Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2019:9281

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
30-10-2019
Datum publicatie
06-11-2019
Zaaknummer
Wahv 200.225.363/01
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bestuursstrafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Snelheid. Meerdere voertuigen op de foto. De gemachtigde stelt dat niet kan worden vastgesteld dat het voertuig van de betrokkene de overtreding heeft begaan. De foto van de gedraging is - mede in het licht van het consistente verweer van de gemachtigde dat van de zijde van het openbaar ministerie niet is weerlegd - zodanig onduidelijk dat op basis daarvan niet zonder twijfel kan worden vastgesteld dat de gedraging is weerlegd. Het hof vernietigt de

sanctiebeschikking.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

zittingsplaats Leeuwarden

Zaaknummer

: Wahv 200.225.363/01

CJIB-nummer

: 196358671

Uitspraak d.d.

: 30 oktober 2019

Arrest op het hoger beroep inzake de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) tegen de beslissing van de kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland van 25 september 2017, betreffende

[betrokkene] (hierna: de betrokkene),

wonende te [A] .

De gemachtigde van de betrokkene is mr. [B] , kantoorhoudende te [C] .

De beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de beslissing van de officier van justitie gegrond verklaard, die beslissing vernietigd en het beroep tegen de inleidende beschikking ongegrond verklaard. Het verzoek om een proceskostenvergoeding is afgewezen door de kantonrechter.

Het verloop van de procedure

De gemachtigde van betrokkene heeft hoger beroep ingesteld tegen de beslissing van de kantonrechter. Er is gevraagd om een proceskostenvergoeding.

De advocaat-generaal heeft de gelegenheid gekregen een verweerschrift in te dienen. Van die gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Beoordeling

1. De gemachtigde klaagt in hoger beroep dat van het verhandelde ter zitting van de kantonrechter geen proces-verbaal is opgemaakt. Deze klacht treft geen doel. Het proces-verbaal van de zitting bevindt zich in het dossier en betreft een zakelijke weergave van het verhandelde ter zitting van 25 september 2017.

2. Aan de betrokkene is als kentekenhouder bij inleidende beschikking een administratieve sanctie van € 165,- opgelegd ter zake van “overschrijding maximum snelheid op autosnelwegen, met 20 km/h (verkeersbord A1)”, welke gedraging zou zijn verricht op 4 maart 2016 om 20.13 uur op de A27 (rechts) bij hectometerpaal 57.9 (borden bij 57.3) te Hagestein met het voertuig met het kenteken [00-YY-YY] .

3. De gemachtigde voert in hoger beroep onder meer aan dat zich op de foto meerdere voertuigen bevinden, zodat niet kan worden vastgesteld dat het voertuig van de betrokkene de overtreding heeft begaan. Het procesdossier geeft hierover geen duidelijkheid.

4. Een daartoe aangewezen ambtenaar kan op grond van artikel 3, tweede lid, van de Wahv een administratieve sanctie opleggen voor een gedraging die door deze ambtenaar zelf of op geautomatiseerde wijze is vastgesteld. Dat de gedraging is verricht, moet voldoende blijken uit de beschikbare gegevens. Of van de juistheid van deze gegevens kan worden uitgegaan, is ervan afhankelijk of de betrokkene argumenten heeft aangevoerd die leiden tot twijfel aan de juistheid van (delen van) die gegevens dan wel het dossier daar aanleiding toe geeft.

5. De gegevens waarop de ambtenaar zich bij de oplegging van de sanctie heeft gebaseerd, zijn opgenomen in het zaakoverzicht. Dit zaakoverzicht bevat de informatie die in de inleidende beschikking is vermeld en daarnaast onder meer de volgende gegevens:

"De werkelijke snelheid stelde ik vast met behulp van een voor de meting geteste, geijkte en op de voorgeschreven wijze gebruikt snelheidsmeetmiddel.

Gemeten (afgelezen) snelheid : 124 km per uur.

Werkelijke (gecorrigeerde) snelheid : 120 km per uur.

Toegestane snelheid : 100 km per uur.

Overschrijding met : 20 km per uur.

(…)

Merk soort radar: Jenoptik Robot GMBH, type: Multaradar CT

Setnummer: LE0006

IJkdatum: 30-11-2015

(…)

Ter hoogte van hectometerpaal/pandnummer: 57.9"

6. Verder bevat het dossier een foto van de gedraging. Deze foto is zeer donker. Op de foto zijn kentekenplaten en achterlichten van twee voertuigen zichtbaar en (vermoedelijk) de koplampen van een voertuig in tegengestelde richting.
De gegevens die in de databalk bovenaan en onderin de foto zijn vermeld, stemmen overeen met de hiervoor vermelde gedragingsgegevens. Voorts staat op de foto vermeld dat het gaat om een voertuig in lane 4 (het hof begrijpt: baan 4).

7. Op de foto zijn de kentekens van de voertuigen niet leesbaar (slechts de uitvergroting van een kenteken aan de rechteronderzijde van de foto). Uit de foto valt echter niet af te leiden van welk van de voertuigen de uitvergrote kentekenplaat is. Ook de posities van beide voertuigen ten opzichte van elkaar is onduidelijk. Niet is te zien of de beide voertuigen in dezelfde baan rijden of in verschillende banen, zodat ook niet kan worden vastgesteld welk voertuig zich in baan 4 bevindt.

8. Gelet hierop is de foto van de gedraging zodanig onduidelijk dat op basis daarvan - mede in het licht van het consistente verweer van de gemachtigde dat van de zijde van het openbaar ministerie niet is weerlegd - niet zonder twijfel kan worden vastgesteld dat de gedraging is verricht.

9. Gelet op het voorgaande zal het hof de beslissing van de kantonrechter vernietigen en doen hetgeen de kantonrechter had behoren te doen, te weten het beroep tegen de beslissing van de officier van justitie gegrond verklaren en de beslissing van de officier van justitie alsmede de inleidende beschikking vernietigen.

10. De proceskosten komen voor vergoeding in aanmerking. Aan het indienen van het administratief beroepschrift, het beroepschrift aan de kantonrechter en het hoger beroepschrift dienen in totaal 3 procespunten te worden toegekend. De waarde per punt bedraagt € 512,- en gelet op de aard van de zaak wordt de wegingsfactor 0,5 (gewicht van de zaak = licht) toegepast. Aldus zal het hof de advocaat-generaal veroordelen in de kosten tot een bedrag van € 768,-.

Beslissing

Het gerechtshof:

vernietigt de beslissing van de kantonrechter;

verklaart het beroep gegrond;

vernietigt de beslissing van de officier van justitie, alsmede de beschikking waarbij onder voormeld CJIB-nummer de administratieve sanctie is opgelegd;

bepaalt dat hetgeen door de betrokkene op de voet van artikel 11 van de Wahv tot zekerheid is gesteld door de advocaat-generaal wordt gerestitueerd.

veroordeelt de advocaat-generaal tot het vergoeden van de proceskosten van de betrokkene, ter hoogte van € 768,-.

Dit arrest is gewezen door mr. Sekeris, in tegenwoordigheid van mr. Landstra als griffier en op een openbare zitting uitgesproken.