Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARN:2000:AA5912

Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum uitspraak
10-02-2000
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
97-22592
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Belastingblad 2000/742
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

he

Gerechtshof Arnhem

Eerste enkelvoudige belastingkamer

nummer 97/ 22592

Proces-verbaal mondelinge uitspraak

belanghebbende : *X

te : *Z

ambtenaar : Burgemeester en wethouders van de gemeente Holten

aangevallen beslissing : uitspraak op bezwaarschrift

soort belasting : forensenbelasting

jaar : 1997

mondelinge behandeling : op 27 januari 2000 te Arnhem door mr De Kroon, raadsheer, in tegenwoordigheid van mr Egberts als griffier

waarbij verschenen : de Ambtenaar

waarbij niet verschenen : belanghebbende, hoewel overeenkomstig de wet opgeroepen bij aangetekende brief van 13 december 1999

gronden:

1. Belanghebbende hield in het onderhavige jaar in de gemeente Holten, zonder in die gemeente zijn hoofdverblijf te hebben, gedurende meer dan 90 dagen voor zich of zijn gezin een gemeubileerde woning *a-weg 40 beschikbaar, gelegen op een recreatieterrein. Op grond daarvan is hem de onderhavige aanslag in de forensenbelasting opgelegd.

2. De heffing van forensenbelasting berust op de gedachte dat personen zoals belanghebbende die niet in de gemeente woonachtig zijn in de volle betekenis van dat begrip wel profiteren van de gemeentelijke voorzieningen die de gemeente op haar kosten mede ten behoeve van deze niet-inwoners tot stand brengt of in stand houdt, terwijl de gemeente ten aanzien van deze niet-inwoners de vergoeding per inwoner uit het Gemeentefonds moet ontberen.

3. Belanghebbende is van oordeel dat de gemeente handelt in strijd met het gelijkheidsbeginsel door geen forensenbelasting te heffen van een aantal personen dat een soortgelijke woning op het recreatieterrein permanent bewoont.

4. De Ambtenaar heeft onweersproken gesteld dat bedoelde personen de recreatiewoningen permanent mogen bewonen op grond van de overgangsregeling bij het desbetreffende bestemmingsplan en dat zij op het adres van die recreatiewoningen staan ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Holten.

5. De belastingrechter treedt niet in de beoordeling van het antwoord op de vraag of bedoelde permanente bewoning rechtmatig is. Nu vaststaat dat bedoelde personen de recreatiewoningen permanent bewonen en zij tevens staan ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente, heeft de gemeente Holten hen niet kunnen betrekken in de forensenbelasting.

6. Uit de punten 1, 3, en 4 hiervoor blijkt dat hier geen sprake is van gelijke gevallen. De gemeente heeft belanghebbende dan ook zonder schending van het gelijkheidsbeginsel in de forensenbelasting betrokken.

7. Belanghebbende stelt voorts dat hij "als zijnde inwoner" van de gemeente Holten (ook nog) verplicht is aangeslagen in de onroerende-zaakbelasting en reinigingsheffing. Deze stelling is onjuist, nu de verschuldigdheid van die belastingen is gegrond op andere belastbare feiten dan het inwonerschap(zoals eigendom en gebruik).

De verschuldigdheid van die andere gemeentelijke belastingen brengt voorts niet mee dat voor de heffing van een forensenbelasting geen plaats meer is.

7. Belanghebbendes beroep is ongegrond.

proceskosten:

Voor een kostenveroordeling als bedoeld in artikel 5a van de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken vindt het hof geen termen aanwezig.

beslissing:

Het Gerechtshof bevestigt de uitspraak waarvan beroep.

Aldus gedaan en in het openbaar uitgesproken op 10 februari 2000 door mr De Kroon, raadsheer, lid van de eerste enkelvoudige belastingkamer, in tegenwoordigheid van mr Egberts als griffier.

Waarvan opgemaakt dit proces-verbaal.

De griffier, Het lid van de voormelde kamer,

(J.L.M. Egberts) (M.C.M. de Kroon)

Afschriften zijn aangetekend per post verzonden op 22 februari 2000

U kunt binnen vier weken na de verzenddatum van deze uitspraak het gerechtshof schriftelijk verzoeken de mondelinge uitspraak te vervangen door een schriftelijke. Voor het verkrijgen van een schriftelijke uitspraak bedraagt het griffierecht ƒ 150,-.

De vervanging van een mondelinge uitspraak door een schriftelijke strekt ertoe de mondelinge uitspraak in een andere vorm vast te leggen. Het gerechtshof mag daarbij de gedane uitspraak niet aan een heroverweging onderwerpen.

Uitsluitend tegen een schriftelijke uitspraak van het gerechtshof staat beroep in cassatie open bij de Hoge Raad der Nederlanden. Daarvoor is eveneens een griffierecht verschuldigd. Het ter verkrijging van een schriftelijke uitspraak betaalde griffierecht wordt door de griffier van de Hoge Raad in mindering gebracht op het voor beroep in cassatie verschuldigde recht.