Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2022:6882

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
03-08-2022
Datum publicatie
04-08-2022
Zaaknummer
21-005355-21
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte wordt ter zake van – kortgezegd – phishing veroordeeld tot een gevangenisstraf van 34 maanden, waarvan 17 maanden voorwaardelijk, met aftrek, met een proeftijd van drie jaren en met als bijzondere voorwaarden een meldplicht, deelname aan een gedragsinterventie, deelname aan de cognitieve vaardigheidstraining en het volgen van een opleiding. Beslissingen ten aanzien van beslag, benadeelde partij en vordering tenuitvoerlegging.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-005355-21

Uitspraak d.d.: 3 augustus 2022

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden, gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland van 26 november 2021 met parketnummer 16-004333-21 en de van dat vonnis deel uitmakende beslissing op de vordering tot tenuitvoerlegging, parketnummer 16-137365-20, in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] ,

wonende te [adres] ,

thans verblijvende in [adres] .

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 20 juli 2022 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot bevestiging van het vonnis van de eerste rechter, met uitzondering van de opgelegde straf. De advocaat-generaal heeft gevorderd dat aan verdachte wordt opgelegd een gevangenisstraf van 34 maanden, waarvan 17 maanden voorwaardelijk, met aftrek van het voorarrest, met een proeftijd van drie jaren, en met daaraan verbonden als bijzondere voorwaarden: een meldplicht, een gedragsinterventie, een ambulante behandeling en het volgen van een opleiding. Ten aanzien van de benadeelde partij, de vordering tot tenuitvoerlegging en het beslag heeft de advocaat-generaal gevorderd de beslissingen van de rechtbank te volgen. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennisgenomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman,
mr. F.D.W. Siccama, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Verdachte is bij vonnis van de rechtbank Midden-Nederland van 26 november 2021 ter zake van de feiten 1, 2, 3, 4 en 5 (onder meer diefstallen en oplichtingen door middel van phishing) veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaren, met aftrek van het voorarrest. Verder heeft de rechtbank de vordering van de benadeelde partij toegewezen tot € 26.898,76, vermeerderd met de wettelijke rente, de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf gelast en ten aanzien van het beslag beslist tot verbeurdverklaring dan wel teruggave van de voorwerpen.

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen omdat het tot een andere strafoplegging komt en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is - na nadere omschrijving van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg - tenlastegelegd dat:

1.
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 21 augustus 2020 tot en met 12 januari 2021 te Almere, althans in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen (telkens) met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een of meer geldbedrag(en), welk(e) geldbedrag(en), geheel of ten dele toebehoorde(n) aan een of meer rekeninghouder(s) van de ING bank en/of de ABN AMRO bank en/of de ASN bank en/of de SNS bank en/of de Volksbank en/of de Triodos bank, te weten

1. [benadeelde] (52,49 euro)

2. [benadeelde] (1.145,67 euro)

3. [benadeelde] (5.000,00 euro)

4. [benadeelde] (2.000,00 euro)

5. [benadeelde] (400,00 euro)

6. [benadeelde] (4.939,64 euro)

7. [benadeelde] (653,33 euro)

8. [benadeelde] (4.337,00 euro)

9. [benadeelde] (20.508,54 euro)

10. [benadeelde] (909,00 euro)

11. [benadeelde] (438,00 euro)

en/of een ander of anderen dan aan hem, verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij hij, verdachte en/of zijn mededader(s) het weg te nemen geld onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van (een) valse sleutel(s), te weten met oplichting verkregen gebruikersna(a)m(en) en/of wachtwoord(en) en/of inlog(gegevens) voor het inloggen op internetbankieren en/of het autoriseren van een mobiel bankieren app en/of het autoriseren van een overboeking, in elk geval (een) sleutel(s) tot het gebruik waarvan hij, verdachte en/of zijn mededader(s) niet gerechtigd was/waren;


2.
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 21 augustus 2020 tot en met 12 januari 2021 te Almere, althans in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen, door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, een of meer rekeninghouder(s) van de ING bank en/of de ABN AMRO bank en/of de ASN bank en/of de SNS bank en/of de Volksbank en/of de Triodos bank, te weten 1. [benadeelde]

2. [benadeelde]

3. [benadeelde]

4. [benadeelde]

5. [benadeelde]

6. [benadeelde]

7. [benadeelde]

8. [benadeelde]

9. [benadeelde]

10. [benadeelde]

11. [benadeelde]

12. [benadeelde]

13. [benadeelde]

14. [benadeelde]

15. [benadeelde]

16. [benadeelde]

en/of een ander of anderen heeft/hebben bewogen tot het ter beschikking stellen van (inlog)gegevens (waaronder gebruikersnaam en/of wachtwoord en/of betaalpasgegevens en/of activatiecode en/of pincode) van zijn/haar/hun ING bank en/of ABN AMRO bank en/of ASN bank en/of SNS bank en/of Volksbank en/of Triodos bank account(s), althans gegevens, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:

- kopieën van en/of nagemaakte websites van WoningNet en/of PostNL en/of de ING bank en/of de ABN AMRO bank en/of de ASN bank en/of de SNS bank en/of de Volksbank en/of de Triodos bank en/of IDEAL gehost op meerdere voor het afvangen van bovenvermelde gegevens (hierna: phishing) bedoelde servers en/of websites en/of (vervolgens)

- voornoemde rekeninghouder(s), een of meer e-mails en/of sms’en gestuurd, als waren deze e-mails en/of sms’en afkomstig van WoningNet en/of PostNL en/of (vervolgens)

- voornoemde rekeninghouder(s), althans enig persoon handelend namens die rekeninghouder(s), door de inhoud van voornoemde e-mail(s) en/of sms’en bewogen tot het klikken op een hyperlink, waarna zij werden doorverwezen en/of geleid naar een of meerdere valse/namaak website(s) van WoningNet en/of PostNL en/of de ING bank en/of de ABN AMRO bank en/of de ASN bank en/of de SNS bank en/of de Volksbank en/of de Triodos bank en/of IDEAL en/of (vervolgens)

- voornoemde rekeninghouder(s), althans enig persoon handelend namens die rekeninghouder(s), bewogen op die/een valse/namaak website(s) van WoningNet en/of PostNL en/of de ING bank en/of de ABN AMRO bank en/of de ASN bank en/of de SNS bank en/of de Volksbank en/of de Triodos bank en/of IDEAL zijn/haar/hun (inlog)gegevens (waaronder gebruikersnaam en/of wachtwoord en/of betaalpasgegevens en/of activatiecode en/of pincode) in te vullen, waardoor bovengenoemde rekeninghouder(s) en/of ander(en) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte(n);


3.
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 21 augustus 2020 tot en met 12 januari 2021 te Almere, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk in een (gedeelte van) (een) geautomatiseerd(e) werk(en), te weten computersyste(e)m(en) en/of server(s) van de ING bank en/of de ABN AMRO bank en/of de ASN bank en/of de SNS bank en/of de Volksbank en/of de Triodos bank, is/zijn binnengedrongen door het doorbreken van een beveiliging en/of door een technische ingreep en/of met behulp van valse signalen of een valse sleutel en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid te weten door het (telkens) inloggen met onrechtmatig verkregen inlognamen en/of wachtwoorden en/of andere (inlog)gegevens van rekeninghouder(s) van de ING bank en/of de ABN AMRO bank en/of de ASN bank en/of de SNS bank en/of de Volksbank en/of de Triodos bank, te weten

1. [benadeelde]

2. [benadeelde]

3. [benadeelde]

4. [benadeelde]

5. [benadeelde]

6. [benadeelde]

7. [benadeelde]

8. [benadeelde]

9. [benadeelde]

10. [benadeelde]

11. [benadeelde]

12. [benadeelde]

13. [benadeelde]

14. [benadeelde]

15. [benadeelde]

16. [benadeelde]

17. [benadeelde] ;


4.
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 21 augustus 2020 tot en met 12 januari 2021 te Almere, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer ander(en), althans alleen met het oogmerk dat daarmee een misdrijf als bedoeld in artikel 138ab, eerste lid, 138b of 139c van het Wetboek van Strafrecht wordt gepleegd: een technisch hulpmiddel dat hoofdzakelijk geschikt gemaakt of ontworpen is tot het plegen van een zodanig misdrijf, vervaardigt, verkoopt, verwerft, invoert, verspreidt of anderszins ter beschikking stelt of voorhanden heeft, immers heeft hij in die periode het programma AB Bulk Mailer (software bestemd voor het versturen van grote hoeveelheden e-mailberichten) en/of het programma DRPU Bulk SMS Professional (software bestemd voor het versturen van SMS in bulk) en/of meerdere phishingsites en/of (grote) (tekst)bestanden bestemd voor geautomatiseerde verzending van zogeheten phishingmails en/of phishing-sms vervaardigd en/of voorhanden gehad, met de bedoeling om (een) inlogcode ('s) en/of inloggegevens en/of klantgegevens af te vangen die toegang geven tot het/de geautomatiseerde (betaal)syste(e)m(en) van een of meerdere bank(en) en/of (vervolgens) (die) inloggegevens verworven en/of ter beschikking gesteld en/of voorhanden gehad met de bedoeling om daarmee zichzelf of een ander toegang te verschaffen tot geautomatiseerde werken van een of meerdere bank(en);


5.
hij op een of meer tijdstip(pen) op of omstreeks 21 augustus 2020, te Almere, althans in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen, door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, een rekeninghouder van de ING bank, te weten [benadeelde] (8.556,71 euro) heeft bewogen tot afgifte van (een) geldbedrag(en) (hierboven nevengenoemd), althans (enig) goed(eren), en/of het ter beschikking stellen van de inloggegevens voor internetbankieren, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid voornoemde rekeninghouder, bewogen tot het invullen van voornoemde inloggegevens en/of het overmaken van geld naar een andere (zogenaamde) “veilige rekening”, door:

- kopieën van en/of nagemaakte websites van PostNL en/of de ING bank gehost op meerdere voor het afvangen van bovenvermelde gegevens (hierna: phishing) bedoelde servers en/of websites en/of (vervolgens)

- voornoemde rekeninghouder, een of meer e-mails en/of sms’en gestuurd, als waren deze e-mails en/of sms’en afkomstig van PostNL en/of (vervolgens)

- voornoemde rekeninghouder, door de inhoud van voornoemde e-mail(s) en/of sms’en bewogen tot het klikken op een hyperlink, waarna zij werden doorverwezen en/of geleid naar een of meerdere valse/namaak website(s) van PostNL en/of de ING bank en/of (vervolgens)

- voornoemde rekeninghouder, bewogen op die/een valse/namaak website(s) van PostNL en/of de ING bank zijn/haar/hun (inlog)gegevens (waaronder gebruikersnaam en/of wachtwoord en/of betaalpasgegevens en/of activatiecode en/of pincode) in te vullen en/of (vervolgens)

- voornoemde rekeninghouder, telefonisch mede te delen dat er geprobeerd was geld van haar rekening af te boeken en dat het geld even naar een andere rekening overgeboekt moest worden om het veilig te stellen en/of (vervolgens)

- ( een) bankrekeningnummer(s) te noemen en/of toe te sturen, onder de mededeling dat voornoemde rekeninghouder zijn/haar/hun geld veilig kon stellen door het naar dat/die bankrekeningnummer(s) over te maken, waardoor bovengenoemde perso(o)n(en) en/of ander(en) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte(n).

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel - ook in onderdelen - slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 1, 2, 3, 4 en 5 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

1.
hij in de periode van 21 augustus 2020 tot en met 12 januari 2021 te Almere telkens met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen geldbedragen, welke geldbedragen toebehoorden aan rekeninghouders van de ING bank, de ABN AMRO bank, de ASN bank, de SNS bank, de Volksbank en de Triodos bank, te weten

- [benadeelde] (52,49 euro)

- [benadeelde] (1.145,67 euro)

- [benadeelde] (5.000,00 euro)

- [benadeelde] (2.000,00 euro)

- [benadeelde] (400,00 euro)

- [benadeelde] (4.939,64 euro)

- [benadeelde] (653,33 euro)

- [benadeelde] (4.337,00 euro)

- [benadeelde] (20.508,54 euro)

- [benadeelde] (909,00 euro)

- [benadeelde] (438,00 euro)

waarbij verdachte het weg te nemen geld onder zijn/hun bereik heeft gebracht door middel van valse sleutels, te weten met oplichting verkregen gebruikersnamen en wachtwoorden en inloggegevens voor het inloggen op internetbankieren en het autoriseren van een mobiel bankieren app en het autoriseren van een overboeking, sleutels tot het gebruik waarvan verdachte niet gerechtigd was;


2.
hij in de periode van 21 augustus 2020 tot en met 12 januari 2021 te Almere telkens met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen, door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, rekeninghouders van de ING bank, de ABN AMRO bank, de ASN bank, de SNS bank, de Volksbank en de Triodos bank, te weten

- [benadeelde]

- [benadeelde]

- [benadeelde]

- [benadeelde]

- [benadeelde]

- [benadeelde]

- [benadeelde]

- [benadeelde]

- [benadeelde]

- [benadeelde]

- [benadeelde]

- [benadeelde]

- [benadeelde]

- [benadeelde]

heeft bewogen tot het ter beschikking stellen van (inlog)gegevens (waaronder gebruikersnaam en/of wachtwoord en/of betaalpasgegevens en/of activatiecode en/of pincode) van hun ING bank, ABN AMRO bank, ASN bank, SNS bank, Volksbank of Triodos bank accounts, hebbende verdachte en telkens met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk en bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:

- kopieën van en/of nagemaakte websites van WoningNet en PostNL en de ING bank en de ABN AMRO bank en de ASN bank en de SNS bank en de Volksbank en de Triodos bank en IDEAL gehost op meerdere voor het afvangen van bovenvermelde gegevens (hierna: phishing) bedoelde servers en websites en vervolgens

- voornoemde rekeninghouders, een of meer e-mails en/of sms-berichten gestuurd, als waren deze e-mails en sms-berichten afkomstig van WoningNet en PostNL en vervolgens

- voornoemde rekeninghouders door de inhoud van voornoemde e-mails en sms-berichten bewogen tot het klikken op een hyperlink, waarna zij werden geleid naar een of meerdere valse/namaak websites van WoningNet en/of PostNL en/of de ING bank, de ABN AMRO bank, de ASN bank, de SNS bank, de Volksbank, de Triodos bank en/of IDEAL en vervolgens

- voornoemde rekeninghouders bewogen op die/een valse/namaak websites van WoningNet en/of PostNL en/of de ING bank, de ABN AMRO bank, de ASN bank, de SNS bank, de Volksbank, de Triodos bank en/of IDEAL hun (inlog)gegevens (waaronder gebruikersnaam en/of wachtwoord en/of betaalpasgegevens en/of activatiecode en/of pincode) in te vullen, waardoor bovengenoemde rekeninghouders werden bewogen tot bovenomschreven afgiften;


3.
hij in de periode van 21 augustus 2020 tot en met 12 januari 2021 te Almere telkens opzettelijk en wederrechtelijk in geautomatiseerde werken, te weten computersystemen en servers van de ING bank, de ABN AMRO bank, de ASN bank, de SNS bank, de Volksbank en de Triodos bank, is binnengedrongen door een valse sleutel en door het aannemen van een valse hoedanigheid te weten door het telkens inloggen met onrechtmatig verkregen inlognamen en wachtwoorden en andere inloggegevens van rekeninghouders van de ING bank, de ABN AMRO bank, de ASN bank, de SNS bank, de Volksbank en/of de Triodos bank, te weten

- [benadeelde]

- [benadeelde]

- [benadeelde]

- [benadeelde]

- [benadeelde]

- [benadeelde]

- [benadeelde]

- [benadeelde]

- [benadeelde]

- [benadeelde]

- [benadeelde]

- [benadeelde]

- [benadeelde]

- [benadeelde] ;


4.
hij in de periode van 21 augustus 2020 tot en met 12 januari 2021 te Almere met het oogmerk dat daarmee een misdrijf als bedoeld in artikel 138ab, eerste lid, 138b of 139c van het Wetboek van Strafrecht wordt gepleegd: een technisch hulpmiddel dat hoofdzakelijk geschikt gemaakt of ontworpen is tot het plegen van een zodanig misdrijf, voorhanden heeft, immers heeft hij in die periode het programma AB Bulk Mailer (software bestemd voor het versturen van grote hoeveelheden e-mailberichten) en het programma DRPU Bulk SMS Professional (software bestemd voor het versturen van SMS in bulk) en meerdere phishingsites en grote tekstbestanden bestemd voor geautomatiseerde verzending van zogeheten phishingmails en phishing-sms voorhanden gehad, met de bedoeling om inloggegevens en klantgegevens af te vangen die toegang geven tot de geautomatiseerde betaalsystemen van een of meerdere banken en vervolgens die inloggegevens verworven en voorhanden gehad met de bedoeling om daarmee zichzelf toegang te verschaffen tot geautomatiseerde werken van een of meerdere banken;


5.
hij op omstreeks 21 augustus 2020 te Almere met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen, door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door een of meer listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels, een rekeninghouder van de ING bank, te weten [benadeelde] (8.556,71 euro) heeft bewogen tot afgifte van geldbedragen (hierboven nevengenoemd) en het ter beschikking stellen van de inloggegevens voor internetbankieren, hebbende verdachte telkens met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid voornoemde rekeninghouder, bewogen tot het invullen van voornoemde inloggegevens en het overmaken van geld naar een andere zogenaamde “veilige rekening”, door:

- kopieën van en/of nagemaakte websites van PostNL en de ING bank gehost op meerdere voor het afvangen van bovenvermelde gegevens (hierna: phishing) bedoelde servers en websites en vervolgens

- voornoemde rekeninghouder, een of meer e-mails en sms-berichten gestuurd, als waren deze e-mails en sms-berichten afkomstig van PostNL en vervolgens

- voornoemde rekeninghouder, door de inhoud van voornoemde e-mails en sms-berichten bewogen tot het klikken op een hyperlink, waarna zij werd geleid naar een of meerdere valse/namaak websites van PostNL en de ING bank en vervolgens

- voornoemde rekeninghouder bewogen op die valse/namaak websites van PostNL en de ING bank haar (inlog)gegevens (waaronder gebruikersnaam en/of wachtwoord en/of betaalpasgegevens en/of activatiecode en/of pincode) in te vullen en vervolgens

- voornoemde rekeninghouder telefonisch mede te delen dat er geprobeerd was geld van haar rekening af te boeken en dat het geld even naar een andere rekening overgeboekt moest worden om het veilig te stellen en vervolgens

- bankrekeningnummers te noemen en toe te sturen, onder de mededeling dat voornoemde rekeninghouder haar geld veilig kon stellen door het naar die bankrekeningnummers over te maken, waardoor bovengenoemde persoon werd bewogen tot bovenomschreven afgiften.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het onder 1 bewezenverklaarde levert op:

diefstal, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van valse sleutels, meermalen gepleegd.

Het onder 2 bewezenverklaarde levert op:

oplichting, meermalen gepleegd.

Het onder 3 bewezenverklaarde levert op:

computervredebreuk, meermalen gepleegd.

Het onder 4 bewezenverklaarde levert op:

met het oogmerk dat daarmee een misdrijf als bedoeld in artikel 138ab, eerste lid, 138b of 139c van het Wetboek van Strafrecht wordt gepleegd, een technisch hulpmiddel dat hoofdzakelijk geschikte gemaakt of ontworpen is tot het plegen van een zodanig misdrijf, voorhanden hebben, meermalen gepleegd.

Het onder 5 bewezenverklaarde levert op:

oplichting.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft zich gedurende een periode van ongeveer vijf maanden schuldig gemaakt aan ‘phishing’ door het op een uitgekookte en geraffineerde wijze plegen van meerdere diefstallen (door middel van valse sleutels), oplichtingen, computervredebreuk en het voorhanden hebben van een technisch hulpmiddel voor computervredebreuk. Door gebruik te maken van speciale software en verkregen (bulk)gegevens heeft verdachte phishing e-mails en sms-berichten verstuurd naar een grote hoeveelheid e- mailadressen en telefoonnummers. Hierbij werden niet van echt te onderscheiden (betaal)omgevingen gebruikt, waarheen de slachtoffers (via hyperlinks) werden geleid. Van de personen die op deze phishing mails en berichten hebben gereageerd zijn de (inlog)gegevens gebruikt om bedragen van hun (spaar)rekeningen over te schrijven en/of op te nemen. Ook zijn er van deze bedragen bestellingen gedaan bij webwinkels. Het is enkel door het ingrijpen van de financiële geldinstellingen (zoals ING bank) dat de geleden schade enigszins beperkt kon worden en de schade van de gedupeerden deels kon worden vergoed, niet in de laatste plaats omdat de geldinstellingen daar uit de eigen middelen voor zorgden.

Door het handelen van verdachte is het vertrouwen van de slachtoffers in het betalingsverkeer en bankwezen ondermijnd. Wanneer het vertrouwen in het betalingsverkeer en bankwezen bij consumenten in het algemeen niet meer aanwezig is, bestaat het risico van ernstige ontwrichting van het maatschappelijk en economisch verkeer. In deze tijd, waarin het online bestellen en betalen van goederen aan de orde van de dag is, is dit vertrouwen van groot economisch en maatschappelijk belang. De slachtoffers hebben daarnaast ook essentiële persoons- en bankgegevens ter beschikking gesteld, met als gevolg dat zij niet zullen weten of en naar wie deze gegevens nog meer verspreid zijn. Verdachte heeft geen enkel respect getoond voor het eigendom en de privacy van anderen. Verdachte werd gedreven door eigen geldelijk gewin en heeft zich kennelijk niet bekommerd om de gevolgen voor de slachtoffers of overige gevolgen voor de maatschappij in het algemeen.

Het hof is van oordeel dat, met name vanwege de schending in het vertrouwen in digitaal (berichten)verkeer en de (potentiële) financiële schade die phishing en computervredebreuk met zich meebrengen, sprake is van ernstige strafbare feiten die in beginsel de oplegging van een (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf van enige duur rechtvaardigen.

In strafverzwarende zin houdt het hof rekening met de professionele werkwijze van verdachte die door gebruik te maken van verschillende telefoons, simkaarten, valse namen en bankrekeningen van moneymules, probeerde uit handen van de politie te blijven. Als verdachte niet was aangehouden, dan was hij – ook naar eigen zeggen – waarschijnlijk (nog) niet gestopt.

Uit het verdachte betreffend uittreksel Justitiële Documentatie van 17 juni 2022 blijkt dat verdachte eerder onherroepelijk is veroordeeld voor strafbare feiten, waaronder ter zake van diefstal.

In hoger beroep heeft verdachte zijn proceshouding gewijzigd naar een volledig bekennende houding. Verdachte heeft ter zitting verklaard dat hij het stoer vond om veel geld op zak te hebben en daarmee te pronken. Verdachte heeft spijt betuigd en verklaard inmiddels in te zien welk leed hij heeft aangericht bij de slachtoffers. Hij heeft aangegeven de veroorzaakte (materiele) schade te willen vergoeden.

Uit het door Reclassering Nederland opgemaakte Reclasseringsadvies van 17 februari 2022 volgt dat zij adviseren tot oplegging van een (deels) voorwaardelijke straf met als bijzondere voorwaarden: meldplicht bij de reclassering, gedragsinterventie cognitieve vaardigheden, ambulante behandeling en het volgen van een opleiding. Geadviseerd wordt het volwassenenstrafrecht toe te passen. Verdachte heeft ter zitting verklaard dat hij bereid is aan de voorwaarden te voldoen. Hij is gemotiveerd iets van zijn leven te maken en wil (weer) een goed voorbeeld zijn voor zijn jongere broertje. Hij is voornemens (op termijn) op zichzelf te gaan wonen en wil na detentie een (ict)opleiding gaan volgen.

Gelet op al het voorgaande acht het hof oplegging van een gevangenisstraf van 34 maanden, waarvan 17 maanden voorwaardelijk, met aftrek, passend en geboden. Deze straf doet enerzijds recht aan de aard en ernst van de feiten, maar is ook passend gelet op de persoon van verdachte, in het bijzonder ook zijn leeftijd ten tijde van het plegen van de feiten. Het hof verbindt aan het voorwaardelijk strafdeel een proeftijd van drie jaren en de bijzondere voorwaarden zoals geadviseerd door de reclassering. Hiermee wordt beoogd verdachte ervan te weerhouden zich in de toekomst opnieuw aan strafbare feiten schuldig te maken en hem in dit voornemen te ondersteunen door onder meer behandeling en training.

Beslag

Verbeurdverklaring

Het hof zal de in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, zoals genoemd op de aan dit arrest gehechte beslaglijst onder 1, 2, 3, 5, 17 en 24 verbeurd verklaren, omdat met behulp van deze voorwerpen de onder 1 tot en met 5 bewezen verklaarde feiten zijn begaan. Zij behoren verdachte toe. Het hof heeft hierbij rekening gehouden met de draagkracht van verdachte.

Het hof zal de in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, genoemd op de beslaglijst onder 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 27 en 28 verbeurd verklaren, omdat deze voorwerpen bestemd zijn tot het begaan van de onder 1 tot en met 5 bewezen verklaarde feiten. Zij behoren verdachte toe. Het hof heeft hierbij rekening gehouden met de draagkracht van verdachte.

Teruggave aan verdachte

Het hof zal de teruggave gelasten aan verdachte van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, zoals vermeld op de beslaglijst onder 10 en 18.

Teruggave aan rechthebbende

Het hof zal de teruggave gelasten van de in beslag genomen voorwerpen zoals vermeld op de beslaglijst onder 12, 19, 20, 21, 22 en 23 aan degenen die redelijkerwijs als rechthebbenden van deze voorwerpen kunnen worden aangemerkt.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 28.044,43. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen tot een bedrag van € 26.898,76, vermeerderd met de wettelijke rente. De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep niet opnieuw gevoegd. Het hof heeft in hoger beroep te oordelen over de gevorderde schadevergoeding voor zover deze in eerste aanleg is toegewezen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het onder 1 bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden tot het bedrag van € 26.898,76, vermeerderd met de wettelijke rente. Ter zitting in hoger beroep heeft verdachte verklaard dat hij bereid is de door hem veroorzaakte schade terug te betalen. Nu ook het hof van oordeel is dat verdachte is gehouden tot vergoeding van die schade zal de vordering worden toegewezen.

Verdachte zal ook worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog zal maken. Deze kosten worden tot op dit moment begroot op nihil.

Vordering tenuitvoerlegging

Het openbaar ministerie heeft gevorderd de tenuitvoerlegging van de bij vonnis van de rechtbank te Midden-Nederland van 25 augustus 2020 opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf van drie weken, parketnummer 16-137365-20. Deze vordering is in hoger beroep opnieuw aan de orde.

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt. Daarom kan de tenuitvoerlegging van die voorwaardelijk opgelegde straf worden gelast.

Op grond van hetgeen omtrent de veroordeelde ter terechtzitting is gebleken, zal het hof in plaats van een last tot tenuitvoerlegging van deze vrijheidsstraf een taakstraf van na te melden duur gelasten. Daarbij wordt in het bijzonder van belang geacht dat verdachte in staat zal zijn in september te starten met een opleiding.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 24, 33, 33a, 57, 63, 138ab, 139d, 311 en 326 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1, 2, 3, 4 en 5 tenlastegelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1, 2, 3, 4 en 5 bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 34 (vierendertig) maanden.

Bepaalt dat een gedeelte van de gevangenisstraf, groot 17 (zeventien) maanden, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 3 (drie) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt of de verdachte gedurende de proeftijd van 3 (drie) jaren ten behoeve van het vaststellen van zijn/haar identiteit geen medewerking heeft verleend aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of geen identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage heeft aangeboden of geen medewerking heeft verleend aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14c van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken en het zich melden bij de reclasseringsinstelling zo vaak en zolang als de reclasseringsinstelling dit noodzakelijk acht daaronder begrepen, dan wel de hierna te noemen bijzondere voorwaarde(n) niet heeft nageleefd.

Stelt als bijzondere voorwaarden dat:

- de veroordeelde zich uiterlijk binnen twee weken na het onherroepelijk worden van dit arrest meldt bij Reclassering Nederland op het adres Middendreef 29, 8233 GT Lelystad en zich hier daarna gedurende de volledige proeftijd meldt, zo frequent en zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;

- dat veroordeelde actief zal deelnemen aan de gedragsinterventie cognitieve vaardigheden of een andere gedragsinterventie die gericht is op deze vaardigheden, zulks te bepalen door de reclassering, waarbij veroordeelde zich dient te houden aan de afspraken en aanwijzingen zoals die gedurende deze gedragsinterventie door of namens voornoemde instelling, bijvoorbeeld door de trainer/begeleider, aan de veroordeelde zullen worden gegeven;

- dat, indien na deelname aan de cognitieve vaardigheidstraining blijkt dat ambulante behandeling geïndiceerd is, veroordeelde zich gedurende de volledige proeftijd onder behandeling zal stellen van de Waag of een soortgelijke zorgverlener, zulks te bepalen door de reclassering, op de tijden en plaatsen als door of namens die instelling vast te stellen, teneinde zich te laten behandelen, zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;

- de veroordeelde een opleiding aan het ROC Midden-Nederland of een soortgelijke instelling zal volgen.

Geeft opdracht aan de reclassering tot het houden van toezicht op de naleving van voormelde bijzondere voorwaarde(n) en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Verklaart verbeurd de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

de voorwerpen zoals vermeld op de beslaglijst onder 1 tot en met 9, 11, 13 tot en met 17 en 24 tot en met 28.

Gelast de teruggave aan de verdachte van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

de voorwerpen zoals vermeld op de beslaglijst onder 10 en 18.

Gelast de teruggave aan degenen die redelijkerwijs als rechthebbenden van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

de voorwerpen zoals vermeld op de beslaglijst onder 12, 19, 20, 21, 22 en 23.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [benadeelde] ter zake van het onder 1 bewezenverklaarde tot het bedrag van € 26.898,76 (zesentwintigduizend achthonderdachtennegentig euro en zesenzeventig cent) ter zake van materiële schade, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de hierna te noemen aanvangsdatum tot aan de dag der voldoening.

Veroordeelt de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Bepaalt de aanvangsdatum van de wettelijke rente voor de materiële schade op 21 augustus 2020.

Gelast in plaats van de tenuitvoerlegging van de straf, voor zover voorwaardelijk opgelegd bij vonnis van de rechtbank Midden-Nederland van 25 augustus 2020 met parketnummer 16-137365-20, te weten een gevangenisstraf van drie weken met proeftijd van twee jaren, een

taakstraf voor de duur van 90 (negentig) uren, bij gebreke van het naar behoren verrichten te vervangen door 21 (eenentwintig) dagen hechtenis.

Aldus gewezen door

mr. T.H. Bosma, voorzitter,

mr. E.M.J. Brink en mr. M.B. de Wit, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. J. Brink, griffier,

en op 3 augustus 2022 ter openbare terechtzitting uitgesproken.