Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2021:7828

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
12-08-2021
Datum publicatie
16-08-2021
Zaaknummer
P21/0123
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Beschikking
Inhoudsindicatie

Het hof bevestigt de beslissing van de rechtbank Noord-Nederland tot verlenging van de maatregel van terbeschikkingstelling en wijziging van de voorwaarden. Uit een recente Pro Justitia-rapportage komt naar voren dat het recidiverisico op langere termijn bij beëindiging van de maatregel nog altijd als hoog wordt ingeschat. Het hof acht een uitstroom naar de reguliere zorg daarom prematuur.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

TBS P21/0123

Beslissing d.d. 12 augustus 2021

De kamer van het hof als bedoeld in artikel 67 van de Wet op de rechterlijke organisatie heeft te beslissen op het beroep van

[naam terbeschikkinggestelde] ,

geboren te [geboorteplaats] (Afghanistan) op [geboortedag] 1990,

verblijvende in [de kliniek] .

Het beroep is ingesteld tegen de beslissing van de rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Leeuwarden, van 12 maart 2021, houdende verlenging van de terbeschikkingstelling met een termijn van een jaar en wijziging van de bijzondere voorwaarden.

Het hof heeft gelet op de stukken, waaronder:

- het proces-verbaal van het onderzoek in eerste aanleg;

- de beslissing waarvan beroep;

- de akte van beroep van de terbeschikkinggestelde van 26 maart 2021;

- het e-mailbericht met aanvullende informatie van Reclassering Nederland van

12 juli 2021;

- de voortgangsverslagen van Reclassering Nederland van 12 april 2021 en 12 juli 2021.

Het hof heeft ter zitting van 29 juli 2021 gehoord de terbeschikkinggestelde, bijgestaan door zijn raadsman mr. M.W.J. Rosendaal, advocaat te Arnhem, en de advocaat-generaal

mr. J.J.T.M. Pieters.

Overwegingen:

Het standpunt van de terbeschikkinggestelde en zijn raadsman

De raadsman heeft verzocht de beslissing van de rechtbank te vernietigen en de maatregel te beëindigen. De terbeschikkinggestelde heeft sinds de zitting bij de rechtbank zoveel stappen gemaakt, dat de maatregel thans beëindigd dient te worden. Het recidiverisico is hooguit matig, waardoor er niet meer aan het gevaarscriterium wordt voldaan. Het traject naar een vervolgvoorziening verloopt veel te traag. Al ten tijde van de verlengingszitting in 2020 heeft de reclassering aangegeven dat hij aangemeld zou worden bij de reguliere geestelijke gezondheidszorg (GGZ), maar dat is nog steeds niet gebeurd. Het gebrek aan ziekte-inzicht en het cannabisgebruik vormden steeds de obstakels in de voortgang van het uitstroomtraject. Er is nu echter al ruim een jaar geen sprake meer van cannabisgebruik en de terbeschikkinggestelde beseft dat hij aan schizofrenie lijdt en medicatie nodig heeft. Zodra er ambulante begeleiding is geregeld, kan hij bij zijn moeder gaan wonen.

Het standpunt van het openbaar ministerie

De advocaat-generaal heeft zich op het standpunt gesteld dat de beslissing van de rechtbank bevestigd dient te worden. De overdracht aan de reguliere zorg moet zorgvuldig gebeuren, zodat voorkomen kan worden dat de terbeschikkinggestelde weer terugvalt. De opgaande lijn is goed zichtbaar en de terbeschikkinggestelde bevindt zich in de laatste fase voordat de uitstroom naar begeleid wonen en reguliere zorg kan plaatsvinden.

Het oordeel van het hof

Het hof is van oordeel dat de rechtbank op goede gronden heeft geoordeeld en op juiste wijze heeft beslist. Daarom zal de beslissing, waarvan beroep met overneming van die gronden worden bevestigd.

De terbeschikkinggestelde is in juli 2020 voor een proefperiode geplaatst bij Intensief Begeleid Wonen (IBW) [locatie] . Op 2 oktober 2020 is zijn verblijf in de IBW geëvalueerd. Daarbij kwam naar voren dat de terbeschikkinggestelde zich niet aan de huisregels van de IBW had gehouden. Er was al in augustus een positieve urinecontrole op cannabis en alcohol en in september 2020 opnieuw op cannabis. Verder werd gerapporteerd dat hij zich niet aan de gemaakte afspraken hield en voornamelijk zijn eigen plan trok. De behandelaar van [locatie] rapporteerde dat het ziekte-inzicht beperkt is, dat er sprake is van zelfoverschatting en dat de terbeschikkinggestelde langdurig meer aansturing nodig heeft.

Uit de Pro Justitia rapportage van 20 november 2020, opgemaakt door E.L.G. Heinsman-Carlier, psychiater, blijkt dat de kans op recidive van gewelddadig gedrag bij beëindiging van de maatregel op korte termijn wordt ingeschat als matig, maar voor de langere termijn als hoog. De deskundige rapporteerde verder dat de stap naar een forensisch beschermde woonvorm te groot is gebleken, mede doordat de terbeschikkinggestelde zijn beperkingen niet accepteert.

Hoewel uit de meest recente informatie van de reclassering naar voren komt dat de terbeschikkinggestelde geen cannabis meer gebruikt en weer stabiel functioneert, is beëindiging van de maatregel prematuur. De reclassering beoordeelt het recidiverisico met het huidige kader nog altijd als matig. Uit de rapportages blijkt voorts voldoende dat de terbeschikkinggestelde voorlopig nog intensieve begeleiding en structuur nodig heeft.

Het hof acht het vervolgtraject zoals de FPA en reclassering dat voor ogen hebben, passend. Vanuit een forensisch beschermde woonvorm kan de terbeschikkinggestelde op een verantwoorde wijze uitstromen naar de reguliere zorg.

Beslissing

Het hof:

Bevestigt de beslissing van de rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Leeuwarden, van 12 maart 2021 met betrekking tot de terbeschikkinggestelde [naam terbeschikkinggestelde] .

Aldus gedaan door

mr. M. Keppels als voorzitter,

mr. J.A.W. Lensing en mr. M.J. Vos als raadsheren,

drs. I.M. van Woudenberg en dr. W.J. Canton als raden,

in tegenwoordigheid van mr. N.E. Versloot als griffier,

en op 12 augustus 2021 in het openbaar uitgesproken.

De raden en mr. Lensing zijn buiten staat deze beslissing mede te ondertekenen.