Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2001:AB2331

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
22-05-2001
Datum publicatie
06-07-2001
Zaaknummer
98-03961
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Belastingblad 2001/845
FutD 2001-1292
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

nw

Gerechtshof Arnhem

vijfde enkelvoudige belastingkamer

nummer 98/03961

Proces-verbaal mondelinge uitspraak

belanghebbende : [X]

te : [Z]

ambtenaar : de heffingsambtenaar van de gemeente Voorst (hierna: de Ambtenaar)

aangevallen beslissing : uitspraak op bezwaarschrift

soort belasting : afvalstoffenheffing

jaar : 1997

mondelinge behandeling : op 8 mei 2001 te Arnhem door mr Röben, in tegenwoordigheid van N. Th. Wagener, als griffier

waarbij verschenen : de heffingsambtenaar

waarbij niet verschenen : belanghebbende, hoewel overeenkomstig de wet opgeroepen bij aangetekende brief van 2 april 2001, verzonden aan het adres [a-weg 1 te 1234 aa Z]. De oproeping is blijkens van PTT Post ontvangen retourkaart op 3 april 2001 aan belanghebbende uitgereikt

gronden:

1. Belanghebbendes perceel is gelegen aan het einde van de verharde verbindingsweg van ongeveer 100 meter met de openbare weg [a-weg te Z]. Deze verbindingsweg, die op zich toelaat dat daarover met een vuilnisauto wordt gereden, is in feite een, zij het wat lange, inrit of toegangsweg. De verbindingsweg komt niet als ‘weg’ voor op de ingevolge de Wegenwet bijgehouden legger van wegen. De verbindingsweg is particulier eigendom en wordt niet door de gemeente onderhouden.

2. Anders dan belanghebbende betoogt is onder voormelde omstandigheden geen sprake van een voor het openbaar rij- en ander verkeer openstaande openbare weg. Daaraan doet niet af dat belanghebbende er geen bezwaar tegen heeft dat de verbindingsweg door een ieder wordt gebruikt.

3. De gemeente voldoet derhalve aan haar inzamelverplichting door het huisvuil op te halen aan de openbare weg [a-weg] bij het begin van de verbindingsweg naar belanghebbendes perceel.

slotsom

Het beroep van belanghebbende is niet gegrond.

proceskosten:

Voor een kostenveroordeling als bedoeld in artikel 5a van de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken vindt het hof geen termen aanwezig.

beslissing:

Het Gerechtshof bevestigt de bestreden uitspraak.

Aldus gedaan en in het openbaar uitgesproken op 22 mei 2001 door mr Röben, raadsheer, lid van de vijfde enkelvoudige belastingkamer, in tegenwoordigheid van N.Th. Wagener, als griffier.

Waarvan opgemaakt dit proces-verbaal.

De griffier, Het lid van de voormelde kamer,

(N.Th. Wagener) (J.B.H. Röben)

Afschriften zijn aangetekend per post verzonden op 5 juni 2001

U kunt binnen vier weken na de verzenddatum van deze uitspraak het gerechtshof schriftelijk verzoeken de mondelinge uitspraak te vervangen door een schriftelijke. Voor het verkrijgen van een schriftelijke uitspraak bedraagt het griffierecht ƒ 150,-.

De vervanging van een mondelinge uitspraak door een schriftelijke strekt ertoe de mondelinge uitspraak in een andere vorm vast te leggen. Het gerechtshof mag daarbij de gedane uitspraak niet aan een heroverweging onderwerpen.

Uitsluitend tegen een schriftelijke uitspraak van het gerechtshof staat beroep in cassatie open bij de Hoge Raad der Nederlanden. Daarvoor is eveneens een griffierecht verschuldigd.