Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2006:AX6391

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
20-04-2006
Datum publicatie
01-06-2006
Zaaknummer
21-005419-05
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft gedurende een periode van ruim anderhalf jaar deel uitgemaakt van een organisatie die tot oogmerk had het stelen van auto's, hoofdzakelijk bestelauto's, welke auto's na het stelen zo snel mogelijk werden gestript, teneinde de waardevolle onderdelen te kunnen verkopen. De restanten werden geplet en afgeleverd bij schrootbedrijf [bedrijf 2]. Dikwijls zaten er nog handelswaar en/of gereedschap en persoonlijke eigendommen in de auto's c.q. busjes, welke goederen eveneens verkocht, dan wel onderling verdeeld of weggegooid.

Gelet op het aantal kilo's schroot dat in genoemde periode door de criminele organisatie is afgeleverd bij [bedrijf 2], gaat het waarschijnlijk om een groot aantal auto's. Bewezenverklaard is dit ten aanzien van 26 auto's/busjes en/of onderdelen daarvan.

Uit de bewijsmiddelen komt een beeld naar voren dat de gestolen auto's na binnenkomst in de loods op professionele wijze werden gestript en geplet en dat ieder lid van de organisatie wist wat op dat moment zijn taak was.

Het hof acht voor de strafmaat van belang dat uit de bewijsmiddelen blijkt dat verdachte een sleutelpositie had in de organisatie, dat hij daarbij gebruik ook heeft gemaakt van personen die afhankelijk zijn van harddrugs en dat hij er bovendien niet voor terugdeinsde zijn zonen bij zijn criminele activiteiten te betrekken. Voorts weegt zwaar dat verdachte al vele malen is veroordeeld voor diefstal en heling en dat hij in twee proeftijden liep.

Alles bijeen acht het hof met inachtneming van de gedeeltelijke vrijspraak een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur op zijn plaats.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 21-005419-05

Uitspraak d.d.: 20 april 2006

TEGENSPRAAK

Gerechtshof te Arnhem

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank te Arnhem van 19 oktober 2005 in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1962],

wonende te [woonplaats], [adres],

thans verblijvende in Huis van Bewaring Grave (Unit A + B) te Grave.

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 6 april 2006 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal (zie voor de inhoud van de vordering bijlage I), na voorlezing aan het hof overgelegd, en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Omvang van het hoger beroep

De verdachte heeft ter terechtzitting opgegeven dat hij geen rechtsmiddel heeft willen instellen tegen dat deel van het vonnis, waarvan beroep, waarbij hij ter zake van het onder 6 en 14 tenlastegelegde werd vrijgesproken, zodat het hof verstaat dat het hoger beroep van verdachte uitsluitend is gericht tegen dat deel van het vonnis, waarvan beroep, waarbij verdachte ter zake van het onder 1, 2 subsidiair, 3 subsidiair, 4, 5, 7, 8, 9, 10 subsidiair, 11, 12, 13, 15 onder A en B en 16 tenlastegelegde werd veroordeeld.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis, waarvan beroep, voor zover aan zijn oordeel onderworpen, vernietigen nu het tot een andere bewijsbeslissing komt en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is - na wijziging - tenlastegelegd dat:

1. hij in of omstreeks de periode van 2 februari 2004 tot en met 21 juni 2005 te

Nijmegen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, opzettelijk heeft deelgenomen aan de organisatie bestaande uit [medeverdachte1] en/of [medeverdachte2] en/of [medeverdachte3] en/of [medeverdachte4] en/of [medeverdachte5] en/of [medeverdachte6] en/of een of meer andere personen,

welke organisatie tot oogmerk had het plegen van diefstallen en/of heling (van auto's en of

autobusjes) en/of valsheid in geschrifte (opmaken valse inkoopfacturen), althans het plegen van misdrijven;

2. hij op of omstreeks 22 april 2005 te Oss tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een auto ([kenteken]), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 5], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming (inslaan/forceren van een ruit en/of openbreken/forceren van een slot);

subsidiair:

hij op of omstreeks 22 april 2005 te Nijmegen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, heeft verworven, voorhanden gehad en/of heeft overgedragen een auto ([kenteken]), terwijl hij ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van voormeld(e) goed(eren) wist dat dit/deze door diefstal in elk geval door enig misdrijf was/waren verkregen;

3. hij op of omstreeks 27 april 2005 te Volkel, gemeente Uden, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een auto ([kenteken] [kenteken] [kenteken]), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 6], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming (inslaan/forceren van een ruit en/of openbreken/forceren van een slot);

subsidiair:

hij op of omstreeks 27 april 2005 te Nijmegen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, heeft verworven, voorhanden gehad en/of heeft overgedragen een auto ([kenteken]), terwijl hij ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van voormeld(e) goed(eren) wist dat dit/deze door diefstal in elk geval door enig misdrijf was/waren verkregen;

4. hij op of omstreeks 18 mei 2005 te Zaltbommel, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een auto ([kenteken]), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 7], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of haar mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming (inslaan/forceren ruit en/of openbreken/forceren portierslot/contactslot);

5. hij op of omstreeks 31 mei 2005 te Zaltbommel, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een auto ([kenteken]), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 8], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of haar mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming (inslaan/forceren ruit en/of openbreken/forceren portierslot/contactslot);

7. hij op of omstreeks 05 juni 2005 te Nijmegen tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een auto ([kenteken]), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 9], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijf; heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming (inslaan/forceren van een ruit en/of openbreken/forceren van een slot);

8. hij op of omstreeks 7 juni 2005 te Doetinchem, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen;

met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een auto ([kenteken]), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 10], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of haar mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming (inslaan/forceren ruit

en/of openbreken/forceren portierslot/contactslot);

9. hij op of omstreeks 08 juni 2005 te Nijmegen tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een auto ([kenteken]), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 11], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming (inslaan/forceren van een ruit en/of forceren/openbreken slot);

10. hij op of omstreeks 08 juni 2005 te America, althans in Nederland, tezamen en

in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een auto ([kenteken] [kenteken], in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 12], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming (inslaan/forceren van een ruit en/of forceren/openbreken slot);

subsidiair:

hij op of omstreeks 8 juni 2005 te Nijmegen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, heeft verworven, voorhanden gehad en/of heeft overgedragen een auto [kenteken], terwijl hij ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van voormeld(e) goed(eren) wist dat dit/deze door diefstal in elk geval door enig misdrijf was/waren verkregen;

11. hij op of omstreeks 9 juni 2005 te Leerdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een auto ([kenteken]), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 13], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming (inslaan forceren van een ruit en/of openbreken/forceren van een slot);

12. hij op of omstreeks 14 juni 2005 te Doetinchem tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke

toeëigening heeft weggenomen een auto ([kenteken]), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 14], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming (inslaan/forceren van een ruit en/of openbreken/forceren van een slot);

13. hij op of omstreeks 16 juni 2005 te Leerdam, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een auto ([kenteken]), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming (inslaan/forceren van een ruit en/of openbreken/forceren slot);

15. A. hij in of omstreeks de periode van 8 januari 2005 tot en met 21 juni 2005 op hierna te noemen plaatsen in Nederland, tezamen en in vereniging met een anderof anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening (telkens) heeft weggenomen een aantal auto's en/of vervoermiddelen te weten:

-een boot (type Laser) toebehorende aan [benadeelde 15] op 21/22 maart 2005 te Nijmegen) en/of

-een auto ([kenteken]) toebehorende aan [benadeelde 16] op 8 januari 2005 te Venray en/of

-een aanhangwagen (Merk Hes) toebehorende aan [benadeelde 17] op 10/13 januari 2005 te Nijmegen en/of

-een auto ([kenteken]) toebehorende aan [benadeelde 18] op 8 maart 2005 te Oss en/of

-een auto ([kenteken]) toebehorende aan [benadeelde 2] op 15 maart 2005 te Nijmegen en/of

-een auto ([kenteken]) toebehorende aan [benadeelde 19] op 4 april 2005 te Duiven en/of

-een auto ([kenteken]) toebehorende aan [benadeelde 20] op 6 april 2005 's-Hertogenbosch en/of

-een auto ([kenteken]) toebehorende aan [benadeelde 3] op 22 april 2005 te Nijmegen en/of

-een auto ([kenteken]) toebehorende aan [benadeelde 21] op 23 april 2005 te Wageningen en/of

-een auto ([kenteken]) toebehorende aan [benadeelde 22] op 28 april 2005 te Oss en/of

-een auto ([kenteken]) toebehorende aan [benadeelde 23] op 9 mei 2005 te Arnhem en/of

-een auto ([kenteken]) toebehorende aan [benadeelde 24] op 13 mei 2005 te Arnhem en/of

-een auto ([kenteken]) toebehorende aan [benadeelde 25] op 23 mei 2005 te Nijmegen en/of

-een auto ([kenteken]) toebehorende aan [benadeelde 26] op 18 juni 2005 te Nijmegen en/of

-een auto ([kenteken]) toebehorende aan [benadeelde 27] op 18 juni 2005 te Nijmegen en/of

-een auto ([kenteken]) toebehorende aan [benadeelde 28] op 18 juni 2005 te Ewijk en/of

-een auto ([kenteken]) toebehorende aan [benadeelde 29] op 21 juni 2005 te Ravenstein,

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan bovengenoemde benadeelden, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming (inslaan/forceren van een ruit en/of opbreken/forceren van een slot);

en/of

B. hij in of omstreeks de periode van 8 januari 2005 tot en met 21 juni 2005 te Nijmegen, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

op een of meer tijdstippen (telkens) heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen

-een boot (type Laser) en/of

-een auto en/of auto-onderdelen ([kenteken]) en/of

-een aanhangwagen (Merk Hes) en/of

-een auto en/of auto-onderdelen ([kenteken]) en/of

-een auto en/of auto-onderdelen ([kenteken]) en/of

-een auto en/of auto-onderdelen ([kenteken]) en/of

-een auto en/of auto-onderdelen ([kenteken]) en/of

-een auto en/of auto-onderdelen ([kenteken]) en/of

-een auto en/of auto-onderdelen ([kenteken]) en/of

-een auto en/of auto-onderdelen ([kenteken]) en/of

-een auto en/of auto-onderdelen ([kenteken]) en/of

-een auto en/of auto-onderdelen ([kenteken]) en/of

-een auto en/of auto-onderdelen ([kenteken]) en/of

-een auto en/of auto-onderdelen ([kenteken]) en/of

-een auto en/of auto-onderdelen ([kenteken]) en/of

-een auto en/of auto-onderdelen ([kenteken]) en/of

-een auto en/of auto-onderdelen ([kenteken]) ,

terwijl hij ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van voormeld(e) goed(eren) (telkens) wist dat dit/deze door diefstal in elk geval door enig misdrijf was/waren verkregen;

16. hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 maart 2004 tot en met 21 juni 2005 te Nijmegen, althans in Nederland, een of meermalen een verkoopfactuur van [benadeelde 30] en/of een factuur van [benadeelde 31] en/of [benadeelde 32], - (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen -, (telkens) valselijk heeft opgemaakt of vervalst, met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, door (telkens) opzettelijk valselijk en/of in strijd met de waarheid op die factuur te vermelden dat [bedrijf 1] auto-onderdelen heeft ingekocht.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Vrijspraak

Het hof heeft uit het onderzoek ter terechtzitting niet door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen, dat verdachte het onder 2 primair, 3 primair, 4 en 10 primair tenlastegelegde heeft begaan, zodat verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel -ook in onderdelen- slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, heeft het hof de overtuiging verkregen en acht het hof wettig bewezen, dat verdachte het onder 1, 2 subsidiair, 3 subsidiair, 5, 7, 8, 9, 10 subsidiair, 11, 12, 13, 15 onder A en B en 16 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

1.hij in de periode van 2 februari 2004 tot en met 21 juni 2005 in Nederland, opzettelijk heeft deelgenomen aan de organisatie bestaande uit [medeverdachte1] en/of [medeverdachte2] en/of [medeverdachte3] en/of [medeverdachte4] en/of [medeverdachte5] en/of [medeverdachte6] en/of een of meer andere personen,

welke organisatie tot oogmerk had het plegen van diefstallen en/of heling (van auto's en of autobusjes) en/of valsheid in geschrifte (opmaken valse inkoopfacturen)

2.subsidiair:

hij op 22 april 2005 te Nijmegen, tezamen en in vereniging of anderen, heeft verworven en voorhanden gehad en/of heeft overgedragen een auto ([kenteken]), terwijl hij ten tijde van het verwerven en het voorhanden krijgen van voormeld goed wist dat dit door diefstal was verkregen;

3.subsidiair:

hij op 27 april 2005 te Nijmegen, tezamen en in vereniging of anderen, heeft verworven en voorhanden gehad en/of heeft een auto ([kenteken]), terwijl hij ten tijde van het verwerven en het voorhanden krijgen van voormeld goed wist dat dit door diefstal was verkregen;

5. hij op 31 mei 2005 te Zaltbommel,

tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een auto ([kenteken]), toebehorende aan [benadeelde 8], waarbij verdachte en zijn mededader het weg te nemen goed onder hun bereik hebben gebracht door middel van braak, openbreken/forceren portierslot/contactslot);

7.hij op 05 juni 2005 te Nijmegen tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een auto ([kenteken]), toebehorende aan [benadeelde 9], in elk geval aan een ander, waarbij verdachte en zijn mededader het weg te nemen goed onder hun bereik hebben gebracht door middel van braak, openbreken/forceren van een slot);

8.hij op 7 juni 2005 te Doetinchem, tezamen en in vereniging met een ander

met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een auto ([kenteken]), toebehorende aan [benadeelde 10], waarbij verdachte en zijn mededader het weg te nemen goed onder hun bereik hebben gebracht door middel van braak, openbreken/forceren portierslot/contactslot);

9.hij op 08 juni 2005 te Nijmegen tezamen en in vereniging met het oogmerk van wedrrechtelijke toeeigening heeft weggenomen een auto (kenteken) toebehorende aan [benadeelde 11], waarbij verdachte en zijn mededader het weg te nemen goed onder hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak forceren/openbreken slot);

10. subsidiair:

hij op 8 juni 2005 te Nijmegen tezamen en in vereniging met anderen, heeft verworven en voorhanden gehad een auto [kenteken], terwijl hij ten tijde van het verwerven en het voorhanden krijgen van voormeld goed wist dat dit door diefstal was verkregen;

11. hij op 9 juni 2005 te Leerdam tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een auto ([kenteken]), toebehorende aan [benadeelde 13], waarbij verdachte en zijn mededader het weg te nemen goed onder zijn bereik hebben gebracht door middel van braak, openbreken/forceren van een slot);

12. hij op 14 juni 2005 te Doetinchem tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een auto ([kenteken]), toebehorende aan [benadeelde 14], waarbij verdachte en zijn mededader het weg te nemen goed onder hun bereik hebben gebracht door middel van braak, (inslaan van een ruit

13. hij op 16 juni 2005 te Leerdam,

tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een auto ([kenteken]), toebehorende aan [benadeelde 1], waarbij verdachte en zijn mededader het weg te nemen goed onder hun bereik hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming (openbreken/forceren slot);

15. A.hij omstreeks de periode van 8 januari 2005 tot en met 21 juni 2005 op hierna te noemen plaatsen in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening (telkens) heeft weggenomen een aantal auto's en/of vervoermiddelen te weten:

-een auto ([kenteken]) toebehorende aan [benadeelde 28] op 18 juni 2005 te Ewijk en/of

-een auto ([kenteken]) toebehorende aan [benadeelde 29] op 21 juni 2005 te Ravenstein,

toebehorende aan bovengenoemde benadeelden, waarbij verdachte en zijn mededader de weg te nemen goed(eren) onder hun bereik hebben gebracht door middel van braak, (opbreken/forceren van een slot);

en

B.hij omstreeks de periode van 8 januari 2005 tot en met 21 juni 2005 te

tezamen en in vereniging of anderen, althans alleen,

op tijdstippen (telkens) heeft verworven en voorhanden heeft gehad

- auto-onderdelen ([kenteken]) en

- auto-onderdelen ([kenteken]) en

- auto-onderdelen ([kenteken]) en

-auto-onderdelen ([kenteken]) en

- auto-onderdelen ([kenteken]) en

-auto-onderdelen ([kenteken]) en

- auto-onderdelen ([kenteken]) en

-auto-onderdelen ([kenteken]) en

-auto-onderdelen ([kenteken]) en

-auto-onderdelen ([kenteken]) en

-een auto en/of auto-onderdelen ([kenteken]) en

-een auto ([kenteken]) en/of

-een auto en auto-onderdelen ([kenteken]),

terwijl hij ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van voormeld(e) goed(eren) (telkens) wist dat deze door diefstal waren verkregen;

16.hij op tijdstippen in de periode van 1 maart 2004 tot en met 21 juni 2005 in Nederland, meermalen een verkoopfactuur van [benadeelde 30] en een factuur van [benadeelde 31] (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen -, (telkens) valselijk heeft opgemaakt, met het oogmerk om die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken door (telkens) opzettelijk valselijk en in strijd met de waarheid op die factuur te vermelden dat [bedrijf 1] auto-onderdelen heeft ingekocht.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezene levert op de misdrijven

ten aanzien van het onder 1 bewezenverklaarde:

Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.

ten aanzien van het onder 2 subsidiair, 3 subsidiair en 10 subsidiair bewezenverklaarde:

telkens:

Medeplegen van:

Opzetheling.

ten aanzien van het onder 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13 bewezenverklaarde:

telkens:

Diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak.

ten aanzien van het onder 15 A en B bewezenverklaarde:

Diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, meermalen gepleegd.

en

Medeplegen van:

Opzetheling, meermalen gepleegd.

ten aanzien van het onder 16 bewezenverklaarde:

Valsheid in geschrift, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De rechtbank heeft verdachte terzake van het onder 1, 2 subsidiair, 3 subsidiair, 4, 5, 7, 8, 9, 10 subsidiair, 11, 12, 13, 15 en 16 bewezenverklaarde onder meer veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vier jaar en zes maanden met aftrek van de tijd door verdachte in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht. Verdachte heeft tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld.

De advocaat-generaal heeft in hoger beroep gevorderd dat verdachte voor de feiten 1, 2 subsidiair, 3 subsidiair, 4, 5, 7, 8, 9, 10 subsidiair, 11, 12, 13, 15 en 16 wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vier jaar en zes maanden met aftrek van het voorrarrest.

Het hof heeft in hoger beroep de op te leggen hoofdstraf bepaald op de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Het hof heeft bij de straftoemeting in het bijzonder het navolgende in aanmerking genomen -en vindt daarin de redenen die tot de keuze van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van na te melden duur leiden.

Verdachte heeft gedurende een periode van ruim anderhalf jaar deel uitgemaakt van een organisatie die tot oogmerk had het stelen van auto's, hoofdzakelijk bestelauto's, welke auto's na het stelen zo snel mogelijk werden gestript, teneinde de waardevolle onderdelen te kunnen verkopen. De restanten werden geplet en afgeleverd bij schrootbedrijf [bedrijf 2]. Dikwijls zaten er nog handelswaar en/of gereedschap en persoonlijke eigendommen in de auto's c.q. busjes, welke goederen eveneens verkocht, dan wel onderling verdeeld of weggegooid.

Gelet op het aantal kilo's schroot dat in genoemde periode door de criminele organisatie is afgeleverd bij [bedrijf 2], gaat het waarschijnlijk om een groot aantal auto's. Bewezenverklaard is dit ten aanzien van 26 auto's/busjes en/of onderdelen daarvan.

Uit de bewijsmiddelen komt een beeld naar voren dat de gestolen auto's na binnenkomst in de loods op professionele wijze werden gestript en geplet en dat ieder lid van de organisatie wist wat op dat moment zijn taak was.

Het hof acht voor de strafmaat van belang dat uit de bewijsmiddelen blijkt dat verdachte een sleutelpositie had in de organisatie, dat hij daarbij gebruik ook heeft gemaakt van personen die afhankelijk zijn van harddrugs en dat hij er bovendien niet voor terugdeinsde zijn zonen bij zijn criminele activiteiten te betrekken. Voorts weegt zwaar dat verdachte al vele malen is veroordeeld voor diefstal en heling en dat hij in twee proeftijden liep.

Alles bijeen acht het hof met inachtneming van de gedeeltelijke vrijspraak een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur op zijn plaats.

De na te melden inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, volgens opgave van verdachte aan hem toebehorend, zijn vatbaar voor verbeurdverklaring, nu het voorwerpen zijn met behulp waarvan het tenlastegelegde en bewezenverklaarde is begaan.

Het hof heeft hierbij rekening gehouden met de draagkracht van verdachte.

De na te melden inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, zijn vatbaar voor onttrekking aan het verkeer, nu deze bij gelegenheid van het onderzoek naar het door verdachte begane misdrijf werden aangetroffen en deze aan verdachte toebehorende

voorwerpen kunnen dienen tot het begaan of de voorbereiding van soortgelijke misdrijven, terwijl deze van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met het algemeen belang en de wet.

Vordering tot schadevergoeding

De vordering van de benadeelde partij [benadeelde 1]

De benadeelde partij heeft in eerste aanleg een vordering tot schadevergoeding ten bedrage van € 10.000,00 ingesteld. Deze vordering is bij vonnis waarvan beroep toegewezen tot een bedrag van € 4.000,00. De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep opnieuw gevoegd voor het bedrag van haar oorspronkelijke vordering.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van verdachtes onder 13 bewezen verklaarde handelen rechtstreeks schade heeft geleden tot na te melden bedrag. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering tot dat bedrag toewijsbaar is.

Voor het overige is de vordering naar het oordeel van het hof niet van zo eenvoudige aard dat zij zich leent voor behandeling in het strafgeding. In zoverre kan de benadeelde partij daarom thans in haar vordering niet worden ontvangen en kan zij haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

Het hof ziet tevens aanleiding terzake de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht op te leggen als na te melden.

Vordering tot schadevergoeding

De vordering van de benadeelde partij [benadeelde 3]

De benadeelde partij heeft in eerste aanleg een vordering tot schadevergoeding ten bedrage van € 17.642,75 ingesteld. Deze vordering is bij vonnis waarvan beroep niet toegewezen. De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep opnieuw gevoegd voor het bedrag van haar oorspronkelijke vordering.

Het hof acht niet voldoende gebleken dat de gestelde schade door verdachtes onder 15 bewezen verklaarde handelen is veroorzaakt. De benadeelde partij kan daarom in haar vordering niet worden ontvangen.

Vordering tot schadevergoeding

De vordering van de benadeelde partij [benadeelde 2] ([benadeelde 2])

De benadeelde partij heeft in eerste aanleg een vordering tot schadevergoeding ten bedrage van € 4.815,00 ingesteld. Deze vordering is bij vonnis waarvan beroep niet toegewezen. De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep opnieuw gevoegd voor het bedrag van haar oorspronkelijke vordering.

Het hof acht niet voldoende gebleken dat de gestelde schade door verdachtes onder 15 bewezen verklaarde handelen is veroorzaakt. De benadeelde partij kan daarom in haar vordering niet worden ontvangen.

Vordering tot schadevergoeding

De vordering van de benadeelde partij [benadeelde 4]

De benadeelde partij heeft in eerste aanleg een vordering tot schadevergoeding ten bedrage van € 4.278,36 ingesteld. Deze vordering is bij vonnis waarvan beroep niet toegewezen, daar verdachte van dat feit (onder 14 tenlastegelegd) is vrijgesproken. De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep opnieuw gevoegd voor het bedrag van haar oorspronkelijke vordering.

Nu het hoger beroep niet tegen de gegeven vrijspraak ter zake van het onder 14 tenlastegelegde is gericht, kan de benadeelde partij in haar vordering niet worden ontvangen.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 24, 24c, 33, 33a, 36b, 36c, 36d, 36f, 47, 57, 63, 140, 225, 310, 311 en 416 van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING

Het hof:

Verstaat, dat het door verdachte ingestelde rechtsmiddel niet is gericht tegen dat deel van het vonnis, waarvan beroep, waarbij verdachte terzake van het onder onder 6 en 14 tenlastegelegde werd vrijgesproken.

Vernietigt het vonnis, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen, en doet in zoverre opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen, dat verdachte het onder 2 primair, 3 primair, 4 en 10 primair tenlastegelegde heeft begaan en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen, dat verdachte het onder 1, 2 subsidiair, 3 subsidiair, 5, 7, 8, 9, 10 subsidiair, 11, 12, 13, 15 onder A en B en 16 tenlastegelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart verdachte strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 (vier) jaren.

Bepaalt, dat de tijd, door verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

de in beslag genomen voorwerpen

Verklaart verbeurd de inbeslaggenomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

een attachekoffer met diverse bescheiden (A-2103-01-01);

een personenauto [kenteken], voorzien van kenteken [kenteken] (A-6000);

een GSM Nokia 2300, grijs, serienummer 354326009603798 (A-6000-02);

een oranje boormachine Black en Decker (A-6000-07);

twee scharen, elf schroevendraaiers, een bithouder, een tangetjes (A-6000-08);

een stuurkolom (A-6000-09);

een rode kniptangbetonschaar (A-6000-11);

een bahco sleutel klemtang (A-6000-12);

een electrisch besturingscomputeronderdeel ten behoeve van een auto (A-6000-13);

een startonderdeel, negen schroevendraaiers, 2 1/2 schaar, een ringsleutel, een tang (A-6000-18);

drie startonderdelen (A-6000-21),

en een GSM Nokia 6230i, grijs, serienummer 355386001051964 (A-7000-02)..

Beveelt de onttrekking aan het verkeer van de inbeslaggenomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

een zwarte tas, inhoudende busjes CS-gas en een stanleymes (A-6000-06)..

de aan [benadeelde 1] toegebrachte schade

Veroordeelt verdachte aan de benadeelde partij, [benadeelde 1], te betalen een bedrag van

€ 4.000,00 (vierduizend euro) met dien verstande dat indien en voor zover zijn mededaders betalen verdachte in zoverre van deze verplichting is bevrijd.

Verklaart de benadeelde partij, [benadeelde 1], voor het overige in haar vordering niet-ontvankelijk en bepaalt dat zij haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Legt aan veroordeelde de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van de benadeelde partij, genaamd [benadeelde 1], een bedrag te betalen van € 4.000,00 (vierduizend euro), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 80 (tachtig) dagen hechtenis.

Bepaalt dat, indien verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij inzoverre komt te vervallen en andersom dat, indien verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee zijn verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

de aan [benadeelde 3] toegebrachte schade

Verklaart de benadeelde partij, [benadeelde 3], in haar vordering niet-ontvankelijk.

de aan [benadeelde 2] ([benadeelde 2]) toegebrachte schade

Verklaart de benadeelde partij, [benadeelde 2] ([benadeelde 2]), in haar vordering niet-ontvankelijk.

de aan [benadeelde 4] toegebrachte schade

Verklaart de benadeelde partij, [benadeelde 4], in haar vordering niet-ontvankelijk.

Aldus gewezen door

mr M.E.TH. Luikinga, voorzitter,

mr H.W. Koksma en mr J.J. van den Berg, raadsheren,

in tegenwoordigheid van D.P. Post, griffier,

en op 20 april 2006 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

- 14 - 21-005419-05