artikel 89 Sv is niet geschreven voor de situatie dat een taakstraf is geëxecuteerd zonder dat aan deze executie een onherroepelijke rechterlijke uitspraak ten grondslag lag. Verzoeker is niet-ontvankelijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

Zittinghoudende te Arnhem

Pkn: 21-003080-05

Avnr: 10203

Het hof heeft gezien het op 2 november 2005 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift van [naam raadsman A], advocaat te [plaatsnaam], namens,

[naam verzoeker],

geboren te [geboorteplaats], op [geboortedatum],

wonende te [adres verzoeker],

hierna te noemen verzoeker,

strekkende tot toekenning van een vergoeding ex artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering ter zake van schade als gevolg van ondergane verzekering en voorlopige hechtenis.

Het hof heeft gehoord in openbare raadkamer van 20 maart 2006 de advocaat-generaal en de raadsman van verzoeker, [naam raadsman B], advocaat te [plaatsnaam]. Verzoeker is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet verschenen.

Het hof heeft kennis genomen van de overige zich in het procesdossier bevindende stukken, waaronder de conclusie van de advocaat-generaal.

OVERWEGINGEN

1. Bij vonnis van de kinderrechter te Utrecht van 15 juni 2005 is verzoeker ter zake van diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak veroordeeld tot onder meer een taakstraf voor de duur van 40 uren te vervangen door jeugddetentie voor de duur van 20 dagen indien de veroordeelde deze straf niet naar behoren verricht.

2. Verzoeker heeft tegen dat vonnis hoger beroep ingesteld.

3. De door de kinderrechter bij genoemd vonnis opgelegde taakstraf is in weerwil van het ingestelde beroep tenuitvoergelegd.

4. Bij in kracht van gewijsde gegaan arrest van het hof van 21 september 2005 is verzoeker vrijgesproken van het hem tenlastegelegde. De zaak is derhalve geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel.

5. Het verzoekschrift is tijdig ingediend en is in zoverre ontvankelijk.

6. De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot niet-ontvankelijkverklaring, nu het verzoek tot schadevergoeding voor het ten onrechte verrichten van de taakstraf niet binnen het beslissingskader van artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering valt.

7. De raadsman heeft gepersisteerd bij het verzoek.

8. Op grond van het bepaalde in artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering kan de rechter aan de gewezen verdachte, in het geval de zaak is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel of met zodanige oplegging, doch op grond van een feit waarvoor voorlopige hechtenis niet is toegelaten, een vergoeding toekennen voor de schade die deze heeft geleden ten gevolge van ondergane verzekering en voorlopige hechtenis.

9. Naar het oordeel van het hof is er geen sprake van het ondergaan van inverzekeringstelling of voorlopige hechtenis door verzoeker. De aan verzoeker bij vonnis van 15 juni 2005 opgelegde taakstraf is geëxecuteerd zonder dat aan deze executie een onherroepelijke rechterlijke uitspraak ten grondslag lag. Artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering is niet geschreven voor deze situatie. Verzoeker dient derhalve niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn verzoek.

BESCHIKKENDE

Het hof:

- verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

Deze beschikking is gegeven te Arnhem door mrs E.A.K.G. Ruys, voorzitter,

C.M. Hilverda en A. van Waarden, raadsheren, in tegenwoordigheid van

B.J. Berendsen, griffier, ondertekend door de voorzitter en de griffier en uitgesproken ter openbare zitting van 24 april 2006.