Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2003:AL4172

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
27-08-2003
Datum publicatie
01-10-2003
Zaaknummer
02-03767
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Op verzoek van belanghebbende is aan haar een voorlopige teruggaaf verleend waarbij, na het toekennen aan haar - in het kader van de zogenaamde optimalisering bij het invullen van het aangiftebiljet - van een belastbaar inkomen uit sparen en beleggen, is gebleken dat de verhoging van de zogenaamde gecombineerde heffingskorting volgens artikel 8.9 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: de Wet) tot een te hoog bedrag is genoten. In een dergelijk geval dient ingevolge artikel 9.4, eerste lid, aanhef en onderdeel b, in verbinding met artikel 9.4, vierde lid, van de Wet een aanslag te worden vastgesteld waarbij geen drempelbedrag geldt. Hetgeen belanghebbende aanvoert doet hieraan niet af.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Gerechtshof Arnhem

vierde enkelvoudige belastingkamer

nummer 02/03767 (inkomstenbelasting)

Proces-verbaal mondelinge uitspraak

belanghebbende : [X]

te : [Z]

ambtenaar : Inspecteur van de Belastingdienst/[P]

aangevallen beslissing : uitspraak d.d. 11 september 2002 op bezwaar

aanslagnummer : […H.11]

soort belasting : inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen

jaar : 2001

mondelinge behandeling : met schriftelijke toestemming van beide partijen niet gehouden

gronden:

1. Op verzoek van belanghebbende is aan haar een voorlopige teruggaaf verleend waarbij, na het toekennen aan haar - in het kader van de zogenaamde optimalisering bij het invullen van het aangiftebiljet - van een belastbaar inkomen uit sparen en beleggen, is gebleken dat de verhoging van de zogenaamde gecombineerde heffingskorting volgens artikel 8.9 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: de Wet) tot een te hoog bedrag is genoten.

2. In een dergelijk geval dient ingevolge artikel 9.4, eerste lid, aanhef en onderdeel b, in verbinding met artikel 9.4, vierde lid, van de Wet een aanslag te worden vastgesteld waarbij geen drempelbedrag geldt. Hetgeen belanghebbende aanvoert doet hieraan niet af.

3. Het beroep van belanghebbende is ongegrond.

proceskosten:

Het Hof acht geen termen aanwezig voor een kostenveroordeling als bedoeld in artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht.

beslissing:

Het Gerechtshof bevestigt de uitspraak waarvan beroep.

Aldus gedaan en in het openbaar uitgesproken op 27 augustus 2003 door mr. Matthijssen, raadsheer, lid van de vierde enkelvoudige belastingkamer, in tegenwoordigheid van mw. Vermeulen-Post als griffier.

Waarvan opgemaakt dit proces-verbaal.

De griffier, Het lid van de voormelde kamer,

(I.B. Vermeulen-Post) (T.J. Matthijssen)

Afschriften zijn aangetekend per post verzonden op 10 september 2003

Tegen deze mondelinge uitspraak is geen beroep in cassatie mogelijk; dat kan alleen tegen een schriftelijke uitspraak van het gerechtshof. Ieder van de partijen kan binnen vier weken na de verzenddatum van dit proces-verbaal het gerechtshof verzoeken de mondelinge uitspraak te vervangen door een schriftelijke. De vervanging van een mondelinge uitspraak door een schriftelijke strekt ertoe de mondelinge uitspraak in een andere vorm vast te leggen. Bij de vervanging van een mondelinge uitspraak mag het gerechtshof de gedane uitspraak niet aan een heroverweging onderwerpen.

De partij die om een vervangende schriftelijke uitspraak verzoekt is hiervoor griffierecht verschuldigd en krijgt daarover bericht van de griffier. Het griffierecht dat de belanghebbende betaalt ter verkrijging van een schriftelijke uitspraak, komt in mindering op het griffierecht dat de griffier van de Hoge Raad zal heffen als de belanghebbende beroep in cassatie instelt.