Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2003:AO6626

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
22-01-2003
Datum publicatie
08-08-2006
Zaaknummer
2003/872 en 873
Rechtsgebieden
Civiel recht
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Schuldenaren worden geacht niet door te gaan met het aflossen van schulden gelet op de betalingsregeling die 34 jaar loopt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

22 januari 2004

eerste civieie kamer

rekestnummer 2003/872 en 873

GER E C H T S H O F T E A R N H E M

Arrest

in de zaak van:

U

en

T

echtelieden,

beiden wonende

appellanten,

procureur: mr. W.D. Huizinga.

1 Het geding in eerste aanleg

Bij vonnis van de rechtbank te Zwolle van 25 november 2003 is het verzoek van appellanten (hierna te noemen: U en T tot toepassing van de wettelijke schuidsaneringsregeling afgewezen.

Het hof verwijst naar voornoemd vonnis, dat in fotokopie aan dit arrest is gehecht.

2 Het geding in hoger beroep

2.1 Bij ter griffie van het hof op 2 decernber 2003 per fax en op 3 december 2003

per gewone post ingekomen verzoekschrift zijn U en T in hoger beroep gekomen van voornoemd vonnis en hebben zij het hof verzocht het voormelde vonnis te vemietigen en aisnog het verzoek om toepassing van de schuldsaneringsregeling toe te wijzen.

2.2 Het hof heeft kennisgenomen van de bij het verzoekschrift behorende stukken, alsmede van twee brieven met bijlagen van respectievelijk 12 en 14 januari 2004 van rnr. E. Tas, advocaat te Deventer.

2.3 De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 15 januari 2004, waarbij

U en T zijn verschenen in persoon, bijgestaan door hun advocaat,

voornoemd. Voorts is verschenen Y. , , als begeleider van U en T en als onbeëdigd tolk in de Turkse taal.

3 De motivering van de beslissing in hoger beroep

3.1 Het hoger beroep is tijdig ingesteld.

3.2 De totale schuldenlast bedraagt € 21.796,26, bestaande uit een schuld aan Mahuko N.V. van € 21.396,26 en een roodstand van € 400,-, die tijdens het minnelijk traject is ontstaan. De schuld aan Mahuko N.V. betreft vier leningen van verschillende banken die door Mahuko N.V. zijn overgenomen.

3.3 Het hof is met U en T van oordeel dat de regeling zoals overeengekomen tussen D.A. Zaaijer van het Budget Adviesbureau Deventer en Mahuko N.V. - inhoudende U en T gedurende een periode van ongeveer 34 jaar een bedrag van € 52,89 per maand aflossen - ondanks het gegeven dat verder geen rente meer in rekening wordt gebracht geen reele mogelijkheid is om van de schulden af te komen, aangezien zij dan, gelet op hun leeftijd en huidige financiele positie en op het feit dat zij de fin ancieel toenemende zorg hebben over die drie opgroeiende kinderen in de leeftijd van (thans) 6, 9 en 11 jaar, nog 34 jaar en daarmee gedurende een groot deel van hun resterend !even op 90% van het bijstandsniveau moeten Leven. In redelijkheid kunnen U en T derhalve niet in staat worden geacht door te gaan met het aflossen van hun schulden. Daaraan doet niet af dat U en T niet zijn betrokken bij genoemde regeling, nu deze zonder hun medeweten en goedkeuring door D.A. Zaaijer en Mahuko N.V. na de mondelinge behandeling bij de rechtbank is overeengekomen.

3.4 Nu er ook overigens geen gronden zijn voor afwijzing van het verzoek, is het hof, alle feiten en omstandigheden in onderling verband en in onderlinge samenhang bezien, van oordeel dat het hoger beroep slaagt. Het vonnis waarvan beroep zal worden vemietigd en als volgt zal worden beslist.

4 De beslissing

Het hof, rechtdoende in hoger beroep:

vernietigt het vonnis van de rechtbank te Zwolle van 25 november 2003 en, opnieuw rechtdoende:

verklaart de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing ten aanzien van U en T.

Dit arrest is gewezen door mrs. Korthals Altes, Rijken en Van Amsterdam, en in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van 22 januari 2004.