Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2021:4100

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
29-04-2021
Datum publicatie
04-05-2021
Zaaknummer
21-006985-18
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Het hof acht alle tenlastegelegde feiten bewezen en past artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht toe.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-006985-18

Uitspraak d.d.: 29 april 2021

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Zwolle,

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Overijssel van 11 december 2018 in de in eerste aanleg gevoegde strafzaken, parketnummers 08-110975-18, 08-114850-18, 08-174065-18 en 08-181430-18, tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1964,

wonende te [woonplaats] , [woonadres] .

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 15 april 2021 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot bevestiging van het vonnis van de politierechter. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen namens verdachte door zijn raadsman,

mr. J.B.A. Kalk, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

De politierechter in de rechtbank Overijssel heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van acht weken, met aftrek van de tijd die verdachte in voorarrest heeft doorgebracht.

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen omdat het tot een andere strafoplegging komt. Het hof zal daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

Zaak met parketnummer 08-110975-18:

hij op of omstreeks 7 juni 2018 te [plaats1] , opzettelijk een of meerdere ambtena(a)r(en) van politie Eenheid Oost-Nederland, te weten [verbalisant1] (aspirant) en/of [verbalisant2] (brigadier), gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn/hun bediening, in zijn/hun tegenwoordigheid, mondeling heeft beledigd, door hem/hen de woorden toe te voegen: "Jullie zijn flikkers" en/of "Jullie moeten elkaar pijpen" en/of "Jullie moeten jullie moeders gaan neuken", althans woorden van gelijke beledigende aard en/of strekking;

Zaak met parketnummer 08-181430-18:

1.
hij op of omstreeks 12 september 2018 te [plaats1] opzettelijk en wederrechtelijk een bromfiets/motorvoertuig (Piaggio [kenteken1] ), in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander, te weten aan [naam1] toebehoorde, heeft vernield, beschadigd, onbruikbaar gemaakt en/of weggemaakt;

2.
hij op of omstreeks 12 september 2018 te [plaats1] opzettelijk en wederrechtelijk een scooter/motorvoertuig (Senzo [kenteken2] ), in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander, te weten aan [naam2] toebehoorde, heeft vernield, beschadigd, onbruikbaar gemaakt en/of weggemaakt;

Zaak met parketnummer 08-114850-18:

hij op of omstreeks 13 juni 2018 te [plaats1] en/of te [plaats2] , in elk geval in Nederland, meerdere malen, althans eenmaal, opzettelijk (een) ambtena(a)r(en), te weten [verbalisant3] (hoofdagent van politie) en/of [verbalisant4] (hoofdagent van politie), gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn/haar/hun bediening, in zijn/haar/hun tegenwoordigheid, mondeling heeft beledigd, door hem/haar/hen de woorden toe te voegen: "vieze hoer, jij neukt met andere collega's" en/of "vieze hoer, vieze bitch", jij houdt van Afrikanen omdat ze een lange lul hebben" en/of "jullie zijn vieze nazi's. Jullie zijn erger dan Hitler", althans woorden van gelijke beledigende aard en/of strekking;

Zaak met parketnummer 08-174065-18:

hij op of omstreeks 3 september 2018 te [plaats1] , opzettelijk een of meerdere ambtena(a)r(en), te weten [verbalisant5] (brigadier van politie Eenheid Oost-Nederland) en/of [verbalisant6] (brigadier van politie Eenheid Oost-Nederland), gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn/haar/hun bediening, in zijn/haar/hun tegenwoordigheid, mondeling en/of door feitelijkheden heeft beledigd door hem/haar/hen de woorden toe te voegen: "fuck you, flikkers" en/of "fuck you, fuck je moeder, flikkers" en/of door zijn middelvinger(s) in de richting van die voornoemde ambtena(a)r(en) op te steken, althans woorden en/of feitelijkheden van gelijke beledigende aard en/of strekking.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel -ook in onderdelen- slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het in de zaak met parketnummer 08-110975-18 en in de zaak met parketnummer 08-181430-18 onder 1 en 2 en in de zaak met parketnummer 08-114850-18 en in de zaak met parketnummer 08-174065-18 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

Zaak met parketnummer 08-110975-18:

hij op 7 juni 2018 te [plaats1] , opzettelijk meerdere ambtenaren van politie Eenheid Oost-Nederland, te weten [verbalisant1] (aspirant) en [verbalisant2] (brigadier), gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van hun bediening in hun tegenwoordigheid mondeling heeft beledigd, door hen de woorden toe te voegen: "Jullie zijn flikkers" en "Jullie moeten elkaar pijpen" en "Jullie moeten jullie moeders gaan neuken".

Zaak met parketnummer 08-181430-18 (gevoegd):

1.
hij op 12 september 2018 te [plaats1] opzettelijk en wederrechtelijk een bromfiets/motorvoertuig (Piaggio [kenteken1] ) dat aan een ander, te weten aan [naam1] toebehoorde, heeft beschadigd.

2.
hij op 12 september 2018 te [plaats1] opzettelijk en wederrechtelijk een scooter/motorvoertuig (Senzo [kenteken2] ) dat aan een ander, te weten aan [naam2] toebehoorde, heeft beschadigd.

Zaak met parketnummer 08-114850-18 (gevoegd):

hij op 13 juni 2018 te [plaats1] en te [plaats2] meerdere malen opzettelijk ambtenaren, te weten [verbalisant3] (hoofdagent van politie) en [verbalisant4] (hoofdagent van politie), gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van hun bediening in hun tegenwoordigheid mondeling heeft beledigd, door hen de woorden toe te voegen: "vieze hoer, jij neukt met andere collega's" en "vieze hoer, vieze bitch", "jij houdt van Afrikanen omdat ze een lange lul hebben" en "jullie zijn vieze nazi's. Jullie zijn erger dan Hitler".

Zaak met parketnummer 08-174065-18 (gevoegd):

hij op 3 september 2018 te [plaats1] , opzettelijk ambtenaren, te weten [verbalisant5] (brigadier van politie Eenheid Oost-Nederland) en [verbalisant6] (brigadier van politie Eenheid Oost-Nederland), gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van hun bediening, in hun tegenwoordigheid, mondeling en door feitelijkheden heeft beledigd door hen de woorden toe te voegen: "fuck you, flikkers" en "fuck you, fuck je moeder, flikkers" en door zijn middelvinger(s) in de richting van die voornoemde ambtenaren op te steken.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het in de zaak met parketnummer 08-110975-18 bewezenverklaarde levert op:

eenvoudige belediging, terwijl de belediging wordt aangedaan aan een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, meermalen gepleegd.

Het in de zaak met parketnummer 08-181430-18 onder 1 bewezenverklaarde levert op:

opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, beschadigen.

Het in de zaak met parketnummer 08-181430-18 onder 2 bewezenverklaarde levert op:

opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, beschadigen.

Het in de zaak met parketnummer 08-114850-18 bewezenverklaarde levert op:

eenvoudige belediging, terwijl de belediging wordt aangedaan aan een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, meermalen gepleegd.

Het in de zaak met parketnummer 08-174065-18 bewezenverklaarde levert op:

eenvoudige belediging, terwijl de belediging wordt aangedaan aan een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf

Verdachte heeft zich meermalen schuldig gemaakt aan belediging van ambtenaren en aan beschadiging van een bromfiets en een scooter. Uit het dossier en hetgeen ter zitting naar voren is gekomen, is gebleken dat verdachte lijdt aan een alcoholverslaving en zich onder invloed van alcohol meermalen schuldig heeft gemaakt aan het plegen van strafbare feiten, waaronder de onderhavige feiten.

Namens de verdachte is door de raadsman een beroep gedaan op toepassing van artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht. Verdachte is – kort weergegeven – wegens zijn niet-aangeboren hersenletsel en de problemen met alcoholverslaving niet leerbaar.

Het hof overweegt als volgt. Op 28 november 2019 is in een andere zaak met betrekking tot verdachte artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht toegepast. In dat arrest oordeelde het hof onder meer dat het - gezien de geringe ernst van de feiten in het licht van de wetenschap dat de verbalisanten de verdachte al vele jaren kennen alsook zijn alcoholverslaving en de uitwerking die dit op verdachte heeft, de persoonlijke omstandigheden van verdachte, alsmede zijn financiële situatie - niet aangewezen is om hem te veroordelen tot een gevangenisstraf of taakstraf, noch om aan hem een geldboete op te leggen.

Het hof ziet thans in onderhavige zaak geen aanleiding om anders te oordelen dan destijds is gedaan. Bij gebrek aan een rapportage omtrent de mogelijkheden tot oplegging van een eventuele ISD-maatregel acht het hof, het voorgaande in aanmerking genomen, het raadzaam om verdachte schuldig te verklaren zonder oplegging van straf of maatregel.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 9a, 57, 266, 267 en 350 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het in de zaak met parketnummer 08-110975-18 en in de zaak met parketnummer 08-181430-18 onder 1 en 2 en in de zaak met parketnummer 08-114850-18 en in de zaak met parketnummer 08-174065-18 tenlastegelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het in de zaak met parketnummer 08-110975-18 en in de zaak met parketnummer 08-181430-18 onder 1 en 2 en in de zaak met parketnummer 08-114850-18 en in de zaak met parketnummer 08-174065-18 bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Bepaalt dat ter zake van het in de zaak met parketnummer 08-110975-18 en in de zaak met parketnummer 08-181430-18 onder 1 en 2 en in de zaak met parketnummer 08-114850-18 en in de zaak met parketnummer 08-174065-18 bewezenverklaarde geen straf of maatregel wordt opgelegd.

Aldus gewezen door

mr. G.A. Versteeg, voorzitter,

mr. J. Hielkema en mr. E. Pennink, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. J.R. Sotthewes-de Jonge, griffier,

en op 29 april 2021 ter openbare terechtzitting uitgesproken.