Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2001:AB0489

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
23-02-2001
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
00/01481
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Belastingblad 2001/526
FutD 2001-0527
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Gerechtshof Arnhem

enkelvoudige belastingkamer

nummer 00/01481

Proces-verbaal mondelinge uitspraak

belanghebbende : X

te : Z

verweerder : (hierna: de Ambtenaar)

aangevallen beslissing : het niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar

betreft : afvalstoffenheffing 1999

nummer : 1

mondelinge behandeling : met schriftelijke toestemming van partijen niet gehouden

gronden:

1. De omstandigheid dat de gemeente Arnhem ervoor gekozen heeft de zogenaamde ‘zalmsnip’ in feite te storten in een fonds (de ‘voorziening lastendemping burgers’) in verband met te verwachten investeringen in het rioolstelsel, is - zoals onder meer tot uitdrukking komt in het antwoord op de door belanghebbende aangehaalde kamervragen - niet in lijn met wat door het kabinet is beoogd bij invoering van de maatregel.

2. De vaststelling van het tarief voor de onderhavige heffing is echter een autonome gemeentelijke bevoegdheid die door de invoering van de maatregel van de ‘zalmsnip’ niet is aangetast. Nu voorts niet is gesteld of gebleken dat het tarief dusdanig hoog is dat de opbrengst van de heffing de aan de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen verbonden kosten overtreft, is het beroep van belanghebbende niet gegrond.

3. Het Hof vindt in de omstandigheid dat de Ambtenaar geen uitspraak heeft gedaan binnen de daarvoor geldende termijn maar pas na het instellen van beroep, aanleiding te gelasten dat het griffierecht door de Ambtenaar wordt vergoed.

slotsom:

Het beroep is niet gegrond.

proceskosten:

Het Hof acht geen termen aanwezig voor een kostenveroordeling als bedoeld in artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht.

beslissing:

Het Gerechtshof:

bevestigt de uitspraak van de Ambtenaar;

gelast de Ambtenaar het griffierecht van ¦ 60 aan belanghebbende te vergoeden.

Aldus gedaan en in het openbaar uitgesproken op 23 februari 2001 door F.J.P.M. Haas, lid van de enkelvoudige belastingkamer, in tegenwoordigheid van mr. A.W.M. van der Waerden als griffier.

Waarvan opgemaakt dit proces-verbaal.

De griffier, Het lid van de voormelde kamer,

(A.W.M. van der Waerden) (F.J.P.M. Haas)

Afschriften zijn aangetekend per post verzonden op 26 februari 2001

Tegen deze mondelinge uitspraak is geen beroep in cassatie mogelijk; dat kan alleen tegen een schriftelijke uitspraak van het Gerechtshof. Ieder van de partijen kan binnen vier weken na de verzenddatum van dit proces-verbaal het Gerechtshof verzoeken de mondelinge uitspraak te vervangen door een schriftelijke. De vervanging van een mondelinge uitspraak door een schriftelijke strekt ertoe de mondelinge uitspraak in een andere vorm vast te leggen. Bij de vervanging van een mondelinge uitspraak mag het Gerechtshof de gedane uitspraak niet aan een heroverweging onderwerpen.

De partij die om een vervangende schriftelijke uitspraak verzoekt is hiervoor griffierecht verschuldigd en krijgt daarover bericht van de griffier. Het griffierecht dat de belanghebbende betaalt ter verkrijging van een schriftelijke uitspraak, komt in mindering op het griffierecht dat de griffier van de Hoge Raad zal heffen als de belanghebbende beroep in cassatie instelt.