Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2006:AZ4595

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
15-12-2006
Datum publicatie
19-12-2006
Zaaknummer
24-001040-06
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Het hof spreekt verdachte vrij van het hem tenlastegelegde strafbare feit, het zonder noodzaak gebruik maken van een alarmnummer voor publieke diensten. Het hof is van oordeel dat het telefoonnummer 0900-8844 (Landelijke Telefoonlijn Politie) niet is aan te merken als een alarmnummer als bedoeld in artikel 142, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJFS 2007, 50
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-001040-06

Parketnummer eerste aanleg: 07-602168-06

Arrest van 15 december 2006 van het gerechtshof te Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van

de politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad van 18 april 2006 in de strafzaak

tegen:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1966 te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats],

niet ter terechtzitting verschenen.

Het vonnis waarvan beroep

De politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad heeft de verdachte bij het vonnis

wegens misdrijven veroordeeld tot een straf, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Het hof heeft verstek verleend tegen de niet verschenen verdachte.

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof verdachte ter zake van het ten laste gelegde, voor zover betrekking hebbende op het telefoonnummer 0320-211000 (Politie Lelystad), zal vrijspreken, om reden dat dat telefoonnummer niet is aan te merken als een alarmnummer als bedoeld in artikel 142, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht.

Voorts heeft de advocaat-generaal gevorderd dat het hof verdachte ter zake van het ten laste gelegde, voor zover betrekking hebbende op het telefoonnummer 0900-8844 (Landelijke Telefoonlijn Politie), zal veroordelen tot een geldboete van 400,= euro, subsidiair 8 dagen vervangende hechtenis, waarvan 200,= euro, subsidiair 4 dagen vervangende hechtenis, voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Het hof leest de tenlastelegging verbeterd in dier voege, dat het hof het haakje respectievelijk vóór en ná het woord "alarm" schrapt. Het hof is met de advocaat-generaal van oordeel, dat, gelet op de tekst van artikel 142, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, hier sprake is van een kennelijke misslag. Door de verbeterde lezing wordt verdachte niet in zijn belangen geschaad.

Aldus verbeterd gelezen en na de door de eerste rechter toegelaten wijzigingen is aan verdachte telastegelegd, dat:

hij op of omstreeks 09 februari 2006 in de gemeente Lelystad meermalen opzettelijk, zonder dat daartoe de noodzaak aanwezig was, gebruik heeft gemaakt van een alarmnummer voor publieke diensten, namelijk van het nummer 0320-211000 (Politie Lelystad) en/of 0900-8844 (Landelijke Telefoonlijn Politie).

Vrijspraak

Het hof is - met de advocaat-generaal - van oordeel, dat het ten laste gelegde "gewone" telefoonnummer 0320-211000 (Politie Lelystad) niet is aan te merken als een alarmnummer als bedoeld in artikel 142, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht.

De advocaat-generaal is van oordeel, dat het daarnaast ten laste gelegde telefoonnummer 0900-8844 (Landelijke Telefoonlijn Politie) wel is aan te merken als een alarmnummer als bedoeld in genoemd artikel 142, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht.

Het hof heeft bij zijn oordeelsvorming de tekst van artikel 142, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht en de Memorie van Toelichting op het wetsvoorstel "Strafbaarstelling van misbruik voor publieke diensten", TK 1993-1994, 23797, nr. 3, in beschouwing genomen.

Deze Memorie houdt - voor zover hier van belang - in:

"Alweer enige jaren geleden is besloten tot het invoeren van een algemeen alarmnummer (06-11), door middel waarvan het publiek op snelle en efficiënte wijze in contact kan komen met de politie, de brandweer of een ambulancedienst. Deze voorziening blijkt in de praktijk duidelijk in een behoefte te voorzien. Hoewel dit alarmnummer dus een belangrijke publieke functie vervult, wordt er in de praktijk zeer regelmatig misbruik van gemaakt. Dit misbruik neemt soms dusdanige vormen aan, dat de bereikbaarheid van de 06-11-centrales voor degenen die daadwerkelijk accuut hulp behoeven in gevaar dreigt te komen. Het spreekt voor zich dat het in gevaar komen van de bruikbaarheid van een dermate belangrijke publieke functie door misbruik niet getolereerd kan worden. Teneinde deze problemen op te lossen wordt door dit voorstel van wet het misbruik - hier gedefinieerd als het gebruik zonder noodzaak - van het 06-11-alarmnummer strafbaar gesteld. Het begrip "alarmnummer voor publieke diensten" is gekozen om misbruik van bijvoorbeeld de ANWB-"paaltjes" langs de openbare weg, of alarmnummers van verzekerings- of onderhoudsmaatschappijen e.d. van de strafbaarstelling uit te sluiten".

Uit het voorgaande blijkt dat de wetgever (slechts) het oog heeft gehad op het indertijd geldende alarmnummer "06-11", inmiddels vervangen door "112". Uit de Memorie van Toelichting blijkt niet dat onder alarmnummer ook andere politienummers zouden moeten worden begrepen. Hierbij wordt opgemerkt dat de Landelijke Telefoonlijn Politie met het nummer 0900-8844 - voor zover het hof bekend - toen nog niet bestond.

Het hof heeft voorts nagegaan wat de bedoeling is (geweest) van de nummers 112 en 0900-8844. In de door de overheid aan het publiek verstrekte informatie (zie bijvoorbeeld www.postbus51.nl) wordt uitdrukkelijk onderscheid gemaakt tussen deze beide nummers. Die informatie houdt in dat het alarmnummer "112" slechts bestemd is voor spoedeisende zaken, waaronder wordt verstaan levensbedreigende situaties en heterdaadmeldingen van misdrijven. Het nummer 0900-8844 kan/mag gebruikt worden bij niet spoedeisende zaken waarvoor men de politie nodig heeft, zoals voor het verkrijgen van informatie en voor vragen en problemen.

Gelet op al het voorgaande is het hof van oordeel dat het telefoonnummer 0900-8844 niet is aan te merken als een alarmnummer als bedoeld in artikel 142, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht.

Derhalve acht het hof niet bewezen hetgeen aan verdachte is ten laste gelegd, zodat hij daarvan moet worden vrijgesproken.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP bij verstek:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte ten laste gelegde niet bewezen en spreekt hem daarvan vrij.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. Koolschijn, voorzitter, mr. Fransen en

mr. Hielkema, in tegenwoordigheid van Boersma als griffier, zijnde mr. Hielkema voornoemd buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.