Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2021:3635

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
14-04-2021
Datum publicatie
15-04-2021
Zaaknummer
21-005587-16
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Mensenhandel. Veroordeling art. 273f lid 1 sub 1, 3, 4, 6 en 9 Sr. GS 33 maanden m.a. Schending redelijke termijn.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-005587-16

Uitspraak d.d.: 14 april 2021

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Zwolle, gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Overijssel van 12 oktober 2016 met parketnummer 08-963530-15 in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1980,

zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te lande.

Het hoger beroep

De verdachte en de officier van justitie hebben tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 31 maart 2021 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot bewezenverklaring van het onder 1 en 2 tenlastegelegde en veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaren en zes maanden, met aftrek van voorarrest. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen namens verdachte door zijn raadsman, mr. B.J. de Pree, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

De rechtbank heeft de verdachte bij het hier bovengenoemde vonnis wegens het onder 1 en 2 tenlastegelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaren, met aftrek van voorarrest.

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen omdat het tot een andere bewijsbeslissing en strafoplegging komt en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is -na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg- tenlastegelegd dat:

1.
hij in of omstreeks de periode van 17 januari 2015 tot en met 21 januari 2015, althans de maand januari 2015, te [plaats1] en/of [plaats2] en/of (elders) in Nederland en/of Roemenië tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, een ander of anderen, te weten [naam1] (geboren op [geboortedatum] 1996 te [plaats3] , Roemenië) en/of [naam2] (geboren op [geboortedatum] 1996) en/of [naam3] (geboren op [geboortedatum] 1977), (vanuit Roemenië) heeft aangeworven en/of medegenomen met het oogmerk die [naam1] en/of [naam2] en/of [naam3] in een ander land (Nederland) ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van (een) seksuele handeling(en) met en/of voor (een) derde(n) tegen betaling;

2.
hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 17 januari 2015, althans de maand januari 2015, tot en met 21 april 2015 te [plaats2] en/of (elders) in Nederland en/of Roemenië tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

A. een ander of anderen, te weten [naam1] (geboren op [geboortedatum] 1996 te [plaats3] , Roemenië) en/of [naam2] (geboren op [geboortedatum] 1996) en/of [naam3] (geboren op [geboortedatum] 1977) (telkens) door dwang, geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en), door afpersing, fraude, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van (een) pers(o)n(en) te verkrijgen die zeggenschap over die [naam1] en/of [naam2] en/of [naam3] had/hadden, - heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest en/of opgenomen, met inbegrip van de wisseling of overdracht van de controle over die [naam1] en/of [naam2] en/of [naam3] , met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [naam1] en/of [naam2] en/of [naam3] (sub 1) en/of

- heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) dan wel onder die omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en)vermoeden dat die [naam1] en/of [naam2] en/of [naam3] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) (sub 4) en/of

- heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte en/of verdachtes mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van haar, [naam1] en/of [naam2] 's en/of [naam3] , seksuele handelingen met en/of voor (een) derde(n) (sub 9) en/of

B. (telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van die/een ander, te weten [naam1] (geboren op [geboortedatum] 1996 te [plaats3] , Roemenië) en/of [naam2] (geboren op [geboortedatum] 1996) en/of [naam3] (geboren op [geboortedatum] 1977) (sub 6),

hebbende verdachte en/of verdachtes mededader(s) (telkens) - voornoemde [naam1] en/of [naam2] en/of [naam3] (be)geleid naar het werken als escort/prostituee in Nederland en/of (daarbij) misbruik gemaakt van de onvermogende toestand/positie waarin die - de Nederlandse taal niet machtige - [naam1] en/of [naam2] en/of [naam3] verkeerde(n) en/of die [naam1] en/of [naam2] en/of [naam3] (aldus) van hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededader(s) afhankelijk gemaakt en/of

- de tocht/overkomst van die [naam1] en/of [naam2] en/of [naam3] naar Nederland geregeld en/of (be)geleid en/of

- voor die [naam1] en/of [naam2] en/of [naam3] een of meer (opeenvolgende) woningen geregeld of laten regelen en/of hen/haar aldaar ondergebracht of laten onderbrengen en/of laten wonen/verblijven en/of

- een of meer seksadvertenties en/of profielen ten behoeve van die [naam1] en/of [naam2] en/of [naam3] (aan)gemaakt of laten aanmaken en/of geplaatst of laten plaatsen op de website(s) www. [naam4] .nl en/of www. [naam5] .nl, althans op een of meer websites, en/of die/dat seksadvertentie(s) en/of profiel(en) beheerd of laten beheren en/of - met het oog op het opvallen voor en/of (daarmede) bereiken/trekken van (meer) klanten - (telkens) opgewaardeerd/omhoog geplaatst of laten opwaarderen/omhoog plaatsen en/of aangepast of aan laten passen en/of

- die [naam1] en/of [naam2] en/of [naam3] in een of meer hotelkamers en/of voormelde woning(en), althans op een of meer (afgesproken) werkplekken, als escort/prostituee laten werken en/of die [naam1] en/of [naam2] en/of [naam3] middels genoemde seksadvertentie(s) beschikbaar gemaakt en/of gehouden voor het verrichten van escort-/prostitutiewerkzaamheden en/of

- ten behoeve van de escort-/prostitutiewerkzaamheden van die [naam1] en/of [naam2] en/of [naam3] de werktelefoon(s) opgenomen/beantwoord en/of laten opnemen/beantwoorden en/of beheerd en/of laten beheren en/of (hiermede) een of meer klanten geregeld en/of afspraken gemaakt met betrekking tot de door die [naam1] en/of [naam2] en/of [naam3] te verrichten werkzaamheden en/of door de klant(en) te betalen prijs en/of die [naam1] en/of [naam2] en/of [naam3] dienaangaande/dienovereenkomstig ingelicht en/of laten inlichten en/of aan het werk gezet en/of aan het werk laten zetten en/of aangestuurd en/of aan laten sturen en/of (aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van die [naam1] en/of [naam2] en/of [naam3] ingeperkt en/of

- die [naam1] en/of [naam2] en/of [naam3] geïnstrueerd en/of laten instrueren over de wijze(n) waarop zij als escort/prostituee op voornoemde website(s) (een) goede/betere recensie(s) zou(den) kunnen krijgen en/of (aldus) meer klanten en/of verdiensten zou(den) kunnen verkrijgen en/of

- een of meer (ver)vals(t)e identiteitsdocument(en) geregeld, althans (een) valselijke/bedrieglijke oplossing(en) gezocht en/of aangewend, om de/het seksadvertentie(s)/profiel(en) van de nog niet 21-jarige [naam1] en/of [naam2] op voormelde website(s) te laten staan en/of - na verwijdering/sluiting - wederom op die website(s) te (laten) plaatsen of geplaatst te krijgen en/of

- die [naam1] en/of [naam2] en/of [naam3] naar voormelde hotelkamer(s), althans een of meer (afgesproken) werkplek(ken), gebracht of laten brengen en/of van die werkplek(ken) opgehaald of laten ophalen en/of

- in voormelde woning(en) gewoond en/of verbleven en/of (aldus) toegezien en/of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) en/of (de) verdiensten van die [naam1] en/of [naam2] en/of [naam3] als escort/prostituee en/of die [naam1] en/of [naam2] en/of [naam3] verantwoording laten afleggen en/of aangesproken en/of laten aanspreken over de door haar/hen verrichtte escort-/prostitutiewerkzaamheden en/of haar/hun verdiensten als escort/prostituee en/of die [naam1] en/of [naam2] en/of [naam3] (verder) onder controle gehouden en/of laten houden en/of

- die (zwangere) [naam2] met het oog op een abortus naar Roemenië laten afreizen en/of

- het door die [naam1] en/of [naam2] en/of [naam3] met/in de escort/prostitutie verdiende geld - (mede) ter aflossing van (een) door haar/hen bij verdachte en/of verdachtes mededader(s) opgebouwde schuld(en) - geheel of gedeeltelijk aan hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), doen afstaan en/of doen afdragen en/of doen overmaken en/of onder zich genomen/gehouden en/of opgehaald en/of laten ophalen en/of die [naam1] en/of [naam2] en/of [naam3] (aldus) in een (verder) van verdachte en/of verdachtes mededader(s) afhankelijke positie gebracht en/of gehouden en/of

- die [naam1] en/of [naam2] en/of [naam3] geslagen en/of geschopt en/of bij/aan de haren vastgepakt en/of onder druk gezet en/of dreigende/agressieve en/of beledigende/denigrerende taal jegens die [naam1] en/of [naam2] en/of [naam3] geuit en/of die [naam1] en/of [naam2] en/of [naam3] - mede door genoemd/het verblijf en/of de aanwezigheid van verdachte en/of verdachtes mededader(s) in voormelde woning(en) –

(aldus) in een positie/situatie gebracht waarin zij niet of (te) weinig kon(den) onttrekken aan de/het van verdachte en/of verdachtes mededader(s) uitgaande dwang en/of overwicht.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Overweging met betrekking tot het bewijs

Door de verdediging is aangevoerd dat de verdachte integraal moet worden vrijgesproken van de aan hem tenlastegelegde feiten. Ten aanzien van feit 1 is aangevoerd dat verdachte de vrouwen niet feitelijk heeft meegenomen naar Nederland dan wel dat het oogmerk om deze vrouwen beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met derden tegen betaling ontbreekt. Ten aanzien van feit 2 is -kort gezegd – aangevoerd dat de verdachte wegens het ontbreken van wettig en overtuigend bewijs dient te worden vrijgesproken. Tot slot is aangevoerd dat geen sprake is van medeplegen.

Het hof is van oordeel dat het door verdachte gevoerde verweer strekkende tot vrijspraak van het onder 1 en 2 tenlastegelegde wordt weerlegd door de gebezigde bewijsmiddelen, zoals deze later in de eventueel op te maken aanvulling op dit arrest zullen worden opgenomen. Het hof heeft geen reden om aan de juistheid en betrouwbaarheid van de inhoud van die bewijsmiddelen te twijfelen. Het hof overweegt aanvullend als volgt.

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van artikel 273f lid 1 sub 1,3 (feit 1), 4, 6 en 9 van het Wetboek van Strafrecht al dan niet in vereniging met een ander of anderen.

Ten aanzien van sub 4, 6 en 9 geldt dat pas tot een bewezenverklaring kan worden gekomen als sprake is van uitbuiting. Ten aanzien van sub 1 en 3 geldt dat verdachte het oogmerk moet hebben gehad van uitbuiting (sub 1), dan wel uitbuiting kan worden verondersteld (sub 3).

De vraag of - en zo ja, wanneer - sprake is van 'uitbuiting' in de zin van de onderhavige bepalingen, is niet in algemene termen te beantwoorden, maar is sterk verweven met de omstandigheden van het geval. Bij de beantwoording van die vraag komt in een geval als het onderhavige onder meer betekenis toe aan de aard en duur van de tewerkstelling, de beperkingen die zij voor de betrokkene meebrengt, en het economisch voordeel dat daarmee door de tewerksteller wordt behaald. Bij de weging van deze en andere relevante factoren dienen de in de Nederlandse samenleving geldende maatstaven als referentiekader te worden gehanteerd (zie onder meer Hoge Raad 27 oktober 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI7099).

Uit het de bewijsmiddelen blijkt dat de in de tenlastelegging genoemde vrouwen [naam1] , [naam2] en [naam3] vanuit Roemenië naar Nederland zijn gereisd en in [plaats2] in de prostitutie hebben gewerkt. In de woningen waar zij als prostituee werkzaam waren verbleef ook medeverdachte [medeverdachte1] die ook zelf als prostituee werkte. De vrouwen waren daar werkzaam onder de hierna te noemen omstandigheden. Zij hadden weinig tot geen inspraak over de door hen uitgevoerde werkzaamheden. De medeverdachte [medeverdachte2] maakte en onderhield de seksadvertenties en profielen, beantwoordde de telefoon, maakte afspraken over de tijd, prijs en diensten. Ook medeverdachte [medeverdachte1] was hierbij betrokken. Voorts regelde [medeverdachte2] woonruimte voor de vrouwen en bracht ze naar de afspraken. Dit gebeurde in samenspraak met de verdachte. Uit tapgesprekken blijkt dat de vrouwen op dreigende toon werden aangesproken en aangespoord hun werk te doen en was er sprake van dat zij verantwoording aan de verdachten moesten afleggen. Via berichten die tussen verdachten werden uitgewisseld werd gecontroleerd hoeveel tijd de vrouwen met een klant hadden doorgebracht. Op deze wijze werden de werkzaamheden van de vrouwen gecontroleerd. Voorts waren de werkomstandigheden zeer slecht. De vrouwen werkten lange dagen, vanaf 11 uur in de ochtend tot midden in de nacht en dit gedurende zes dagen per week. Eén van de woningen van waaruit de werkzaamheden werden verricht was haast te smerig voor woorden. Daarnaast moesten de vrouwen een groot deel van hun verdiensten afstaan aan de verdachten, zowel aan verdachte als aan de medeverdachte [medeverdachte2] voor de door hen verleende diensten en was er geen sprake van een evenredige verdeling van de genoten inkomsten. Gelet op deze omstandigheden acht het hof bewezen dat sprake was van seksuele uitbuiting van de drie vrouwen.

Daarnaast stelt het hof op grond van het dossier vast dat het in het onderhavige geval gaat om drie vrouwen afkomstig uit een arm land, dat zij gingen werken in een voor hun onbekend land, dat zij de Nederlandse taal niet machtig waren en ook niet bekend waren met de Nederlandse gewoontes en gebruiken. In die zin waren de vrouwen afhankelijk van de verdachten en verkeerden zij ten opzicht van hen in een kwetsbare positie. De verdachten waren hiermee ook bekend door familie- en relationele banden met de vrouwen dan wel doordat ze uit dezelfde streek in Roemenië afkomstig waren. Ook hadden de verdachten het feitelijke overwicht over de vrouwen. Zij zorgden immers voor huisvesting, schreven en onderhielden de advertenties, onderhielden contact met klanten, voerden onderhandelingen over de diensten en de prijs en vervoerden de dames naar de klanten. Tevens kregen verdachte en zijn mededader [medeverdachte2] een aanzienlijk deel van de verdiensten en hadden de vrouwen schulden bij hen. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat de wetgever bij de term “misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht” mede het oog heeft gehad op het brengen van een ander in een afhankelijke situatie waarin deze in diens keuzevrijheid wordt beperkt. Verdachten hebben met hun handelen de drie vrouwen onder controle gehouden en hun keuze- en bewegingsvrijheid ook ten aanzien van de invulling van de werkzaamheden en werktijden in grote mate beperkt.

Het hof concludeert dat de verdachten door gebruik van middelen, namelijk door het uit feitelijke omstandigheden voorvloeiend overwicht en het misbruik van de kwetsbare positie bewogen in de prostitutie te gaan werken en te blijven werken. Ook zijn de vrouwen bewogen een deel van hun verdiensten aan hem en zijn medeverdachte af te staan en zodoende hebben zij voordeel getrokken uit de seksuele uitbuiting.

Sub 3 (feit 2)

Uit het dossier leidt het hof af dat de in de tenlastelegging genoemde vrouwen rond 21 januari 2015 vanuit Roemenië naar Nederland gekomen. Op een feest in Roemenië op 17 januari 2015 heeft verdachte de vrouwen in contact gebracht met medeverdachte [medeverdachte2] . Vervolgens heeft verdachte de vrouwen richting [plaats4] vervoerd waarna de vrouwen voor het overige deel van de reis door medeverdachte [medeverdachte2] naar Nederland zijn vervoerd alwaar zij onder de hiervoor vermelde omstandigheden in de prostitutie zijn gaan werken.

Medeplegen

Met betrekking tot het tenlastegelegde in vereniging plegen is het hof van oordeel dat verdachte tezamen en in vereniging met [medeverdachte2] heeft gehandeld. De beide verdachten hebben er voor gezorgd dat [naam1] , [naam2] en [naam3] naar Nederland werden gebracht om zich aldaar te prostitueren. Hoewel verdachte veelal in Roemenië was en medeverdachte [medeverdachte2] in Nederland verbleef hebben verdachte en [medeverdachte2] samen opgetreden. Verdachte en [medeverdachte2] hebben onderling veelvuldig contact gehad over “het werk” en zochten elkaar op als “de zaken” niet goed gingen. Verdachte regelde dat er vrouwen beschikbaar waren om in Nederland te gaan werken, en regelde in samenspraak met de medeverdachten een nieuw (vervalst) identiteitsbewijs voor [naam1] , toen de minimumleeftijd op de site [naam4] .nl voor prostituees naar 21 jaar werd verhoogd. Ook is verdachte, wanneer hij in Nederland verbleef, aanwezig geweest bij het vervoeren van de vrouwen naar klanten. Beiden gaven orders aan de vrouwen als zij zich met hen in één woning bevonden en beiden hebben voordeel genoten van de verrichte arbeid en diensten. Voor het tenlastegelegde sub 4 geldt dat dit ook met medeverdachte [medeverdachte1] in vereniging is gepleegd.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel -ook in onderdelen- slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 1 en 2 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

1.
hij in de periode van 17 januari 2015 tot en met 21 januari 2015, in Nederland en/of Roemenië tezamen en in vereniging met een ander, [naam1] (geboren op [geboortedatum] 1996 te [plaats3] , Roemenië) en [naam2] (geboren op [geboortedatum] 1996) en [naam3] (geboren op [geboortedatum] 1977), (vanuit Roemenië) heeft aangeworven en medegenomen met het oogmerk die [naam1] en [naam2] en [naam3] in een ander land (Nederland) ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van (een) seksuele handeling(en) met en/of voor (een) derde(n) tegen betaling;

2.
hij in de periode van 17 januari 2015 tot en met 21 april 2015 te [plaats2] tezamen en in vereniging met een of meer anderen,

A. anderen, te weten [naam1] (geboren op [geboortedatum] 1996 te [plaats3] , Roemenië) en [naam2] (geboren op [geboortedatum] 1996) en [naam3] (geboren op [geboortedatum] 1977) (telkens) door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en door misbruik van een kwetsbare positie

- heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest en/of opgenomen met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [naam1] en [naam2] en [naam3] en

- heeft bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van diensten van seksuele aard dan wel onder die omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte en verdachtes mededaders wisten of redelijkerwijs moesten vermoeden dat die [naam1] en [naam2] en [naam3] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van diensten van seksuele aard en

- heeft bewogen verdachte en verdachtes mededader te bevoordelen uit de opbrengst van haar, [naam1] en [naam2] 's en [naam3] , seksuele handelingen met en/of voor (een) derde(n) en

B. telkens)opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de seksuele uitbuiting van anderen, te weten [naam1] (geboren op [geboortedatum] 1996 te [plaats3] , Roemenië) en [naam2] (geboren op [geboortedatum] 1996) en [naam3] (geboren op [geboortedatum] 1977),

hebbende verdachte en/of verdachtes mededader(s)

- voornoemde [naam1] en [naam2] en [naam3] (be)geleid naar het werken als escort/prostituee in Nederland en (daarbij) misbruik gemaakt van de onvermogende toestand/positie waarin die - de Nederlandse taal niet machtige - [naam1] en [naam2] en [naam3] verkeerden en die [naam1] en [naam2] en [naam3] van hem/hen, verdachte en/of verdachtes mededader(s) afhankelijk gemaakt en

- de overkomst van die [naam1] en [naam2] en [naam3] naar Nederland geregeld en/of (be)geleid en

- voor die [naam1] en [naam2] en [naam3] een of meer (opeenvolgende) woningen geregeld of laten regelen en hen aldaar ondergebracht en laten wonen/verblijven en

- seksadvertenties en profielen ten behoeve van die [naam1] en [naam2] en [naam3] (aan)gemaakt en geplaatst op de website www. [naam4] .nl, en die seksadvertenties en profielen beheerd en - met het oog op het opvallen voor en (daarmede) bereiken/trekken van (meer) klanten - (telkens) opgewaardeerd/omhoog geplaatst en aangepast en

- die [naam1] en [naam2] en [naam3] in hotelkamers en voormelde woningen, als escort/prostituee laten werken en die [naam1] en [naam2] en [naam3] middels genoemde seksadvertenties beschikbaar gemaakt en gehouden voor het verrichten van escort-/prostitutiewerkzaamheden en

- ten behoeve van de escort-/prostitutiewerkzaamheden van die [naam1] en [naam2] en [naam3] de werktelefoons opgenomen/beantwoord en beheerd en (hiermede) klanten geregeld en afspraken gemaakt met betrekking tot de door die [naam1] en [naam2] en [naam3] te verrichten werkzaamheden en door de klanten te betalen prijs en die [naam1] en [naam2] en [naam3] dienaangaande/dienovereenkomstig ingelicht en aan het werk gezet en aangestuurd en (aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van die [naam1] en [naam2] en [naam3] ingeperkt en

- die [naam1] en [naam2] en [naam3] geïnstrueerd over de wijze(n) waarop zij als escort/prostituee op voornoemde website (een) goede/betere recensie(s) zou(den) kunnen krijgen en (aldus) meer klanten en verdiensten zou(den) kunnen verkrijgen en

- een vervalste identiteitsdocument geregeld om de/het seksadvertentie/profiel van de nog niet 21-jarige [naam1] op voormelde website te laten staan en - na verwijdering - wederom op die website te plaatsen en

- die [naam1] en [naam2] en [naam3] naar voormelde hotelkamer(s), althans een of meer (afgesproken) werkplek(ken), gebracht en van die werkplek(ken) opgehaald en

- in voormelde woningen gewoond en/of verbleven en (aldus) toegezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) en/of (de) verdiensten van die [naam1] en [naam2] en [naam3] als escort/prostituee en die [naam1] en [naam2] en [naam3] verantwoording laten afleggen en aangesproken over de door hen verrichtte escort-/prostitutiewerkzaamheden en hun verdiensten als escort/prostituee en die [naam1] en [naam2] en [naam3] (verder) onder controle gehouden en

- die zwangere [naam2] met het oog op een abortus naar Roemenië laten afreizen en

- het door die [naam1] en [naam2] en [naam3] met/in de escort/prostitutie verdiende geld - (mede) ter aflossing van (een) door hen bij verdachte en/of verdachtes mededader opgebouwde schuld - geheel of gedeeltelijk aan hen, verdachte en/of verdachtes mededader, doen afstaan en doen overmaken en onder zich genomen/gehouden en opgehaald en die [naam1] en [naam2] en [naam3] (aldus) in een (verder) van verdachte en/of verdachtes mededader(s) afhankelijke positie gebracht en gehouden.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het onder 1 en 2 bewezenverklaarde levert op – telkens -:

mensenhandel, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

meermalen gepleegd.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Bij het bepalen van de straf voor mensenhandel gaat het hof uit van de strafdoeleinden, te weten de vergelding, speciale en generale preventie. In verband met die strafdoeleinden acht het hof voor strafoplegging in mensenhandel in het algemeen de volgende omstandigheden van belang:

- de mate waarin inbreuk is gemaakt op de autonomie van het slachtoffer;

- de periode waarin sprake is geweest van uitbuiting;

- het aantal slachtoffers dat is uitgebuit;

- de omstandigheid dat sprake is van een georganiseerd verband;

- de wijze (zoals de mate van geweld) waarop het slachtoffer is gedwongen/bewogen de prostitutiewerkzaamheden te doen;

- de leeftijd en/of kwetsbaarheid van het slachtoffer;

- het aantal dagen per week en het aantal uren per dag waarop er gewerkt moest worden;

- de werkzaamheden die verricht moesten worden;

- de werkomstandigheden (werken op straat of binnen, werken tijdens ziekte en zwangerschap, zonder condoom);

- de hoeveelheid geld die werd afgedragen;

- het percentage van de verdiensten dat moest worden afgedragen;

- overige omstandigheden zoals gedwongen abortus, tatoeages en borstvergrotingen;

- de rol van verdachte met betrekking tot die uitbuiting (vervulde hij een kernrol of was hij ‘slechts’ faciliterend);

- de houding van de verdachte (heeft hij inzicht getoond in het kwalijke van zijn gedrag);

- relevante recidive.

Mensenhandel is een ernstig strafbaar feit. De verdachte heeft zich samen met anderen gedurende een aantal maanden schuldig gemaakt aan de uitbuiting van drie Roemeense vrouwen.

Hierbij heeft verdachte, uitsluitend ten behoeve van eigen financieel gewin, ernstig misbruik gemaakt van de kwetsbare positie waarin de vrouwen zich bevonden en van het overwicht dat hij op hen had. Zij hebben lange dagen moeten werken onder stuitende omstandigheden. Hun onderkomen stonk en ongedierte was talrijk aanwezig in de kamers waarin zijn verbleven en hun diensten verleenden. Voorts werden hun werkzaamheden mede door verdachte bepaald en door en voor hem gecontroleerd. Doordat ze een groot deel van hun verdiensten moesten afstaan, de Nederlandse taal en het Engels ook niet machtig waren, waren ze geheel afhankelijk van verdachte en zijn mededaders. Verdachte heeft aldus grove inbreuk gemaakt op hun autonomie. Het hof heeft bovengenoemde omstandigheden in beschouwing genomen en ziet daarin aanleiding om een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen.

Bij de bepaling van de strafmaat houdt het hof rekening met de huidige persoonlijke omstandigheden en met het Uittreksel Justitiële Documentatie betreffende verdachte van 4 maart 2021 waaruit blijkt dat verdachte in Nederland niet eerder onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen van strafbare feiten.

Daarnaast is er sprake van een overschrijding van de redelijke termijn. Verdachte is op 21 april 2015 in verzekering gesteld, de begindatum van de redelijke termijn. De rechtbank wees op 12 oktober 2016 vonnis en het hof wijst (mede in verband met horen van getuigen in de zaak van medeverdachte) pas op 14 april 2021 arrest. De opgelopen vertraging is voor een belangrijk deel te wijten aan justitie zodat het hof met deze termijnoverschrijding in de strafoplegging rekening zal houden.

Gezien de ernst van de bewezen verklaarde feiten acht het hof een gevangenisstraf van aanzienlijke duur op zijn plaats. Alles afwegende is het hof van oordeel dat als uitgangspunt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden met aftrek van voorarrest, zoals ook door de rechtbank is opgelegd, passend en geboden is. Gelet op de vastgestelde overschrijding van de redelijke termijn zal het hof verdachte echter veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 33 maanden, met aftrek van het voorarrest.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 57 en 273f van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1 en 2 tenlastegelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1 en 2 bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 33 (drieëndertig) maanden.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Aldus gewezen door

mr. L.T. Wemes, voorzitter,

mr. J.D. den Hartog en mr. R.J. Bokhorst, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. A. Dörholt, griffier,

en op 14 april 2021 ter openbare terechtzitting uitgesproken.