Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2000:AA5997

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
15-02-2000
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
98-03763
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Gerechtshof Arnhem

Zevende enkelvoudige belastingkamer

nr. 98/03763

Proces-verbaal mondelinge uitspraak

belanghebbende : X

te : Z

ambtenaar : de Inspecteur van de Belastingdienst/Ondernemingen P

aangevallen beslissing : uitspraak op bezwaar tegen de aanslag

soort belasting : inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen

jaar : 1996

mondelinge behandeling : op 1 februari 2000 te Arnhem door mr. drs. F.J.P.M. Haas, raadsheer, in tegenwoordigheid van mr. Snoijink als griffier

waarbij verschenen : de Inspecteur

waarbij niet verschenen : belanghebbende, hoewel opgeroepen overeenkomstig de wet

gronden:

1. Belanghebbende is ter financiering van zijn eigen woning een hypothecaire geldlening aangegaan. Ter dekking van deze lening heeft hij een risicoverzekering afgesloten.

2. Ingevolge artikel 42a, eerste lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (voor zover hier van belang) worden bij het bepalen van de zuivere inkomsten van een eigen woning als kosten, lasten en afschrijvingen uitsluitend in aanmerking genomen renten van schulden, kosten van geldleningen en periodieke betalingen ingevolge de rechten van erfpacht, opstal of beklemming.

3. De Inspecteur neemt derhalve terecht het standpunt in dat aftrek van de voor de risicoverzekering betaalde premies niet mogelijk is. Hieraan doet niet af dat het afsluiten van de verzekering deel uitmaakt van de hypothecaire voorwaarden.

4. De omstandigheid dat bij de uitspraak op bezwaar inzake de aan belanghebbende opgelegde aanslag over het jaar 1995 de aftrek van de premies wel is toegestaan, rechtvaardigt in dezen niet een in rechte te honoreren vertrouwen dat die aftrek ook over het onderhavige jaar mogelijk was nu vorenbedoelde uitspraak op bezwaar eerst is gedaan op 16 oktober 1998, derhalve pas nadat op 6 oktober 1998 in de onderhavige zaak uitspraak is gedaan.

5. Het beroep is ongegrond.

proceskosten:

Voor een kostenveroordeling als bedoeld in artikel 5a van de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken vindt het Hof geen termen aanwezig.

beslissing:

Het Gerechtshof bevestigt de uitspraak waarvan beroep.

Aldus gedaan en in het openbaar uitgesproken op 15 februari 2000 te Arnhem door mr. drs. F.J.P.M. Haas, raadsheer, lid van de zevende enkelvoudige belastingkamer, in tegenwoordigheid van mr. Snoijink als griffier.

Waarvan opgemaakt dit proces-verbaal.

De griffier, Het lid van voormelde kamer,

(W.J.N.M. Snoijink) (F.J.P.M. Haas)

Afschriften aangetekend per post verzonden op: 25 februari 2000

Ieder van de partijen kan binnen vier weken na de verzenddatum van het proces-verbaal van deze uitspraak het Gerechtshof schriftelijk verzoeken de mondelinge uitspraak te vervangen door een schriftelijke. Van de verzoeker wordt een griffierecht geheven van ƒ 150,-.

De vervanging van een mondelinge uitspraak door een schriftelijke strekt ertoe de mondelinge uitspraak in een andere vorm vast te leggen. Het Gerechtshof mag daarbij de gedane uitspraak niet aan een heroverweging onderwerpen.

Uitsluitend tegen een schriftelijke uitspraak van het gerechtshof staat beroep in cassatie open bij de Hoge Raad der Nederlanden.