Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2020:4883

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
26-06-2020
Datum publicatie
29-06-2020
Zaaknummer
21-004016-18
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bevestiging. De rechtbank heeft bij vonnis de verdachte ter zake van de primair ten laste gelegde verduistering van een buitenboordmotor veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee weken. Het hof is van oordeel dat de rechtbank op juiste gronden heeft beslist. Het hof bevestigt het vonnis van de rechtbank met overneming van die gronden. Aanvullende bewijsoverweging. Geen res nullius.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-004016-18

Uitspraak d.d.: 26 juni 2020

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Midden-Nederland van 2 juli 2018 met parketnummer 16-111642-18 in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1984,

wonende te [woonplaats] , [adres] .

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 12 juni 2020 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot vrijspraak van het primair en subsidiair ten laste gelegde en veroordeling van verdachte ter zake van het meer subsidiair ten laste gelegde tot een gevangenisstraf van drie weken. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen namens verdachte door zijn raadsvrouw, mr. T. Mustafazade, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

De rechtbank heeft bij voornoemd vonnis de verdachte ter zake van de primair ten laste gelegde verduistering veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee weken.

Het hof is van oordeel dat de rechtbank op juiste gronden heeft beslist. Het hof zal het vonnis van de rechtbank bevestigen met overneming van die gronden. Het hof acht het daarbij noodzakelijk dat de gronden worden aangevuld, zoals hieronder weergegeven.

Aanvullende overweging

De advocaat-generaal heeft in hoger beroep gerekwireerd tot veroordeling wegens de in hoger beroep toegevoegde meer subsidiair ten laste gelegde diefstal. De advocaat-generaal acht de verklaring van verdachte over het aantreffen van de buitenboordmotor ongeloofwaardig.

Anders dan de advocaat-generaal is het hof van oordeel dat de verklaring van verdachte over het aantreffen van de motor niet zo ongeloofwaardig is dat deze ter zijde kan worden geschoven. Het dossier biedt hiervoor onvoldoende aanknopingspunten. Dit brengt mee dat het hof – evenals de politierechter – de primair ten laste gelegde verduistering wettig en overtuigend bewezen acht. Verdachte mocht er gelet op de waarde van de buitenboordmotor, alsook de omstandigheden waaronder hij de buitenboordmotor heeft aangetroffen, niet van uitgaan dat het een ‘res nullius’ betrof. Die waarde blijkt uit hetgeen daarover uit algemene bron bekend is. Dit wordt in dit geval bevestigd door de waarde die door aangever is opgegeven. Voorts blijkt uit het dossier dat deze buitenboordmotor slechts enkele dagen voordat hij bij verdachte werd aangetroffen, nog op de boot van aangever gemonteerd zat zodat er geen aanleiding is te veronderstellen dat verdachte de motor als gedumpt schroot heeft aangetroffen, te meer niet omdat verdachte heeft verklaard deze buitenboord zelf te willen gaan gebruiken op een eigen bootje.

Aanvulling bewijsmiddelen

Het hof vult bewijsmiddel 1, zijnde een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van aangifte d.d. 7 juni 2018, inhoudende de verklaring van aangever [aangever] , als volgt aan:

Goederenbijlage:

Goednummer: [nummer]

Categorie omschrijving: Buitenboordmotor

Merk/type: [merk]

Kleur: [kleur]

Waarde: EUR [bedrag]

Bijzonderheden: [bijzonderheden]

Eigenaar: [aangever]

BESLISSING

Het hof:

Bevestigt het vonnis waarvan beroep, met inachtneming van het hiervoor overwogene.

Aldus gewezen door

mr. E.M.J. Brink, voorzitter,

mr. G.A. Versteeg en mr. H.K. Elzinga, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. J. Brink, griffier,

en op 26 juni 2020 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

mr. H.K. Elzinga is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.