Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2021:3312

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
07-04-2021
Datum publicatie
08-04-2021
Zaaknummer
21-002088-19
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Uitgaansgeweld. Vrijspraak. Benadeelde partij niet-ontvankelijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-002088-19

Uitspraak d.d.: 7 april 2021

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof

Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Zwolle,

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Overijssel van

15 april 2019 met parketnummer 08-760064-17 in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 2000,

wonende te [woonplaats] , [woonadres] .

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 24 maart 2021 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot veroordeling van de verdachte tot een voorwaardelijke jeugddetentie voor de duur van 2 maanden, met een proeftijd van 3 jaren, alsmede een taakstraf voor de duur van 120 uren, subsidiair 60 dagen jeugddetentie. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennisgenomen van hetgeen namens verdachte door zijn raadsman,

mr. W. van Vliet, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

De rechtbank heeft bij vonnis van 15 april 2019, waartegen het hoger beroep is gericht, de verdachte ter zake van het onder 1 primair en 1 subsidiair tenlastegelegde vrijgesproken en ter zake van het onder 1 meer subsidiair, 2 en 3 primair tenlastegelegde veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 2 maanden, met een proeftijd van 3 jaren, alsmede een taakstraf voor de duur van 120 uren, subsidiair 60 dagen hechtenis. Daarnaast heeft de rechtbank de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij1] hoofdelijk toegewezen tot een bedrag van € 1.281,24, vermeerderd met de wettelijke rente en met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel, en de benadeelde partij voor het meer gevorderde niet-ontvankelijk in de vordering verklaard.

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen omdat het tot een andere bewijsbeslissing komt en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

1. primair
hij op of omstreeks 5 februari 2017 te [plaats] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, [benadeelde partij1] opzettelijk zwaar lichamelijk letsel, te weten (onder andere) een ruptuur van de oogbol, een ooglensloslating, een grote snijwond in het aangezicht en/of een blijvend litteken in het aangezicht heeft toegebracht, door:

- die [benadeelde partij1] meermalen, althans eenmaal, met gebalde vuist en/of met vlakke hand in/tegen diens hoofd en/of gelaat en/of (boven)lichaam te slaan en/of stompen en/of

- die [benadeelde partij1] bij de nek te grijpen en naar de grond te trekken en/of

- die [benadeelde partij1] (terwijl hij in een kwetsbare positie op de grond lag) (met kracht) tegen diens hoofd en/of gelaat en/of (boven)lichaam te schoppen en/of trappen en/of

- die [benadeelde partij1] (terwijl hij weer op zijn voeten stond) (met kracht) tegen diens hoofd en/of gelaat en/of (boven)lichaam te schoppen en/of trappen en/of

- die [benadeelde partij1] meermalen, althans eenmaal, met gebalde vuist en/of met vlakke hand in/tegen diens hoofd en/of gelaat en/of (boven)lichaam te slaan en/of stompen en/of

- die [benadeelde partij1] met een (drink)glas in/tegen diens hoofd en/of gelaat en/of (boven)lichaam te slaan en/of stompen, ten gevolge waarvan die [benadeelde partij1] ten val kwam en/of

- die [benadeelde partij1] (terwijl hij roerloos, in elk geval in een kwetsbare positie op de grond lag) (met kracht) tegen diens hoofd en/of gelaat en/of (boven)lichaam te schoppen en/of trappen;

1. subsidiair
hij op of omstreeks 5 februari 2017 te [plaats] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om [benadeelde partij1] zwaar lichamelijk letsel toe te brengen,

- die [benadeelde partij1] meermalen, althans eenmaal, met gebalde vuist en/of met vlakke hand in/tegen diens hoofd en/of gelaat en/of (boven)lichaam heeft geslagen en/of gestompt en/of

- die [benadeelde partij1] bij de nek heeft gegrepen en naar de grond heeft getrokken en/of

- die [benadeelde partij1] (terwijl hij in een kwetsbare positie op de grond lag) (met kracht) tegen diens hoofd en/of gelaat en/of (boven)lichaam heeft geschopt en/of getrapt en/of

- die [benadeelde partij1] (terwijl hij weer op zijn voeten stond) (met kracht) tegen diens hoofd en/of gelaat en/of (boven)lichaam heeft geschopt en/of getrapt en/of

- die [benadeelde partij1] meermalen, althans eenmaal, met gebalde vuist en/of met vlakke hand in/tegen diens hoofd en/of gelaat en/of (boven)lichaam heeft geslagen en/of gestompt en/of

- die [benadeelde partij1] met een (drink)glas in/tegen diens hoofd en/of gelaat en/of (boven)lichaam heeft geslagen en/of gestompt, ten gevolge waarvan die [benadeelde partij1] ten val kwam en/of

- die [benadeelde partij1] (terwijl hij roerloos, in elk geval in een kwetsbare positie op de grond lag) (met kracht) tegen diens hoofd en/of gelaat en/of (boven)lichaam heeft geschopt en/of getrapt,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

1. meer subsidiair
hij op of omstreeks 5 februari 2017 te [plaats] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, [benadeelde partij1] heeft mishandeld door: - die [benadeelde partij1] meermalen, althans eenmaal, met gebalde vuist en/of met vlakke hand in/tegen diens hoofd en/of gelaat en/of (boven)lichaam te slaan en/of stompen en/of

- die [benadeelde partij1] bij de nek te grijpen en naar de grond te trekken en/of

- die [benadeelde partij1] (terwijl hij in een kwetsbare positie op de grond lag) (met kracht) tegen diens hoofd en/of gelaat en/of (boven)lichaam te schoppen en/of trappen en/of

- die [benadeelde partij1] (terwijl hij weer op zijn voeten stond) (met kracht) tegen diens hoofd en/of gelaat en/of (boven)lichaam te schoppen en/of trappen en/of

- die [benadeelde partij1] meermalen, althans eenmaal, met gebalde vuist en/of met vlakke hand in/tegen diens hoofd en/of gelaat en/of (boven)lichaam te slaan en/of stompen en/of

- die [benadeelde partij1] met een (drink)glas in/tegen diens hoofd en/of gelaat en/of (boven)lichaam te slaan en/of stompen, ten gevolge waarvan die [benadeelde partij1] ten val kwam en/of

- die [benadeelde partij1] (terwijl hij roerloos, in elk geval in een kwetsbare positie op de grond lag) (met kracht) tegen diens hoofd en/of gelaat en/of (boven)lichaam te schoppen en/of trappen,

terwijl het feit zwaar lichamelijk letsel, te weten (onder andere) een ruptuur van de oogbol, een ooglensloslating, een grote snijwond in het aangezicht en/of een blijvend litteken in het aangezicht voor die [benadeelde partij1] ten gevolge heeft gehad;

2.
hij op of omstreeks 5 februari 2017 te [plaats] , althans in Nederland, openlijk, te weten in café [naam] gelegen aan de [adres] , in elk geval op of aan de openbare weg en/of op een voor het publiek toegankelijke plaats, in vereniging geweld heeft gepleegd tegen een persoon, te weten [benadeelde partij1] , door:

- die [benadeelde partij1] meermalen, althans eenmaal, met gebalde vuist en/of met vlakke hand in/tegen diens hoofd en/of gelaat en/of (boven)lichaam te slaan en/of stompen en/of

- die [benadeelde partij1] bij de nek te grijpen en naar de grond te trekken en/of

- die [benadeelde partij1] (terwijl hij in een kwetsbare positie op de grond lag) (met kracht) tegen diens hoofd en/of gelaat en/of (boven)lichaam te schoppen en/of trappen en/of

- die [benadeelde partij1] (terwijl hij weer op zijn voeten stond) (met kracht) tegen diens hoofd en/of gelaat en/of (boven)lichaam te schoppen en/of trappen en/of

- die [benadeelde partij1] meermalen, althans eenmaal, met gebalde vuist en/of met vlakke hand in/tegen diens hoofd en/of gelaat en/of (boven)lichaam te slaan en/of stompen en/of

- die [benadeelde partij1] met een (drink)glas in/tegen diens hoofd en/of gelaat en/of (boven)lichaam te slaan en/of stompen, ten gevolge waarvan die [benadeelde partij1] ten val kwam en/of

- die [benadeelde partij1] (terwijl hij roerloos, in elk geval in een kwetsbare positie op de grond lag) (met kracht) tegen diens hoofd en/of gelaat en/of (boven)lichaam te schoppen en/of trappen;

3. primair
hij op of omstreeks 5 februari 2017 te [plaats] , althans in Nederland, openlijk, te weten in café [naam] gelegen aan de [adres] , in elk geval op of aan de openbare weg en/of op een voor het publiek toegankelijke plaats, in vereniging geweld heeft gepleegd tegen een persoon, te weten [benadeelde partij2] , door:

- die [benadeelde partij2] meermalen, althans eenmaal met gebalde vuist en/of met vlakke hand in/tegen diens hoofd en/of gelaat en/of (boven)lichaam te slaan en/of stompen en/of

- die [benadeelde partij2] meermalen, althans eenmaal tegen diens hoofd en/of gelaat en/of (boven)lichaam te schoppen en/of trappen;
3. subsidiair
hij op of omstreeks 5 februari 2017 te [plaats] , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, [benadeelde partij2] heeft mishandeld door:

- die [benadeelde partij2] meermalen, althans eenmaal met gebalde vuist en/of met vlakke hand in/tegen diens hoofd en/of gelaat en/of (boven)lichaam te slaan en/of stompen en/of

- die [benadeelde partij2] meermalen, althans eenmaal tegen diens hoofd en/of gelaat en/of (boven)lichaam te schoppen en/of trappen.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Vrijspraak

Door de raadsman is integrale vrijspraak van het onder 1, 2 en 3 tenlastegelegde bepleit. Daartoe is door de raadsman aangevoerd dat niet vastgesteld kan worden dat verdachte geweld heeft gepleegd jegens [benadeelde partij2] en [benadeelde partij1] .

De advocaat-generaal heeft gerekwireerd tot veroordeling van verdachte ter zake van het onder 1 meer subsidiair, 2 en 3 primair tenlastegelegde.

Het hof stelt voorop dat van het "in vereniging" plegen van geweld sprake is, indien de verdachte een voldoende significante of wezenlijke bijdrage levert aan het geweld, zij het dat deze bijdrage zelf niet van gewelddadige aard behoeft te zijn. De enkele omstandigheid dat iemand aanwezig is in een groep die openlijk geweld pleegt is niet zonder meer voldoende om hem te kunnen aanmerken als iemand die "in vereniging" geweld pleegt. Beoordeeld zal moeten worden of de door de verdachte geleverde - intellectuele en/of materiële - bijdrage aan het delict van voldoende gewicht is (HR 7 juli 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH9029 en HR 13 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3029).

Het hof heeft niet door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat de verdachte één van de tenlastegelegde feiten heeft begaan. Het hof overweegt daarbij dat het de zich in het dossier bevindende camerabeelden van de vechtpartij in café [naam] meerdere keren (nauwkeurig) heeft bekeken. Het hof heeft daarop niet waargenomen dat verdachte een bijdrage aan het geweld heeft geleverd jegens [benadeelde partij2] en [benadeelde partij1] , die is aan te merken als voldoende significant dan wel wezenlijk. Het hof zal verdachte daarom vrijspreken van het onder 1 primair, 1 subsidiair, 1 meer subsidiair, 2, 3 primair en 3 subsidiair tenlastegelegde.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij1]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 136.845,60, te vermeerderen met de wettelijke rente. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep hoofdelijk toegewezen tot een bedrag van € 1.281,24. De benadeelde partij is voor het meer gevorderde niet-ontvankelijk in de vordering verklaard. De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep opnieuw gevoegd voor het bedrag van haar oorspronkelijke vordering.

De verdachte wordt niet schuldig verklaard ter zake van het onder 1 primair, 1 subsidiair, 1 meer subsidiair of 2 tenlastegelegde handelen waardoor de gestelde schade zou zijn veroorzaakt. De benadeelde partij kan daarom in haar vordering niet worden ontvangen.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 1 primair, 1 subsidiair, 1 meer subsidiair, 2, 3 primair en 3 subsidiair tenlastegelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij1]

Verklaart de benadeelde partij [benadeelde partij1] niet-ontvankelijk in de vordering tot schadevergoeding.

Veroordeelt de benadeelde partij in de door verdachte gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Aldus gewezen door

mr. W. Foppen, voorzitter,

mr. H.J. Deuring en mr. M.C. van Linde, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. S.M. Nicolai, griffier,

en op 7 april 2021 ter openbare terechtzitting uitgesproken.