Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2018:3742

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
20-04-2018
Datum publicatie
20-04-2018
Zaaknummer
21-002577-16
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Medeplegen van vijfmaal (kortgezegd) mensensmokkel in georganiseerd internationaal verband. Schijnhuwelijken. Voorhanden hebben en gebruiken van gestolen of vervalste reis- en andere documenten. Gevangenisstraf van 27 maanden, met aftrek van het voorarrest. Beslissingen op beslag.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJFS 2018/184
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-002577-16

Uitspraak d.d.: 20 april 2018

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Overijssel van 26 april 2016 met parketnummer 08-963519-13 in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1984,

zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te lande.

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van het hof van 20 november 2017 en 6 april 2018 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot bevestiging van het vonnis van de eerste rechter. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen namens verdachte door zijn raadsman,
mr. T.J.F. Wassenaar, naar voren is gebracht.

Ontvankelijkheid van het hoger beroep

Verdachte is bij vonnis waarvan beroep vrijgesproken van het onder 8 en 9 ten laste gelegde. Hoger beroep tegen deze gegeven vrijspraken staat voor verdachte niet open. Het hof zal verdachte daarom in zoverre niet-ontvankelijk verklaren.

Het vonnis waarvan beroep

Verdachte is door de rechtbank ter zake van het onder 1 tot en met 7 ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 maanden, met aftrek van het voorarrest. Daarnaast heeft de rechtbank beslist op het beslag.

Het hof zal het vonnis waarvan beroep voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen vernietigen om proceseconomische redenen en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in hoger beroep en voor zover onderworpen aan hoger beroep - ten laste gelegd dat:

1:
hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012, te Rotterdam en/althans (elders) in Nederland en/of in Frankrijk, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een ander, te weten een man genaamd of zich noemende [naam 1] (geboren op [geboortedatum] te [land] ), (telkens)

- behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van toegang tot en/of

- uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van verblijf in Frankrijk, in elk geval in een lidstaat van de Europese Unie of een staat die is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad, en/of hem daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen heeft verschaft, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en) of ernstige redenen had(den) te vermoeden dat dat verblijf wederrechtelijk was, immers heeft/hebben/is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens): - contact gehad en/of onderhouden met en/of instructies gegeven aan en/of ontvangen van en/of afspraken gemaakt met/over een of meer organisatoren en/althans personen in Frankrijk en/of met/over een - onrechtmatig in Frankrijk wonende/verblijvende - man genaamd of zich noemende [naam 1] en/of met/over verdachtes mededader [medeverdachte 1] over de organisatie en het sluiten van een zogenaamd schijnhuwelijk (tussen die [naam 1] en die [medeverdachte 1] ) en/of over het vervoer en/of verblijf van voornoemd(e) perso(o)n(en) naar/in Frankrijk en/of

- een of meer uittreksel(s) uit de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Rotterdam (op naam van die [medeverdachte 1] ) laten opvragen en/of aan hem, verdachte, en/of zijn mededader(s) laten (af)geven en/of een of meer uittreksel(s) uit de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Rotterdam (op naam van die [medeverdachte 1] ) vervalst en/of laten vervalsen en/of

- met die [medeverdachte 1] naar Parijs afgereisd en/of in Parijs verbleven en/of met die [medeverdachte 1] naar de Nederlandse Ambassade in Parijs en/of naar het gemeentehuis in Savigny sur Orge gegaan en/althans die [medeverdachte 1] daarbij begeleid en/of geïnstrueerd daar naartoe te gaan en/of die [medeverdachte 1] in contact gebracht met een of meer organisatoren en/althans personen in Frankrijk en/of

- ( in Frankrijk) een zogenaamde 'Attestation Consulaire' aangevraagd en/of laten aanvragen (door die [medeverdachte 1] ) en/of daartoe een (vals en/of vervalst) uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Rotterdam (op naam van die [medeverdachte 1] ) overlegd en/of laten overleggen en/of

- die [medeverdachte 1] gevraagd en/of er toe gebracht (in Frankrijk) te trouwen met een man genaamd of zich noemende [naam 1] en/of tegen die [medeverdachte 1] gezegd dat zij voor het aangaan van dat (schijn)huwelijk met die [naam 1] een geldbedrag van 1500,-, althans enig geldbedrag zou ontvangen en/of

- die [naam 1] een geldbedrag (van 100,-) laten betalen, althans dat geldbedrag van die [naam 1] ontvangen en/of

- ( aldus) een of meer handeling(en) verricht teneinde een man genaamd of zich noemende Linuw [naam 1] een legaal verblijf in Frankrijk te verschaffen en/of de toegang tot en/of het verblijf in Frankrijk van die [naam 1] georganiseerd en/of gefaciliteerd;


2:
hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 oktober 2012 tot en met 31 januari 2013, te Dordrecht en/of te Rotterdam en/althans (elders) in Nederland en/of in Frankrijk, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

een ander, te weten een man genaamd of zich noemende [naam 2] (geboren op [geboortedatum] te [land] ), (telkens)

- behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van toegang tot en/of

- uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van verblijf in Frankrijk, in elk geval in een lidstaat van de Europese Unie of een staat die is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad, en/of hem daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen heeft verschaft, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en) of ernstige redenen had(den) te vermoeden dat dat verblijf wederrechtelijk was, immers heeft/hebben/is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens):

- contact gehad en/of onderhouden met en/of instructies gegeven aan en/of ontvangen van en/of afspraken gemaakt met/over een of meer organisatoren en/althans personen in Frankrijk en/of met/over een - onrechtmatig in Frankrijk wonende/verblijvende - man genaamd of zich noemende [naam 2] en/of met/over verdachtes mededader(s) [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] over de organisatie en het sluiten van een zogenaamd schijnhuwelijk (tussen die [naam 2] en die [medeverdachte 2] , althans een vrouw die zich uitgaf voor die [medeverdachte 2] ) en/of over het vervoer en/of verblijf van voornoemd(e) perso(o)n(en) naar/in Frankrijk en/of

- een of meer uittreksel(s) uit de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Dordrecht (op naam van die [medeverdachte 2] ) opgevraagd en/of laten opvragen en/of een Nederlands paspoort (op naam van die [medeverdachte 2] ) aangevraagd en/of laten aanvragen en/of dat/die uittreksel(s) en/of paspoort aan verdachte en/of zijn mededader(s) laten (af)geven en/of

- met die [medeverdachte 2] naar Parijs afgereisd en/of in Parijs verbleven en/of met die [medeverdachte 2] naar de Nederlandse Ambassade in Parijs gegaan en/althans die [medeverdachte 2] daarbij begeleid en/of geïnstrueerd naar de Nederlandse Ambassade in Parijs en/of naar het gemeentehuis van de gemeente Vitry sur Seine te gaan en/of die [medeverdachte 2] in contact gebracht met een of meer organisatoren en/of een man genaamd of zich noemende [naam 2] en/althans met een of meer personen in Frankrijk en/of

- ( in Frankrijk) een zogenaamde 'Attestation Consulaire' aangevraagd en/of laten aanvragen (door die [medeverdachte 2] ) en/of

(toen/nadat die [medeverdachte 2] te kennen had gegeven niet meer te willen trouwen)

- die [medeverdachte 4] benaderd en/of gevraagd en/of geïnstrueerd en/of er toe gebracht om naar

Frankrijk te gaan en/of (aldaar) in de plaats van die [medeverdachte 2] en/of onder de naam van die [medeverdachte 2] te trouwen met een man genaamd of zich noemende [naam 2] en/of

- die [medeverdachte 3] benaderd en/of gevraagd en/of geïnstrueerd en/of er toe gebracht om met die

[medeverdachte 4] naar Frankrijk te gaan en/of die [medeverdachte 4] te vergezellen (in Frankrijk) en/of

- ( daartoe) een of meer sms-berichten met de persoonsgegevens van die [medeverdachte 3] en/of die

[medeverdachte 4] verstuurd en/of

- die [medeverdachte 4] en/of die [medeverdachte 3] geïnstrueerd om naar Frankrijk te gaan en/of haar/hen in contact gebracht met een of meer organisatoren en/of een man genaamd of zich noemende [naam 2] en/althans met een of meer personen in Frankrijk en/of

- die [medeverdachte 4] en/of die [medeverdachte 3] naar het station in Rotterdam gebracht en/of de tickets voor de treinreis van die [medeverdachte 4] en/of die [medeverdachte 3] naar Parijs gekocht en/althans geregeld en/of

het paspoort van die [medeverdachte 2] aan die [medeverdachte 4] en/of die [medeverdachte 3] gegeven, althans ervoor

gezorgd dat zij de beschikking had( den) over het paspoort van die [medeverdachte 2] en/of die [medeverdachte 4] en/of die [medeverdachte 3] (na terugkomst uit Frankrijk) afgehaald van het station in Rotterdam en/of

- een trouwjurk en/of schoenen en/of een pruik voor die [medeverdachte 4] en/of die [medeverdachte 3] gekocht

en/althans aan haar/hen gegeven en/of

- tegen die [medeverdachte 2] en/of die [medeverdachte 3] en/of die [medeverdachte 4] gezegd dat zij voor het aangaan van dat (schijn)huwelijk met die [naam 2] (en/of voor de hulp daarbij) enig geldbedrag zou(den) ontvangen en/of

- ( aldus) een of meer handeling(en) verricht teneinde een man genaamd of zich noemende [naam 2] een legaal verblijf in Frankrijk te verschaffen en/of de toegang tot en/of het verblijf in Frankrijk van die [naam 2] georganiseerd en/of gefaciliteerd;


3:
hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 mei 2012 tot en met 31 januari 2013 te Spijkenisse en/of te Rotterdam en/althans (elders) in Nederland en/of in Frankrijk, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

een ander, te weten een man genaamd of zich noemende [naam 3] (geboren

in [land] ), (telkens)

- behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van toegang tot en/of

- uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van verblijf in Frankrijk, in elk geval in een lidstaat van de Europese Unie of een staat die is toegetreden tot het op 15

november 2000 te New York tot stand gekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad,

en/of hem daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen heeft verschaft, terwijl verdachte

en/of zijn mededader(s) wist(en) of ernstige redenen had(den) te vermoeden dat dat verblijf

wederrechtelijk was, immers heeft/hebben/is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens):

- contact gehad en/of onderhouden met en/of instructies gegeven aan en/of ontvangen van

en/of afspraken gemaakt met/over een of meer organisatoren en/althans personen in Frankrijk en/of met/over een - onrechtmatig in Frankrijk wonende/verblijvende - man genaamd of zich noemende [naam 3] en/of met/over verdachtes mededader [medeverdachte 5] over de organisatie en het sluiten van een zogenaamd schijnhuwelijk (tussen die [naam 3] en die [medeverdachte 5] ) en/of over het vervoer en/of verblijf van voornoemd(e) perso(o)n(en) naar/in Frankrijk en/of

- een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Spijkenisse (op naam van die [medeverdachte 5] ) laten opvragen en/of aan hem, verdachte, en/of zijn mededader(s) laten

(af)geven en/of

- met die [medeverdachte 5] (meermalen) naar Parijs afgereisd en/of in Parijs verbleven en/of met die [medeverdachte 5] naar de Nederlandse Ambassade in Parijs en/of naar een gemeentehuis gegaan en/althans die [medeverdachte 5] daarbij begeleid en/of geïnstrueerd daar naartoe te gaan en/of die [medeverdachte 5] in contact gebracht met een of meer organisatoren en/of een man genaamd of zich noemende [naam 3] en/althans personen in Frankrijk en/of

- de tickets voor de treinreis van die [medeverdachte 5] naar Frankrijk gekocht en/althans geregeld en/of

- ( in Frankrijk) een zogenaamde 'Attestation Consulaire' aangevraagd en/of laten aanvragen

(door die [medeverdachte 5] ) en/of een zogenaamde 'Erewoordverklaring' ingevuld/laten invullen (door

die [medeverdachte 5] ) en/of dat/deze document(en) overlegd en/of laten overleggen in/bij een (onbekend

gebleven) gemeente en/of

- die [medeverdachte 5] gevraagd en/of er toe gebracht (in Frankrijk) te trouwen met een man genaamd of

zich noemende [naam 3] en/of tegen die [medeverdachte 5] gezegd dat zij voor het

aangaan van dat (schijn)huwelijk met die [naam 3] een geldbedrag van € 2500,-, althans enig

geldbedrag zou ontvangen en/of

- ( aldus) een of meer handeling(en) verricht teneinde een man genaamd of zich noemende

[naam 3] een legaal verblijf in Frankrijk te verschaffen en/of de toegang tot

en/of het verblijf in Frankrijk van die [naam 3] georganiseerd en/of gefaciliteerd;

4 primair:

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 te Rotterdam en/althans (elders) in Nederland en/of in Frankrijk,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een ander, te weten een man genaamd of zich noemende [naam 4] (geboren op [geboortedatum] te [land] ), (telkens)

- behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van toegang tot en/of

- uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van verblijf in Frankrijk, in elk geval in een lidstaat van de Europese Unie of een staat die is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad, en/of hem daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen heeft verschaft, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en) of ernstige redenen had(den) te vermoeden dat dat verblijf wederrechtelijk was, immers heeft/hebben/is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens):

- contact gehad en/of onderhouden met en/of instructies gegeven aan en/of ontvangen van en/of afspraken gemaakt met/over een of meer organisatoren en/althans personen in Frankrijk en/of met/over een - onrechtmatig in Frankrijk wonende/verblijvende - man genaamd of zich noemende [naam 4] en/of met/over verdachtes mededader [medeverdachte 6] over de organisatie en het sluiten van een zogenaamd schijnhuwelijk (tussen die [naam 4] en die [medeverdachte 6] ) en/of over het vervoer en/of verblijf van voornoemd(e) perso(o)n(en) naar/in Frankrijk en/of

- ( daartoe) een sms-bericht met de persoonsgegevens van die [medeverdachte 6] verstuurd naar

verdachtes mededader, althans een persoon in Frankrijk en/of

- een of meer uittreksel(s) uit de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Rotterdam (op naam van die [medeverdachte 6] ) laten opvragen en/of aan hem, verdachte, en/of zijn mededader(s) laten (af)geven en/of

- een zogenaamde "Attestation Consulaire" en/of een zogenaamd "Certificat de Coutume pour le mariage" (op naam van die [medeverdachte 6] ), althans een of meer consulaire verklaringen, vervalst en/of valselijk laten opmaken en/of

- een elektriciteitsrekening (bedoeld als bewijs van huisvesting in Frankrijk) op naam van

[medeverdachte 6] (valselijk) opgemaakt en/of laten opmaken en/of

- een (huwelijks)dossier (met onder meer voornoemde valse/vervalste documenten) bij de gemeente Morsang sur Orge ingediend en/of laten indienen en/of daarmee kenbaar gemaakt dat een man genaamd of zich noemende [naam 4] en/of die [medeverdachte 6] voornemens waren met elkaar te trouwen en/of

- die [naam 4] en/of die [medeverdachte 6] naar de Nederlands Ambassade in Parijs en/of de gemeente

Morsang sur Orge laten gaan en/of daarbij begeleid en/of geïnstrueerd daar naartoe te gaan en/of die [medeverdachte 6] in contact gebracht met een of meer organisatoren en/of een man genaamd of zich noemende [naam 4] en/althans personen in Frankrijk en/of

- die [medeverdachte 6] gevraagd en/of er toe gebracht (in Frankrijk) te trouwen met een man genaamd of zich noemende [naam 4] en/of tegen [medeverdachte 6] gezegd dat zij voor het aangaan van dat (schijn)huwelijk met die [naam 4] enig geldbedrag zou ontvangen en/of

- ( aldus) een of meer handeling(en) verricht teneinde een man genaamd of zich noemende [naam 4] een legaal verblijf in Frankrijk te verschaffen en/of de toegang tot en/of het verblijf in Frankrijk van die [naam 4] georganiseerd en/of gefaciliteerd;

4 subsidiair:

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2012

tot en met 31 december 2012 te Rotterdam en/althans (elders) in Nederland

en/of in Frankrijk,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, ter uitvoering van het door verdachte en of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om een ander, te weten een man genaamd of zich noemende [naam 4]

(geboren op [geboortedatum] te [land] ), (telkens) behulpzaam te zijn bij het zich verschaffen van toegang tot en/of uit winstbejag behulpzaam te zijn bij het zich verschaffen van verblijf in Frankrijk, in elk geval in een lidstaat van de Europese Unie of een staat die is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad, en/of hem daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen te verschaffen, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en) of ernstige redenen had(den) te vermoeden dat dat verblijf wederrechtelijk was, immers heeft/hebben/is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens):

- contact gehad en/of onderhouden met en/of instructies gegeven aan en/of ontvangen van en/of afspraken gemaakt met/over een of meer organisatoren en/althans personen in Frankrijk en/of met/over een - onrechtmatig in Frankrijk wonende/verblijvende - man genaamd of zich noemende [naam 4] en/of met/over verdachtes mededader [medeverdachte 6] over de organisatie en het sluiten van een zogenaamd schijnhuwelijk (tussen die [naam 4] en die [medeverdachte 6] ) en/of over het vervoer en/of verblijf van voornoemd(e) perso(o)n(en) naar/in Frankrijk en/of

- ( daartoe) een sms-bericht met de persoonsgegevens van die [medeverdachte 6] verstuurd naar verdachtes mededader, althans een persoon in Frankrijk en/of

- een of meer uittreksel(s) uit de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Rotterdam (op naam van die [medeverdachte 6] ) laten opvragen en/of aan hem, verdachte, en/of zijn mededader(s) laten (af)geven en/of

- een zogenaamde "Attestation Consulaire" en/of een zogenaamd "Certificat de Coutume pour le mariage" (op naam van die [medeverdachte 6] ), althans een of meer consulaire verklaringen, vervalst en/of valselijk laten opmaken en/of

- een elektriciteitsrekening (bedoeld als bewijs van huisvesting in Frankrijk) op naam van [medeverdachte 6] (valselijk) opgemaakt en/of laten opmaken en/of

- een (huwelijks)dossier (met onder meer voornoemde valse/vervalste documenten) bij de gemeente Morsang sur Orge ingediend en/of laten indienen en/of daarmee kenbaar gemaakt dat een man genaamd of zich noemende [naam 4] en/of die [medeverdachte 6] voornemens waren met elkaar te trouwen en/of

- die [naam 4] en/of die [medeverdachte 6] naar de Nederlands Ambassade in Parijs en/of de gemeente Morsang sur Orge laten gaan en/of daarbij begeleid en/of geïnstrueerd daar naartoe te gaan en/of die [medeverdachte 6] in contact gebracht met een of meer organisatoren en/of een man genaamd of zich noemende [naam 4] en/althans personen in Frankrijk en/of

- die [medeverdachte 6] gevraagd en/of er toe gebracht (in Frankrijk) te trouwen met een man genaamd of zich noemende [naam 4] en/of tegen [medeverdachte 6] gezegd dat zij voor het aangaan van dat (schijn)huwelijk met die [naam 4] enig geldbedrag zou ontvangen en/of

- ( aldus) een of meer handeling(en) verricht teneinde een man genaamd of zich noemende [naam 4] een legaal verblijf in Frankrijk te verschaffen en/of de toegang tot en/of het verblijf in Frankrijk van die [naam 4] georganiseerd en/of gefaciliteerd,

terwijl de verdere uitvoering van genoemd misdrijf niet is voltooid;

5:

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 te Goirle en/of te Rotterdam en/althans (elders) in Nederland en/of in

Frankrijk, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een ander, te weten een man genaamd of zich noemende [naam 5] (geboren op [geboortedatum] te [land] ), (telkens)

- behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van toegang tot en/of

- uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van verblijf in Frankrijk, in elk geval in een lidstaat van de Europese Unie of een staat die is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad, en/of hem daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen heeft verschaft, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en) of ernstige redenen had(den) te vermoeden dat dat verblijf wederrechtelijk was, immers heeft/hebben/is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens):

- contact gehad en/of onderhouden met en/of instructies gegeven aan en/of ontvangen van en/of afspraken gemaakt met/over een of meer organisatoren en/althans personen in Frankrijk en/of met/over een - onrechtmatig in Frankrijk wonende/verblijvende - man genaamd of zich noemende [naam 5] en/of met/over verdachtes mededader [medeverdachte 7] over de organisatie en het sluiten van een zogenaamd schijnhuwelijk (tussen die [naam 5] en die [medeverdachte 7] ) en/of over het vervoer en/of verblijf van voornoemd(e) perso(o)n(en) naar/in Frankrijk en/of

- ( daartoe) een sms-bericht met de persoonsgegevens van die [medeverdachte 7] verstuurd en/of

- een of meer uittreksel(s) uit de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Rotterdam (op naam van die [medeverdachte 7] ) laten opvragen en/of aan hem, verdachte, en/of zijn mededader(s) laten (af)geven en/of

- een zogenaamde "Attestation Consulaire" en/of een zogenaamd "Certificat de Coutume pour le mariage" (op naam van die [medeverdachte 7] ), althans een of meer consulaire verklaringen, en/of een 'Uittreksel uit de geboorteakte' (op naam van die [medeverdachte 7] ) vervalst en/of valselijk laten opmaken en/of

- een factuur van Orange (op naam van [medeverdachte 7] , wonende 6 Rue des Primeveres) (valselijk) opgemaakt en/of laten opmaken en/of

- een (huwelijks)dossier (met onder meer voornoemde valse/vervalste documenten) bij de gemeente Taverney ingediend en/of laten indienen en/of daarmee kenbaar gemaakt dat een man genaamd of zich noemende [naam 5] en/of [medeverdachte 7] voornemens waren met elkaar te trouwen en/of

- die [naam 5] en/of die [medeverdachte 7] naar de Nederlands Ambassade in Parijs en/of de gemeente Taverney laten gaan en/of daarbij begeleid en/of geïnstrueerd daar naartoe te gaan en/of die [medeverdachte 7] in contact gebracht met een of meer organisatoren en/of een man genaamd of zich noemende [naam 5] en/althans personen in Frankrijk en/of

- die [medeverdachte 7] gevraagd en/of er toe gebracht (in Frankrijk) te trouwen met een man genaamd of zich noemende [naam 5] en/of tegen [medeverdachte 7] gezegd dat zij voor het aangaan van dat (schijn)huwelijk met die [naam 5] een geldbedrag van € 2500,-, althans enig geldbedrag zou ontvangen en/of

- ( aldus) een of meer handeling(en) verricht teneinde een man genaamd of zich noemende [naam 5] een legaal verblijf in Frankrijk te verschaffen en/of de toegang tot en/of het verblijf in Frankrijk van die [naam 5] georganiseerd en/of gefaciliteerd;

6:

hij op of omstreeks 25 november 2013, althans in de maand november 2013, te Rotterdam, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

een (vals en/of vervalst) reisdocument en/of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van

de Wet op de identificatieplicht of een ander identiteitsbewijs dat afgegeven is door een dienst of organisatie van vitaal of nationaal belang, te weten

- een (vals/vervalst) Nederlands paspoort, voorzien van het nummer [nummer 1] en/of

- een (vals/vervalst) Spaans verblijfsdocument, voorzien van het nummer [nummer 2] ,

voorhanden heeft gehad, waarvan verdachte en/of zijn medader(s) wist(en) of redelijkerwijs

moest(en) vermoeden dat dat/die document(en) vals of vervalst was/waren,

bestaande die valsheid van genoemd Nederlands paspoort hieruit - zakelijk weergegeven - dat over de voor- en achterzijde van de personaliapagina in dit paspoort een stickervel is aangebracht met daarop de thans leesbare persoons- en afgiftegegevens en/of dat deze aangebrachte persoons- en documentgegevens zijn aangebracht middels een afwijkende printtechniek ten opzichte van originele door de autoriteiten van Nederland afgegeven documenten van dit model en/of dat na het oplichten/optillen van voornoemd stickervel de persoonsgegevens zichtbaar werden van de originele gebruiker van het paspoort met genoemd nummer en/of dat het (originele) document met genoemd nummer als gestolen gesignaleerd stond, en/of bestaande de valsheid van genoemd Spaans verblijfsdocument hieruit - zakelijk weergegeven - dat dit document qua detaillering, gebruikte productie- en beveiligingstechnieken niet overeen kwam met originele door de autoriteiten van Spanje afgegeven documenten van dit model en/of dat de ondergrondbedrukking van de voor- en achterzijde is aangebracht middels een printtechniek, in tegenstelling tot originele afgegeven documenten waarop de ondergrondbedrukking wordt aangebracht middels een druktechniek;

7:

hij in of omstreeks de periode van 1 mei 2013 tot en met 25 november 2013, te Rotterdam en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk gebruik heeft maakt van een bij het bevoegd gezag als vermist opgegeven en/of een niet op zijn naam gesteld reisdocument of identiteitsbewijs als bedoeld in het eerste lid van artikel 231 van het Wetboek van Strafrecht, te weten een Nederlands paspoort, voorzien van het nummer [nummer 3] en op naam gesteld van [naam 6] , geboren op [geboortedatum] te Curaçao,

immers heeft verdachte zich toen aldaar bij het boeken/reserveren van een of meer hotelovernachtingen (telkens) gelegitimeerd met genoemd paspoort (op naam van [naam 6] ) en/of dat paspoort (telkens) overlegd bij de receptie en/of zich bij een of meer geldtransacties (via Moneygram) (telkens) gelegitimeerd met genoemd paspoort (op naam van [naam 6] ).

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Overweging met betrekking tot het bewijs van feit 4 primair

Ter zitting in hoger beroep is door de advocaat-generaal de bewezenverklaring van feit 4 primair gevorderd. Ter motivering is aangevoerd dat het uiteindelijk niet tot stand komen van het schijnhuwelijk onverlet laat dat tot een bewezenverklaring van het voltooide feit kan worden gekomen.

Het hof is van oordeel, naar analogie van ECLI:NL:HR:2016:1008, dat het ronselen van een bruid voor een schijnhuwelijk en het organiseren van de benodigde (valse) papieren benodigd voor een huwelijksvoltrekking, een voltooide overtreding van artikel 197a Wetboek van Strafrecht oplevert. Dat het schijnhuwelijk uiteindelijk niet wordt gesloten omdat de bruid er van afziet, doet daaraan niet af.

Ter zitting in hoger beroep is door de raadsman aangevoerd dat uit het dossier onvoldoende naar voren komt dat verdachte een daadwerkelijke rol heeft gespeeld in het voorgenomen huwelijk tussen [naam 4] en [medeverdachte 6] . Verdachte moet worden vrijgesproken wegens het ontbreken van voldoende wettig en overtuigend bewijs voor betrokkenheid bij dit feit, aldus de raadsman.

Het hof is van oordeel dat het namens verdachte gevoerde verweer strekkende tot vrijspraak van het tenlastegelegde wordt weersproken door de gebezigde bewijsmiddelen, zoals deze later in de eventueel op te maken aanvulling op dit arrest zullen worden opgenomen. Het hof heeft geen reden om aan de juistheid en betrouwbaarheid van de inhoud van die bewijsmiddelen te twijfelen.

Daarbij wordt - evenals de rechtbank - overwogen dat sprake is van eenzelfde modus operandi als bij de onder 1, 2, 3 en 5 ten laste gelegde feiten. Deze bestaat er uit dat een Nigeriaanse man met een Nederlandse vrouw van Antilliaanse afkomst in contact wordt gebracht teneinde een schijnhuwelijk aan te gaan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van valse documenten en er worden persoonsgegevens van de vrouw die gaat trouwen doorgegeven via een sms-bericht. Ook over de beoogde bruid [medeverdachte 6] is een dergelijk bericht aangetroffen in de telefoon van verdachte.

Het verweer wordt verworpen.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel - ook in onderdelen - slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 1, 2, 3, 4 primair, 5, 6 en 7 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

1:
hij in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012, te Rotterdam en in Frankrijk, tezamen en in vereniging met anderen, een ander, te weten een man genaamd of zich noemende [naam 1] (geboren op [geboortedatum] te [land] ),

- uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van verblijf in Frankrijk, een lidstaat van de Europese Unie, en hem daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen heeft verschaft, terwijl verdachte en zijn mededaders wisten dat dat verblijf wederrechtelijk was, immers hebben/zijn verdachte en/of zijn mededader(s):

- contact gehad en onderhouden met en instructies gegeven aan en ontvangen van en afspraken gemaakt met een of meer organisatoren in Frankrijk en met/over een - onrechtmatig in Frankrijk wonende/verblijvende - man genaamd of zich noemende [naam 1] en met verdachtes mededader [medeverdachte 1] over de organisatie en het sluiten van een zogenaamd schijnhuwelijk (tussen die [naam 1] en die [medeverdachte 1] ) en over het vervoer en verblijf van voornoemde persoon naar/in Frankrijk en

- een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Rotterdam (op naam van die [medeverdachte 1] ) laten opvragen en aan hem, verdachte, en/of zijn mededader(s) laten (af)geven en een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Rotterdam (op naam van die [medeverdachte 1] ) vervalst of laten vervalsen en

- met die [medeverdachte 1] naar Parijs afgereisd en in Parijs verbleven en met die [medeverdachte 1] naar de Nederlandse Ambassade in Parijs en naar het gemeentehuis in Savigny sur Orge gegaan en die [medeverdachte 1] daarbij begeleid en/of geïnstrueerd daar naartoe te gaan en die [medeverdachte 1] in contact gebracht met een of meer organisatoren en/althans personen in Frankrijk en

- ( in Frankrijk) een zogenaamde' Attestation Consulaire' aangevraagd en/of laten aanvragen (door die [medeverdachte 1] ) en daartoe een (vals en/of vervalst) uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Rotterdam (op naam van die [medeverdachte 1] ) overlegd en/of laten overleggen en

- die [medeverdachte 1] gevraagd en er toe gebracht (in Frankrijk) te trouwen met een man

genaamd of zich noemende [naam 1] en tegen die [medeverdachte 1] gezegd dat zij voor het aangaan van dat (schijn)huwelijk met die [naam 1] een geldbedrag van € 1500,-, zou ontvangen en

- die [naam 1] een geldbedrag (van € 100,-) laten betalen en

- ( aldus) handelingen verricht teneinde een man genaamd of zich noemende Linuw [naam 1] een legaal verblijf in Frankrijk te verschaffen en het verblijf in Frankrijk van die [naam 1] georganiseerd en gefaciliteerd;


2:
hij in de periode van 1 oktober 2012 tot en met 31 januari 2013, te Dordrecht en/of te Rotterdam en in Frankrijk, tezamen en in vereniging met anderen, een ander, te weten een man genaamd of zich noemende [naam 2] (geboren op [geboortedatum] te [land] ),

- uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van verblijf in Frankrijk, een lidstaat van de Europese Unie, en hem daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen heeft verschaft, terwijl verdachte en zijn mededaders wisten dat dat verblijf wederrechtelijk was, immers hebben/zijn verdachte en/of zijn mededader(s):

- contact gehad en onderhouden met en instructies gegeven aan en/of ontvangen van en afspraken gemaakt met een of meer organisatoren in Frankrijk en met een - onrechtmatig in Frankrijk wonende/verblijvende - man genaamd of zich noemende [naam 2] en met verdachtes mededaders [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] over de organisatie en het sluiten van een zogenaamd schijnhuwelijk (tussen die [naam 2] en die [medeverdachte 2] , althans een vrouw die zich uitgaf voor die [medeverdachte 2] ) en over het vervoer en verblijf van voornoemde personen naar/in Frankrijk en

- een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Dordrecht (op naam van die [medeverdachte 2] ) opgevraagd en/of laten aanvragen en een Nederlands paspoort (op naam van die [medeverdachte 2] ) aangevraagd en/of laten aanvragen en dat uittreksel en paspoort aan verdachte en/of zijn mededader(s) laten (af)geven en

- met die [medeverdachte 2] naar Parijs afgereisd en in Parijs verbleven en met die [medeverdachte 2] naar de Nederlandse Ambassade in Parijs gegaan en die [medeverdachte 2] daarbij begeleid en/of geïnstrueerd naar de Nederlandse Ambassade in Parijs en naar het gemeentehuis van de gemeente Vitry sur Seine te gaan en die [medeverdachte 2] in contact gebracht met een of meer organisatoren en een man genaamd of zich noemende [naam 2] en

- ( in Frankrijk) een zogenaamde 'Attestation Consulaire' aangevraagd en/of laten aanvragen (door die [medeverdachte 2] ) en

(toen/nadat die [medeverdachte 2] te kennen had gegeven niet meer te willen trouwen)

- die [medeverdachte 4] benaderd en gevraagd en/of geïnstrueerd en/of er toe gebracht om naar

Frankrijk te gaan en (aldaar) in de plaats van die [medeverdachte 2] en onder de naam van die [medeverdachte 2] te trouwen met een man genaamd of zich noemende [naam 2] en

- die [medeverdachte 3] benaderd en gevraagd en/of geïnstrueerd en/of er toe gebracht om met die

[medeverdachte 4] naar Frankrijk te gaan en die [medeverdachte 4] te vergezellen (in Frankrijk) en

- die [medeverdachte 4] en/of die [medeverdachte 3] geïnstrueerd om naar Frankrijk te gaan en haar/hen in contact gebracht met een of meer organisatoren en een man genaamd of zich noemende [naam 2] en/althans met een of meer personen in Frankrijk en

- die [medeverdachte 4] en die [medeverdachte 3] naar het station in Rotterdam gebracht en de tickets voor de treinreis van die [medeverdachte 4] en die [medeverdachte 3] naar Parijs geregeld en het paspoort van die [medeverdachte 2] aan die [medeverdachte 4] gegeven, althans ervoor gezorgd dat zij de beschikking had over het paspoort van die [medeverdachte 2] en die [medeverdachte 4] en die [medeverdachte 3] (na terugkomst uit Frankrijk) afgehaald van het station in Rotterdam en

- een trouwjurk en schoenen en een pruik aan die [medeverdachte 4] gegeven en

- tegen die [medeverdachte 2] en die [medeverdachte 3] en/of die [medeverdachte 4] gezegd dat zij voor het aangaan van dat (schijn)huwelijk met die [naam 2] (en/of voor de hulp daarbij) enig geldbedrag zouden ontvangen en

- ( aldus) handelingen verricht teneinde een man genaamd of zich noemende [naam 2] een legaal verblijf in Frankrijk te verschaffen en het verblijf in Frankrijk van die [naam 2] georganiseerd en gefaciliteerd;


3:
hij in de periode van 1 mei 2012 tot en met 31 januari 2013 te Spijkenisse en te Rotterdam en in Frankrijk, tezamen en in vereniging met anderen, een ander, te weten een man genaamd of zich noemende [naam 3] (geboren in [land] ),

- uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van verblijf in Frankrijk, een lidstaat van de Europese Unie, en hem daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen heeft verschaft, terwijl verdachte en zijn mededaders wisten dat dat verblijf wederrechtelijk was, immers hebben/zijn verdachte en/of zijn mededader(s):

- contact gehad en onderhouden met en instructies gegeven aan en/of ontvangen van

en afspraken gemaakt met een of meer organisatoren in Frankrijk en met/over een - onrechtmatig in Frankrijk wonende/verblijvende - man genaamd of zich noemende [naam 3] en met/over verdachtes mededader [medeverdachte 5] over de organisatie en het sluiten van een zogenaamd schijnhuwelijk (tussen die [naam 3] en die [medeverdachte 5] ) en over het vervoer en verblijf van voornoemde persoon naar/in Frankrijk en

- een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Spijkenisse (op naam van die [medeverdachte 5] ) laten opvragen en aan hem, verdachte, en/of zijn mededader(s) laten

(af)geven en

- met die [medeverdachte 5] (meermalen) naar Parijs afgereisd en in Parijs verbleven en met die [medeverdachte 5] naar de Nederlandse Ambassade in Parijs en geïnstrueerd naar een gemeentehuis te gaan en die [medeverdachte 5] in contact gebracht met een of meer organisatoren en een man genaamd of zich noemende [naam 3] en

- de tickets voor de treinreis van die [medeverdachte 5] naar Frankrijk gekocht en

- ( in Frankrijk) een zogenaamde 'Attestation Consulaire' gevraagd en of laten aanvragen (door die [medeverdachte 5] ) en een zogenaamde 'Erewoordverklaring' ingevuld en/of laten invullen (door die [medeverdachte 5] ) en deze documenten overlegd en/of laten overleggen bij een (onbekend gebleven) gemeente en

- die [medeverdachte 5] gevraagd en/of er toe gebracht (in Frankrijk) te trouwen met een man genaamd of

zich noemende [naam 3] en tegen die [medeverdachte 5] gezegd dat zij voor het

aangaan van dat (schijn)huwelijk met die [naam 3] een geldbedrag van € 2500,- zou ontvangen en

- ( aldus) handelingen verricht teneinde een man genaamd of zich noemende [naam 3] een legaal verblijf in Frankrijk te verschaffen en het verblijf in Frankrijk van die [naam 3] georganiseerd en gefaciliteerd;

4 primair:

hij in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 te Rotterdam en in Frankrijk,

tezamen en in vereniging met anderen, een ander, te weten een man genaamd of zich noemende [naam 4] (geboren op [geboortedatum] te [land] ),

- uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van verblijf in Frankrijk, een lidstaat van de Europese Unie, en hem daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen heeft verschaft, terwijl verdachte en zijn mededaders wisten dat dat verblijf wederrechtelijk was, immers hebben/zijn verdachte en/of zijn mededader(s):

- contact gehad en onderhouden met en instructies gegeven aan en/of ontvangen van en afspraken gemaakt met een of meer organisatoren en met/over een - onrechtmatig in Frankrijk wonende/verblijvende - man genaamd of zich noemende [naam 4] en met/over verdachtes mededader [medeverdachte 6] over de organisatie en het sluiten van een zogenaamd schijnhuwelijk (tussen die [naam 4] en die [medeverdachte 6] ) en over het vervoer en verblijf van voornoemde personen naar/in Frankrijk en

- ( daartoe) een sms-bericht met de persoonsgegevens van die [medeverdachte 6] verstuurd naar

verdachtes mededader in Frankrijk en

- een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Rotterdam (op naam van die [medeverdachte 6] ) laten opvragen en aan hem, verdachte, en/of zijn mededader(s) laten (af)geven en

- een zogenaamde "Attestation Consulaire" en een zogenaamd "Certificat de Coutume pour le mariage" (op naam van die [medeverdachte 6] ), vervalst en/of valselijk laten opmaken en

- een elektriciteitsrekening (bedoeld als bewijs van huisvesting in Frankrijk) op naam van

[medeverdachte 6] (valselijk) opgemaakt en/of laten opmaken en

- een (huwelijks)dossier (met onder meer voornoemde valse/vervalste documenten) bij de gemeente Morsang sur Orge ingediend en/of laten indienen en daarmee kenbaar gemaakt dat een man genaamd of zich noemende [naam 4] en die [medeverdachte 6] voornemens waren met elkaar te trouwen en

- die [naam 4] en die [medeverdachte 6] naar de Nederlands Ambassade in Parijs en/of de gemeente Morsang sur Orge laten gaan en/of daarbij begeleid en/of geïnstrueerd daar naartoe te gaan en die [medeverdachte 6] in contact gebracht met een of meer organisatoren en een man genaamd of zich noemende [naam 4] en

- ( aldus) handelingen verricht teneinde een man genaamd of zich noemende [naam 4] een legaal verblijf in Frankrijk te verschaffen en het verblijf in Frankrijk van die [naam 4] georganiseerd en gefaciliteerd;

5:

hij in de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 te Goirle en/of te Rotterdam en in Frankrijk, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, een ander, te weten een man genaamd of zich noemende [naam 5] (geboren op [geboortedatum] te [land] ),

- uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van verblijf in Frankrijk, een lidstaat van de Europese Unie, en hem daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen heeft verschaft, terwijl verdachte en zijn mededaders wisten dat dat verblijf wederrechtelijk was, immers hebben/zijn verdachte en/of zijn mededader(s):

- contact gehad en onderhouden met en/of instructies gegeven aan en/of ontvangen van en afspraken gemaakt met/over een of meer organisatoren en met/over een - onrechtmatig in Frankrijk wonende/verblijvende - man genaamd of zich noemende [naam 5] en met/over verdachtes mededader [medeverdachte 7] over de organisatie en het sluiten van een zogenaamd schijnhuwelijk (tussen die [naam 5] en die [medeverdachte 7] ) en over het vervoer en verblijf van voornoemde persoon naar/in Frankrijk en

- ( daartoe) een sms-bericht met de persoonsgegevens van die [medeverdachte 7] verstuurd en

- een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Rotterdam (op naam van die [medeverdachte 7] ) laten opvragen en aan hem, verdachte, en/of zijn mededader(s) laten (af)geven en

- een zogenaamde "Attestation Consulaire" en een zogenaamd "Certificat de Coutume pour le mariage" (op naam van die [medeverdachte 7] ), en een 'Uittreksel uit de geboorteakte' (op naam van die [medeverdachte 7] ) vervalst en/of valselijk laten opmaken en

- een factuur van Orange (op naam van [medeverdachte 7] , wonende 6 Rue des Primeveres) (valselijk) opgemaakt en/of laten opmaken en

- een (huwelijks)dossier (met onder meer voornoemde valse/vervalste documenten) bij de gemeente Taverney ingediend en/of laten indienen en daarmee kenbaar gemaakt dat een man genaamd of zich noemende [naam 5] en [medeverdachte 7] voornemens waren met elkaar te trouwen en

- die [naam 5] en die [medeverdachte 7] naar de Nederlands Ambassade in Parijs en de gemeente Taverney laten gaan en/of daarbij begeleid en/of geïnstrueerd daar naartoe te gaan en die [medeverdachte 7] in contact gebracht met een of meer organisatoren en een man genaamd of zich noemende [naam 5] en

- die [medeverdachte 7] gevraagd en er toe gebracht (in Frankrijk) te trouwen met een man genaamd of zich noemende [naam 5] en tegen [medeverdachte 7] gezegd dat zij voor het aangaan van dat (schijn)huwelijk met die [naam 5] een geldbedrag van € 2500,- zou ontvangen en

- ( aldus) handelingen verricht teneinde een man genaamd of zich noemende [naam 5] een legaal verblijf in Frankrijk te verschaffen en het verblijf in Frankrijk van die [naam 5] georganiseerd en gefaciliteerd;

6:

hij op 25 november 2013 te Rotterdam, een (vals en/of vervalst) reisdocument en/of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht of een ander identiteitsbewijs dat afgegeven is door een dienst of organisatie van vitaal of nationaal belang, te weten

- een (vals/vervalst) Nederlands paspoort, voorzien van het nummer [nummer 1]

voorhanden heeft gehad, waarvan verdachte wist dat dat document vals of vervalst was,

bestaande die valsheid van genoemd Nederlands paspoort hieruit - zakelijk weergegeven - dat over de voor- en achterzijde van de personaliapagina in dit paspoort een stickervel is aangebracht met daarop de thans leesbare persoons- en afgiftegegevens en dat deze aangebrachte persoons- en documentgegevens zijn aangebracht middels een afwijkende printtechniek ten opzichte van originele door de autoriteiten van Nederland afgegeven documenten van dit model en dat na het oplichten/optillen van voornoemd stickervel de persoonsgegevens zichtbaar werden van de originele gebruiker van het paspoort met genoemd nummer en dat het (originele) document met genoemd nummer als gestolen gesignaleerd stond;

7:

hij in de periode van 1 mei 2013 tot en met 25 november 2013, te Rotterdam, opzettelijk en wederrechtelijk gebruik heeft maakt van een bij het bevoegd gezag als vermist opgegeven en een niet op zijn naam gesteld reisdocument of identiteitsbewijs als bedoeld in het eerste lid van artikel 231 van het Wetboek van Strafrecht, te weten een Nederlands paspoort, voorzien van het nummer [nummer 3] en op naam gesteld van [naam 6] , geboren op [geboortedatum] te Curaçao, immers heeft verdachte zich toen aldaar bij het boeken/reserveren van een of meer hotelovernachtingen (telkens) gelegitimeerd met genoemd paspoort (op naam van [naam 6] ) en/of dat paspoort (telkens) overlegd bij de receptie en zich bij een geldtransactie (via Moneygram) gelegitimeerd met genoemd paspoort (op naam van [naam 6] ).

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het onder 1, 2, 3, 4 primair en 5 bewezen verklaarde levert op:

telkens:

medeplegen van een ander uit winstbejag behulpzaam zijn bij het zich verschaffen van verblijf in een lidstaat van de Europese Unie, of hem daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen, terwijl hij weet of ernstige redenen heeft te vermoeden dat dat verblijf wederrechtelijk is.

Het onder 6 bewezen verklaarde levert op:

in het bezit zijn van een reisdocument waarvan hij weet dat het vals of vervalst is.

Het onder 7 bewezen verklaarde levert op:

opzettelijk en wederrechtelijk gebruik maken van een bij het bevoegd gezag als vermist opgegeven en een niet op zijn naam gesteld reisdocument.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft zich - kort gezegd - schuldig gemaakt aan het vijfmaal in georganiseerd internationaal verband / medeplegen van (een vorm van) mensensmokkel en het daartoe voorhanden hebben en gebruiken van gestolen of vervalste reis- en andere documenten.

Verdachte heeft gedurende een aantal jaren deel uitgemaakt van een organisatie, die zich in georganiseerd verband en op grotere schaal bezig hield met mensensmokkel. Verdachte bracht Nederlandse vrouwen van Antilliaanse afkomst in contact met Nigeriaanse mannen, teneinde in Frankrijk een schijnhuwelijk aan te gaan. Aan de Nederlandse vrouwen, veelal alleenstaande moeders met zeer beperkte middelen van bestaan, werd een bedrag van een paar duizend euro in het vooruitzicht gesteld. Het hof rekent het verdachte zwaar aan dat hij door deze zeer berekende handelwijze misbruik heeft gemaakt van (zeer) zwakke mededaders.

Verdachte heeft de feiten begaan alleen om daarvan zelf financieel beter te worden. Hij ging daarbij zelfs zover dat hij in een aantal gevallen de door hem geronselde vrouwen de aan hun toegezegde beloning niet heeft gegeven.

Door uit winstbejag Nigeriaanse mannen behulpzaam te zijn bij het verschaffen van verblijf in Frankrijk, heeft verdachte het overheidsbeleid inzake de bestrijding van illegaal verblijf dat wordt gevoerd in de landen die behoren tot de Europese Economische Ruimte, waaronder Nederland en Frankrijk, doorkruist. Het belang van strafbaarstelling van hulp bij illegaal verblijf is daarin gelegen, dat op het grondgebied van een staat alleen mensen verblijven die daartoe gerechtigd zijn. Verdachte is samen met zijn mededaders een ‘plaag’ voor een goed en eerlijk vreemdelingenbeleid.

Ook heeft de verdachte het vertrouwen dat in het maatschappelijk verkeer moet kunnen worden gesteld in de juistheid van bepaalde documenten ernstig beschaamd.

In het nadeel van verdachte heeft het hof rekening gehouden met een hem betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 8 maart 2018, waaruit blijkt dat verdachte eerder in Nederland is veroordeeld vanwege onder meer medeplegen van poging tot oplichting en valsheid in geschrift in 2008 tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden.

Ten aanzien van de strafmaat heeft de raadsman in hoger beroep aangevoerd dat het oude feiten betreffen en verdachte inmiddels als ongewenst vreemdeling het land is uitgezet. De raadsman heeft verzocht om voor de mensensmokkel een gevangenisstraf van twee maanden per feit als uitgangspunt te nemen en aan verdachte een gevangenisstraf gelijk aan het voorarrest op te leggen.

Evenals de rechtbank oordeelt het hof dat de procedure in eerste aanleg weliswaar lang heeft geduurd, ongeveer 28 maanden, maar dat dit gelet op de aard en de complexiteit van de zaak en de internationale aspecten die hier een rol spelen, niet onredelijk lang is geweest en derhalve geen overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 EVRM oplevert. Daarbij wordt opgemerkt dat de procedure in hoger beroep binnen twee jaar is afgerond.

Alles afwegende acht het hof oplegging van een gevangenisstraf van 27 maanden passend en geboden. Een andere, mildere straf doet onvoldoende recht aan de ernst van de gepleegde feiten.

Beslag

De verdediging heeft zich ten aanzien van het beslag gerefereerd aan het oordeel van het hof.

Verbeurdverklaring

Het onder 1, 2, 3, 4 primair en 5 tenlastegelegde en bewezenverklaarde is begaan of voorbereid met behulp van op de beslaglijst vermelde (tas met de trouwjurk, de schoenen en de pruik (A55)) inbeslaggenomen en niet teruggegeven voorwerpen. Zij behoren de verdachte toe. Zij zullen daarom worden verbeurd verklaard.

Onttrekking aan het verkeer

Het onder 1, 2, 3, 4 primair en 5 tenlastegelegde en bewezenverklaarde is begaan of voorbereid met behulp van de op de beslaglijst vermelde notitie over de huwelijksakte/het legitimatiebewijs (A54-1), de GBA uittreksels (nummer A54-2, A66-16, A66-18, A66-20, A66-21, A66-23, A66-24, A66-25, A66-26, A66-27, A66-28, A66-29), de kopie GBA (A66-22), de inschrijving op naam van [naam 7] (A66-31) en de overeenkomst Spaans (A66-33) inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen. Zij zullen aan het verkeer worden onttrokken aangezien het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met het algemeen belang of de wet.

Bewaring ten behoeve van de rechthebbende

Het hof zal de bewaring ten behoeve van de rechthebbenden gelasten van de op de beslaglijst vermelde IPad (A-17), 3 beschikkingen Roson Rent op naam van [naam 8] (A62-5), de hotelkey op naam van [naam 6] (A64-2), het Spaanse spaarbankboekje op naam van [naam 9] (A66-15) en het paspoort op naam van [naam 6] (paspoortnummer [nummer 3] ) (A68), nu op voorhand niet duidelijk is wie als zodanig kan/kunnen worden aangemerkt.

Teruggave aan verdachte

Het hof zal de teruggave aan verdachte gelasten van de aan hem toebehorende op de beslaglijst vermelde hotelboekingen (A-25) en de formulieren van de Bank of Libya (A-89), aangezien deze niet vatbaar zijn voor verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer en het belang van strafvordering zich niet tegen teruggave verzet.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 24, 33, 33a, 36b, 36c, 47, 57, 197a en 231 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Verklaart de verdachte niet-ontvankelijk in het hoger beroep, voor zover gericht tegen de beslissing ter zake van het onder 8 en 9 ten laste gelegde.

Vernietigt het vonnis voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen en doet in zoverre opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1, 2, 3, 4 primair, 5, 6 en 7 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1, 2, 3, 4 primair, 5, 6 en 7 bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 27 (zevenentwintig) maanden.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Verklaart verbeurd de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

de tas met de trouwjurk, de schoenen en de pruik (A55).

Beveelt de onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

de notitie over de huwelijksakte/het legitimatiebewijs (A54-1), de GBA uittreksels (A54-2, A66-16, A66-18, A66-20, A66-21, A66-23, A66-24, A66-25, A66-26, A66-27, A66-28, A66-29), de kopie GBA (A66-22), de inschrijving op naam van [naam 7] (A66-31) en de Spaanse overeenkomst (A66-33).

Gelast de teruggave aan de verdachte van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

drie hotelboekingen (A25) en de formulieren van de Bank of Libya (A89).

Gelast de bewaring ten behoeve van de rechthebbende van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

de onder nummer A17 (IPad), A62-5 (3 beschikkingen Roson Rent op naam van [naam 8] ), A64-2 (de hotelkey op naam van [naam 6] ), A66-15 (het Spaanse spaarbankboekje op naam van [naam 9] ) en A68 (paspoort op naam van [naam 6] , paspoortnummer [nummer 3] ) op de beslaglijst vermelde voorwerpen.

Aldus gewezen door

mr. T.H. Bosma, voorzitter,

mr. H.J. Deuring en mr. H.L. Stuiver, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. J. Brink, griffier,

en op 20 april 2018 ter openbare terechtzitting uitgesproken.