Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2019:11285

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
11-12-2019
Datum publicatie
08-01-2020
Zaaknummer
21-001057-18
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBOVE:2018:401, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Art. 240b Sr. (Undercover)onderzoek door Zwitserse autoriteiten. Verweer strekkende tot niet-ontvankelijkheid van het OM wordt verworpen. Verdachte wordt ter zake het gewoonte maken van het bezit van kinderporno veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-001057-18

Uitspraak d.d.: 11 december 2019

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Zwolle,

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Overijssel van

9 februari 2018 met parketnummer 08-770139-17 in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1947,

wonende te [woonplaats] .

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 28 november 2019 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze, op schrift gestelde, vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd. De advocaat-generaal heeft gevorderd het vonnis van de eerste rechter te bevestigen.

Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door de verdachte naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

De verdachte is in eerste aanleg ter zake het ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 14 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren en met aftrek van het ondergane voorarrest.

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen, omdat het tot een iets andere bewezenverklaring en een andere strafoplegging komt, en daarom opnieuw rechtdoen.

Ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie

Standpunt van de verdachte

Het hof begrijpt uit de ter terechtzitting overgelegde en toegelichte pleitnota van de verdachte dat hij zich primair op het standpunt stelt dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging, nu “de undercover zich toegang heeft verschaft tot gegevens en die verzameld heeft van Giga Tribe gebruikers en zich schuldig heeft gemaakt aan schending en toeëigening van privacy gegevens zelfs van meerdere Giga Tribe gebruikers”, terwijl de binnengekomen gegevens afkomstig zijn van een niet EU-lidstaat (Zwitserland).

Oordeel van het hof

Het hof stelt voorop dat niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie volgens vaste jurisprudentie als in artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering (Sv) voorzien rechtsgevolg slechts in uitzonderlijke gevallen in aanmerking komt. Het vormverzuim dient dan daarin te bestaan dat de met opsporing of vervolging belaste ambtenaren een dusdanig ernstige inbreuk hebben gemaakt op de beginselen van een behoorlijke procesorde dat daardoor doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte aan diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak tekort is gedaan.

Uit het dossier en verhandelde ter terechtzitting volgen de volgende feiten en omstandigheden. Op 10 september 2014 heeft de Swiss Cybercrime Coordination Unit (undercover) onderzoek verricht naar een verdachte Zwitserse Gigatribe gebruiker waarbij het account van Gigatribe gebruiker ‘ [gebruikersnaam 1] ’ is overgenomen. Gigatribe betreft een computerprogramma waarmee een gesloten netwerk van gebruikers bestanden kunnen delen met andere gebruikers van hetzelfde computerprogramma. Personen kunnen alleen bestanden met elkaar uitwisselen als men in Gigatribe ‘vrienden’ is geworden en elkaar op een vriendenlijst heeft geplaatst. Op 20 september 2014 werd door het overgenomen account contact gerealiseerd met Gigatribegebruiker ‘ [gebruikersnaam 2] ’, gebruikmakend van IP-adres [nummer] , waarbij kinderpornografisch beeldmateriaal werd gezien. Tijdens het chatgesprek met de gebruiker van het account hebben de Zwitserse autoriteiten het wachtwoord van zijn versleutelde folder ontvangen. In de mappen van de gebruiker ‘ [gebruikersnaam 2] ’ bleek zich beeldmateriaal te bevinden dat later als kinderpornografisch is aangemerkt. De Zwitserse autoriteiten hebben voornoemde informatie met de Nederlandse autoriteiten gedeeld, naar aanleiding waarvan de Nederlandse autoriteiten een onderzoek zijn gestart.

Uit het voorgaande volgt dat het door de Zwitserse autoriteiten verrichte (undercover)onderzoek heeft plaatsgevonden voorafgaand en buiten het verband van het opsporingsonderzoek tegen de verdachte ter zake van hetgeen hem ten laste is gelegd.

Dat brengt mee dat artikel 359a Sv, dat uitsluitend ziet op vormverzuimen die zijn begaan bij het voorbereidend onderzoek, toepassing mist. Reeds daarom moet het verweer verworpen worden.

Ter voorlichting van de verdachte, die zonder raadsman de verdediging heeft gevoerd, overweegt het hof ten overvloede nog als volgt. Uit het bovenstaande blijkt naar het oordeel van het hof dat bij het (undercover)onderzoek slechts gebruik is gemaakt van een gering aantal van de door middel van het computerprogramma Gigatribe opgeslagen of beschikbare ‘privacy’ gegevens, te weten voor zover die gegevens in verband te brengen waren met het (verboden) gebruik van kinderpornografisch beeldmateriaal. Het hof is niet gebleken dat het verrichte (undercover) onderzoek zo verstrekkend is geweest dat met de aldus verkregen pseudo gebruikersnaam ( [gebruikersnaam 2] ) en het IP-adres van de verdachte – zonder overigens zijn naw-gegevens - een min of meer compleet beeld van bepaalde aspecten van zijn persoonlijke leven is verkregen en aan de Nederlandse opsporingsautoriteiten is verstrekt. Een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de verdachte zoals bedoeld in artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) is naar het oordeel van het hof dan ook niet aan de orde.

Het hof is ook nadien niet gebleken van enig vormverzuim als bedoeld in artikel 359a Sv. Naar aanleiding van de uitkomsten van het Zwitserse onderzoek is door het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme op grond van artikel 126n Sv nader onderzoek gedaan naar de gebruiker van genoemd IP-adres, waaruit naar voren is gekomen dat het IP-adres op genoemde data en tijdstippen werd gebruikt door een internetabonnement dat op naam stond van de verdachte. Uit de gemeentelijke basisadministratie kwam naar voren dat de verdachte de enige bewoner was die op het desbetreffende adres stond ingeschreven. Zodoende bestond op grond van artikel 27 Sv een redelijk vermoeden dat de verdachte zich schuldig maakte aan het bezit van kinderpornografisch materiaal. Naar het oordeel van het hof is op 3 november 2016 dan ook rechtmatig in de woning van de verdachte binnengetreden en de uitlevering gevorderd van gegevensdragers ter inbeslagneming.

Het Openbaar Ministerie is derhalve ontvankelijk in de vervolging.

De tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij

op een of meer tijdstippen

in of omstreeks de periode van

10 april 2015 tot 4 november 2016 te Denekamp, gemeente Dinkelland,

althansin Nederland,

meermalen, althans eenmaal telkens

1.538, althans een (grote) hoeveelheid, afbeeldingen, - en/of 3 gegevensdragers, bevattende afbeeldingen, te weten 1.048 foto's en/of 490 films/video's en/of 2, althans één of meer usb sticks en/of een computer, merk HP –

van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken

heeft

verspreid,

aangeboden,

openlijk tentoongesteld,

verworven,

in bezit gehad en/of

zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven – bestonden uit:

het met de/een penis, vinger(s)/hand(en), mond/tong en/of voorwerp(en) oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de/een penis, vinger(s)/hand(en), mond/tong en/of voorwerp(en) oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de/een vinger(s)/hand(en) en/of voorwerp(en) vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam door een minderjarige bij zichzelf terwijl die persoon kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt (bestandnaam: [bestandsnaam] )

en/of

het met de/een penis, vinger(s)/hand(en) en/of, mond/tong betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de/een penis, vinger(s)/hand(en) en/of mond/tong betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of borsten van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de/een vinger(s)/hand(en) betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of borsten door een minderjarige bij zichzelf terwijl die persoon kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt (bestandnaam: [bestandsnaam] )

en/of

het door een dier likken, betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (bestandnaam: [bestandsnaam] )

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of met een voorwerp en/of in een erotisch getinte houding

(op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen

en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto's /film(s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van deze persoon in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(bestandnaam: [bestandsnaam] )

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt,

waarbij op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is,

en (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(bestandnaam: [bestandsnaam] )

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Onderzoekswensen

De verdachte heeft bij brief van 6 november 2019 het verzoek gedaan de navolgende personen als getuigen te horen:

 • -

  [getuige 1] ;

 • -

  [getuige 2] ;

 • -

  [getuige 3] ;

 • -

  [getuige 4] ;

 • -

  [getuige 5] (ook: [getuige 5] );

 • -

  [getuige 6] ;

 • -

  Korpschef [getuige 7] van de Politie Eenheid Oost-Nederland;

 • -

  [getuige 8] ; en

 • -

  [getuige 9] .

Voorts heeft de verdachte het hof ter terechtzitting in hoger beroep verzocht onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de echtheid en juistheid van de hoeveelheid foto’s en films genoemd op pagina 121-122 van het strafdossier, meer specifiek naar de capaciteit van de twee USB-sticks. Subsidiair heeft de verdachte verzocht zelf in de gelegenheid gesteld te worden de hoeveelheid te tellen.

Het hof wijst deze verzoeken af, nu het zich door het verhandelde ter terechtzitting voldoende ingelicht acht en hem, mede in aanmerking genomen de - summierlijke - onderbouwing van deze verzoeken, de noodzakelijkheid van de gevraagde getuigenverhoren en onderzoeken niet is gebleken.

Overweging met betrekking tot het bewijs

Standpunt van de verdachte

De verdachte heeft zich tevens op het standpunt gesteld dat al het bewijs onrechtmatig is verkregen. Het hof begrijpt dit kennelijk subsidiaire standpunt van de verdachte aldus dat het als gevolg van het door de verdachte gestelde vormverzuim aangetroffen bewijsmateriaal van het bewijs dient te worden uitgesloten, zodat de verdachte dient te worden vrijgesproken.

Oordeel van het hof

Het hof is van oordeel dat het door de verdachte gevoerde verweer strekkende tot vrijspraak van het ten laste gelegde wordt weersproken door de gebezigde bewijsmiddelen, zoals deze later in de eventueel op te maken aanvulling op dit arrest zullen worden opgenomen.

Het hof heeft geen reden om aan de juistheid en betrouwbaarheid van de inhoud van die bewijsmiddelen te twijfelen.

Het hof verwerpt het verweer tot bewijsuitsluiting op dezelfde gronden als het reeds het verweer tot niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie heeft verworpen. Het hof heeft niet kunnen vaststellen dat sprake is van enige onrechtmatigheid in het opsporingsonderzoek of van anderszins onrechtmatig verkregen bewijs.

Op grond van de gebezigde bewijsmiddelen is gebleken dat de verbalisanten na het binnentreden in de woning van de verdachte gegevensdragers in beslag hebben genomen. Op een merkloze USB-stick, een USB-stick met daarop ‘Landmeetdienst’ en een HP-computer zijn in totaal 1.048 foto’s en 490 films aantroffen die kinderpornografisch materiaal bevatten. Op de HP-computer van de verdachte werden Gigatribe-chatgesprekken aangetroffen, waarin ‘ [gebruikersnaam 2] ’ het wachtwoord ‘ [wachtwoord] ’ verstrekt aan diverse andere Gigatribe-gebruikers. Een deel van het beeldmateriaal dat door de Zwitserse autoriteiten van dat account kon worden ge-upload, komt overeen met een aantal foto’s en een filmpje dat op de onder de verdachte in beslaggenomen USB-sticks is aangetroffen.

Dat de verdachte de gebruiker is geweest van het account ‘ [gebruikersnaam 2] ’ leidt het hof af uit de omstandigheid dat nagenoeg hetzelfde wachtwoord van dit account (‘ [wachtwoord] ’), te weten ‘ [wachtwoord] ’, staat vermeld op de onderlegger die de verbalisanten onder het toetsenbord van de verdachte hebben aangetroffen, alsmede uit het feit dat het IP-adres dat door dat account werd gebruikt op de desbetreffende data en tijdstippen, op naam stond van de verdachte. Tevens staat naar het oordeel van het hof vast dat de verdachte de enige gebruiker is geweest van de USB-sticks, nu op beide USB-sticks naast kinderpornografisch beeldmateriaal meerdere bestanden met daarin zijn persoonsgegevens zijn aangetroffen.

Partiële vrijspraak

De Zwitserse autoriteiten hebben gezien dat de gebruiker ‘ [gebruikersnaam 2] ’ een aantal foto’s en video’s heeft gedeeld (pag. 125 dossier); daarvan zijn screenshots van het gebruikersaccount van ‘ [gebruikersnaam 1] ’ beschikbaar (pag. 79/80), alsmede een beschrijving van de inhoud van het beeldmateriaal (pag. 89).

Het hof stelt evenwel vast dat geen van de aldus door ‘ [gebruikersnaam 1] ’ van het account van ‘ [gebruikersnaam 2] ’ ge-uploade kinderpornografische foto’s/films zijn ten laste gelegd aan de verdachte, zodat het hof - anders dan de rechtbank - de verdachte ervan zal vrijspreken dat hij kinderporno heeft verspreid en/of heeft aangeboden.

Gewoonte maken

Het hof acht wel bewezen dat de verdachte kinderpornografische bestanden in zijn bezit heeft gehad. Gelet op de omstandigheid dat de gebruiker ‘ [gebruikersnaam 2] ’ sinds 20 januari 2012 gebruikt maakte van Gigatribe, het account 25 contacten heeft, de kinderpornografische bestanden gedurende de periode van 10 april 2015 tot en met 14 oktober 2016 zijn aangemaakt en zijn opgeslagen op USB-sticks, is naar het oordeel van het hof tevens bewezen dat de verdachte van het in bezit hebben van kinderporno een gewoonte heeft gemaakt.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij

in of omstreeks de periode van

10 april 2015 tot 4 november 2016 te Denekamp, gemeente Dinkelland,

althans in Nederland,

meermalen, althans eenmaal telkens

1.538, althans een (grote) hoeveelheid, afbeeldingen, en/of 3 gegevensdragers, bevattende afbeeldingen, te weten 1.048 foto's en/of 490 films/video's en/of 2, althans één of meer usb sticks en/of een computer, merk HP –

van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken

heeft

verspreid,

aangeboden,

openlijk tentoongesteld,

verworven,

in bezit gehad en/of

zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven – bestonden uit:

het met de/een penis, vinger(s)/hand(en), mond/tong en/of voorwerp(en) oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de/een penis, vinger(s)/hand(en), mond/tong en/of voorwerp(en) oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de/een vinger(s)/hand(en) en/of voorwerp(en) vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam door een minderjarige bij zichzelf terwijl die persoon kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt

(bestandnaam: [bestandsnaam] )

en/of

het met de/een penis, vinger(s)/hand(en) en/of, mond/tong betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de/een penis, vinger(s)/hand(en) en/of mond/tong betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of borsten van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de/een vinger(s)/hand(en) betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of borsten door een minderjarige bij zichzelf terwijl die persoon kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt

(bestandnaam: [bestandsnaam] )

en/of

het door een dier likken, betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (bestandnaam: [bestandsnaam] )

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of met een voorwerp en/of in een erotisch getinte houding

(op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen

en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto's /film(s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van deze persoon in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(bestandnaam: [bestandsnaam] )

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt,

waarbij op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is,

en (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(bestandnaam: [bestandsnaam] )

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde levert op:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben, terwijl van het plegen van dit misdrijf een gewoonte wordt gemaakt.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezen verklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het in bezit hebben van kinderporno en hij heeft daarvan ook een gewoonte gemaakt gelet op de bewezen verklaarde periode waarin hij zich aan dit strafbare handelen heeft schuldig gemaakt. Het hof overweegt met de rechtbank dat het in bezit hebben van dergelijke afbeeldingen een ernstig misdrijf is. Bij het vervaardigen van kinderporno wordt op zeer grove wijze inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit en persoonlijke levenssfeer van de betrokken kinderen. Vaak zeer jonge kinderen worden door volwassenen gedwongen om vergaande seksuele handelingen uit te voeren of te ondergaan. Het is een feit van algemene bekendheid dat dergelijk seksueel misbruik kan leiden tot ernstige lichamelijke en psychische schade voor de slachtoffers. Kinderen dienen hiertegen te allen tijde te worden beschermd. De verdachte moet mede verantwoordelijk worden gehouden voor dit seksueel misbruik, omdat hij door kinderporno te verzamelen heeft bijgedragen aan het in stand houden deze wereldwijde, zeer kwalijke en schadelijke kinderporno-industrie.

De verdachte heeft dit alles kennelijk op de koop toegenomen en zich slechts laten leiden door zijn eigen seksuele behoeften. Voor een effectieve bestrijding van kinderporno is het noodzakelijk om niet alleen degenen te vervolgen en te bestraffen die kinderporno vervaardigen, maar ook degenen die kinderporno verzamelen.

De verdachte heeft geen oog gehad voor het leed dat de betrokken – vaak weerloze – kinderen is en wordt toegebracht, althans hij heeft zich daardoor niet laten weerhouden, en hij heeft in geen enkel opzicht verantwoordelijkheid genomen voor het hem ten laste gelegde. Dit rekent het hof de verdachte zwaar aan. Het hof is van oordeel dat geen andere straf dan een gevangenisstraf op zijn plaats is.

Het hof is van oordeel dat - uitgaande van de landelijke geldende oriëntatiepunten voor de bestraffing van bezit van kinderporno - een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 1 jaar in beginsel op zijn plaats is , waarbij als strafverzwarend heeft te gelden dat de verdachte van dat bezit een gewoonte heeft gemaakt.

Het hof ziet geen aanleiding om hiervan af te wijken, anders dan in de omstandigheid dat de verdachte zich blijkens het Uittreksel Justitiële documentatie d.d. 29 oktober 2019 niet eerder schuldig heeft gemaakt aan soortgelijke feiten.

Alles overwegend is het hof – de persoonlijke omstandigheden van de verdachte en de ernst van het feit in aanmerking genomen – van oordeel dat een deels voorwaardelijke gevangenisstraf van de hierna aan te geven duur, passend en geboden is. Het voorwaardelijke gedeelte dient ertoe om de verdachte ervan te weerhouden zich opnieuw schuldig te maken aan strafbare feiten.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c en 240b van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 (twaalf) maanden.

Bepaalt dat een gedeelte van de gevangenisstraf, groot 4 (vier) maanden, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Aldus gewezen door

mr. A.E. Mos-Verstraten, voorzitter,

mr. A.E.A.M. van Waesberghe en mr. T.J. Sleeswijk Visser–de Boer, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. K. Elema, griffier,

en op 11 december 2019 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Proces-verbaal van het in dezelfde zaak voorgevallene ter openbare terechtzitting van het gerechtshof van 11 december 2019.

Tegenwoordig:

mr. A.J. Smit, voorzitter,

mr. J. Zeilstra, advocaat-generaal,

B.J. Berendsen, griffier.

De voorzitter doet de zaak uitroepen.

De verdachte is niet in de zaal van de terechtzitting aanwezig.

De voorzitter spreekt het arrest uit.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat door de voorzitter en de griffier is vastgesteld en ondertekend.