Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2000:AA5915

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
17-02-2000
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
98/01250
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NTFR 2000, 773
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

IV

Gerechtshof Arnhem

vierde enkelvoudige belastingkamer

nr. 98/01250

Proces-verbaal mondelinge uitspraak

belanghebbende : *X

te : *Z

ambtenaar : het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten (hierna: de Ambtenaar)

aangevallen beslissing : uitspraak op bezwaarschrift tegen waardebeschikking

(artikel 22 Wet waardering onroerende-zaken)

tijdvak : van 1 januari 1997 tot en met 31 december 2000

mondelinge behandeling : 3 februari 2000 te Harderwijk door mr Matthijssen, raadsheer, in tegenwoordigheid van mevrouw Vermeulen-Post als griffier

waarbij verschenen : belanghebbende, alsmede de Ambtenaar

gronden:

1. De waarde van de onderhavige onroerende zaak - het tot woning dienende pand *a-weg 1 te *Z - wordt bepaald op de waarde die aan deze onroerende zaak dient te worden toegekend, indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de verkrijger de zaak in de staat waarin die zich bevindt, onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen nemen. Daarbij geldt als waardepeildatum 1 januari 1995 (artikelen 17 en 18 van de Wet waardering onroerende zaken, hierna: de Wet).

2. Bij de bestreden beschikking is de waarde van belanghebbendes woning bepaald op ¦ 261.000,-. De Ambtenaar heeft ter ondersteuning van zijn standpunt een taxatierapport overgelegd. Volgens dit rapport is de waarde van de onroerende zaak a-weg 1 te *Z, beoordeeld naar het prijspeil op 1 januari 1995, ¦ 215.000,-.

De Ambtenaar concludeert tot een dienovereenkomstige vermindering van de vastgestelde waarde.

3. Belanghebbende heeft van zijn kant geen taxatierapport of gegevens van gelijk gewicht overgelegd.

4. De Ambtenaar maakt aannemelijk dat de verkoop van de onroerende *a-weg 2 door de Dienst der Domeinen aan de toenmalige huurder voor ¦ 218.000,- en de onmiddellijke doorverkoop aan belanghebbende voor dezelfde prijs voor de onderhavige waardebepaling niet maatgevend is, omdat bij deze transactie geen sprake was van een normale verkoop van een leeg op te leveren woning, waarbij de prijs wordt vastgesteld op de meest geschikte wijze na de beste voorbereiding. Hetzelfde geldt voor de verkoop van *a-weg 3.

5. De Ambtenaar maakt met het door hem overgelegde taxatierapport de uiteindelijk door hem verdedigde waarde van ¦ 215.000,- aannemelijk.

6. Het beroep van belanghebbende is ten dele gegrond.

proceskosten:

Belanghebbendes proceskosten zijn in overeenstemming met het Besluit proceskosten fiscale procedures te berekenen op f 35,- aan reis- en verblijfkosten.

beslissing:

Het Gerechtshof:

- vernietigt de uitspraak van de Ambtenaar;

- vermindert de vastgestelde waarde tot ¦ 215.000,-;

- veroordeelt de Ambtenaar in de proceskosten van belanghebbende voor een bedrag van ¦ 35,-, te vergoeden door de gemeente Dronten;

- gelast de Ambtenaar aan belanghebbende het door hem gestorte griffierecht van ¦ 80,- te vergoeden.

Aldus gedaan en in het openbaar uitgesproken op 17 februari 2000 te Arnhem door mr Matthijssen, raadsheer, lid van de vierde enkelvoudige belastingkamer, in tegenwoordigheid van mevrouw Vermeulen-Post als griffier.

Waarvan opgemaakt dit proces-verbaal.

De griffier, Het lid van de voormelde kamer,

(I.B. Vermeulen-Post) (T.J. Matthijssen)

Afschriften zijn aangetekend per post verzonden op 22 februari 2000

U kunt binnen vier weken na de verzenddatum van deze uitspraak het gerechtshof schriftelijk verzoeken de mondelinge uitspraak te vervangen door een schriftelijke. Voor het verkrijgen van een schriftelijke uitspraak bedraagt het griffierecht ¦ 150,-.

De vervanging van een mondelinge uitspraak door een schriftelijke strekt ertoe de mondelinge uitspraak in een andere vorm vast te leggen. Het gerechtshof mag daarbij de gedane uitspraak niet aan een heroverweging onderwerpen.

Uitsluitend tegen een schriftelijke uitspraak van het gerechtshof staat beroep in cassatie open bij de Hoge Raad der Nederlanden. Daarvoor is eveneens een griffierecht verschuldigd. Het ter verkrijging van een schriftelijke uitspraak betaalde griffierecht wordt door de griffier van de Hoge Raad in mindering gebracht op het voor beroep in cassatie verschuldigde recht.