Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2020:9405

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
18-11-2020
Datum publicatie
18-11-2020
Zaaknummer
21-005016-19
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Afwijzing vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel i.v.m. vrijspraak van het witwassen in de hoofdzaak (21-007120-18).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-005016-19

Uitspraak d.d.: 18 november 2020

TEGENSPRAAK

ONTNEMINGSZAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof Arnhem -Leeuwarden, zittingsplaats Zwolle

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 17 september 2019 met parketnummer 05-900240-12 in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1979,

wonende te [woonplaats] .

Het hoger beroep

De officier van justitie heeft tegen de hiervoor genoemde uitspraak hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 2 en 4 november 2020 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd. Het hof heeft voorts kennisgenomen van hetgeen door betrokkene en zijn raadslieden, mr. J. Steenbrink en mr. S.F.W. van ‘t Hullenaar, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal de uitspraak waarvan beroep vernietigen om proceseconomische redenen en daarom opnieuw rechtdoen.

De vordering

De betrokkene is bij arrest van dit hof van 18 november 2020 (21-007120-18) vrijgesproken van – onder meer – het onder 1 tenlastegelegde.

De vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel moet daarom worden afgewezen.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt de uitspraak waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Wijst af de vordering strekkende tot oplegging van de verplichting tot betaling aan de staat van het geschatte wederrechtelijk verkregen voordeel tot het in die vordering genoemde bedrag.

Aldus gewezen door

mr. G. Dam, voorzitter,

mr. G.A. Versteeg en mr. L.J. Bosch, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. R.W.P. Soons, griffier,

en op 18 november 2020 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Mr. G.A. Versteeg is buiten staat

dit arrest mede te ondertekenen.

Mr. L.J. Bosch is buiten staat dit

arrest mede te ondertekenen.

Proces-verbaal van het in dezelfde zaak voorgevallene ter openbare terechtzitting van het gerechtshof van 18 november 2020.

Tegenwoordig:

mr. B.J.J. Melssen, voorzitter,

mr. M. Zwartjes, advocaat-generaal,

mr. J. de Paauw - de Jong, griffier.

De voorzitter doet de zaak uitroepen.

De betrokkene is niet in de zaal van de terechtzitting aanwezig.

De voorzitter spreekt het arrest uit.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat door de voorzitter en de griffier is vastgesteld en ondertekend.