Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2004:AO7656

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
27-02-2004
Datum publicatie
15-04-2004
Zaaknummer
21-004545-03
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft zich binnen een periode van twee dagen met zijn mededader heeft schuldig gemaakt aan een zestal gewelddadige berovingen, waarbij onder meer gebruik is gemaakt van respectievelijk een kapotte bierfles, een mes, een alarmpistool en een fietspomp. Bij één van de berovingen zijn verdachte en zijn mededader de woning van [aangever] binnengedrongen, waarbij zij de rolstoel waarin deze [aangever] zat, hebben omgegooid. Terwijl [aangever] op de grond lag, heeft verdachte een jas over zijn gezicht gegooid en hebben verdachte en zijn mededader hem samen naar de badkamer gesleept. Het hof heeft verdachte veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 21-004545-03

Uitspraak dd.: 27 februari 2004

TEGENSPRAAK

Gerechtshof te Arnhem

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank te Zwolle van 11 september 2003 in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

wonende te [adres].

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 13 februari 2004 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal (zie voor de inhoud van de vordering bijlage I), na voorlezing aan het hof overgelegd, en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis, waarvan beroep, om proceseconomische redenen vernietigen en daarom opnieuw rechtdoen.

De telastelegging

Aan verdachte is telastegelegd dat:

(zie voor de inhoud van de dagvaarding bijlage II)

Indien in de telastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel -ook in onderdelen- slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat telastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, heeft het hof de overtuiging verkregen en acht het hof wettig bewezen, dat verdachte het onder 1, 2, 3, 4, 5 en 6 primair telastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

(zie voor de inhoud van de bewezenverklaring bijlage III)

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is telastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezene levert op de misdrijven

ten aanzien van het onder 1 bewezenverklaarde:

Diefstal, voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, gepleegd op de openbare weg door twee of meer verenigde personen.

ten aanzien van het onder 2 en 5 bewezenverklaarde:

telkens:

Diefstal, voorafgegaan, vergezeld en gevolgd van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden, gemakkelijk te maken en om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf en andere deelnemers aan het misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, gepleegd door twee of meer verenigde personen.

ten aanzien van het onder 3 bewezenverklaarde:

telkens:

Diefstal, voorafgegaan, vergezeld en gevolgd van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden, gemakkelijk te maken en om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf en andere deelnemers aan het misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, gepleegd op de openbare weg door twee of meer verenigde personen.

ten aanzien van het onder 4 bewezenverklaarde:

Diefstal, voorafgegaan en vergezeld van geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, gepleegd op de openbare weg door twee of meer verenigde personen.

ten aanzien van het onder 6 primair bewezenverklaarde:

Poging tot:

Diefstal, vergezeld van geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te maken, gepleegd op de openbare weg door twee of meer verenigde personen.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

Het hof acht na te melden strafoplegging in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Het hof heeft bij de straftoemeting in het bijzonder in aanmerking genomen - en vindt daarin de redenen die tot de keuze van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van na te melden duur leiden - dat verdachte zich binnen een periode van twee dagen met zijn mededader heeft schuldig gemaakt aan een zestal gewelddadige berovingen, waarbij onder meer gebruik is gemaakt van respectievelijk een kapotte bierfles, een mes, een alarmpistool en een fietspomp. Bij één van de berovingen zijn verdachte en zijn mededader de woning van [aangever] binnengedrongen, waarbij zij de rolstoel waarin deze [aangever] zat, hebben omgegooid. Terwijl [aangever] op de grond lag, heeft verdachte een jas over zijn gezicht gegooid en hebben verdachte en zijn mededader hem samen naar de badkamer gesleept.

Door aldus te handelen hebben verdachte en zijn medeverdachte hevige gevoelens van angst en onrust bij de slachtoffers teweeggebracht. Als feit van algemene bekendheid mag worden aangenomen dat de gewelddadige handelingen voor slachtoffers dusdanig traumatisch zijn geweest dat zij als gevolg daarvan te kampen kunnen krijgen met grote psychische problemen.

Tevens heeft het hof bij de straftoemeting in aanmerking genomen dat verdachte reeds eerder is veroordeeld wegens het plegen van strafbare feiten.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 45, 57, 310 en 312 van het Wetboek van Strafrecht

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen, dat verdachte het onder 1, 2, 3, 4, 5 en 6 primair telastegelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is telastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart verdachte strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 5 (vijf) jaren.

Bepaalt, dat de tijd, door verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

Aldus gewezen door

mr Coster van Voorhout, voorzitter,

mrs Van den Heuvel en Berger, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr Bouwman, griffier,

en op 27 februari 2004 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Mr. Berger is buiten staat dit arrest mede te onderteken