Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2001:AB3029

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
18-07-2001
Datum publicatie
02-08-2001
Zaaknummer
00-02250
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

IV

Gerechtshof Arnhem

tweede meervoudige belastingkamer

nummer 00/02250

Proces-verbaal mondelinge uitspraak

belanghebbende: [X]

te:

verweerder: de heffingsambtenaar van de gemeente Haren (hierna: de Ambtenaar)

aangevallen beslissing: uitspraak op bezwaar

betreft: beschikking waardevaststelling ingevolge de Wet waardering onroerende zaken (hierna: WOZ) voor het tijdvak 1 januari 1997 tot en met 31 december 2000

nummer: [01]

mondelinge behandeling: op 18 juli 2001 te Arnhem

waarbij verschenen: belanghebbende, alsmede [de Ambtenaar]

gronden:

1. Gehoord het voorlopig oordeel van het Hof dat het huisje waarvan belanghebbende de feitelijke gebruiker is in het licht van het arrest van de Hoge Raad van 31 oktober 1997, nr. 16.404 (NJ 1998/97) als onroerend dient te worden aangemerkt, maar dat belanghebbende daarvan - mede gelet op het arrest van de Hoge Raad van 20 september 2000, nr. 34 371 (BNB 2000/382) - niet het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, nemen partijen nader eensluidend het standpunt in dat de beschikking van 3 juli 1998 wegens een onjuiste objectafbakening dient te worden vernietigd.

2. Het Hof zal dienovereenkomstig beslissen.

slotsom:

Het beroep is gegrond.

proceskosten:

Belanghebbendes proceskosten ( Arnhem en Leeuwarden) zijn in overeenstemming met het Besluit proceskosten bestuursrecht te berekenen op.ƒ 400,- .

beslissing:

Het Gerechtshof:

· vernietigt de beschikking van 3 juli 1998;

· gelast de Ambtenaar het griffierecht van ¦ 80,- aan belanghebbende te vergoeden;

· veroordeelt de Ambtenaar in de proceskosten van belanghebbende voor een bedrag van ¦ 400,-, te vergoeden door de gemeente Haren.

Aldus gedaan en in het openbaar uitgesproken op 18 juli 2001 door mr. P.M. van Schie, mr. T.J. Matthijsen en mr. drs. F.J. Haas, in tegenwoordigheid van I.B. Vermeulen-Post als griffier.

Waarvan opgemaakt dit proces-verbaal.

De griffier, De voorzitter,

(I.B. Vermeulen-Post) (P.M. van Schie)

Afschriften zijn aangetekend per post verzonden op 20 juli 2001

Tegen deze mondelinge uitspraak is geen beroep in cassatie mogelijk; dat kan alleen tegen een schriftelijke uitspraak van het Gerechtshof. Ieder van de partijen kan binnen vier weken na de verzenddatum van dit proces-verbaal het Gerechtshof verzoeken de mondelinge uitspraak te vervangen door een schriftelijke. De vervanging van een mondelinge uitspraak door een schriftelijke strekt ertoe de mondelinge uitspraak in een andere vorm vast te leggen. Bij de vervanging van een mondelinge uitspraak mag het Gerechtshof de gedane uitspraak niet aan een heroverweging onderwerpen.

De partij die om een vervangende schriftelijke uitspraak verzoekt is hiervoor griffierecht verschuldigd en krijgt daarover bericht van de griffier. Het griffierecht dat de belanghebbende betaalt ter verkrijging van een schriftelijke uitspraak, komt in mindering op het griffierecht dat de griffier van de Hoge Raad zal heffen als de belanghebbende beroep in cassatie instelt.