Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2003:AF4582

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
24-01-2003
Datum publicatie
18-02-2003
Zaaknummer
03-00035
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Belastingblad 2003/1063
V-N 2003/23.8 met annotatie van Redactie
FutD 2003-0380
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Gerechtshof Arnhem

Zevende enkelvoudige belastingkamer

nummer 03/00035 (forensenbelasting)

U i t s p r a a k

Op het beroep van [X] c.s. te [Z] (hierna te noemen: belanghebbenden) tegen de uitspraak van de heffingsambtenaar van de gemeente Steenwijk (hierna: de ambtenaar) op de bezwaarschriften van belanghebbenden tegen de na te melden aanslagen forensenbelasting.

1. Ontstaan en loop van het geding

1.1 Bij brief met dagtekening 2 december 2002 en verzenddatum 4 december 2002 heeft de ambtenaar één uitspraak gedaan op 28 bezwaarschriften, door 28 verschillende belanghebbenden ingediend tegen de aan ieder van hen opgelegde aanslag forensenbelasting 2002.

1.2 Bij brief met dagtekening 13 januari 2003 heeft de gemachtigde van de, in beroep nog 27, belanghebbenden namens hen tezamen één beroepschrift ingediend.

1.3 Het beroepschrift is ter griffie ontvangen op 14 januari 2003.

2. Beoordeling van de uitspraak waarvan beroep

2.1 De dagtekening van de bestreden uitspraak is 2 december 2002, de verzenddatum 4 december 2002. Nu het beroepschrift op 14 januari 2003 ter griffie van het hof is ontvangen, is het binnen de wettelijke termijn ingediend.

2.2 In zijn brief met dagtekening 2 december 2002 heeft de ambtenaar één uitspraak gedaan op 28 bezwaarschriften welke door 28 verschillende belanghebbenden zijn ingediend en waarvan thans 27 belanghebbenden in beroep zijn gekomen bij dit hof.

2.3 Nu noch de Algemene wet bestuursrecht noch de Algemene wet inzake rijksbelastingen de mogelijkheid biedt om op bezwaarschriften, door verschillende belanghebbenden ingediend, één uitspraak te doen, dient de bestreden uitspraak reeds hierom te worden vernietigd. Het beroep is derhalve in zoverre kennelijk gegrond.

2.4 Nu het beroep gegrond moet worden verklaard, sluit het hof het onderzoek en doet het uitspraak op de voet van artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht.

3. Slotsom

De ambtenaar dient alsnog afzonderlijk uitspraak te doen op elk van de ingediende bezwaarschriften.

4. Proceskosten

De totale proceskosten van de gezamenlijke belanghebbenden zijn in overeenstemming met het Besluit proceskosten bestuursrecht en rekening houdende met de omstandigheid dat de gemachtigde één beroepschrift heeft ingediend berekend op 1 x € 322 x 1 = € 322.

Op praktische gronden geeft het hof de ambtenaar in overweging de proceskosten te vergoeden via de gemachtigde van belanghebbenden.

5. Beslissing

Het gerechtshof:

- verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt de uitspraak waarvan beroep;

- verstaat dat de ambtenaar alsnog uitspraak zal doen op elk van de bezwaarschriften;

- veroordeelt de ambtenaar in de proceskosten van belanghebbenden voor een bedrag van € 322;

- wijst de gemeente Steenwijk aan als de in artikel 8:75, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht bedoelde rechtspersoon die de proceskosten dient te vergoeden.

Aldus gedaan te Arnhem op 24 januari 2003 door mr. drs. F.J.P.M. Haas, raadsheer, lid van de zevende enkelvoudige belastingkamer, in tegenwoordigheid van mr. Delnooz-Engels als griffier.

(J.H.M. Delnooz-Engels) (F.J.P.M. Haas)

De beslissing is in het openbaar uitgesproken en afschriften zijn aangetekend per post verzonden op 24 januari 2003

Ieder van de partijen kan binnen zes weken na de verzenddatum van deze uitspraak hiertegen een verzetschrift indienen bij dit Gerechtshof. De indiener van het verzetschrift kan daarbij vragen op het verzet te worden gehoord.

Een kopie van deze uitspraak moet bij het verzetschrift worden overgelegd. Het verzetschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. de vermelding van de uitspraak waartegen het verzet is gericht;

d. de gronden van het verzet, waarbij de bezwaren tegen de uitspraak duidelijk zijn omschreven.

Deze uitspraak vervalt indien het Gerechtshof het verzet gegrond verklaart. De behandeling van het beroep wordt dan voortgezet in de stand waarin het zich bevond toen deze uitspraak werd gedaan.