Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2000:AA6999

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
31-05-2000
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
98-00990
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

SW

Gerechtshof Arnhem

achtste enkelvoudige belastingkamer

nr. 98/ 00990

Proces-verbaal mondelinge uitspraak

belanghebbende : X

te : Z

ambtenaar : het hoofd van de afdeling Financiële Dienstverlening van de gemeente P (hierna: de Ambtenaar)

aangevallen beslissing : uitspraak op bezwaar van 29 januari 1998

datum WOZ-beschikking : 26 februari 1997

peildatum : 1 januari 1994

mondelinge behandeling : op 18 mei 2000 te Arnhem door mr. J.P.M. Kooijmans, raadsheer, in tegenwoordigheid van mr. A.W.M. van der Waerden als griffier

waarbij verschenen : belanghebbende, alsmede de Ambtenaar

gronden:

1. Ingevolge artikel 17, lid 2, van de Wet WOZ moet de waarde van de onderhavige tot woning dienende onroerende zaak, gelegen aan de a-straat 1 te Z, worden bepaald op de waarde die aan deze onroerende zaak dient te worden toegekend indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen, en de verkrijger de zaak in de staat waarin die zich bevindt onmiddellijk en in volle eigendom in gebruik zou kunnen nemen. Daarbij geldt als waardepeildatum 1 januari 1994.

2. De Ambtenaar heeft zich zowel bij het geven van de onderhavige beschikking als bij de thans bestreden uitspraak op het standpunt gesteld dat de onder 1. bedoelde waarde van belanghebbendes onroerende zaak op de waardepeildatum ¦ 450.000,- bedraagt.

3. De Ambtenaar verdedigt ook in beroep een waarde van belanghebbendes onroerende zaak van ƒ 450.000,-. Ter ondersteuning daarvan heeft hij bij zijn vertoogschrift een taxatierapport overgelegd, opgemaakt op 5 juni 1998 door A, gediplomeerd WOZ-taxateur in dienst van B BV te Q. Ter onderbouwing van het taxatierapport zijn daarin de verkoopopbrengsten van drie vergelijkingsobjecten opgenomen. In het rapport wordt geconcludeerd tot een waarde van de onderhavige onroerende zaak van ƒ 450.000,-.

4. Belanghebbende heeft zonder bezwaar van de Ambtenaar ter zitting een taxatierapport overgelegd van 16 mei 2000 van C, makelaar en taxateur te Z. Uit dit rappport blijkt dat bij belanghebbendes pand sprake is van een constructiefout in het dak, waarvan een waardeverminderende invloed uitgaat van ƒ 35.000,-. Belanghebbende wijzigt zijn aanvankelijke standpunt naar aanleiding van dit rapport nader in dier voege dat hij een waarde verdedigt van ƒ 415.000,-.

5. Bij het geven van de beschikking heeft de Ambtenaar, zonder van de in 4. genoemde constructiefout op de hoogte te zijn, de waarde van belanghebbendes onroerende zaak vastgesteld op ƒ 450.000,-. In de uitspraak op het bezwaarschrift heeft de Ambtenaar zich op het standpunt gesteld dat de constructiefout geen invloed heeft op de waarde in het economische verkeer van het pand.

6. In het door de Ambtenaar overgelegde taxatierapport is geen rekening gehouden met de eventuele fout in de dakconstructie van belanghebbendes woning aangezien de taxateur de constructiefout onvoldoende aantoonbaar vond.

7. Belanghebbende maakt met hetgeen hij aanvoert aannemelijk, dat op de peildatum sprake was van een zodanige fout in de dakconstructie dat daarvan een waardeverminderende invloed uitgaat, en dat die waardevermindering kan worden gesteld op ƒ 35.000,-. Nu niet in geschil is dat de waarde van het pand, zonder rekening te houden met de constructiefout ƒ 450.000,- bedraagt, is het gelijk aan de zijde van belanghebbende en moet de waarde van de onderhavige onroerende zaak per peildatum 1 januari 1994 worden vastgesteld op ƒ 415.000,-.

slotsom:

Het beroep van belanghebbende is gegrond.

proceskosten:

Het Hof berekent belanghebbendes proceskosten in overeenstemming met artikel 5a van de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken en het Besluit proceskosten fiscale procedures op ƒ 50,- aan reis- en verblijfkosten, en ƒ 350,- ter zake van het deskundigenrapport, in totaal derhalve ƒ 400,-.

beslissing:

Het Gerechtshof

vernietigt de bestreden uitspraak;

vermindert de vastgestelde waarde tot ƒ 415.000,-;

veroordeelt de ambtenaar voor een bedrag van ƒ 400,- in de proceskosten van belanghebbende, te vergoeden door de gemeente Oldebroek;

gelast de ambtenaar aan belanghebbende het door deze gestorte griffierecht van ƒ 80,- te vergoeden.

Aldus gedaan en in het openbaar uitgesproken op 31 mei 2000 door mr. J.P.M. Kooijmans, raadsheer, lid van de achtste enkelvoudige belastingkamer, in tegenwoordigheid van mr. A.W.M. van der Waerden als griffier.

Waarvan opgemaakt dit proces-verbaal.

De griffier, Het lid van de voormelde kamer,

(A.W.M. van der Waerden) (J.P.M. Kooijmans)

Afschriften zijn aangetekend per post verzonden op 8 juni 2000

U kunt binnen vier weken na de verzenddatum van deze uitspraak het gerechtshof schriftelijk verzoeken de mondelinge uitspraak te vervangen door een schriftelijke. Voor het verkrijgen van een schriftelijke uitspraak bedraagt het griffierecht ƒ 150,-.

De vervanging van een mondelinge uitspraak door een schriftelijke strekt ertoe de mondelinge uitspraak in een andere vorm vast te leggen. Het gerechtshof mag daarbij de gedane uitspraak niet aan een heroverweging onderwerpen.

Uitsluitend tegen een schriftelijke uitspraak van het gerechtshof staat beroep in cassatie open bij de Hoge Raad der Nederlanden. Daarvoor is eveneens een griffierecht verschuldigd. Het ter verkrijging van een schriftelijke uitspraak betaalde griffierecht wordt door de griffier van de Hoge Raad in mindering gebracht op het voor beroep in cassatie verschuldigde recht.