Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2018:6693

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
19-07-2018
Datum publicatie
02-08-2018
Zaaknummer
200.227.000/01
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Omgangsregeling met vader in Amerika. Na advies bijzondere curator omgang en wijze van reizen vastgesteld.

Tussenarrest: ECLI:NL:GHARL:2018:3462.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.227.000/01

(zaaknummer rechtbank Overijssel C/08/198166/FA RK 17-380)

beschikking van 19 juli 2018

inzake

[verzoekster] ,

wonende te [A] ,
verzoekster in het principaal hoger beroep,

verweerster in het incidenteel hoger beroep,

verder te noemen: de moeder,

advocaat: mr. M. van Haaf-Noot te Schalkhaar,

en

[verweerder] ,

wonende te [B] Verenigde Staten van Amerika (hierna: Amerika)

verweerder in het principaal hoger beroep,

verzoeker in het incidenteel hoger beroep,

verder te noemen: de vader,

advocaat: voorheen mr. P. van Dolderen te Arnhem, thans zonder advocaat.

Als belanghebbende is aangemerkt:

[de bijzondere curator] in haar hoedanigheid van bijzondere curator,

kantoorhoudende te [C] ,

verder te noemen: de bijzondere curator.

1 Het verloop van het geding in hoger beroep

1.1

Voor het verloop van het geding tot 10 april 2018 verwijst het hof naar zijn tussenbeschikking van die datum.

1.2

Het verdere verloop blijkt uit:

- een rapport van de bijzondere curator van 14 juni 2018;

- een journaalbericht van mr. Van Haaf-Noot van 3 juli 2018 met productie(s);

- een journaalbericht van mr. Van Dolderen van 3 juli 2018 met productie(s);

- een journaalbericht van mr. Van Dolderen van 11 juli 2018;

- een journaalbericht van mr. Van Haaf-Noot van 17 juli 2018.

2 De motivering van de beslissing

2.1

Het hof blijft bij hetgeen is overwogen en beslist in de (tussen)beschikking van

10 april 2018, voor zover hierna niet anders wordt overwogen of beslist.

2.2

In die beschikking heeft het hof een bijzondere curator benoemd, haar verzocht te onderzoeken hoe het met [de minderjarige] gaat, wat de gevolgen voor hem zijn van de strijd tussen de ouders en wat de mening van [de minderjarige] is over de zorgregeling. Het hof heeft de bijzondere curator verzocht om vervolgens vanuit het belang van [de minderjarige] te adviseren welke beslissing het hof dient te nemen over de zorgregeling.

2.3

Uit de rapportage van de bijzondere curator van 14 juni 2018 blijkt dat de emotionele belasting, het negatief praten over de andere ouder, het zich niet goed kunnen uitdrukken in het Engels en zijn leeftijd de scheiding van zijn ouders voor [de minderjarige] ingewikkeld maken. [de minderjarige] is bezig met wat zijn ouders willen of denken en spreekt daardoor vanuit zijn loyaliteit. Hij houdt vragen die hij heeft voor zich, waardoor ze in zijn hoofd blijven, en waardoor zich internaliserende problematiek bij hem kan voordoen. [de minderjarige] heeft moeite met het voelen en verwoorden van zijn gevoelens, moeite met het onder woorden brengen van wat hij nu echt zelf wil en hij hoopt dat hij, als hij ouder is, alles beter snapt.

Wat betreft de zorgregeling heeft [de minderjarige] , na doorvragen van de bijzondere curator, aangegeven zijn moeder niet te lang te willen missen (maximaal 3 weken), maar ook zijn vader graag te willen zien. Niet alleen in Amerika maar ook in Nederland. [de minderjarige] wil niet alle vakanties naar Amerika omdat hij ook vakanties met zijn moeder wil doorbrengen. Het zou voor hem fijn zijn dat zijn vader ook in de vakanties naar Nederland komt zodat ze ook hier leuke dingen kunnen doen. Daarnaast wil [de minderjarige] niet alleen vliegen. Er moet iemand mee die hij kent, anders is het veel te spannend. [de minderjarige] is tevreden over het (facetime) contact met zijn vader van twee keer in de week.

De bijzondere curator is ten aanzien van de zorgregeling, waarbij de wensen van [de minderjarige] meegenomen zijn (naast de aanbevelingen aan ouders over hoe ze met [de minderjarige] zouden moeten omgaan), tot het volgende advies gekomen. Het is in het belang van [de minderjarige] om hem niet langer dan drie weken aaneengesloten naar zijn vader in Amerika te laten gaan, om hem niet alle vakanties naar Amerika te laten gaan zodat hij ook vakanties met zijn moeder kan doorbrengen, om de vader ook in vakanties naar Nederland te laten komen zodat [de minderjarige] in zijn vertrouwde omgeving tijd met zijn vader kan doorbrengen en om [de minderjarige] niet alleen te laten vliegen. Het (facetime)contact van twee keer in de week tussen [de minderjarige] en de vader kan in stand blijven.

2.4

De moeder en de vader hebben op het rapport van de bijzondere curator gereageerd.
De moeder is blij met het advies ten aanzien van de zorgregeling. Zij geeft aan dat de door haar in hoger beroep verzochte zorgregeling strookt met het advies van de bijzondere curator zodat de door haar verzochte zorgregeling kan worden vastgesteld . De moeder ziet wel graag een beslissing van het hof over het (alleen) reizen van [de minderjarige] naar Amerika en de (reis)kosten die dit met zich brengt.
De vader geeft aan dat het rapport van de bijzondere curator hem inzicht heeft gegeven in de ervaringen van zijn zoon in Nederland en de Verenigde Staten en hoe hij bepaalde zaken in het ouderschap kan verbeteren. De vader zal zorgen dat het (emotionele) welzijn van [de minderjarige] voorop staat. De vader wil de wens van [de minderjarige] , om maximaal drie weken van zijn moeder gescheiden te zijn, respecteren.

2.5

Het hof onderschrijft het advies van de bijzondere curator en neemt dit over. Gelet op de rapportage van de bijzondere curator en de reacties van partijen, acht het hof de volgende zorgregeling in het belang van [de minderjarige] , inhoudende dat [de minderjarige] :

 • -

  iedere zomervakantie drie aaneengesloten weken bij de vader in Amerika zal zijn;

 • -

  ieder oneven jaar twaalf dagen in de kerstvakantie bij de vader in Amerika zal doorbrengen;

 • -

  ieder even jaar twee weken in Nederland met de vader zal doorbrengen, door de ouders in onderling overleg te bepalen;

 • -

  en eventueel, nader in onderling overleg af te spreken, momenten met de vader in Nederland zal doorbrengen buiten de genoemde omgangsmomenten om, waarbij de moeder in ieder geval drie weken in de zomervakantie alleen met [de minderjarige] door kan brengen, het even jaar met Kerst en daarnaast ieder jaar één andere schoolvakantie naast de zomervakantie;

 • -

  wekelijks op dinsdag en zaterdag om 18.30 uur (Nederlandse tijd) contact heeft met de vader via Facetime;

Het hof acht het daarnaast in het belang van [de minderjarige] dat hij tijdens de (vlieg)reis van en naar Amerika in het kader van de omgang met de vader zal worden begeleid door (één van) zijn ouders of een andere bekende van [de minderjarige] . Elk van de ouders dient zijn eigen kosten te betalen en de vader neemt de reiskosten van [de minderjarige] (de kosten van het vliegticket) voor zijn rekening.

2.6

Ten overvloede wil het hof de ouders nog uitdrukkelijk wijzen op hetgeen de bijzondere curator in haar rapport aan ouders adviseert in aanvulling op de zorgregeling. Gebleken is dat [de minderjarige] veel hinder ondervindt van het gedrag van zijn ouders. Het is aan de ouders om te zorgen dat [de minderjarige] minimaal wordt belast met de gevolgen van de scheiding van zijn ouders.

3 De slotsom

Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen zal het hof de bestreden beschikking, voor zover aan zijn oordeel onderworpen, vernietigen en beslissen als volgt.

4 De beslissing

Het hof, beschikkende in het principaal en het incidenteel hoger beroep:

vernietigt de beschikking van de rechtbank Overijssel, zittingsplaats Zwolle, van 2 augustus 2017, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen, en (in zoverre) opnieuw beschikkende:

wijzigt het tussen de ouders overeengekomen ouderschapsplan van 4 mei 2013 voor wat betreft de zorg- en contactregeling en stelt de volgende zorgregeling vast, inhoudende dat [de minderjarige] :

 • -

  iedere zomervakantie drie aaneengesloten weken bij de vader in Amerika zal zijn;

 • -

  ieder oneven jaar twaalf dagen in de kerstvakantie bij de vader in Amerika zal doorbrengen;

 • -

  ieder even jaar twee weken in Nederland met de vader zal doorbrengen, door de ouders in onderling overleg te bepalen;

 • -

  en eventueel, nader in onderling overleg af te spreken, momenten met de vader zal doorbrengen buiten de genoemde omgangsmomenten om, waarbij de moeder in ieder geval drie weken in de zomervakantie alleen met [de minderjarige] door kan brengen, het even jaar met Kerst en daarnaast ieder jaar één andere schoolvakantie naast de zomervakantie;

 • -

  wekelijks op dinsdag en zaterdag om 18.30 uur (Nederlandse tijd) contact heeft met de vader via Facetime;

bepaalt dat [de minderjarige] tijdens de (vlieg)reis van en naar Amerika dient te worden begeleid door (één van) zijn ouders of een andere bekende van (de ouders van) [de minderjarige] ;

bepaalt dat ieder van de ouders zijn eigen (reis)kosten voor zijn rekening neemt en dat de vader de reiskosten (de kosten van het ticket) van [de minderjarige] voor zijn rekening neemt;

verklaart deze beschikking (tot zover) uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mrs. I.M. Dölle, A.W. Beversluis en C. Koopman, bijgestaan door mr. I.G. Vos als griffier, en is op 19 juli 2018 uitgesproken in het openbaar in tegenwoordigheid van de griffier.