Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2021:7327

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
02-08-2021
Datum publicatie
04-08-2021
Zaaknummer
200.296.658
Rechtsgebieden
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Hof vernietigt vonnissen tot faillietverklaring appellanten. Niet summierlijk gebleken van ten tijde van faillietverklaring bestaand vorderingsrecht. Geïntimeerden hebben verklaard nooit vordering op appellanten te hebben gehad.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
INS-Updates.nl 2021-0233
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Arnhem

afdeling civiel recht

zaaknummers gerechtshof 200.296.658 en 200.296.661
(zaaknummers rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, C/16/21/170 F en C/16/21/169 F)

arrest van 2 augustus 2021

in de zaken:

200.296.658

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Active Materiaal B.V.,

gevestigd te Mijdrecht,

appellante,

hierna: Active Materiaal,

advocaat: mr. S.R. Voorhorst,

tegen:

1 [geïntimeerde1] ,

2. [geïntimeerde2],

beiden wonende te [woonplaats] ,

geïntimeerden,

hierna: [geïntimeerden] c.s.,

advocaat: mr. F.P.G.F. de Moel.

200.296.661

de vennootschap naar buitenlands recht

Active Building Group Ltd,

gevestigd te Cardiff, Verenigd Koninkrijk,

appellante,

hierna: Active Building Group,

advocaat: mr. S.R. Voorhorst,

tegen:

1 [geïntimeerde1] ,

2. [geïntimeerde2],

beiden wonende te [woonplaats] ,

geïntimeerden,

hierna: [geïntimeerden] c.s.,

advocaat: mr. F.P.G.F. de Moel.

1. De procedure bij de rechtbank

1.1.

Bij afzonderlijke vonnissen van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, van 29 juni 2021 zijn Active Materiaal en Active Building Group (hierna gezamenlijk Active c.s.) op verzoek van [geïntimeerden] c.s. in staat van faillissement verklaard. In de faillissementen van Active c.s. is mr. I.C. Lok tot curator aangesteld.

1.2.

De rechtbank heeft bij beschikking van 22 juli 2021 Active c.s. niet-ontvankelijk verklaard in het door hen ingestelde verzet tegen de vonnissen van 29 juni 2021.

2 De procedure in hoger beroep

2.1.

Bij afzonderlijke beroepschriften, ingekomen op 7 juli 2021, hebben Active c.s. hoger beroep ingesteld tegen de vonnissen van 29 juni 2021. Active c.s. hebben het hof verzocht die vonnissen te vernietigen.

2.2.

Het hof heeft kennisgenomen van de beroepschriften met bijlagen, de aktes overlegging producties van 16 juli 2021 van mr. De Moel en het e-mailbericht met bijlagen van 23 juli 2021 van de curator.

2.3.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 26 juli 2021, waarbij namens Active c.s. mr. Voorhorst is verschenen. Verder zijn (via Skype) [geïntimeerden] c.s. verschenen, bijgestaan door mr. De Moel. Voorts zijn de curator en haar faillissementsmedewerker [naam1] ter zitting aanwezig geweest. Mr. Voorhorst heeft ter zitting spreekaantekeningen en de bijlagen 9 tot en met 11 overgelegd.

2.4.

Na de mondelinge behandeling heeft het hof op 28 juli 2021 een e-mailbericht met bijlage van mr. Voorhorst, een e-mailbericht van mr. De Moel en twee e-mailberichten (waarvan één met een bijlage) van de curator ontvangen.

3 De motivering van de beslissing in hoger beroep

3.1.

Het hof stelt voorop dat een faillietverklaring kan worden uitgesproken indien summierlijk is gebleken van een ten tijde van de faillietverklaring bestaand vorderingsrecht van de aanvrager alsmede van het (thans) bestaan van feiten en omstandigheden waaruit volgt dat de schuldenaar verkeert in de toestand van te hebben opgehouden te betalen.

3.2.

Het hof overweegt wat betreft het vorderingsrecht van [geïntimeerden] c.s. op Active c.s. als volgt. Mr. De Moel heeft namens [geïntimeerden] c.s. bij e-mailbericht van 28 juli 2021 onder meer het volgende verklaard: “Partijen zijn tot een vergelijk gekomen en cliënten bevestigen dat zij niets van Active Building Group Ltd. en Active Materiaal B.V. te vorderen te hebben en nooit iets van Active Building Group Ltd. en Active Materiaal B.V. te vorderen te hebben gehad. Cliënten verzoeken u dan ook om de faillissementen van Active Building Group Ltd en Active Materiaal BV te vernietigen.” Gelet op dit e-mailbericht is het hof van oordeel dat niet summierlijk is gebleken van een ten tijde van de faillietverklaring van Active c.s. bestaand vorderingsrecht van [geïntimeerden] c.s. Daarom is niet aan dit vereiste voor een faillietverklaring voldaan.

3.3.

Ter zitting heeft de curator verklaard dat de totale faillissementskosten (waaronder haar salaris) van Active c.s. inclusief de kosten van het bijwonen van de zitting ongeveer € 28.000,- (inclusief btw) bedragen. Na de zitting heeft de curator aan het hof en partijen bericht dat de totale faillissementskosten € 32.464,48 (inclusief btw) bedragen. Het hof ziet geen aanleiding om – zoals Active c.s. en [geïntimeerden] c.s. verzoeken – de faillissementskosten op het ter zitting door de curator genoemde bedrag aan faillissementskosten vast te stellen. De curator heeft dit verschil in de door haar genoemde kosten voldoende onderbouwd en verantwoord.

3.4.

Het hoger beroep slaagt. De vonnissen waarvan beroep zullen worden vernietigd en de verzoeken van [geïntimeerden] c.s. tot faillietverklaring van Active c.s. zullen alsnog worden afgewezen. Het hof zal de faillissementskosten vaststellen op € 22.900,59 (inclusief btw) ten aanzien van Active Materiaal en op € 9.563,89 (inclusief btw) ten aanzien van Active Building Group. Partijen hebben afgesproken dat Active c.s. de faillissementskosten zal dragen. Het hof zal de faillissementskosten daarom op grond van artikel 15 lid 3 Fw ten laste van Active c.s. brengen. De curator heeft bevestigd dat zij van Active c.s. het totale bedrag aan faillissementskosten op de derdengeldenrekening van haar kantoor heeft ontvangen.

4 De beslissing

Het hof, recht doende in hoger beroep:

vernietigt de vonnissen van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, van 29 juni 2021 en doet opnieuw recht;

wijst de verzoeken van [geïntimeerden] c.s. tot faillietverklaring van Active c.s. alsnog af;

stelt de faillissementskosten vast op € 22.900,59 (inclusief btw) ten aanzien van Active Materiaal en op € 9.563,89 (inclusief btw) ten aanzien van Active Building Group en bepaalt dat deze kosten ten laste komen van respectievelijk Active Materiaal en Active Building Group.

Dit arrest is gewezen door mrs. L. Janse, R.A. Boon en B.J. Engberts, is bij afwezigheid van de voorzitter ondertekend door mr. Engberts en is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 2 augustus 2021.