Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2021:7652

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
04-08-2021
Datum publicatie
12-08-2021
Zaaknummer
21-001617-20
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Het hof verklaart de verdachte niet-ontvankelijk in het hoger beroep, voor zover gericht tegen de beslissing ter zake van het onder 1 tenlastegelegde. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen en doet in zoverre opnieuw recht. Het hof verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 2 primair en 2 subsidiair en onder 2 uiterst subsidiair onder A en B tenlastegelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij. Het hof verklaart de benadeelde partij niet-ontvankelijk in de vordering tot schadevergoeding en bepaalt dat de benadeelde partij de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-001617-20

Uitspraak d.d.: 4 augustus 2021

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden,

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Noord-Nederland van 26 maart 2020 met parketnummer 18-730201-19 in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1980,

wonende te [woonplaats] , [woonadres] .

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 21 juli 2021 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot veroordeling van de verdachte ter zake van hetgeen hem onder 2 primair is tenlastegelegd tot een gevangenisstraf voor de duur van 73 dagen, met aftrek van voorarrest, waarvan 30 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren, met oplegging van bijzondere voorwaarden, zijnde een contact- en locatieverbod. Ten aanzien van de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij] vordert de advocaat-generaal gedeeltelijke toewijzing tot een bedrag van € 200,00, vermeerderd met de wettelijke rente en oplegging van de schadevergoedingsmaatregel. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte naar voren is gebracht.

Ontvankelijkheid van het hoger beroep

Verdachte is bij vonnis waarvan beroep vrijgesproken van het hem in de zaak met parketnummer 18-730201-19 onder 1 primair en subsidiair tenlastegelegde. Hoger beroep tegen deze vrijspraak staat voor verdachte niet open. Het hof zal verdachte daarom in zoverre niet-ontvankelijk verklaren in het hoger beroep.

Het vonnis waarvan beroep

De rechtbank Noord-Nederland heeft bij vonnis van 26 maart 2020, waartegen het hoger beroep is gericht, de verdachte ter zake van het hem in de zaak met parketnummer 18-730201-19 onder 2 primair tenlastegelegde, veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 73 dagen, met aftrek van voorarrest, waarvan 30 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren, met oplegging van de algemene en bijzondere voorwaarden, zijnde een contact- en locatieverbod met [benadeelde partij] en [naam1] , wonende [adres] te [plaats] . Ten aanzien van de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij] heeft de rechtbank de vordering gedeeltelijk toegewezen tot een bedrag van € 200,00 immateriële schade, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 25 september 2019, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel, bij niet betaling 4 dagen gijzeling, en de verdachte veroordeeld in de proces- en tenuitvoerleggingskosten aan de zijde van de benadeelde partij, tot op heden begroot op nihil en het overige niet-ontvankelijk verklaard.

Het hof zal het vonnis waarvan beroep - voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen - vernietigen omdat het tot een andere bewijsbeslissing komt en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen -na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg- tenlastegelegd dat:

2. primair
hij op of omstreeks 25 september 2019 te [plaats] , (althans) in de gemeente [gemeente] , tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, ter uitvoering van het door verdachte en zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [benadeelde partij] en/of haar man [naam1] te dwingen tot de afgifte van geld, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [benadeelde partij] en/of die [naam1] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, geweld en/of bedreiging met geweld heeft toegepast, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn mededader(s):

- het toegangshek tot de oprit heeft/hebben vernield en/of beschadigd, althans heeft/hebben verbroken en/of geopend, en/of

- op/tegen de deur van/in de woning heeft/hebben geslagen/gestompt/gebonsd en/of getrapt/geschopt en/of

- ( vervolgens) die [benadeelde partij] met kracht bij de kleding ter hoogte van de nek heeft/hebben vastgepakt en/of met kracht heen en weer heeft/hebben geschud en/of

- ( vervolgens) die [benadeelde partij] met kracht een vuistslag in het gezicht heeft/hebben gegeven en/of

- ( vervolgens) die [benadeelde partij] heeft/hebben toegeschreeuwd/toegevoegd -zakelijk weergegeven- dat hij en/of zijn mededader(s) morgen terug zou(den) komen en geld (4000 of 6000 euro) wilde(n) hebben, anders zouden zij, meesteroplichters, door hem en/of zijn mededader(s) worden doodgemaakt en/of dat hij en/of zijn mededader(s) morgen het geld wilde(n) hebben anders zou(den) hij en/of zijn mededader(s) die [benadeelde partij] doodmaken en zouden de gevolgen voor haar gezin zijn en/of daarbij/vervolgens dreigend naar die [benadeelde partij] heeft/hebben gewezen en/of daarbij heeft/hebben gezegd "pas op, pas op", terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

2. subsidiair
[naam2] op of omstreeks 25 september 2019 te [plaats] , (althans) in de gemeente [gemeente] , tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, ter uitvoering van het door die [naam2] en zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [benadeelde partij] en/of haar man [naam1] te dwingen tot de afgifte van geld, iii elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [benadeelde partij] en/of die [naam1] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [naam2] en/of zijn mededader(s) en/of verdachte, geweld en/of bedreiging met geweld heeft toegepast, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat die [naam2] en/of zijn mededader(s):

- op/tegen de deur van/in de woning heeft/hebben geslagen/gestompt/gebonsd en/of getrapt/geschopt en/of

- ( vervolgens) die [benadeelde partij] met kracht bij de kleding ter hoogte van de nek heeft/hebben vastgepakt en/of met kracht heen en weer heeft/hebben geschud en/of

- ( vervolgens) die [benadeelde partij] met kracht een vuistslag in het gezicht heeft/hebben gegeven en/of

- ( vervolgens) die [benadeelde partij] heeft/hebben toegeschreeuwd/toegevoegd -zakelijk weergegeven- dat hij en/of zijn mededader(s) morgen terug zou(den) komen en geld (4000 of 6000 euro) wilde(n) hebben, anders zouden zij, meesteroplichters, door hem en/of zijn mededader(s) worden doodgemaakt en/of dat hij en/of zijn mededader(s) morgen het geld wilde(n) hebben anders zou(den) hij en/of zijn mededader(s) die [benadeelde partij] doodmaken en zouden de gevolgen voor haar gezin zijn, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid,

bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 25 september 2019, te [plaats] , (althans) in de gemeente [gemeente] , opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft, door

- die [naam2] en/of zijn mededader(s) te vervoeren in een auto van en naar [plaats] , en/of

- de groep (zijnde die [naam2] en/of zijn mededader[s]) getalsmatig te versterken, en/of;

- het toegangshek tot de oprit te vernielen en/of te beschadigen, althans te verbreken en/of te openen, en/of

- op/tegen een deur van/in de woning van die [benadeelde partij] en/of [naam1] te slaan/stompen/bonzen en/of trappen/schoppen, en/of

- die woning te betreden, en/of

- dreigend naar die [benadeelde partij] te wijzen en/of daarbij te zeggen "pas op, pas op";

althans, indien het vorenstaande onder 2 subsidiair niet tot een veroordeling leidt

A.

hij op of omstreeks 25 september 2019 te [plaats] , (althans) in de gemeente [gemeente] , tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, [benadeelde partij] heeft mishandeld door die [benadeelde partij] met kracht bij de kleding ter hoogte van de nek vast te pakken en/of met kracht heen en weer te schudden en/of (vervolgens) die [benadeelde partij] met kracht een vuistslag in het gezicht te geven;

en/of

B.

hij op of omstreeks 25 september 2019 te [plaats] , (althans) in de gemeente [gemeente] , tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, [benadeelde partij] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, en/of met zware mishandeling, door die [benadeelde partij] toe te schreeuwen/toe te voegen -zakelijk weergegeven- dat hij en/of zijn mededader(s) morgen terug zou(den) komen en geld (4000 of 6000 euro) wilde(n) hebben, anders zouden zij, meesteroplichters, door hem en/of zijn mededader(s) worden doodgemaakt en/of dat hij en/of zijn mededader(s) morgen het geld wilde(n) hebben anders zou(den) hij en/of zijn mededader(s) die [benadeelde partij] doodmaken en zouden de gevolgen voor haar gezin zijn en/of daarbij/vervolgens dreigend naar die [benadeelde partij] te wijzen en daarbij te zeggen "pas op, pas op".

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Vrijspraak

Het hof heeft uit het onderzoek ter terechtzitting niet door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat verdachte het primair en subsidiair en onder 2 uiterst subsidiair tenlastegelegde onder A en B tenlastegelegde heeft begaan, zodat verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken. Het hof heeft op grond van wettige bewijsmiddelen niet de overtuiging bekomen dat verdachte opzet heeft gehad op zowel het gronddelict als op de samenwerking.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 1.300,00. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen tot een bedrag van € 200,00. De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep niet opnieuw gevoegd. Het hof heeft in hoger beroep te oordelen over de gevorderde schadevergoeding voor zover deze in eerste aanleg is toegewezen.

De verdachte wordt niet schuldig verklaard ter zake van het onder 2 primair, 2 subsidiair en onder 2 uiterst subsidiair tenlastegelegde onder A en B tenlastegelegde handelen waardoor de gestelde schade zou zijn veroorzaakt. De benadeelde partij kan daarom in haar vordering niet worden ontvangen en kan haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

BESLISSING

Het hof:

Verklaart de verdachte niet-ontvankelijk in het hoger beroep, voor zover gericht tegen de beslissing ter zake van het onder 1 tenlastegelegde.

Vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen en doet in zoverre opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 2 primair en 2 subsidiair en onder 2 uiterst subsidiair tenlastegelegde onder A en B tenlastegelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij]

Verklaart de benadeelde partij [benadeelde partij] niet-ontvankelijk in de vordering tot schadevergoeding en bepaalt dat de benadeelde partij de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

Aldus gewezen door

mr. J. Hielkema, voorzitter,

mr. H.J. Deuring en mr. G. Souer, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. A.G. Veenstra, griffier,

en op 4 augustus 2021 ter openbare terechtzitting uitgesproken.