Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2018:7203

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
08-08-2018
Datum publicatie
15-08-2018
Zaaknummer
21-000437-18
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Terugwijzing. Vrijspraak ter zake openlijk geweld. Aula van een scholengemeenschap is geen algemene toegankelijke plaats of ruimte voor het publiek. Bestanddeel openlijk is niet te bewijzen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NBSTRAF 2018/298
NJFS 2018/194
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-000437-18

Uitspraak d.d.: 8 augustus 2018

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen - na terugwijzing door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van

9 januari 2018 - op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Midden-Nederland van 11 oktober 2013 met parketnummer 07-096266-12 in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1988,

wonende te [woonplaats].

Het hoger beroep

De officier van justitie heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 25 juli 2018 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot schuldigverklaring zonder oplegging van straf. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd. Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsvrouw, mr. C. van Oort, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

De rechtbank heeft verdachte wegens het gebrek aan wettig en overtuigend bewijs vrijgesproken ter zake het aan hem tenlastegelegde.

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen en zal opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

hij op of omstreeks 3 maart 2011 te [plaats] met een ander of anderen, op of aan de openbare weg en/of een voor het publiek toegankelijke ruimte, te weten de school [naam school] ([adres]), in elk geval op of aan een openbare weg en/of een voor het publiek toegankelijke ruimte, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], welk geweld bestond uit

- het meermalen, in ieder geval éénmaal, (met kracht) tegen het hoofd (van [slachtoffer 1]), in ieder geval tegen het lichaam (van [slachtoffer 1]) stompen/slaan en/of

- het zichtbaar vasthouden van een (niet uitgeklapt) (vlinder) mes of in ieder geval een op een vlindermes gelijkend voorwerp en/of

- het maken van een stekende/zwaaiende beweging met een (uitgeklapt) (vlinder)mes, of in ieder geval een op een vlindermes gelijkend voorwerp, in de richting van de linkerzij, in ieder geval in de richting van het lichaam van [slachtoffer 1] en/of

- het maken van meerdere, in ieder geval één, zwaaiende beweging(en) met een (uitgeklapt) (vlinder)mes of in ieder geval een op een vlindermes gelijkend voorwerp, in de richting van het lichaam van [slachtoffer 2] en/of

- het stilhouden van het (uitgeklapte) (vlinder)mes of in ieder geval een op een vlindermes gelijkend voorwerp (dicht)bij de keel van [slachtoffer 2] en/of

- het tegen [slachtoffer 2] roepen: 'dan maak ik je dood', althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Vrijspraak

Het hof is van oordeel dat het dossier sterke aanwijzingen bevat dat verdachte zich met de medeverdachte schuldig heeft gemaakt aan enige geweldshandelingen gepleegd tegen aangevers [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2]. Echter, voor het bestanddeel ‘openlijk’ in de zin van artikel 141 van het Wetboek van Strafrecht biedt het strafdossier onvoldoende aanknopingspunten om dit bestanddeel van het tenlastegelegde feit wettig te bewijzen, zodat hiervan vrijspraak moet volgen.

Hieromtrent overweegt het hof als volgt.

Het hof stelt vast dat de beweerdelijk gepleegde geweldshandelingen volgens verklaringen van aangevers en getuigen zijn gepleegd in de aula van een scholengemeenschap. Niet kan worden vastgesteld dat deze aula een algemeen toegankelijke plaats of ruimte voor het publiek is. Voorts overweegt het hof dat niet is gebleken dat de beweerdelijke geweldshandelingen zichtbaar waren voor personen vanaf de openbare weg of vanuit een voor publiek toegankelijke ruimte. Hierin ligt als oordeel van het hof besloten dat het geweld zich voltrok in een besloten ruimte die slechts toegankelijk was voor een beperkte groep personen en dat derhalve niet kan worden bewezen dat sprake is van ‘openlijk’ geweld in de zin van artikel 141 van het Wetboek van Strafrecht.

Het hof heeft acht derhalve niet wettig bewezen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, zodat verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Aldus gewezen door

mr. A.J. Rietveld, voorzitter,

mr. H.J. Deuring en mr. M.M.H.P. Houben, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. M.J. Schulte, griffier,

en op 8 augustus 2018 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Mr. Houben en de griffier zijn buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.