Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2021:730

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
27-01-2021
Datum publicatie
29-01-2021
Zaaknummer
21-003320-17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Het hof heeft een verdachte vrijgesproken van openlijke geweldpleging. Anders dan de rechtbank acht het hof niet bewezen dat verdachte een significante en wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan het geweld dat op 22 februari 2015 in Heerenveen heeft plaatsgevonden. De enkele omstandigheid dat verdachte ten tijde van het geweld in Heerenveen aanwezig was is daarvoor onvoldoende.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-003320-17

Uitspraak d.d.: 27 januari 2021

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden, gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Noord-Nederland van 7 juni 2017 met parketnummer 18-730099-16 in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1980,

wonende te [woonadres] .

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 13 januari 2021 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot veroordeling van verdachte ter zake het primair ten laste gelegde tot een taakstraf voor de duur van 140 uren, subsidiair 70 dagen hechtenis. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen namens verdachte door zijn raadsvrouw, mr. I. Djordjevic, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

De rechtbank heeft bij vonnis van 7 juni 2017, waartegen het hoger beroep is gericht, de verdachte ter zake van openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen en goederen, veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 180 uren, subsidiair 90 dagen hechtenis.

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen omdat het tot een andere bewijsbeslissing komt en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

hij op of omstreeks 22 februari 2015 te [plaats] met een ander of anderen, op of aan de openbare weg(en), de [straatnaam] , en/of een of meerdere ander(e) openbare weg(en), in elk geval op of aan een of meerdere openbare weg(en) en/of op een voor het publiek toegankelijke plaats, te weten in of bij café " [naam café] ", gelegen aan of bij de [straatnaam] , aldaar, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen personen, te weten supporters van voetbalclub SC Heerenveen, althans personen, en/of goederen, immers heeft/is verdachte in vereniging met een of meer van zijn mededader(s) als een groep supporters (van FC Groningen), althans personen,

- in een of meerdere (personen)auto's of anderszins aangekomen in [plaats] en/of (vervolgens)

- zich verzameld op of nabij die [straatnaam] en/of elders in [plaats] (alwaar die middag de betaald voetbalwedstrijd SC Heerenveen - FC Groningen plaatsvond of had plaatsgevonden) en/of (vervolgens)

- te voet opgetrokken in de richting van, althans zich begeven naar, café " [naam café] " (zijnde een bekende en/of vaste ontmoetingsplaats van SC Heerenveen supporters) en/of (daarbij)

- een riem (met daaraan een gesp) uit/van de door verdachte gedragen broek getrokken en deze al dan niet deels om een hand gewikkeld gedragen, in elk geval een riem (met daaraan een gesp) in de hand gedragen en/of

- zich (gedeeltelijk) onherkenbaar gemaakt door de capuchon van de kleding over het hoofd te trekken en/of een sjaal voor (een deel van) het gezicht te dragen en/of en/of een zonnebril te dragen, in ieder geval gezichtsbedekking te dragen, en/of (vervolgens) opzettelijk gewelddadige

- een persoon met een mes, althans een scherp en/of puntig voorwerp, in de borst(kas), en/of een of meerdere ander(e) de(e)l(en) van het lichaam gestoken en/of

- een of meerdere perso(o)n(en) met een riem (met daaraan een gesp) tegen het hoofd en/of een of meerdere ander(e) de(e)l(en) van het lichaam geslagen en/of

- een ruit van een (personen)auto kapot geslagen/vernield en/of

- een ruit van een appartementencomplex kapot geslagen/vernield en/of

- een ruit van café " [naam café] " kapot geslagen/vernield en/of

- een of meerdere perso(o)n(en) met een stok/staaf/knuppel, althans een voorwerp, geslagen en/of

- een of meerdere perso(o)n(en) tegen het lichaam gestompt en/of geslagen en/of getrapt en/of geschopt en/of - een of meerdere perso(o)n(en) tegen het lichaam geduwd en/of aan het lichaam en/of de kleding getrokken en/of

- met een of meerdere barkruk(ken) gegooid en/of geslagen;

althans, indien ter zake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat


hij in of omstreeks de periode van 15 februari 2015 tot en met 22 februari 2015, in elk geval in de maand februari 2015, (op een of meerdere plaats(en)) in de provincie Groningen en/of Drenthe en/of Friesland, in elk geval in het arrondissement Noord-Nederland, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft tot het plegen van geweld tegen personen en/of goederen, te weten een gewelddadige confrontatie/vechtpartij tussen supporters van de voetbalclub FC Groningen en supporters van de voetbalclub SC Heerenveen, immers heeft/is verdachte tezamen en in vereniging met zijn mededader(s) als (deelnemer van) een groep supporters (van FC Groningen), althans personen,

- via zogenoemde Whatsapp berichten binnen een zogenoemde groeps-app (van een supportersgroep van FC Groningen) deelgenomen aan die groeps-app en/of berichten daarin geplaatst en/of berichten gelezen, en/of via internet berichten geplaatst en/of gelezen en/of telefonische contact onderhouden, strekkende tot het komen tot afspraken om in vereniging als (deelnemer van) een groep supporters (van FC Groningen), althans personen, af te reizen naar [plaats] en (vervolgens) aldaar een (openlijke) gewelddadige confrontatie/vechtpartij aan te gaan met supporters van voetbalclub SC Heerenveen, althans personen, en/of de kroeg van die supporters van voetbalclub SC Heerenveen, althans personen, aan te vallen, en/of

- een vergadering belegd en/of bijgewoond waarin werd besproken en/of afgesproken om in vereniging als (deelnemer van) een groep supporters (van FC Groningen), althans personen, af te reizen naar [plaats] en (vervolgens) een (openlijke) gewelddadige confrontatie/vechtpartij aan te gaan met supporters van voetbalclub SC Heerenveen, althans personen, en/of de kroeg van die supporters van voetbalclub SC Heerenveen, althans personen, aan te vallen en/of (vervolgens) (na daarover via die groeps-app en/of via internet en/of telefonisch en/of gedurende die vergadering afspraken te hebben gemaakt, (ter voorbereiding op die gewelddadige confrontatie))

- zich met die andere supporters (van FC Groningen), althans personen, verzameld in een horecagelegenheid te Groningen (Pub 050) en aldaar (nadere) afspraken gemaakt om in vereniging als (deelnemer van) een groep supporters (van FC Groningen), althans personen, af te reizen naar [plaats] en (vervolgens) een (openlijke) gewelddadige confrontatie/vechtpartij aan te gaan met supporters van voetbalclub SC Heerenveen, althans personen, en/of de kroeg van die supporters van voetbalclub SC Heerenveen, althans personen, aan te vallen en/of (vervolgens)

- in een of meerdere (personen)auto('s) afgereisd naar [plaats] (alwaar die middag de betaald voetbalwedstrijd SC Heerenveen - FC Groningen plaatsvond of had plaatsgevonden) en/of (na in [plaats] te zijn aangekomen (vervolgens))

- zich verzameld op of nabij die [straatnaam] en/of elders in [plaats] en/of (vervolgens)

- te voet opgetrokken in de richting van, althans zich begeven naar, café " [naam café] " (zijnde een bekende en/of vaste ontmoetingsplaats van SC Heerenveen supporters) en/of (daarbij)

- een riem (met daaraan een gesp) uit/van de door verdachte gedragen broek te trekken en deze al dan niet deels om een hand gewikkeld te dragen, in elk geval een riem (met daaraan een gesp) in de hand te dragen en/of

- zich (gedeeltelijk) onherkenbaar gemaakt door de capuchon van de kleding over het hoofd te trekken en/of een sjaal voor (een deel van) het gezicht te dragen en/of en/of een zonnebril te dragen, in ieder geval gezichtsbedekking te dragen, en/of (vervolgens)

- zich in de richting van café " [naam café] " en/of de daar aanwezige supporters van de SC Heerenveen, althans personen, begeven.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Vrijspraak

De raadsvrouw heeft ter zitting van het hof vrijspraak bepleit en heeft daartoe – kort gezegd – aangevoerd dat niet bewezen kan worden dat verdachte op 22 februari 2015 in de middag in [plaats] is geweest. Indien het hof wel bewezen acht dat verdachte ten tijde van de gewelddadige confrontatie in [plaats] was, dan dient verdachte te worden vrijgesproken, omdat niet bewezen kan worden dat verdachte een voldoende significante bijdrage heeft geleverd aan het gepleegde geweld.

Oordeel hof

Het hof acht bewezen dat verdachte op 22 februari 2015 in de middag in [plaats] was.

Verdachte heeft tijdens het verhoor bij de politie d.d. 12 mei 2015 verklaard dat hij gebruik maakt van één mobiele telefoon en telefoonnummer, te weten een IPhone en het telefoonnummer: [nummer] .

Uit de historische verkeersgegevens van de telefoonaansluiting [nummer] is gebleken dat het telefoontoestel op 22 februari 2015 tussen 14.36 uur en 15.06 uur vanuit [plaats] naar [plaats] (of nabij gelegen omgeving) werd verplaatst en dat het toestel tussen 15.06 uur en 16.49 uur in [plaats] of directe omgeving was.

Bij de politie heeft verdachte verklaard dat zijn vriendin en broertje soms gebruik maken van zijn telefoon en dat de telefoon verder alleen bij hem in gebruik is. Op het moment dat verdachte geconfronteerd wordt met bovenstaande onderzoeksresultaten waaruit blijkt dat de telefoon van verdachte die bewuste middag in [plaats] was heeft verdachte verklaard dat ook anderen van zijn telefoon gebruik maken. Het hof acht die verklaring ongeloofwaardig nu verdachte deze stelling op geen enkele wijze heeft onderbouwd en hij pas met deze lezing komt, op het moment dat hij wordt geconfronteerd met de onderzoeksresultaten. Het hof neemt bij de beoordeling tevens mee dat uit de OVC-gesprekken tussen vier medeverdachten, die betrokken waren bij de openlijke geweldpleging, valt af te leiden dat verdachte ten tijde van het geweld in [plaats] was.

Significante bijdrage

Voorop staat hetgeen de Hoge Raad in zijn arrest van 20 juni 2006 (NJ 2006, 381) dat eveneens betrekking heeft op het misdrijf van artikel 141 Sr, heeft overwogen:

"Blijkens de totstandkomingsgeschiedenis van de Wet van 25 april 2000 (Stb. 2000, 173), waarbij art. 141 Sr werd gewijzigd (wetsvoorstel 26 519), is van het "in vereniging" plegen van geweld sprake indien de betrokkene een voldoende significante of wezenlijke bijdrage levert aan het geweld, zij het dat deze bijdrage zelf niet van gewelddadige aard behoeft te zijn. De enkele omstandigheid dat iemand aanwezig is in een groep die openlijk geweld pleegt is niet zonder meer voldoende om hem te kunnen aanmerken als iemand die "in vereniging" geweld pleegt (vgl. HR 11 november 2003, LJN AL6209, rov. 3.8)."

In de onderhavige zaak kan naar het oordeel van het hof op grond van de stukken in het dossier ten aanzien van verdachte niet worden bewezen dat hij een significante en wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan het geweld dat op 22 februari 2015 in [plaats] heeft plaatsgevonden. Aanknopingspunten voor een bijdrage in bovengenoemde zin ontbreken in toereikende mate. De enkele omstandigheid dat verdachte ten tijde van het geweld in de [plaats] aanwezig was is daarvoor immers onvoldoende.

Ditzelfde geldt ook ten aanzien van het subsidiair ten laste gelegde. Niet blijkt dat verdachte door middel van het verschaffen van gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen enige bijdrage heeft geleverd aan de openlijke geweldpleging.

Hieruit vloeit voort dat het hof niet bewezen acht hetgeen aan verdachte primair en subsidiair is ten laste gelegd, zodat hij daarvan moet worden vrijgesproken.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het primair en subsidiair tenlastegelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Aldus gewezen door

mr. F. van der Maden, voorzitter,

mr. L.T. Wemes en mr. J.S. van Duurling, raadsheren,

in tegenwoordigheid van H. Pool, griffier,

en op 27 januari 2021 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Mr. Van Duurling is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.