Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2020:7352

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
17-09-2020
Datum publicatie
17-09-2020
Zaaknummer
21-006931-18
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Het hof veroordeelt verdachte ter zake van laster, door middel van het plaatsen van een bericht op zijn (openbare) Facebookpagina, tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van één week met een proeftijd van twee jaren en een taakstraf van veertig uren subsidiair twintig dagen hechtenis.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-006931-18

Uitspraak d.d.: 17 september 2020

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Noord-Nederland van 3 december 2018 met parketnummer 18-151767-18 in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1973,

wonende te [woonplaats] .

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 3 september 2020 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot veroordeling van verdachte ten aanzien van het primair tenlastegelegde feit tot een taakstraf van veertig uren, subsidiair twintig dagen hechtenis. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennisgenomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsvrouw,

mr. M.H. Wormmeester, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

De politierechter in de rechtbank Noord-Nederland heeft verdachte ten aanzien van het primair tenlastegelegde feit veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twee weken.

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen omdat het tot een andere strafoplegging komt. Het hof zal daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

primair

hij op of omstreeks 27 juni 2018 te [plaats 1] , gemeente [gemeente 1] en/of [gemeente 2] , althans in Nederland opzettelijk de eer en/of goede naam van [slachtoffer] heeft aangerand

door tenlastelegging van een bepaald feit, te weten dat voornoemde [slachtoffer] een pedofielenbeschermer is, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven,

door op zijn (verdachtes openbare) facebookaccount het bericht te plaatsen:

"De Nederlandse rechtstaat is eén grote zieke grap.

foto 1 is [slachtoffer] . Woordvoerder van de politie [plaats 2] . En in mijn ogen een pedofielen beschermer. Betreffende een collega van hem.

foto 2 is zijn broertje. Wijkagent te [plaats 2] voor hetzelfde korps dus.

foto 3 is een ander broertje, advocaat te [plaats 2] .

En om niet te vergeten......hun pappie zat ook bij de politie te [plaats 2] . Kan iemand mij vertellen of dit stinkt of juist hele zuivere koffie is?

Welkom bij de schijtzooi die politie en justitie heet.

Eén groot familiebedrijfje" en/of heeft verdachte daarbij foto's geplaatst van de hiervoor genoemde personen, terwijl verdachte wist dat dit ten laste gelegde feit in strijd met de waarheid was;

subsidiair

hij op of omstreeks 27 juni 2018 te [plaats 1] , gemeente [gemeente 1] , en/of [gemeente 2] ,

althans in Nederland opzettelijk naam, [slachtoffer] (inspecteur en/of woordvoerder hij de Politie Noord Nederland) in het openbaar, door het plaatsen van een bericht op zijn

(verdachtes openbare) Facebookaccount, heeft beledigd, door die [slachtoffer] toe te voegen:

“De Nederlandse rechtstaat is eén grote zieke grap.

foto 1 is [slachtoffer] . Woordvoerder van de politie [plaats 2] . En in

mijn ogen een pedofielen beschermer. Betreffende een collega van hem.

foto 2 is zijn broertje. Wijkagent te [plaats 2] voor hetzelfde korps dus.

foto 3 is een ander broertje, advocaat te [plaats 2]

En om niet te vergeten hun pappie zat ook bij de politie te [plaats 2] .

Kan iemand mij vertellen of dit stinkt of juist hele zuivere koffie is?

Welkom bij de schijtzooi die politie en justitie heet.

Eén groot familiebedrijfje” en/of heeft verdachte daarbij foto’s geplaatst van

de hiervoor genoemde personen, althans woorden van

gelijke beledigende aard en/of strekking;

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het primair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:


hij op 27 juni 2018 te [gemeente 1] en/of [gemeente 2] , opzettelijk de eer en goede naam van [slachtoffer] heeft aangerand door tenlastelegging van een bepaald feit, te weten dat voornoemde [slachtoffer] een pedofielenbeschermer is, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, door op zijn (verdachtes openbare) Facebookaccount het bericht te plaatsen:

"De Nederlandse rechtstaat is eén grote zieke grap.

foto 1 is [slachtoffer] . Woordvoerder van de politie [plaats 2] . En in mijn ogen een pedofielen beschermer. Betreffende een collega van hem.

foto 2 is zijn broertje. Wijkagent te [plaats 2] voor hetzelfde korps dus.

foto 3 is een ander broertje, advocaat te [plaats 2] .

En om niet te vergeten......hun pappie zat ook bij de politie te [plaats 2] .

Kan iemand mij vertellen of dit stinkt of juist hele zuivere koffie is?

Welkom bij de schijtzooi die politie en justitie heet. Eén groot familiebedrijfje" en heeft verdachte daarbij foto's geplaatst van de hiervoor genoemde personen, terwijl verdachte wist dat dit ten laste gelegde feit in strijd met de waarheid was.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het primair bewezen verklaarde levert op:

laster.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan laster. Verdachte heeft een bericht op zijn (openbare) Facebookpagina geplaatst waarin hij ambtenaar van politie [slachtoffer] ervan beschuldigt een pedofielenbeschermer te zijn. Daarbij heeft hij een foto van [slachtoffer] toegevoegd, evenals een foto van zijn broers. Nu deze tekst en foto’s voor het publiek openlijk kenbaar zijn gemaakt, is de reputatie van [slachtoffer] aangetast. Verdachte heeft op zeer grove wijze inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van [slachtoffer] en heeft niet geschroomd ook de familie van deze politieambtenaar erbij te betrekken.

Uit een verdachte betreffend uittreksel uit de justitiële documentatie van 3 augustus 2020 blijkt dat verdachte eerder onherroepelijk is veroordeeld, onder andere voor soortgelijke feiten als het onderhavige feit.

Verdachte heeft ter zitting in hoger beroep aangegeven dat hij het bericht uit pure onmacht heeft geplaatst en dat hij het niet had moeten doen. Hij worstelt met een aantal problemen uit het verleden en weet op bepaalde momenten niet goed om te gaan met die problemen en frustraties. Hij realiseert zich dat hij eigenlijk hulp nodig heeft, maar komt er niet toe om dit op een adequate manier in te schakelen. Met de oplegging van een deels voorwaardelijke straf tracht het hof verdachte te bewegen zich niet meer schuldig te maken aan soortgelijke of andere strafbare feiten.

Gelet op het voorgaande, in onderling verband en samenhang bezien, acht het hof oplegging van een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van één week met een proeftijd van twee jaren en een taakstraf van veertig uren subsidiair twintig dagen hechtenis passend en geboden. De voorwaardelijke straf dient als stok achter de deur om ervoor te zorgen dat verdachte niet nogmaals vanuit een impuls een dergelijk feit begaat.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 261 en 262 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het primair tenlastegelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het primair bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 1 (één) week.

Bepaalt dat de gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 40 (veertig) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 20 (twintig) dagen hechtenis.

Aldus gewezen door

mr. O. Anjewierden, voorzitter,

mr. M.C. Fuhler en mr. R.R.H. Laurens, raadsheren,

in tegenwoordigheid van H. Pool, griffier,

en op 17 september 2020 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

mr. R.R.H. Laurens is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.