Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2021:4617

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
12-05-2021
Datum publicatie
14-05-2021
Zaaknummer
21-004762-19
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft zich gedurende bijna vier jaren schuldig gemaakt aan – kort gezegd – het verwerven, vervaardigen, in bezit hebben en verspreiden van kinderpornografisch materiaal

Het hof heeft acht geslagen op de oriëntatiepunten voor straftoemeting, die voor het gewoonte maken van het verspreiden van kinderporno uitgaan van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van twee jaren.

Het hof acht eveneens toezicht van de reclassering met daaraan een ambulante behandeling gericht op het omgaan met de pedofiele stoornis noodzakelijk. Het hof acht het ook nodig dat de reclassering gedurende de proeftijd kan controleren of verdachte kinderporno op een of meer gegevensdrager in zijn bezit heeft. Een straat- en/of locatieverbod acht het hof niet nodig.

De persoonlijke omstandigheden van verdachte geven het hof geen aanleiding om een kortere gevangenisstraf op te leggen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-004762-19

Uitspraak d.d.: 12 mei 2021

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden,

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Noord-Nederland van 12 september 2019 met parketnummer 18-730052-18 in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1967,

wonende te [woonplaats] , [woonadres] .

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 29 april 2021 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal strekkende tot veroordeling van verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren met als bijzondere voorwaarden dat verdachte zich zal melden bij de reclassering, zal meewerken aan ambulante behandeling in verband met zijn pedofiele stoornis en dat verdachte zal meewerken aan controle van zijn gegevensdragers op aanwezigheid van kinderporno, alsmede een contact- en straatverbod. De vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij1] is reeds betaald en daarom in hoger beroep niet meer aan de orde en de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij2] dient niet-ontvankelijk te worden verklaard. De inbeslaggenomen goederen dienen te worden onttrokken aan het verkeer. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennisgenomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman,

mr. E. van der Meer, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

De rechtbank voornoemd heeft verdachte ter zake van het een gewoonte maken van het verspreiden, vervaardigen, verwerven en in bezit hebben van kinderporno veroordeeld

tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd met 3 jaren met als bijzondere voorwaarden dat verdachte zich zal melden bij de reclassering, zal meewerken aan ambulante behandeling in verband met zijn pedofiele stoornis en dat verdachte zal meewerken aan controle van zijn gegevensdragers op aanwezigheid van kinderporno.

Voorts zijn het inbeslaggenomen notebook Acer en de mobiele telefoon Sony Xperia aan het verkeer onttrokken.

De vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij1] is toegewezen.

De benadeelde partij [benadeelde partij2] is niet-ontvankelijk verklaard in haar vordering.

Het hof zal het vonnis waarvan beroep om proceseconomische redenen vernietigen en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is -na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg- tenlastegelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 01 januari 2012 tot en met 03 oktober 2017, te [plaats1] en/of te [plaats2] , in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) een of meer afbeeldingen, te weten digitale fotobestanden en/of digitale filmbestanden, aangetroffen op een 2-tal gegevensdragers te weten: een notebook, merk Acer en/of een GSM, merk Sony Xperia, heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of verworven en/of in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeelding(en) een of meer seksuele gedragingen zichtbaar was/waren, waarbij (telkens) een of meer personen die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had(den) bereikt, was/waren betrokken of schijnbaar was/waren betrokken welke voornoemde seksuele gedraging(en) -zakelijk weergegeven- bestonden uit:

het met de penis en/of vinger/hand en/of een voorwerp en/of mond/tong oraal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de penis en/of vinger/hand en/of een voorwerp en/of mond/tong oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (andere) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de vinger/hand en/of een voorwerp vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt bij zichzelf

Bestandsna(a)m(en): [bestand1] [bestand2]

en/of

het met de penis en/of vinger/hand en/of mond/tong betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt

en/of

het met de penis en/of vinger/hand en/of mond/tong en/of een voorwerp betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen van een (andere) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt

en/of

het met de vinger/hand en/of een voorwerp betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt bij zichzelf

Bestandsna(a)m(en): [bestand3] [bestand4]

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt (waaronder zijn, verdachtes zoon, [benadeelde partij1] , geboren [geboortedatum] 2005), waarbij deze persoon gekleed en/of opgemaakt was en/of poseerde in een onnatuurlijke omgeving en/of met een of meer voorwerpen en/of in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij haar/zijn leeftijd paste en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/zijn kleding ontdeed en/of (waarna) door het camerastandpunt, de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht werden (waarbij) de afbeelding(en) (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking had(den) en/of strekte(n) tot seksuele prikkeling

Bestandsna(a)m(en): [bestand5] [bestand6] ,

[bestand7] , [bestand8] , [bestand9]

en/of

het masturberen (dicht) bij en/of ejaculeren op het lichaam/gezicht van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het houden van een penis dicht bij het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, en/of (waarbij) de afbeelding(en) (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking had(den) en/of strekte(n) tot seksuele prikkeling

Bestandsna(a)m(en): [bestand10] ;

van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte een gewoonte heeft gemaakt;

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat

hij in de periode van 01 januari 2014 tot en met 03 oktober 2017, te [plaats1] en te [plaats2] , meermalen, telkens afbeeldingen, te weten digitale fotobestanden en digitale filmbestanden, aangetroffen op een 2-tal gegevensdragers te weten: een notebook, merk Acer en een GSM, merk Sony Xperia, heeft verspreid en vervaardigd en verworven en in bezit heeft gehad en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeeldingen een of meer seksuele gedragingen zichtbaar waren, waarbij telkens een of meer personen die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet hadden bereikt, waren betrokken of schijnbaar waren betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen -zakelijk weergegeven- bestonden uit:

het met de penis en vinger/hand en een voorwerp en mond/tong oraal en anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en

het met de penis en vinger/hand en een voorwerp en mond/tong oraal en vaginaal en anaal penetreren van het lichaam van een andere persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en

het met de vinger/hand en een voorwerp vaginaal en anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt bij zichzelf

Bestandsnamen: [bestand1] [bestand2]

en

het met de penis en vinger/hand en mond/tong betasten en aanraken van de geslachtsdelen en de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt

en

het met de penis en vinger/hand en mond/tong en een voorwerp betasten en aanraken van de geslachtsdelen en de billen van een andere persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt

en

het met de vinger/hand en een voorwerp betasten en aanraken van de geslachtsdelen en de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt bij zichzelf

Bestandsnamen: [bestand3] [bestand4]

en

het geheel of gedeeltelijk naakt laten poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt, waarbij deze persoon poseerde in een onnatuurlijke omgeving en in een erotisch getinte houding op een wijze die niet bij haar/zijn leeftijd paste en door het camerastandpunt, de onnatuurlijke pose van deze persoon en de uitsnede van de afbeelding/film nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en borsten en billen in beeld gebracht werden waarbij de afbeeldingen aldus een onmiskenbaar seksuele strekking hadden en strekten tot seksuele prikkeling

en het geheel of gedeeltelijk naakt laten poseren van een persoon die de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt, te weten zijn, verdachtes, zoon [benadeelde partij1] , geboren [geboortedatum] 2005, waarbij door het camerastandpunt en de uitsnede van de afbeelding nadrukkelijk de ontblote geslachtsdelen en billen in beeld gebracht werden waarbij de afbeeldingen aldus een onmiskenbaar seksuele strekking hadden en strekten tot seksuele prikkeling

Bestandsnamen: [bestand5] [bestand6] ,

[bestand7] , [bestand8] , [bestand9]

en

het masturberen dichtbij en ejaculeren op het lichaam/gezicht van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en het houden van een penis dicht bij het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, en waarbij de afbeeldingen aldus een onmiskenbaar seksuele strekking hadden en strekten tot seksuele prikkeling

Bestandsnaam: [bestand10] ;

van welke misdrijven verdachte een gewoonte heeft gemaakt.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

een gewoonte maken van het plegen van verspreiden en vervaardigen en verwerven en in het bezit hebben en zich door middel van een geautomatiseerd werk de toegang daartoe verschaffen van een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft zich gedurende bijna vier jaren schuldig gemaakt aan – kort gezegd – het verwerven, vervaardigen, in bezit hebben en verspreiden van kinderpornografisch materiaal, zoals hiervoor in de bewezenverklaring omschreven.

Met zijn handelen heeft verdachte de norm die strekt tot de bescherming van jeugdigen tegen seksueel misbruik in ernstige mate geschonden. Door het bezit van kinderpornografisch materiaal wordt de productie daarvan gestimuleerd en in stand gehouden. Voor deze productie worden jonge kinderen ernstig seksueel misbruikt en uitgebuit. Ten gevolge hiervan lopen deze kinderen dikwijls psychische schade op die gedurende lange tijd diepe sporen nalaat. Dat de verdachte hieraan, als consument, maar ook als verspreider, gedurende langere tijd een bijdrage heeft geleverd, rekent het hof de verdachte zwaar aan. Hij heeft zich hiermee schuldig gemaakt aan een ernstig strafbaar feit.

Met name de omstandigheid dat verdachte zelf kinderpornografisch materiaal heeft vervaardigd en verspreid en in dat kader niet heeft geschroomd om foto’s van zijn eigen zoon te bewerken tot kinderpornografische materiaal, acht het hof verwerpelijk. Voor een dergelijk feit is enkel een gevangenisstraf passend.

Het hof heeft acht geslagen op de oriëntatiepunten voor straftoemeting, die voor het gewoonte maken van het verspreiden van kinderporno uitgaan van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van twee jaren. Het hof acht die straf in beginsel passend voor een delict als het onderhavige. Het hof zal die straf dan ook als uitgangspunt nemen.

Uit het verdachte betreffend uittreksel justitiële documentatie d.d. 31 maart 2021 blijkt dat verdachte niet eerder is veroordeeld.

Verdachte heeft deels voorafgaand en gedeeltelijk tijdens de bewezenverklaarde periode therapie gevolgd in verband met zijn pedoseksuele voorkeur, maar dit heeft hem er niet van weerhouden de onderhavige feiten te plegen. Het wekt verbazing dat verdachte juist tijdens de behandeling verder is gegaan dan daarvoor en tot het tenlastegelegde is gekomen. Verdachte is gediagnosticeerd als lijdend aan een pedofiele stoornis van het exclusieve type, gericht op jongens, hij zou na zijn vrijlating in de onderhavige zaak ook hulp hebben gezocht maar niet gekregen.

Het hof acht daarom toezicht van de reclassering met daaraan een ambulante behandeling gericht op het omgaan met de pedofiele stoornis noodzakelijk. Het hof acht het ook nodig dat de reclassering gedurende de proeftijd kan controleren of verdachte kinderporno op een of meer gegevensdrager in zijn bezit heeft.

Het door de advocaat-generaal gevorderde straat- en locatieverbod zat het hof niet opleggen nu er geen signalen zijn dat verdachte – behoudens het sturen van verjaardagskaarten, waarvan hij ter zitting heeft beloofd dit in de toekomst achterwege te zullen laten – contact heeft gezocht met zijn kinderen.

De persoonlijke omstandigheden van verdachte zoals door verdachte en zijn raadsman ter zitting van het hof naar voren zijn gebracht geven het hof geen aanleiding om een kortere gevangenisstraf op te leggen. Alles afwegend acht het hof een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, met de algemene en hiervoor benoemde bijzondere voorwaarden passend en geboden.

Beslag

Het tenlastegelegde en bewezenverklaarde is begaan met behulp van de hierna te noemen inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen. Zij zullen aan het verkeer worden onttrokken aangezien het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet.

Vordering van de benadeelde partijen [benadeelde partij1] en [benadeelde partij2]

De benadeelde partij [benadeelde partij1] heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 1.250,00. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep geheel toegewezen.

Ter terechtzitting van het hof is door de vertegenwoordiger van de benadeelde partij verklaard dat het bedrag aan schadevergoeding door verdachte is voldaan en dat deze vordering thans niet meer aan de orde is.

Het hof zal daarom geen beslissing nemen over deze vordering.

De benadeelde partij [benadeelde partij2] heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 1.000,00. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep niet-ontvankelijk verklaard. De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep opnieuw gevoegd voor het bedrag van haar oorspronkelijke vordering.

Onvoldoende is gebleken dat de gestelde schade door het bewezenverklaarde handelen van verdachte is veroorzaakt. Niet is gebleken dat verdachte foto’s van kinderpornografische aard van zijn dochter voor handen heeft gehad of heeft verspreid. De benadeelde partij kan daarom in haar vordering ook in hoger beroep niet worden ontvangen.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 36b, 36c en 240b van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 (vierentwintig) maanden.

Bepaalt dat een gedeelte van de gevangenisstraf, groot 8 (acht) maanden, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 3 (drie) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt of de verdachte gedurende de proeftijd van 3 (drie) jaren ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit geen medewerking heeft verleend aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of geen identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage heeft aangeboden of geen medewerking heeft verleend aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14c van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken en het zich melden bij de reclasseringsinstelling zo vaak en zolang als de reclasseringsinstelling dit noodzakelijk acht daaronder begrepen, dan wel de hierna te noemen bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd.

Stelt als bijzondere voorwaarden:

- dat de verdachte verplicht is zich gedurende de volledige proeftijd op door Reclassering Nederland, Zoutbranderij 1 te Leeuwarden te bepalen dagen/tijdstippen te melden bij die instelling, zolang de reclassering dit noodzakelijk acht, waarbij hij zich zal houden aan de aanwijzingen die door of namens de reclassering zullen worden gegeven aan hem;

- dat de verdachte zich zolang de reclassering dat noodzakelijk acht onder behandeling zal stellen in een door de reclassering te bepalen instelling, op de tijden en plaatsen als door of namens die instelling vast te stellen, teneinde zich te laten behandelen in het kader van zijn pedofiele stoornis, waarbij hij zich zal houden aan de aanwijzingen die in het kader van die behandeling door of namens de instelling/behandelaar zullen worden gegeven aan hem;

- dat de verdachte zich onthoudt van:

( a) gedragingen die zijn gericht op internetomgevingen waarin kinderpornografisch materiaal kan worden verkregen en

( b) gedragingen die zijn gericht op internetomgevingen waarin over seksuele handelingen met kinderen wordt gecommuniceerd;

Ten behoeve van de naleving van deze verplichtingen zal de verdachte maximaal viermaal per jaar zijn medewerking verlenen aan het steekproefsgewijs door de politie laten controleren van zijn digitale gegevensdragers op door de reclassering te bepalen tijdstippen. Die medewerking dient uit het volgende te bestaan:

het daartoe toegang verschaffen tot zijn woning;

het ter beschikking stellen van en het verschaffen van toegang tot zijn digitale gegevensdragers.

Geeft opdracht aan de reclassering tot het houden van toezicht op de naleving van voormelde bijzondere voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Beveelt de onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

notebook van het merk Acer en mobiele telefoon van het merk Sony Xperia.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij2]

Verklaart de benadeelde partij [benadeelde partij2] niet-ontvankelijk in de vordering tot schadevergoeding.

Veroordeelt de benadeelde partij in de door verdachte gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Aldus gewezen door

mr. M.C. Fuhler, voorzitter,

mr. A.J. Rietveld en mr. D. Visser, raadsheren,

in tegenwoordigheid van G.G. Eisma, griffier,

en op 12 mei 2021 ter openbare terechtzitting uitgesproken.