Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2000:AA9672

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
21-12-2000
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
98/1241
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Belastingblad 2001/653
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

WS

Gerechtshof Arnhem

derde enkelvoudige belastingkamer

nr. 98/1241

Proces-verbaal mondelinge uitspraak

belanghebbende : X

te : Z

ambtenaar : hoofd afdeling belastingen van de gemeente Enschede

aangevallen beslissing : uitspraak op bezwaarschrift tegen naheffingsaanslag en beschikking kosten wielklem

soort belasting : parkeerbelasting

datum : 11 december 1997

mondelinge behandeling : op 14 december 2000 te Arnhem door mr N.E. Haas, vice-president, in tegenwoordigheid van mr Snoijink als griffier

waarbij verschenen : belanghebbende, zijn gemachtigde, alsmede de woordvoerder van de ambtenaar

gronden:

1. Belanghebbende heeft op 11 december 1997 het motorvoertuig met kenteken AA-BB-00 (hierna: de auto) geparkeerd op het parkeerterrein aan de a-straat te Enschede in een vak dat met bord E6 van bijlage I van het RVV 1990 is aangeduid als invalidenparkeerplaats, zonder in de auto duidelijk zichtbaar een geldige invalidenparkeerkaart aan te brengen.

2. Voor dat parkeren is een naheffingsaanslag opgelegd van ¦ 2,50 aan belasting en ¦ 65,- aan kosten.

3. Tevens is aan de auto een wielklem aangebracht. Aan kosten voor het aanbrengen en verwijderen van de wielklem is belanghebbende ¦ 120 in rekening gebracht bij beschikking nummer 1.

4. Het onder 1 bedoelde parkeren is verboden bij artikel 26 van het RVV 1990, dat een wettelijk voorschrift is als bedoeld in de slotzinsnede van artikel 225, tweede lid, van de Gemeentewet. Dit wordt niet anders doordat overtreding daarvan, die volgens artikel 92 van het RVV 1990 een strafbaar feit is, volgens artikel 2, eerste lid, van de Wet administratieve handhaving verkeersvoorschriften in beginsel en behoudens het bepaalde in het tweede artikellid niet met strafrechtelijke maar met met administratieve sancties is bedreigd. Dit brengt mee dat het voormelde parkeren niet op de voet van artikel 225, eerste lid, onderdeel a, van de Gemeentewet belastingplichtig kan zijn. De daarvoor opgelegde naheffingsaanslag kan dus niet in stand blijven.

5. Ter zitting concludeert de ambtenaar, mede gelet op de uitspraak van dit hof van 23 maart 2000, nr. 98/00157, nader tot vernietiging van de beschikking kosten wielklem.

6. Nu het beroep gegrond is, kunnen de grieven van belanghebbende na het vorenstaande verder onbesproken blijven.

proceskosten:

De voormelde gemachtigde is aan de A-bond als vrijwilliger verbonden. De bijstand die hij belanghebbende heeft verleend valt daardoor niet onder de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van het Besluit proceskosten fiscale procedures. Belanghebbendes eigen proceskosten zijn in overeenstemming met artikel 1, onderdeel c, van dat Besluit te berekenen op zijn reis- en verblijfkosten, begroot op ¦ 50.

beslissing:

Het gerechtshof:

- vernietigt de uitspraak van de ambtenaar alsmede de daarbij gehandhaafde naheffingsaanslag en beschikking kosten wielklem;

- gelast de ambtenaar aan belanghebbende het door hem gestorte griffierecht van ¦ 80,- te vergoeden;

- veroordeelt de ambtenaar in de proceskosten van belanghebbende voor een bedrag van ¦ 50,-, te vergoeden door de gemeente Enschede.

Aldus gedaan en in het openbaar uitgesproken te Arnhem op 21 december 2000 door mr N.E. Haas, vice-president, lid van de derde enkelvoudige belastingkamer, in tegenwoordigheid van mr Snoijink als griffier.

Waarvan opgemaakt dit proces-verbaal.

De griffier, Het lid van de voormelde kamer,

(W.J.N.M. Snoijink) (N.E. Haas)

Afschriften zijn aangetekend per post verzonden op 22 december 2000

Het is mogelijk dat de mondelinge uitspraak wordt vervangen door een schriftelijke. Ieder van de partijen kan daar het gerechtshof om verzoeken binnen vier weken na de verzenddatum van het proces-verbaal van deze uitspraak.

Van de verzoeker wordt een griffierecht van ¦ 150 geheven.

Bij de vervanging van een mondelinge uitspraak mag het gerechtshof de gedane uitspraak niet aan een heroverweging onderwerpen.

Uitsluitend tegen een schriftelijke uitspraak van het gerechtshof staat beroep in cassatie open.