Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2020:3388

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
28-04-2020
Datum publicatie
06-05-2020
Zaaknummer
Wahv 200.245.911/01
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bestuursstrafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bebording/wegvak. Bij het samenvloeien van de parallelrijbaan met de hoofdrijbaan ontstaat geen nieuw wegvak. Eerder aangegeven maximumsnelheid blijft dus gelden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

zittingsplaats Leeuwarden

Zaaknummer

: Wahv 200.245.911/01

CJIB-nummer

: 213320575

Uitspraak d.d.

: 28 april 2020

Arrest op het hoger beroep inzake de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) tegen de beslissing van de kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland van 13 augustus 2018, betreffende

[betrokkene] B.V. (hierna: de betrokkene),

gevestigd te [A] .

De gemachtigde van de betrokkene is [B] , woonachtig te [C] .

De beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de beslissing van de officier van justitie ongegrond verklaard.

Het verloop van de procedure

De gemachtigde van de betrokkene heeft hoger beroep ingesteld tegen de beslissing van de kantonrechter.

De advocaat-generaal heeft een verweerschrift ingediend.

De gemachtigde van de betrokkene heeft het beroep schriftelijk nader toegelicht.

De advocaat-generaal heeft de gelegenheid gekregen daarop te reageren. Van die gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

De beoordeling

1. Aan de betrokkene is als kentekenhouder bij inleidende beschikking een sanctie opgelegd van € 115,- voor: “overschrijding maximum snelheid op autosnelwegen, met 15 km/h (verkeersbord A1)”. Deze gedraging zou zijn verricht op 22 december 2017 om 15.05 uur op de A6 links bij hectometerpaal 43.5 (borden bij hectometerpaal 45.3) in Naarden met het voertuig met het kenteken [YY-000-Y] .

2. De gemachtigde van de betrokkene, ten tijde van de gedraging lessee en bestuurder van het desbetreffende voertuig, herhaalt wat in de eerdere procedures al is aangevoerd, namelijk dat de toegestane maximum snelheid ter plaatse niet 100 km/h bedraagt, maar 130 km/h. Daartoe is betoogd dat op de A6 net vóór hectometerpaal 45,3 borden A1 ‘100’ zijn geplaatst. Uit de belijning ter plaatse blijkt dat dit nog voor de samenvoeging van de rijbanen is. De samenvoeging van de rijbanen van de oprit Almere-Poort c.q. de parallelrijbaan vindt pas plaats ter hoogte van hectometerpaal 45,2 (hierna: het samenvoegingspunt). Volgens de verkeersregelgeving dient een snelheidsbeperking ná elke oprit c.q. samenvoeging van rijbanen herhaald te worden. In dit geval had er dus na hectometerpaal 45,2 opnieuw een bord A1 ‘100’ geplaatst moeten worden. Dat bord ontbreekt, zodat de toegestane maximumsnelheid ter plaatse 130 km/h is. De gemachtigde heeft, rijdend met een snelheid van 115 km/h, de toegestane snelheid aldus niet overschreden.
3. De gemachtigde heeft niet betwist dat hij op voormelde datum, tijd en locatie een (gecorrigeerde) snelheid van 115 km/h heeft gereden. Om vast te kunnen stellen of de onderhavige gedraging is verricht dient de vraag te worden beantwoord wat de maximum snelheid ter plaatse was.

4. De gegevens waarop de ambtenaar zich bij de oplegging van de sanctie heeft gebaseerd, zijn opgenomen in het zaakoverzicht. Dit zaakoverzicht bevat de informatie die in de inleidende beschikking is vermeld en daarnaast onder meer de vermelding dat de toegestane maximum snelheid ter plaatse 100 km/h bedroeg. Daarnaast staat in het zaakoverzicht bij de pleeglocatie vermeld ‘A6 links hectometerpaal 43.5 borden bij 45.3’.

5. De stelling van de gemachtigde dat bij elke samenvoeging van wegen opnieuw een verkeersbord met de toegestane maximumsnelheid moet worden geplaatst, is in zijn algemeenheid onjuist. Vooropgesteld wordt dat in juridische zin geldt dat de door middel van bord A1 van bijlage I bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) aangegeven maximumsnelheid blijft gelden tot het punt waarop op grond van een ander verkeersteken een andere maximumsnelheid geldt. Bij de beoordeling is verder het begrip wegvak van belang. Dit begrip is in artikel 1 onder e van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) als volgt gedefinieerd: gedeelte van een weg tussen twee zijwegen of - indien geen zijweg aanwezig is - tussen twee punten waarop een verkeersmaatregel betrekking heeft. Het hier samenvloeien van de parallelweg met de hoofdrijbaan maakt niet dat er sprake is van een (nieuw) wegvak als hiervoor bedoeld. Dat brengt mee dat er bij het samenvoegingspunt niet opnieuw een bord A1 ‘100’ hoefde te zijn geplaatst. Het verweer wordt verworpen.

6. Gelet op het voorgaande is naar het oordeel van het hof komen vast te staan dat de gedraging is verricht en dat de sanctie terecht is opgelegd. Het hof zal daarom de beslissing van de kantonrechter bevestigen.

De beslissing

Het gerechtshof:

bevestigt de beslissing van de kantonrechter.

Dit arrest is gewezen door mr. Van Schuijlenburg, in tegenwoordigheid van mr. Werdmüller von Elgg als griffier en op een openbare zitting uitgesproken. De griffier is buiten staat om dit arrest te ondertekenen.