Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2000:AA5916

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
17-02-2000
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
98/01747
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

IV

Gerechtshof Arnhem

vierde enkelvoudige belastingkamer

nr. 98/01747

Proces-verbaal mondelinge uitspraak

belanghebbende : *X

te : *Z

ambtenaar : het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten (hierna: de Ambtenaar)

aangevallen beslissing : uitspraak op bezwaarschrift tegen waardebeschikking

(artikel 22 Wet waardering onroerende-zaken)

tijdvak : van 1 januari 1997 tot en met 31 december 2000

mondelinge behandeling : 3 februari 2000 te Harderwijk door mr Matthijssen, raadsheer, in tegenwoordigheid van mevrouw Vermeulen-Post als griffier

waarbij verschenen : de gemachtigde van belanghebbende, alsmede de Ambtenaar

gronden:

1. De waarde van de onderhavige onroerende zaak - het tot woning dienende pand *a-weg 1 te *Z - wordt bepaald op de waarde die aan deze onroerende zaak dient te worden toegekend, indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de verkrijger de zaak in de staat waarin die zich bevindt, onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen nemen. Daarbij geldt als waardepeildatum 1 januari 1995 (artikelen 17 en 18 van de Wet waardering onroerende zaken, hierna: de Wet).

2. De Ambtenaar heeft ter ondersteuning van zijn standpunt een taxatierapport d.d. 7 augustus 1998 overgelegd. Volgens dit rapport is de waarde van de onroerende zaak a-weg 1 te *Z, beoordeeld naar het prijspeil op 1 januari 1995, ¦ 185.000,-.

3. Belanghebbende wijst van zijn kant op de door hem voor de woning betaalde koopprijs (¦ 175.000,- in januari/februari 1995). In beroep verdedigt belanghebbende, naar het Hof verstaat, een waarde per 1 januari 1995 van ¦ 167.500,-. Hij heeft voorts een taxatierapport overgelegd. Belanghebbende stelt dat zijn woning ten tijde van de aankoop een uitgeleefde indruk maakte en dat hij zelf, als bouwvakker, veel aan de woning heeft gedaan.

4. Het Hof is van oordeel dat de Ambtenaar met hetgeen hij aanvoert de door hem verdedigde waarde niet aannemelijk maakt. Het Hof geeft er in dit geval de voorkeur aan voor de waardebepaling aansluiting te zoeken bij de in feite door belanghebbende betaalde aankoopprijs. Een mogelijke verklaring voor het verschil met de gemeentelijke taxatie kan gevonden worden in de door belanghebbende, na de aankoop, verrichte werkzaamheden.

5. Het beroep van belanghebbende is gedeeltelijk gegrond.

proceskosten:

Belanghebbendes proceskosten zijn in overeenstemming met het Besluit proceskosten fiscale procedures te berekenen op ¦ 35,- aan reis- en verblijfkosten.

beslissing:

Het Gerechtshof

- vernietigt de uitspraak van de Ambtenaar;

- vermindert de vastgestelde waarde tot ƒ 175.000,-;

- veroordeelt de Ambtenaar in de proceskosten van belanghebbende voor een bedrag van ¦ 35,- te vergoeden door de gemeente Dronten;

- gelast de Ambtenaar aan belanghebbende het door hem gestorte griffierecht van ¦ 80,- te vergoeden.

Aldus gedaan en in het openbaar uitgesproken op 17 februari 2000 te Arnhem door mr Matthijssen, raadsheer, lid van de vierde enkelvoudige belastingkamer, in tegenwoordigheid van mevrouw Vermeulen-Post als griffier.

Waarvan opgemaakt dit proces-verbaal.

De griffier, Het lid van de voormelde kamer,

(I.B. Vermeulen-Post) T.J. Matthijssen)

Afschriften zijn aangetekend per post verzonden op 22 februari 2000

U kunt binnen vier weken na de verzenddatum van deze uitspraak het gerechtshof schriftelijk verzoeken de mondelinge uitspraak te vervangen door een schriftelijke. Voor het verkrijgen van een schriftelijke uitspraak bedraagt het griffierecht ¦ 150,-.

De vervanging van een mondelinge uitspraak door een schriftelijke strekt ertoe de mondelinge uitspraak in een andere vorm vast te leggen. Het gerechtshof mag daarbij de gedane uitspraak niet aan een heroverweging onderwerpen.

Uitsluitend tegen een schriftelijke uitspraak van het gerechtshof staat beroep in cassatie open bij de Hoge Raad der Nederlanden. Daarvoor is eveneens een griffierecht verschuldigd. Het ter verkrijging van een schriftelijke uitspraak betaalde griffierecht wordt door de griffier van de Hoge Raad in mindering gebracht op het voor beroep in cassatie verschuldigde recht.