Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2018:3116

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
03-04-2018
Datum publicatie
02-05-2018
Zaaknummer
200.189.858
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Geen rechtsgevolg aan tekortkoming verbonden. Enkele bestaan tekortkoming ontslaat niet van betalingsverplichting.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Arnhem

afdeling civiel recht, handel

zaaknummer gerechtshof 200.189.858

(zaaknummer rechtbank Gelderland, zittingsplaats Nijmegen: 2246764)

arrest van 3 april 2018

in de zaak van

[appellante] ,

wonende te [plaatsnaam] ,

appellante,
in eerste aanleg: gedaagde,

hierna: [appellante] ,

advocaat: mr. I.M.M. Verhaak,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Meester Advocaten B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

geïntimeerde,

in eerste aanleg: eiseres,

hierna: Meester Advocaten,

advocaat: mr. R.G. Meester.

1 Het verdere verloop van het geding in hoger beroep

1.1

Het hof neemt de inhoud van het tussenarrest van 31 mei 2016 hier over.

1.2

Het verdere verloop blijkt uit:

- het proces-verbaal van de comparatie van partijen op 15 juli 2016;

- de memorie van grieven (met producties),

- de memorie van antwoord (met producties),

- een akte van [appellante] (met één productie),
- een antwoordakte van Meester Advocaten.

1.3

Vervolgens heeft Meester Advocaten stukken voor het wijzen van arrest aan het hof overgelegd en heeft het hof arrest bepaald.

2 De vaststaande feiten

2.1

[appellante] heeft met Meester Advocaten een overeenkomst van opdracht gesloten met betrekking tot het verlenen van juridische bijstand en het verrichten van juridische werkzaamheden.

2.2

Meester Advocaten heeft gedurende de overeenkomst van opdracht meerdere facturen aan [appellante] gezonden. In totaal heeft Meester Advocaten een bedrag van
€ 21.892,54 gefactureerd.

2.3

[appellante] heeft een aantal deelbetalingen verricht. In totaal heeft zij € 8.192,50 betaald.

3 De beoordeling in hoger beroep

3.1

Tussen partijen is in geschil of [appellante] jegens Meester Advocaten gehouden is tot betaling van een vergoeding ter zake van aan [appellante] verleende rechtsbijstand. De rechtbank heeft de daartoe strekkende vordering van Meester Advocaten toegewezen. [appellante] heeft in haar grieven tegen deze beslissing aangevoerd dat Meester Advocaten ernstig tekort is geschoten bij de uitvoering van de opdracht, onder meer doordat Meester Advocaten niet de mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand heeft besproken en haar niet goed heeft geadviseerd. [appellante] heeft aan de door haar gestelde tekortkomingen evenwel geen rechtsgevolg verbonden die aan haar betalingsverplichting uit hoofde van de met Meester Advocaten gesloten overeenkomst afdoet. Het enkele bestaan van een tekortkoming aan de zijde van de schuldeiser, zonder dat daaraan bijvoorbeeld het rechtsgevolg van ontbinding van de overeenkomst, opschorting of verrekening met schadevergoeding wordt verbonden, ontslaat een schuldenaar niet van zijn betalingsverplichtingen. De grieven kunnen daarom niet tot een andere beslissing leiden en behoeven voor het overige dan ook geen bespreking meer.

3.2

Het vorenstaande brengt mee dat het bestreden vonnis zal worden bekrachtigd. Als de in het ongelijk te stellen partij zal het hof [appellante] in de kosten van het hoger beroep veroordelen. De kosten voor de procedure in hoger beroep aan de zijde van Meester Advocaten zullen worden vastgesteld op € 1.957,- voor griffierecht en € 1.341,- voor salaris advocaat (1,5 punt x tarief II).

3.3

Als niet weersproken zal het hof ook de gevorderde wettelijke rente over de proceskosten en de nakosten toewijzen zoals hierna vermeld.

4 De beslissing

Het hof, recht doende in hoger beroep:

bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter te Gelderland, zittingsplaats Nijmegen, van 15 januari 2016;

veroordeelt [appellante] in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Meester Advocaten vastgesteld op € 1.957,- voor griffierecht en op € 1.341,- voor salaris overeenkomstig het liquidatietarief, te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van dit arrest, en – voor het geval voldoening binnen bedoelde termijn niet plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening;

veroordeelt [appellante] in de nakosten, begroot op € 131,-, met bepaling dat dit bedrag zal worden verhoogd met € 68,- in geval [appellante] niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan deze uitspraak heeft voldaan én betekening heeft plaatsgevonden een en ander vermeerderd met de wettelijke rente te rekenen vanaf veertien dagen na aanschrijving én betekening;

verklaart dit arrest voor zover het de hierin vermelde proceskostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit arrest is gewezen door mrs. F.J.P. Lock, L.M. Croes en M.M.K.J. Steketee en is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 3 april 2018.