Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2021:8396

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
03-09-2021
Datum publicatie
03-09-2021
Zaaknummer
21-001296-20
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Vrijspraak van tenlastegelegde medeplegen van hennepteelt, het voorhanden hebben van hennep en diefstal van elektriciteit. Onvoldoende bewijs voor betrokkenheid van verdachte. Het enkele aantreffen van verdachte in de schuur waarin in een aparte ruimte een hennepkwekerij is aangetroffen, het weggegooien van lege vuilniszakken voor de medeverdachte en de voor verdachte als belastend aan te merken verklaring van de medeverdachte is daarvoor onvoldoende. Vordering tot schadevergoeding benadeelde partij niet-ontvankelijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-001296-20

Uitspraak d.d.: 3 september 2021

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof ArnhemLeeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden,

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Noord-Nederland van 3 maart 2020 met parketnummer 18-930135-18 in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1956,

wonende te [woonadres] .

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 20 augustus 2021 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot bevestiging van het vonnis van de rechtbank. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennisgenomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsvrouw, mr. A.G.A. Aben, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

De rechtbank heeft bij vonnis van 3 maart 2020, waartegen het hoger beroep is gericht, verdachte ter zake van het medeplegen van het kweken en het voorhanden hebben van hennep en het plegen van diefstal van elektriciteit in vereniging veroordeeld tot een taakstraf van 160 uren, subsidiair 80 dagen hechtenis. De rechtbank heeft voorts de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij Enexis Netbeheer B.V. deels afgewezen en deels niet-ontvankelijk verklaard.

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen omdat het tot een andere bewijsbeslissing komt en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

1.
verdachte in of omstreeks de periode van 1 juni 2017 tot en met 19 februari 2018, te [plaats] , (althans) in de gemeente [gemeente] , tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad (in een pand aan [adres] , aldaar,) een hoeveelheid of hoeveelheden hennep en/of een groot aantal hennepplanten en/of delen daarvan, in elk geval (telkens) een hoeveelheid van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II;

2.
verdachte op of omstreeks 7 maart 2018, te [plaats] , (althans) in de gemeente [gemeente] , tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer 2644 gram, in elk geval een hoeveelheid of hoeveelheden van meer dan 30 gram hennep en/of resten/delen daarvan, zijnde hennep een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

3.
verdachte in of omstreeks de periode van 1 juni 2017 tot en met 12 februari 2018, te [plaats] , (althans) in de gemeente [gemeente] , tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, meermalen, in elk geval eenmaal, een hoeveelheid of hoeveelheden elektriciteit, in elk geval energie, althans enig goed, dat (telkens) geheel of ten dele aan een ander dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) toebehoorde, te weten aan Enexis Netbeheer B.V., (telkens) heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) zich die hoeveelheid/hoeveelheden elektriciteit, althans die energie, onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Vrijspraak

Verdachte wordt onder 1, 2 en 3 verweten dat hij zich tezamen en in vereniging met een ander schuldig heeft gemaakt aan hennepteelt, het voorhanden hebben van hennep en diefstal van elektriciteit.

Het hof overweegt als volgt.

Het hof heeft uit het onderzoek ter terechtzitting niet door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat verdachte het onder 1, 2 en 3 tenlastegelegde heeft begaan, zodat verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Op 19 februari 2018 wordt op een carpool parkeerplaats in [plaats] door een getuige gezien dat een man een aantal vuilniszakken in de prullenbak gooit. Deze getuige meldt dit bij de politie en geeft daarbij ook het kenteken van de auto, waar deze man in rijdt, door. De auto met het door de getuige doorgegeven kenteken staat op naam van verdachte. Wanneer verbalisanten de volgende dag vuilniszakken vinden in de prullenbak op de carpool parkeerplaats in [plaats] , ruiken zij bij het openen van de zakken een hennepgeur. Met toestemming van de officier van justitie wordt het kenteken van verdachte ter signalering in het systeem voor automatische kentekenplaatherkenning (ANPR) geplaatst.

Op 7 maart 2018 signaleert een ANPR-camera de auto van verdachte. De auto van verdachte wordt gevolgd en de politie komt uit bij een woning met schuur op het adres [adres] te [plaats] . Op dit adres treft de politie in de schuur bij de woning een afgesloten en als hennepkwekerij ingerichte ruimte aan. Verdachte wordt op het moment van binnenvallen samen met medeverdachte [medeverdachte] in deze schuur aangetroffen. In de kweekruimte stonden geen hennepplanten. Op de bovenverdieping van de kweekruimte worden twee plastic zakken met in totaal 2644 gram hennepresten gevonden. De elektriciteit voor de kweekruimte wordt illegaal afgenomen. De eigenaar van de woning en de bijbehorende schuur, medeverdachte [medeverdachte] , heeft bij de politie verklaard dat hij met “een vriend” uit [plaats] eigenaar was van de hennepkwekerij. De opbrengsten van de twee eerdere geslaagde oogsten van het telen van steeds 300 planten werden gelijkelijk verdeeld.

Verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de hennepkwekerij. Verdachte was slechts op bezoek bij [medeverdachte] om hem te helpen bij het realiseren van een gastenverblijf in de schuur. Verdachte heeft weleens op de terugweg naar huis een aantal (lege) vuilniszakken weggegooid voor [medeverdachte] , maar verdachte wist niet dat in deze zakken voorheen hennep of resten daarvan zat.

Bewijsmiddelen die in voldoende mate kunnen duiden op betrokkenheid van verdachte bij het telen en voorhanden hebben van hennep en de diefstal van de elektriciteit heeft het hof niet aangetroffen in het dossier. Het enkele aantreffen van verdachte in de schuur, het weggooien van lege vuilniszakken voor [medeverdachte] en de voor verdachte als belastend aan te merken verklaring van [medeverdachte] is daarvoor onvoldoende. Het hof betrekt hierbij dat verdachte een verklaring heeft gegeven voor zijn aanwezigheid in de schuur ten tijde van de inval van de politie en het weggooien van de lege vuilniszakken voor [medeverdachte] . Uit het politiedossier volgt eveneens niet eenduidig in welke ruimte in de schuur verdachte en [medeverdachte] precies zijn aangetroffen ten tijde van de politie-inval: in de werkruimte of in de daarin gelegen kweekruimte. Tussen de hierover opgemaakte processen-verbaal zit op dit punt verschil. Het dossier bevat bovendien geen forensisch of ander tactisch bewijsmateriaal voor de betrokkenheid van verdachte bij de tenlastegelegde feiten. Verdachte zal van het tenlastegelegde worden vrijgesproken.

Vordering van de benadeelde partij Enexis Netbeheer B.V.

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep gedeeltelijk afgewezen en gedeeltelijk nietontvankelijk verklaard. De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep opnieuw gevoegd voor het bedrag van haar oorspronkelijke vordering.

De verdachte wordt niet schuldig verklaard ter zake van het onder 3 bewezenverklaarde tenlastegelegde handelen waardoor de gestelde schade zou zijn veroorzaakt. De benadeelde partij kan daarom in haar vordering niet worden ontvangen.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 1, 2 en 3 tenlastegelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Vordering van de benadeelde partij Enexis Netbeheer B.V.

Verklaart de benadeelde partij Enexis Netbeheer B.V. niet-ontvankelijk in de vordering tot schadevergoeding.

Bepaalt dat de benadeelde partij en de verdachte ieder hun eigen kosten dragen.

Aldus gewezen door

mr. T.H. Bosma, voorzitter,

mr. J. Hielkema en mr. M.C. van Linde, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. K.M. Diender, griffier,

en op 3 september 2021 ter openbare terechtzitting uitgesproken.