Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2020:9142

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
06-11-2020
Datum publicatie
14-12-2020
Zaaknummer
Wahv 200.267.530/01
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bestuursstrafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Defecte claxon. De bestuurder is er verantwoordelijk voor dat zijn voertuig voldoet aan de permanente voertuigeisen, waaronder het aanwezig zijn van een goedwerkende claxon. Of de bestuurder al dan niet een mogelijkheid heeft om zijn claxon vooraf te testen, is niet relevant.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

zittingsplaats Leeuwarden

Zaaknummer

: Wahv 200.267.530/01

CJIB-nummer

: 223584131

Uitspraak d.d.

: 6 november 2020

Arrest op het hoger beroep inzake de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) tegen de beslissing van de kantonrechter van de rechtbank Overijssel van 15 augustus 2019, betreffende

[betrokkene] (hierna: de betrokkene),

wonende te [A] .

De gemachtigde van de betrokkene is mr. R. de Nekker, kantoorhoudende te Heerenveen.

De beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de beslissing van de officier van justitie ongegrond verklaard. Het verzoek om een proceskostenvergoeding is afgewezen door de kantonrechter.

Het verloop van de procedure

De gemachtigde van de betrokkene heeft hoger beroep ingesteld tegen de beslissing van de kantonrechter. Er is gevraagd om een proceskostenvergoeding.

Er is daarnaast gevraagd om de zaak op een zitting van het hof te behandelen.

De advocaat-generaal heeft een verweerschrift ingediend.

De gemachtigde van de betrokkene heeft de gelegenheid gekregen het beroep schriftelijk nader toe te lichten. Van die gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

De zaak is behandeld op de zitting van 23 oktober 2020. De gemachtigde en de betrokkene zijn niet verschenen. De advocaat-generaal is vertegenwoordigd door mr. [B] .

De beoordeling

1. Aan de betrokkene is bij inleidende beschikking een sanctie opgelegd van € 95,- voor: “als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl het niet is voorzien van een goed werkende geluidssignaalinrichting”. Deze gedraging zou zijn verricht op 19 februari 2019 om 10:53 uur op de Het Veelsveld in Deurningen met het voertuig met het kenteken [00-YYY-0] .

2. Door de gemachtigde van de betrokkene wordt aangevoerd dat er sprake is van een conflict van plichten en afwezigheid van alle schuld. Het is niet toegestaan om onnodig signalen te geven, dus kan de claxon niet worden getest. De door de kantonrechter aangedragen ‘oplossing’ is onbegrijpelijk. Het is niet mogelijk alvorens de weg op te gaan de claxon te laten controleren bij een garagebedrijf. Bovendien was er voor de betrokkene geen aanleiding de claxon te controleren, gezien het voertuig kort voordien nog APK is gekeurd, waarbij ook de claxon in orde werd bevonden. De gemachtigde heeft verder een uitdraai bijgevoegd van een RDW kentekencheck. Hieruit blijkt dat het voertuig van de betrokkene op 9 februari 2019 volgens de richtlijnen van de APK is goedgekeurd.

3. Een daartoe aangewezen ambtenaar kan op grond van artikel 3, tweede lid, van de Wahv een administratieve sanctie opleggen voor een gedraging die door deze ambtenaar zelf of op geautomatiseerde wijze is vastgesteld. Dat de gedraging is verricht, moet voldoende blijken uit de beschikbare gegevens. Of van de juistheid van deze gegevens kan worden uitgegaan, is ervan afhankelijk of de betrokkene argumenten heeft aangevoerd die leiden tot twijfel aan de juistheid van (delen van) die gegevens dan wel het dossier daar aanleiding toe geeft.

4. De gegevens waarop de ambtenaar zich bij de oplegging van de sanctie heeft gebaseerd, zijn opgenomen in het zaakoverzicht. Dit zaakoverzicht bevat de informatie die in de inleidende beschikking is vermeld en daarnaast onder meer de volgende gegevens:

“Nadat de auto op contact is gezet, is op de knop gedrukt om de claxon in werking te stellen. De claxon werkt in het geheel niet.”

5. Gelet op de stukken in het dossier en in aanmerking genomen dat niet wordt ontkend dat de claxon niet functioneerde, is naar het oordeel van het hof komen vast te staan dat de gedraging is verricht. Vervolgens dient het hof te beoordelen of er andere redenen zijn een sanctie achterwege te laten of het bedrag van de sanctie te matigen.

6. De eis dat een personenauto moet zijn voorzien van tenminste een geluidssignaalinrichting bestaande uit een goedwerkende hoorn met vaste toonhoogte (kort gezegd: een claxon) is één van de permanente voertuig eisen genoemd in hoofdstuk 5 van de Regeling voertuigen. Het uitgangspunt bij een dergelijk permante eis is dat het niet voldoen aan zo’n permanente eis voor rekening en verantwoording komt van - in dit geval - de bestuurder, ook als het niet mogelijk is de werking ervan te controleren. Het rijden met een voertuig dat aan permanente eisen dient te voldoen brengt een risico voor de bestuurder/eigenaar/houder met zich mee dat zich niet leent voor disculpatie. Het aspect van de naleving van de eisen van verkeersveiligheid weegt zwaarder dan de door de gemachtigde geschetste omstandigheid van een mogelijk conflict van plichten bij het testen van een claxon. De schuld aan deze gedraging is een gegeven door de deelname aan het verkeer. Het verweer wordt verworpen.

7. Dat de auto kort voor het constateren van de gedraging een APK goedkeuring heeft gekregen leidt niet tot een andere conclusie. De goedkeuring is een momentopname die betrokkene niet ontslaat van de verplichtingen met betrekking tot de permanente voertuigeisen.

8. Het hof ziet geen aanleiding tot matiging van de sanctie over te gaan.

9. Nu de betrokkene niet in het gelijk is gesteld, zal het verzoek om een proceskostenvergoeding worden afgewezen (vgl. het arrest van het hof van 28 april 2020, vindplaats op rechtspraak.nl: ECLI:NL:GHARL:2020:3336).

10.
Het voorgaande leidt tot de volgende beslissingen.

De beslissing

Het gerechtshof:

bevestigt de beslissing van de kantonrechter;

wijst het verzoek om vergoeding van proceskosten af.

Dit arrest is gewezen door mr. Anjewierden, in tegenwoordigheid van mr. Veenstra als griffier en op een openbare zitting uitgesproken. De griffier is verhinderd te ondertekenen.