Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2020:10792

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
23-12-2020
Datum publicatie
23-12-2020
Zaaknummer
21-002132-18
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBNNE:2018:412
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Tussenarrest

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-002132-18

Uitspraak d.d.: 23 december 2020

TEGENSPRAAK

Tussenarrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Noord-Nederland van 6 februari 2018 met parketnummer 19-996511-12 in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

gevestigd te [vestigingsplaats] .

ter zitting vertegenwoordigd door [medeverdachte 1] .

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit tussenarrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 9 december 2020.

Het hof heeft kennisgenomen van hetgeen door de vertegenwoordiger van verdachte en zijn raadsman, mr. E.J.A. van Leuveren, naar voren is gebracht.

Het hof heeft voorts kennisgenomen van hetgeen door de advocaat-generaal naar voren is gebracht.

Omvang van het appel

Standpunt van de verdediging

Gezien de wijze van ten laste leggen van het eerste tenlastegelegde feit, kan het hele feit opnieuw ter discussie komen te staan. De verdediging wenst op voorhand van het hof te weten of uiteindelijk bij bespreking van de feiten de verdediging zich nog dient te richten op de in eerste aanleg niet bewezenverklaarde elementen van de oorspronkelijke tenlastelegging.

Standpunt van de advocaat-generaal

Het openbaar ministerie zal zich alleen richten op de in eerste aanleg bewezenverklaarde feiten.

Oordeel van het hof

Hoewel sprake is van voortbouwend appèl, zal het hof, gelet op de onderlinge verwevenheid van in de tenlastelegging (op onderdelen) opgenomen feitelijkheden, in beginsel het ten laste gelegde in volle omvang aan de orde stellen.

Verzoek

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft verzocht om informatie te krijgen omtrent de uitkomst van een strafrechtelijk onderzoek naar [bedrijf] en [advocatenkantoor 1] .

Standpunt van het openbaar ministerie

De advocaat-generaal deelt mee dat zij geen enkele beslissing ten aanzien van vervolging van [bedrijf] en [advocatenkantoor 1] heeft kunnen vinden.

Oordeel van het hof

Het hof zal de advocaat-generaal opdragen om (verder) navraag te doen naar de uitkomst van het strafrechtelijk onderzoek naar [bedrijf] en [advocatenkantoor 1] . Het staat vast dat aangifte is gedaan, blijkens het door het Functioneel Parket, in de persoon van mw. [naam] , opgestelde persbericht. De advocaat-generaal dient de bevindingen naar aanleiding van die navraag vervolgens in een ambtsbericht vast te leggen en aan het dossier toe te voegen.

Overzicht toegewezen verzoeken in zaken van medeverdachten

 • -

  In de zaken van verdachten [medeverdachte 3] en [medeverdachte 6] is het verzoek tot het horen van [getuige 6] toegewezen. Ambtshalve heeft het hof opdracht gegeven mr. [getuige 7] te horen. In diezelfde zaken heeft het hof aangegeven dat de verdediging zelf de (voortgang van het opmaken van) reclasseringsrapporten in de gaten dient te houden, en indien nodig voor aanvang van de inhoudelijke behandeling zelf om een update dient te vragen. De verdediging is hiermee ter zitting van 9 december 2020 akkoord gegaan. Voorts zal de advocaat-generaal bij de FIOD informeren naar de beschikbaarheid van door de verdediging verzochte
  e-mailbestanden, en de mogelijkheden tot inzage daarin.

 • -

  In de zaak van verdachte [medeverdachte 8] is het verzoek tot het doen opmaken van een reclasseringsrapport toegewezen. Voorts zal de raadsman van verdachte [medeverdachte 8] digitaal de beschikking krijgen over de audiobestanden van de verhoren van verdachte [medeverdachte 8] .

 • -

  In de zaak van verdachte [medeverdachte 2] is het verzoek tot het doen opmaken van een reclasseringsrapport toegewezen.

 • -

  In de zaak van verdachte [medeverdachte 1] is bepaald dat de verdediging digitaal de beschikking krijgt over de mappen waarover het hof beschikt. Ook zal het document D-160 uit het [dossiernaam] aan het dossier van verdachte [medeverdachte 1] worden toegevoegd.

De raadsman heeft in onderhavige zaak geen onderzoekswensen ingediend. Naar aanleiding van bovenstaande, zal aan het dossier van onderhavige verdachte eveneens het document D-160 uit het [dossiernaam] worden toegevoegd. Voorts zal de raadsman in de gelegenheid worden gesteld het verhoor van de getuigen [getuige 6] en mr. [getuige 7] bij te wonen.

Schorsing onderzoek voor onbepaalde tijd

Omdat een definitieve planning van de inhoudelijke behandeling op dit moment nog niet tot de mogelijkheden behoort en de onderzoekshandelingen in de zaken van medeverdachten naar verwachting enige tijd in beslag zullen nemen, zal het onderzoek voor onbepaalde tijd worden geschorst.

BESLISSING

Het hof:

Heropent het onderzoek.

Stelt de stukken in handen van de raadsheer-commissaris, teneinde de raadsman de gelegenheid te geven het verhoor van de hierna genoemde getuigen in de zaken van verdachten [medeverdachte 3] en [medeverdachte 6] bij te wonen:

 • -

  Dhr. [getuige 6] , bereikbaar op het adres [adres] .

 • -

  Mr. [getuige 7] ( [advocatenkantoor 2] ).

Draagt de advocaat-generaal op navraag te doen en ambtsbericht uit te brengen over het strafrechtelijk onderzoek tegen [bedrijf] en [advocatenkantoor 1] , zoals hierboven aangegeven.

Bepaalt dat het onderzoek zal worden hervat tegen een nader te bepalen terechtzitting.

Beveelt de oproeping van de verdachte tegen het nader te bepalen tijdstip, met tijdige kennisgeving daarvan aan de raadsman van de verdachte.

Aldus gewezen door

mr. G.A. Versteeg, voorzitter,

mr. G. Dam en mr. P.L.M van Gorkom, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. J.R. Sotthewes-de Jonge, griffier,

en op 23 december 2020 ter openbare terechtzitting uitgesproken.