Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2018:7671

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
27-08-2018
Datum publicatie
10-09-2018
Zaaknummer
WAHV 200.197.338
Rechtsgebieden
Strafprocesrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Stilstaan langs een gele doorgetrokken streep. Verwarrende situatie. Het hof vernietigt de sanctiebeschikking.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

WAHV 200.197.338

27 augustus 2018

CJIB 189968269

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

zittingsplaats Leeuwarden

Arrest

op het hoger beroep tegen de beslissing

van de kantonrechter van de rechtbank Den Haag

van 17 juni 2016

betreffende

[betrokkene] B.V. (hierna te noemen: betrokkene),

gevestigd te [A] ,

voor wie als gemachtigde optreedt mr. [B] ,

kantoorhoudende te [C] .

De beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de door de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie namens de officier van justitie genomen beslissing ongegrond verklaard.

Het procesverloop

De gemachtigde van de betrokkene heeft tegen de beslissing van de kantonrechter hoger beroep ingesteld. Tevens is verzocht om vergoeding van kosten.

De advocaat-generaal heeft een verweerschrift ingediend.

De gemachtigde van de betrokkene heeft schriftelijk een nadere toelichting gegeven op het beroep.

De advocaat-generaal is in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op de nadere toelichting op het beroep. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

Beoordeling

1. Aan de betrokkene is als kentekenhouder bij inleidende beschikking een administratieve sanctie van € 90,- opgelegd ter zake van “stilstaan langs een gele doorgetrokken streep”, welke gedraging zou zijn verricht op 23 mei 2015 om 00.22 uur op de Hoge Nieuwstraat te Den Haag met het voertuig met het kenteken [YY-000-Y] .

2. Namens de betrokkene wordt erkend dat de gedraging is verricht. De gemachtigde stelt dat het opleggen van een sanctie in dit geval niet billijk is. Hiertoe wordt onder meer aangevoerd dat de betrokkene heeft geparkeerd in een parkeervak dat middels witte belijning op het wegdek kenbaar wordt gemaakt. Daar is tijdelijk een gele doorgetrokken streep aangebracht zonder dat de witte belijning op enigerlei wijze ongedaan is gemaakt. Er is ook geen verkeersbord geplaatst om een tijdelijk parkeerverbod aan te duiden. De gewijzigde situatie is niet verduidelijkt of gecommuniceerd aan omwonenden. De betrokkene heeft de auto daar in het donker geparkeerd en de gele belijning niet opgemerkt.

3. De verbalisant heeft aanvullend verklaard dat het voertuig van de betrokkene geparkeerd stond in een parkeervak waarnaast een tijdelijke gele doorgetrokken streep was aangebracht in verband met bouwwerkzaamheden. De gele doorgetrokken streep was duidelijk en zichtbaar aangebracht.

4. Op basis van de aanvullende verklaring van de verbalisant en de foto's in het dossier wordt vastgesteld dat het voertuig van de betrokkene in een parkeervak stond geparkeerd. Dit parkeervak was middels witte belijning op het wegdek afgebakend. Naast het parkeervak is een gele doorgetrokken streep aangebracht.

5. Gelet op de stukken in het dossier en in aanmerking genomen dat de betrokkene de gedraging erkent, staat vast dat de gedraging is verricht. Vervolgens dient het hof, gelet op het gevoerde verweer, te beoordelen of er desondanks redenen zijn een sanctie achterwege te laten of het bedrag van de sanctie te matigen.

6. Van iedere weggebruiker mag worden verwacht dat hij oplettend is op de aanwezige verkeerstekens en dat hij, indien hij zijn voertuig parkeert, de nodige moeite doet om zich ervan te vergewissen of parkeren op de gekozen plaats is toegestaan. De combinatie van een gele doorgetrokken streep naast parkeervakken is echter zo inherent tegenstrijdig dat voor het instellen van een (tijdelijk) verbod om stil te staan op de betreffende locatie, daarmee niet kon worden volstaan. Deze situatie is dermate verwarrend dat sprake is van omstandigheden die meebrengen dat het opleggen van een sanctie in dit geval niet billijk is.

7. Het hof zal de beslissing van de kantonrechter vernietigen en doende wat de kantonrechter had behoren te doen, het beroep gegrond verklaren en de beslissing van de officier van justitie en de inleidende beschikking vernietigen. De overige bezwaren van de gemachtigde behoeven gelet op deze beslissing geen bespreking meer.

8. De gevraagde kosten gemaakt in administratief beroep, in de procedure bij de kantonrechter en in hoger beroep komen voor vergoeding in aanmerking. Aan het indienen van het administratief beroepschrift en het beroepschrift bij de kantonrechter, het verschijnen ter zitting bij de kantonrechter, het indienen van het hoger beroepschrift en de nadere toelichting dienen in totaal vierenhalve punten te worden toegekend. De waarde per punt bedraagt € 501,- en gelet op de aard van de zaak wordt de wegingsfactor 0,5 (gewicht van de zaak = licht) toegepast. Aldus zal het hof de advocaat-generaal veroordelen in de kosten tot een bedrag van € 1127,25.

Beslissing

Het gerechtshof:

vernietigt de beslissing van de kantonrechter;

verklaart het beroep gegrond;

vernietigt de beslissing van de officier van justitie, alsmede de beschikking waarbij onder CJIB-nummer 189968269 de administratieve sanctie is opgelegd;

bepaalt dat hetgeen door de betrokkene op de voet van artikel 11 van de Wahv tot zekerheid is gesteld door de advocaat-generaal aan haar wordt gerestitueerd;

veroordeelt de advocaat-generaal tot het vergoeden van de proceskosten van de betrokkene, ter hoogte van € 1127,25, over te maken op rekeningnummer [00000] ten name van mr. [B] .

Dit arrest is gewezen door mr. Sekeris, in tegenwoordigheid van mr. Stoop als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting.