Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2018:3739

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
23-04-2018
Datum publicatie
23-04-2018
Zaaknummer
21-001031-16
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBMNE:2016:6804, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Op 9 oktober 2015 is er ‘s avonds bij de noodopvang voor vluchtelingen in Woerden een relsituatie ontstaan. Er zijn dranghekken omgegooid en er is met eieren en zeer zwaar vuurwerk richting de beveiligers gegooid. Met de rechtbank overweegt het hof dat het dossier onvoldoende aanknopingspunten bevat om vast te kunnen stellen dat verdachte van te voren wetenschap had van de bedoeling om te gaan rellen. De enkele omstandigheid dat verdachte aanwezig was in de nabijheid van de relgroep is onvoldoende om aan te nemen dat verdachte het hem ten laste gelegde heeft begaan.

Het hof spreekt verdachte vrij van zowel de openlijke geweldpleging als de samenscholing.

Het Openbaar Ministerie wordt niet-ontvankelijk verklaard in het hoger beroep dat gericht is tegen de vrijspraken van feit 2 en 3.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-001031-16

Uitspraak d.d.: 23 april 2018

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland van 11 februari 2016 met parketnummer 16-659712-15 in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [1985] ,

wonende te [woonplaats] .

Het hoger beroep

De officier van justitie heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 9 april 2018 en – zoals de wet dat voorschrijft in artikel 422 van het Wetboek van strafvordering – het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overhandigd. Het hof heeft daarnaast kennisgenomen van dat wat door verdachte en zijn raadsman, mr. J.J.D. van Doleweerd, naar voren is gebracht.

Ontvankelijkheid van het hoger beroep

De officier van justitie heeft op 25 februari 2016 onbeperkt hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland van 11 februari 2016 met parketnummer 16-659712-15. Dit betekent in deze zaak dat het hoger beroep gericht is tegen de beslissing van de rechtbank om verdachte vrij te spreken van alle feiten die hem in de tenlastelegging verweten worden.

Op 9 maart 2016 heeft de officier van justitie een schriftuur ingediend met daarin vermeld de redenen van het hoger beroep. Hieruit blijkt dat het Openbaar Ministerie van mening is dat verdachte veroordeeld dient te worden voor samenscholing (feit 1 subsidiair). De advocaat-generaal heeft op de zitting van het hof van 9 april 2018 bevestigd dat het hoger beroep alleen gericht is tegen de vrijspraak voor de samenscholing.

In overleg met alle partijen is besloten dat het door de officier van justitie ingestelde hoger beroep zal worden opgevat als een beperkt ingesteld beroep.

Het hof verklaart het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in het hoger beroep dat gericht is tegen de vrijspraken van feit 2 en 3.

De omvang van het hoger beroep

Gelet op hetgeen besproken is onder het kopje ‘ontvankelijkheid van het hoger beroep’ zal in hoger beroep alleen nog aan de orde zijn de beoordeling van datgene wat aan verdachte ten laste is gelegd onder feit 1.

Het vonnis waarvan beroep

Verdachte is bij vonnis van de meervoudige strafkamer in de rechtbank Midden-Nederland, zittingslocatie Utrecht, vrijgesproken van alle aan hem ten laste gelegde feiten.

Het hof zal het vonnis waarvan beroep om proceseconomische redenen vernietigen en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit arrest gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

Feit 1 primair:

op 9 oktober 2015 in Woerden openlijk en in vereniging geweld heeft gepleegd tegen goederen en/of personen;

Feit 1 subsidiair:

op 9 oktober 2015 artikel 2.1. van de APV van de gemeente Woerden – inhoudende het verbod op deelname aan een samenscholing op een openbare plaats – heeft overtreden.

Vrijspraak

De advocaat-generaal heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte moet worden veroordeeld voor het onder feit 1 subsidiair ten laste gelegde, de deelname aan samenscholing. Zij heeft hiertoe – zakelijk weergegeven – aangevoerd dat verdachte onderdeel is geweest van een groep, terwijl hij wist dat deze groep kwade bedoelingen had.

De raadsman van verdachte heeft bepleit dat niet bewezen verklaard kan worden dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de deelname aan samenscholing. Hij heeft hiertoe – zakelijk weergegeven – aangevoerd dat verdachte het bruggetje niet over is geweest. Verdachte stond achteraan en heeft tegen anderen gezegd: “Jongens, we moeten weg”. Hij heeft de juiste beslissing genomen door zich om te draaien en weg te lopen. Verdachte is bovendien niet met de groep mee gerend, maar heeft rustig gelopen.

Het hof is van oordeel dat verdachte moet worden vrijgesproken van het zowel de openlijke geweldpleging (feit 1 primair) als de deelname aan een samenscholing (feit 1 subsidiair). Het hof heeft uit het onderzoek op de terechtzitting niet door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat verdachte het onder 1 primair en 1 subsidiair ten laste gelegde heeft begaan.

Met de rechtbank overweegt het hof dat het dossier onvoldoende aanknopingspunten biedt om aan te kunnen nemen dat verdachte van tevoren wetenschap heeft gehad dat er op 9 oktober 2015 in Woerden met illegaal vuurwerk en/of eieren zou worden gegooid in de richting van beveiligingsmedewerkers en/of de sporthal, en/of dat verdachte er vooraf van op de hoogte was dat het de bedoeling was om ongeregeldheden te veroorzaken bij de vluchtelingenopvang. De enkele omstandigheid dat verdachte aanwezig was in de nabijheid van een groep van waaruit openlijk geweld werd gepleegd en ongeregeldheden werden veroorzaakt is onvoldoende om aan te nemen dat verdachte het hem ten laste gelegde heeft begaan.

BESLISSING

Het hof:

Verklaart de officier van justitie niet-ontvankelijk in het hoger beroep, voor zover gericht tegen de beslissing ter zake van het onder 2 en 3 ten laste gelegde.

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 1 primair en 1 subsidiair ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Aldus gewezen door

mr. J.P. Bordes, voorzitter,

mr. J.W. Rijkers en mr. W.A. Holland, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. S.H. Diepeveen, griffier,

en op 23 april 2018 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Proces-verbaal van het in dezelfde zaak voorgevallene ter openbare terechtzitting van het gerechtshof van 23 april 2018.

Tegenwoordig:

mr. J.P. Bordes, voorzitter,

mr. M. van Leent, advocaat-generaal,

mr. R.S. Helmus, griffier.

De voorzitter doet de zaak uitroepen.

De verdachte is niet in de zaal van de terechtzitting aanwezig.

De voorzitter spreekt het arrest uit.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat door de voorzitter en de griffier is vastgesteld en ondertekend.

Bijlage: De tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

Feit 1 primair:

hij op of omstreeks 9 oktober 2015 te Woerden, althans in het arrondissement Midden-Nederland met een ander of anderen, op of aan de openbare weg, te weten op of aan de [adres] , in elk geval op of aan een openbare weg en/of op een voor het publiek toegankelijke plaats, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen goederen ((een) aldaar geplaatst(e) (drang)hekwerk(en) en/of een sporthal en/of een auto) en/of personen (te weten [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] , zijnde beveiligingsmedewerkers) welk geweld bestond uit

- het omgooien van (een) dranghek(ken) en/of

- het gooien van (illegale) vuurwerk(bommen) en/of eieren en/of flessen en/of dranghekken in de richting van en/of op/tegen voornoemde beveiligingsmedewerkers en/of sporthal [naam sporthal] (waarin 148 vluchtelingen en meerdere vrijwilligers aanwezig waren) en/of een auto en/of

- het luidkeels roepen en/of joelen naar/in de richting van de vluchtelingen in de sporthal [naam sporthal] .

Feit 2 subsidiair:

hij op of omstreeks 09 oktober 2015 te Woerden met anderen, althans een ander, heeft deelgenomen aan een samenscholing, en/of onnodig heeft opgedrongen en/of door uitdagend gedrag aanleiding heeft gegeven tot ongeregeldheden, immers maakte hij, verdachte, deel uit van een groep van ongeveer 25 personen, althans een aantal personen, welke personen:

- verzamelden nabij sporthal [naam sporthal] en/of

- ( vervolgens) met bivakmutsen en/of capuchons en/of donkere kleding op hun hoofd in de richting van sporthal [naam sporthal] renden/liepen en/of

- vervolgens (een) dranghek(ken) hebben omgegooid en/of

- ( illegale) vuurwerk(bommen) en/of eieren en/of flessen en/of dranghekken in de richting van en/of op/tegen voornoemde beveiligingsmedewerkers hebben gegooid en/of

- luidkeels naar/in de richting van de vluchtelingen in de sporthal [naam sporthal] geroepen en/of gejoeld, onder meer teksten als "oprotten" en/of "niet welkom" en/of woorden van soortgelijke dreigende aard en/of strekking waardoor een dreigende situatie ontstond.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.