Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2018:3499

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
12-04-2018
Datum publicatie
24-04-2018
Zaaknummer
200.210.039/01
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Blokkering van de rapportage van de door het hof benoemde deskundige door zowel de vader als de minderjarige. Hof verbindt daaraan de gevolgen dat er nog steeds sprake is van een ernstige ontwikkelingsbedreiging.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.210.039/01

(zaaknummer rechtbank Noord-Nederland C/17/150643 / FJ RK 16-891)

beschikking van 12 april 2018

inzake

[verzoeker] ,

wonende te [A] ,
verzoeker in hoger beroep,

verder te noemen: de vader,

advocaat: mr. G.J.P.M. Grijmans te Bolsward,

en

de gecertificeerde instelling Stichting Regiecentrum Bescherming en Veiligheid,

gevestigd te Leeuwarden,

verweerster in hoger beroep,

verder te noemen: de GI.

Als overige belanghebbenden zijn aangemerkt:

1 [de moeder] ,

wonende te [B] ,

verder te noemen: de moeder,

2. [de pleegouders],

wonende te [C] ,

verder te noemen: de pleegouders van [de minderjarige] ,

3. mr. [D] , in haar hoedanigheid van bijzondere curator van [de minderjarige] , kantoorhoudend te [E] , verder te noemen: de bijzondere curator.

1 Het verloop van het geding in hoger beroep

1.1

Voor het verloop van het geding tot 12 september 2017 verwijst het hof naar zijn tussenbeschikkingen van 30 mei 2017 en 12 september 2017.

1.2

Het verdere verloop blijkt onder meer uit:

- een brief van drs. [F] van 11 februari 2018;

- een journaalbericht van de bijzondere curator van 14 februari 2018 met productie(s);

- een brief van de GI van 27 februari 2018;

- een brief van de moeder, ingekomen op 2 maart 2018;

- een faxbericht van mr. Grijmans van 2 maart 2018, tevens per gewone post binnengekomen op 5 maart 2018;

- een journaalbericht van de bijzondere curator van 2 maart 2018 met productie(s).

2 De motivering van de beslissing

2.1

Het hof blijft bij hetgeen is overwogen en beslist in de tussenbeschikkingen van

30 mei 2017 en 12 september 2017, voor zover hierna niet anders wordt overwogen of beslist.

2.2

Bij genoemde tussenbeschikking van 30 mei 2017 heeft het hof, voor zover hier

van belang, overwogen dat het hof zich onvoldoende voorgelicht achtte om een beslissing

te kunnen geven over de voorliggende geschilpunten, te weten de verlenging van de ondertoezichtstelling en de machtiging uithuisplaatsing van [de minderjarige] en het [G] verzocht om een deskundige voor te stellen om nader en onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de in die beschikking geformuleerde vragen. Bij tussenbeschikking van 12 september 2017 is vervolgens een deskundigenonderzoek gelast, te verrichten door drs. [F] ,

GZ-psycholoog, aan de hand van een in deze beschikking aangepaste vraagstelling.

Dit onderzoek is uitgevoerd maar de rapportage is niet in de procedure ingebracht omdat de vader en [de minderjarige] inzage in de hun betreffende rapportage hebben geweigerd door middel van een beroep op hun wettelijke blokkeringsrecht. Dit wettelijk recht doet er echter niet aan af dat het hof aan deze blokkering van de rapportage de gevolgen kan verbinden die hem gerade voorkomen. Het hof overweegt daartoe als volgt.

2.3

Van de dossierstukken maakt deel uit een psychologisch rapport over [de minderjarige] uit 2015. Het hof achtte een update van belang en het hof wilde nader onderzoek omtrent de door de GI benoemde voortdurende (grote) zorgen over het interactiepatroon tussen [de minderjarige] en de vader en de ernstige bedreiging van haar sociaal-emotionele ontwikkeling, zaken die ook reeds waren benoemd in voormeld rapport over [de minderjarige] van 2015. De blokkering van de rapportage van de door het hof benoemde deskundige door zowel de vader als [de minderjarige] , versterkt naar het oordeel van het hof de door de GI benoemde zorgen dat er wel degelijk nog steeds sprake is van een ernstige ontwikkelingsbedreiging van [de minderjarige] en een interactie tussen [de minderjarige] en de vader die bedreigend is voor de ontwikkeling van [de minderjarige] .

Een verandering/verbetering van de situatie rond [de minderjarige] ten tijde van de verlenging van de ondertoezichtstelling en de machtiging uithuisplaatsing heeft het hof niet kunnen vaststellen zodat de gronden van de ondertoezichtstelling en de machtiging uithuisplaatsing nog steeds aanwezig waren en zijn. Het hof zal de beschikking waarvan beroep dan ook bekrachtigen.

Kosten van het deskundigenonderzoek

2.4

Het hof heeft in de tussenbeschikking van 30 mei 2017 onder rechtsoverweging 5.12 overwogen dat de kosten van het deskundigenonderzoek ten laste van 's Rijks kas zullen komen om de daar vermelde redenen, dat aan partijen geen voorschot als bedoeld in artikel 195 Rv zal worden opgelegd en dat het aan de deskundige toekomende bedrag bij de te geven eindbeschikking overeenkomstig de daarvoor en krachtens de wet gestelde regelingen in dit geval ten laste van 's Rijks kas door de griffier aan de deskundige zal worden betaald.

2.5

Het hof heeft een nota van 7 februari 2018 ontvangen van de deskundige ter hoogte van in totaal € 9.406,39 (inclusief btw) met een urenspecificatie en een reiskostenopgave. Het hof zal de kosten definitief op dit bedrag vaststellen en bepalen dat de kosten ten laste van 's Rijks kas zullen komen.

3 De beslissing

Het hof, beschikkende in hoger beroep:

bekrachtigt de beschikking van de kinderrechter in de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, van 18 november 2016;

stelt de kosten van het deskundigenonderzoek vast op € 9.406,39 (inclusief btw) en bepaalt dat deze kosten ten laste van 's Rijks kas komen;

verklaart deze beschikking ten aanzien van de kosten van het deskundigenonderzoek uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mrs. A.W. Beversluis, J.G. Idsardi en I.F. Clement, bijgestaan door mr. S.C. Lok als griffier, is op 12 april 2018 uitgesproken in het openbaar in tegenwoordigheid van de griffier.