Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2018:1834

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
27-02-2018
Datum publicatie
27-02-2018
Zaaknummer
21-003546-16
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGEL:2016:3180, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Ernstig geweld bij raadsvergadering in Geldermalsen in verband met de komst van een AZC.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-003546-16

Uitspraak d.d.: 27 februari 2018

TEGENSPRAAK

PROMIS

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Gelderland van 13 juni 2016 met parketnummer 05-780104-15 in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [1993] ,

wonende te [woonplaats] .

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 13 februari 2018 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd. Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman, mr. D.J.P.M. Vermunt, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen omdat het tot een andere strafoplegging komt en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

1:
hij op of omstreeks 16 december 2015 te Geldermalsen openlijk, te weten op of aan een of meer openbare wegen, gelegen in/nabij het centrum en/of het gemeentehuis van Geldermalsen , in elk geval op of aan een openbare weg, in vereniging geweld heeft gepleegd tegen een of meer aldaar aanwezige dienstdoende politieambtenaren en/of medewerkers van de beveiliging en/of (politie-)voertuigen en/of het gemeentehuis en/of hekwerk/dranghekken, welk geweld bestond uit het vastgrijpen en/of slaan/stompen van een of meer politieambtenaren en/of het gooien van een of meer voorwerpen in de richting van die politieambtena(a)r(en) en/of medewerker(s) en/of het ter hand nemen van een betonblok, althans een dergelijk voorwerp, en/of het (vervolgens) trachten die/dat betonblok/voorwerp over dat/die hekwerk/dranghekken te gooien en/of het (daarbij) luidkeels -provocerend- schreeuwen naar die politieambtena(a)r(en) en/of die medewerker(s) en/of het (met een voorwerp) kapotslaan van een spiegel van een ME-voertuig en/of het ter hand nemen en/of kapotgooien van (delen van) stenen/stoeptegels/klinkers en/of het gooien van (delen van) stenen/stoeptegels/klinkers en/of flessen en/of (volle) blikjes bier/drank en/of -zwaar- vuurwerk en/of (een) rookbom(men) tegen/naar/in de richting van die politieambtena(a)r(en) en/of medewerker(s) en/of die/dat (politie-)voertuig(en) en/of het gemeentehuis en/of het slaan, stompen, schoppen en/of (omver-)trekken/duwen van die politieambtena(a)r(en) en/of medewerker(s) en/of het omvergooien van, het schoppen/duwen tegen en/of trekken aan dat/die hekwerk/dranghekken en/of het getalsmatig versterken van de groep van waaruit geweldshandelingen werden gepleegd en/of het -met de groep- opdringen in de richting van die politieambtena(a)r(en) en/of die medewerker(s) en/of het -vanuit de groep- luidkeels provoceren van en/of uitdagend/beledigend schreeuwen naar die politieambtena(a)r(en) en/of die medewerker(s);

2:
hij op of omstreeks 16 december 2015 te Geldermalsen , tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, door geweld of bedreiging met geweld een vergadering van de raad van een gemeente, te weten een raadsvergadering van de gemeente Geldermalsen over de -mogelijke- komst van een asielzoekerscentrum, uiteen heeft gejaagd en/of tot het nemen of niet nemen van enig besluit heeft gedwongen en/of een lid, de voorzitter of een wethouder uit die vergadering heeft verwijderd of opzettelijk heeft verhinderd die bij te wonen of daarin vrij en onbelemmerd zijn plicht te vervullen, hierin bestaande dat verdachte en/of verdachtes mededader(s) zich hebben/heeft verzameld voor/bij het gemeentehuis en/of vervolgens een of meer aldaar aanwezige dienstdoende politieambtenaren en/of medewerkers van de beveiliging hebben/heeft vastgegrepen, geslagen en/of gestompt en/of een of meer voorwerpen in de richting van die politieambtenaren en/of medewerkers hebben/heeft gegooid en/of een betonblok, althans een dergelijk voorwerp, ter hand hebben/heeft genomen en/of (vervolgens) hebben/heeft getracht die/dat betonblok/voorwerp over dat/die hekwerk/dranghekken te gooien en/of (daarbij) luidkeels -provocerend- hebben/heeft geschreeuwd naar die politieambtenaren en/of die medewerkers en/of (met een voorwerp) een spiegel van een ME-voertuig kapot hebben/heeft geslagen en/of (delen) van stenen/stoeptegels/klinkers en/of flessen en/of (volle) blikjes bier/drank en/of -zwaar- vuurwerk en/of (een) rookbom(men) tegen/naar/in de richting van die politieambtenaren en/of medewerkers hebben/heeft gegooid en/of die politieambtenaren/medewerkers hebben/heeft geslagen, gestompt, geschopt en/of (omver-)getrokken/geduwd en/of een of meer hiervoor genoemde voorwerpen tegen het gemeentehuis en/of door een of meer ruiten van (de raadszaal van) het gemeentehuis hebben/heeft gegooid en/of hekwerk/dranghekken omver hebben/heeft gegooid/getrokken en/of -luidkeels/uitdagend/beledigend- zijn/is opgedrongen in de richting van die politieambtenaren/medewerkers en/of (vervolgens) het voorterrein/beveiligd terrein van het gemeentehuis hebben/heeft betreden en/of de zogenaamde ME-linie hebben/heeft doorbroken en/of zijn/is opgedrongen in de richting van de ingang van het gemeentehuis.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Overweging met betrekking tot het bewijs

Ten aanzien van feit 1

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft aangevoerd dat het gooien van het betonblok geen openlijke geweldpleging tegen politieambtenaren oplevert. De raadsman heeft geen algehele vrijspraak van feit 1 bepleit.

Het standpunt van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft zich op het standpunt gesteld dat het onder 1 ten laste gelegde feit wettig en overtuigend bewezen kan worden. Verdachte heeft spiegels van een ME-bus geslagen, vooraan gestaan bij de hekwerken, blikjes bier naar de ME heeft gegooid en een betonblok gepakt en geprobeerd dit over het hek te gooien. Daarnaast had verdachte twee rookbommen en twee thunderkings bij zich, die hij heeft afgestoken. Daarmee heeft verdachte een significante bijdrage aan het geweld geleverd.

Het oordeel van het hof

Op 16 december 2015 heeft er bij het gemeentehuis van Geldermalsen massaal geweld plaatsgevonden. Daarbij werden de aanwezige politiemensen belaagd en werden zij geschopt en geslagen. Ook werd er geduwd en getrapt tegen hekwerken en zijn deze hekken opgetild en omvergeduwd. Daarnaast werd er met zwaar vuurwerk, blikjes, flessen, stenen, betonblokken en stoeptegels en andere projectielen gegooid en zijn de spiegels van een ME-voertuig kapot geslagen.

Verdachte heeft verklaard dat hij bijna vooraan stond bij de hekwerken bij het gemeentehuis. Hij heeft de ME bekogeld met blikjes bier. Ook heeft hij geprobeerd een betonblok over het hekwerk te gooien. Daarnaast had verdachte thunderkings en rookbommen meegenomen. Hij heeft het vuurwerk afgestoken, maar één rookbom is niet afgegaan. Ook heeft hij de spiegels van een ME-voertuig afgeslagen.

Verbalisant [verbalisant 1] heeft gerelateerd dat verdachte nadrukkelijk aanwezig was op het voorterrein van het gemeentehuis. Verdachte heeft meerdere malen vuurwerk richting een opvallend dienstvoertuig gegooid.

Verbalisant [verbalisant 2] zag verdachte rond 20:25 uur tussen een groep van ongeveer 200 a 300 man staan, op de Kuipershof te Geldermalsen . [verbalisant 2] zag dat verdachte een groot voorwerp tegen een achterruit van een rijdende auto gooide en hoorde hierbij een harde knal.

Verbalisant [verbalisant 3] zag dat er werd geprobeerd door het hekwerk te breken. Hij zag dat verdachte de rest om hem heen aan het opruien was en dat verdachte hielp om het hekwerk te doorbreken. Hij zag verdachte op de Kuipershof schreeuwen naar de collega’s.

Gelet op de hiervoor beschreven gedragingen van verdachte is het hof van oordeel dat verdachte een significante en wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan de openlijke geweldpleging die op 16 december 2015 voor het gemeentehuis in Geldermalsen heeft plaatsgevonden. Daarmee heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het onder 1 ten laste gelegde feit. Het hof is daarbij van oordeel dat het gooien van het betonblok openlijke geweldpleging tegen het hekwerk oplevert.

Ten aanzien van feit 2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte dient te worden vrijgesproken van het onder 2 ten laste gelegde. Daartoe heeft de raadsman ten eerste aangevoerd dat verdachte niet wist dat de bijeenkomst in het gemeentehuis een raadsvergadering was waarin meteen een besluit over de komst van het AZC zou worden genomen. Daarnaast heeft de raadsman aangevoerd dat verdachte geen opzet had op het uiteenjagen van de vergadering of op het blokkeren van de besluitvorming aldaar. Tot slot heeft de raadsman aangevoerd dat het de vraag is welke gedragingen verdachte voorafgaand aan de beëindiging van de vergadering heeft gepleegd en of die gedragingen van zodanige aard en strekking zijn geweest dat er sprake is van een nauwe en bewuste samenwerking. Volgens de raadsman biedt het dossier onvoldoende aanknoping voor een bevestigende beantwoording van die vraag.

Het standpunt van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft zich op het standpunt gesteld dat het onder 2 ten laste gelegde feit wettig en overtuigend bewezen kan worden. Daartoe heeft de advocaat-generaal aangevoerd dat de opruiingen en geweldshandelingen van verdachte gericht waren tegen de politiemensen en de door hen beschermde raadsvergadering en dat er is sprake van een causaal verband tussen de geweldshandelingen en de beëindiging van de raadsvergadering. Dit kan niet anders dan opzettelijk zijn gebeurd. Subsidiair kan worden gesteld dat verdachte de aanmerkelijke kans dat de raadsvergadering door zijn optreden zou worden afgebroken of uiteen gejaagd, bewust heeft aanvaard.

Het oordeel van het hof

Het hof overweegt dat er op 16 december 2015 een raadsvergadering plaatsvond in het gemeentehuis van Geldermalsen . Daarbij werd het voorplein van het gemeentehuis door middel van hekken afgesloten. Op een gegeven moment, rond 20:00, toen de raadsvergadering begon, probeerde een opdringerige groep het hek bij het voorterrein van het gemeentehuis te openen. De groep drong het voorterrein op en werd gesommeerd achteruit te gaan, waaraan aanvankelijk gehoor werd gegeven. Daarna werd steeds meer vuurwerk, en werden steeds meer bierflessen en andere projectielen richting de politie en het gemeentehuis gegooid. Het hekwerk werd geforceerd door een grote groep die wederom het voorterrein op kwam. De menigte werd opnieuw gesommeerd achteruit te gaan, maar hier werd niet op gereageerd. Hierop heeft de politie een charge uitgevoerd. Daarop volgde een aanval van de mensenmenigte die het gemeentehuis in wilde. De politie voerde wederom een charge uit, waarbij zij werden teruggedrongen tot tegen de hoofdingang van het gemeentehuis.

Omstreeks 20:20 uur arriveerde de te hulp geroepen ME bij het gemeentehuis. De leden van de ME moesten geweld gebruiken om bij de collega’s op het voorterrein van het gemeentehuis te kunnen komen. Voor het hek werd een linie gevormd, maar op een gegeven moment was de ME genoodzaakt zich achter de hekken terug te trekken om de toegangsdeur tot het gemeentehuis te beveiligen. Even later begaven de hekken het en bestormden de demonstranten de ME en het gemeentehuis.

Toen bleek dat de ME de situatie niet meer kon beheersen, is de burgemeester medegedeeld dat de veiligheid van de aanwezige mensen in het gemeentehuis niet langer gegarandeerd kon worden. Omstreeks 20:28 nam de burgemeester de beslissing om de vergadering af te breken en moest iedereen voor zijn of haar veiligheid de raadszaal verlaten.

Het hof overweegt dat verdachte zich vooraan bij de hekwerken bevond. Hij bevond zich in de groep die probeerde door het hekwerk te breken. Verdachte was de anderen in de groep aan het opruien en hielp mee om het hekwerk te doorbreken. Toen de hekken neergingen is verdachte mee naar voren gelopen. Ook heeft verdachte bierflesjes gegooid en getracht een betonblok over het hekwerk te gooien, terwijl de ME achter het hek stond. Het hof overweegt dat deze geweldplegingen van verdachte zijn gericht op het kunnen bereiken van het gemeentehuis en de politieagenten die het gemeentehuis beschermden, terwijl daar op dat moment de raadsvergadering plaatsvond.

Verdachte heeft, door zo te handelen, tezamen en in vereniging met anderen het geweld gepleegd ten gevolge waarvan de raadsvergadering uiteen is gejaagd. Naar het oordeel van het hof kan het, gelet op de gedragingen van verdachte, niet anders zijn dan dat het opzet van verdachte gericht was op het, samen met de groep waar verdachte zich in bevond, uiteenjagen van de raadsvergadering.

Het hof verwerpt het verweer van de raadsman dat verdachte niet zou weten dat er een raadsvergadering plaatsvond. Tegenover de politie heeft verdachte verklaard dat hij op 16 december 2015 naar de raadsvergadering was gegaan omdat hij het niet eens was met het voorstel van de gemeente. Toen hij bij het gemeentehuis aankwam zag hij dat de raadsvergadering binnen al bezig was. Hier leidt het hof uit af dat verdachte wist dat er die avond een raadsvergadering plaatsvond. Of er op die vergadering ook een besluit zou worden genomen over de komst van het asielzoekerscentrum maakt voor de vraag of het al dan niet een raadsvergadering betreft niet uit.

Ten aanzien van het verweer met betrekking tot het medeplegen overweegt het hof dat er sprake was van een gezamenlijke uitvoering van de geweldshandelingen door verdachte en vele andere geweldsplegers. Verdachte maakte deel uit van de groep die geweld pleegde en heeft zelf ook geweld gepleegd, zoals hierboven beschreven. Dat geweld was gericht op het kunnen bereiken van het gemeentehuis en op de politieambtenaren die het gemeentehuis beschermden. Daarmee is er naar het oordeel van het hof sprake van een nauwe en bewuste samenwerking, gericht op het verstoren van de raadsvergadering Anders dan de raadsman heeft aangevoerd blijkt uit het dossier dat de geweldshandelingen die verdachte heeft verricht (zoals het gooien van bierflesjes, het gooien van het betonblok en het kapotslaan van de spiegel van het ME busje) plaats hebben gevonden voordat de vergadering werd afgelast.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel -ook in onderdelen- slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 1 en 2 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

1:
hij op of omstreeks 16 december 2015 te Geldermalsen openlijk, te weten op of aan een of meer openbare wegen, gelegen in/nabij het centrum en/of het gemeentehuis van Geldermalsen , in elk geval op of aan een openbare weg, in vereniging geweld heeft gepleegd tegen een of meer aldaar aanwezige dienstdoende politieambtenaren en/of medewerkers van de beveiliging en/of (politie-)voertuigen en/of het gemeentehuis en/of hekwerk/dranghekken, welk geweld bestond uit het vastgrijpen en/of slaan/stompen van een of meer politieambtenaren en/of het gooien van een of meer voorwerpen in de richting van die politieambtena(a)r(en) en/of medewerker(s) en/of het ter hand nemen van een betonblok, althans een dergelijk voorwerp, en/of het (vervolgens) trachten die/dat betonblok/voorwerp over dat/die hekwerk/dranghekken te gooien en/of het (daarbij) luidkeels -provocerend- schreeuwen naar die politieambtena(a)r(en) en/of die medewerker(s) en/of het (met een voorwerp) kapotslaan van een spiegel van een ME-voertuig en/of het ter hand nemen en/of kapotgooien van (delen van) stenen/stoeptegels/klinkers en/of het gooien van (delen van) stenen/stoeptegels/klinkers en/of flessen en/of (volle) blikjes bier/drank en/of -zwaar- vuurwerk en/of (een) rookbom(men) tegen/naar/in de richting van die politieambtena(a)r(en) en/of medewerker(s) en/of die/dat (politie-)voertuig(en) en/of het gemeentehuis en/of het slaan, stompen, schoppen en/of (omver-)trekken/duwen van die politieambtena(a)r(en) en/of medewerker(s) en/of het omvergooien van, het schoppen/duwen tegen en/of trekken aan dat/die hekwerk/dranghekken en/of het getalsmatig versterken van de groep van waaruit geweldshandelingen werden gepleegd en/of het -met de groep- opdringen in de richting van die politieambtena(a)r(en) en/of die medewerker(s) en/of het -vanuit de groep- luidkeels provoceren van en/of uitdagend/beledigend schreeuwen naar die politieambtena(a)r(en) en/of die medewerker(s);

2:
hij op of omstreeks 16 december 2015 te Geldermalsen , tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, door geweld of bedreiging met geweld een vergadering van de raad van een gemeente, te weten een raadsvergadering van de gemeente Geldermalsen over de -mogelijke- komst van een asielzoekerscentrum, uiteen heeft gejaagd en/of tot het nemen of niet nemen van enig besluit heeft gedwongen en/of een lid, de voorzitter of een wethouder uit die vergadering heeft verwijderd of opzettelijk heeft verhinderd die bij te wonen of daarin vrij en onbelemmerd zijn plicht te vervullen, hierin bestaande dat verdachte en/of verdachtes mededader(s) zich hebben/heeft verzameld voor/bij het gemeentehuis en/of vervolgens een of meer aldaar aanwezige dienstdoende politieambtenaren en/of medewerkers van de beveiliging hebben/heeft vastgegrepen, geslagen en/of gestompt en/of een of meer voorwerpen in de richting van die politieambtenaren en/of medewerkers hebben/heeft gegooid en/of een betonblok, althans een dergelijk voorwerp, ter hand hebben/heeft genomen en/of (vervolgens) hebben/heeft getracht die/dat betonblok/voorwerp over dat/die hekwerk/dranghekken te gooien en/of (daarbij) luidkeels -provocerend- hebben/heeft geschreeuwd naar die politieambtenaren en/of die medewerkers en/of (met een voorwerp) een spiegel van een ME-voertuig kapot hebben/heeft geslagen en/of (delen) van stenen/stoeptegels/klinkers en/of flessen en/of (volle) blikjes bier/drank en/of -zwaar- vuurwerk en/of (een) rookbom(men) tegen/naar/in de richting van die politieambtenaren en/of medewerkers hebben/heeft gegooid en/of die politieambtenaren/medewerkers hebben/heeft geslagen, gestompt, geschopt en/of (omver-)getrokken/geduwd en/of een of meer hiervoor genoemde voorwerpen tegen het gemeentehuis en/of door een of meer ruiten van (de raadszaal van) het gemeentehuis hebben/heeft gegooid en/of hekwerk/dranghekken omver hebben/heeft gegooid/getrokken en/of -luidkeels/uitdagend/beledigend- zijn/is opgedrongen in de richting van die politieambtenaren/medewerkers en/of (vervolgens) het voorterrein/beveiligd terrein van het gemeentehuis hebben/heeft betreden en/of de zogenaamde ME-linie hebben/heeft doorbroken en/of zijn/is opgedrongen in de richting van de ingang van het gemeentehuis.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het onder 1 bewezen verklaarde levert op:

openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen en goederen.

Het onder 2 bewezen verklaarde levert op:

medeplegen van door geweld of bedreiging met geweld een vergadering van de raad van een gemeente uiteenjagen.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zes maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren.

De raadsman heeft aangevoerd dat een taakstraf passend zou zijn.

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Het hof overweegt dat er op 16 december 2015 ernstig en omvangrijk geweld is gepleegd bij het gemeentehuis te Geldermalsen . Gelet op de persoonlijke ervaringen van de betrokken politiemensen, zoals die zijn gerelateerd in het procesdossier, was de situatie op 16 december 2015 voor hen zeer gewelddadig, beangstigend en intimiderend. Door een grote woedende mensenmassa van naar schatting meer dan 1.000 personen, waaronder verdachte, zijn de nog geen 70 medewerkers van de basispolitiezorg, mobiele eenheid en arrestatie-eenheid ernstig in het nauw gedreven. Sommigen van hen hebben ongeveer 45 minuten - zonder beschermende kleding - stand moeten houden tegen de aanzwellende menigte die hen belaagde. De aanwezige politiemensen hadden tot taak de orde te handhaven en het gemeentehuis en de aldaar aanwezige personen te beschermen. Bij de uitoefening van hun taken zijn zij geslagen en geschopt. Er zijn hekken omver geworpen en er is met zwaar vuurwerk, glaswerk en straatstenen naar hen gegooid. Zij zijn bedreigd en beledigd. In het bijzonder door het rondom hen ontploffende vuurwerk en de naar hen gegooide straatstenen hebben de politiemensen persoonlijk angst gevoeld. Een enkeling vermeldt zelfs bang te zijn geweest zijn kinderen niet meer te kunnen zien. Enkele politiemensen ervaren ten gevolge van de gebeurtenissen slapeloosheid, concentratieverlies, pijn en druk op de oren. Bij één politieambtenaar is door een arts zelfs gehoorschade vastgesteld.

De ME die de politiemensen voor het gemeentehuis te hulp is geschoten, heeft zich, als gevolg van het vele geweld jegens hen bestaande uit onder meer het gooien van vuurwerk, stenen, flessen en blikken bier en betonblokken aanvankelijk moeten terugtrekken. Als gevolg daarvan is de raadsvergadering afgebroken, waarna de raadsleden, de burgemeester en overige aanwezigen zijn geëvacueerd. Daardoor is het democratisch proces verstoord.

Verdachte heeft hieraan bijgedragen door vuurwerk en rookbommen mee te nemen en dit af te steken. Ook heeft verdachte blikjes gegooid en heeft hij geprobeerd een betonblok over het hekwerk te gooien. Daarnaast heeft hij met een stok de spiegels van een ME-bus afgeslagen. Verdachte bevond zich bovendien vooraan de groep en heeft zich (verbaal) agressief opgesteld.

Over zijn persoonlijke omstandigheden heeft verdachte ter zitting van het hof verklaard dat hij door deze zaak zijn baan als heier is kwijtgeraakt. Hij is lange tijd werkloos geweest en heeft daardoor schulden opgebouwd. Sinds kort heeft verdachte weer een baan gevonden, als baggeraar. Verdachte heeft ter zitting van het hof verklaard dat hij het erg vindt dat de politiemensen zich zo bedreigd hebben gevoeld.

Het hof houdt ook rekening met het uittreksel uit de justitiële documentatie, waaruit blijkt dat verdachte niet eerder is veroordeeld ter zake van geweldsdelicten.

Hoewel de ernst van de feiten zonder meer oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf rechtvaardigt, laat het hof de persoonlijke belangen van verdachte bij het behouden van zijn baan zo zwaar meewegen dat hiervan zal worden afgezien. Alles afwegende, in het bijzonder in aanmerking genomen hetgeen omtrent de persoon van verdachte is gebleken, is het hof van oordeel dat oplegging van een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en een taakstraf van de maximale duur passend en geboden is.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 47, 57, 63, 124 en 141 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1 en 2 bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 (drie) maanden.

Bepaalt dat de gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 240 (tweehonderdveertig) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 120 (honderdtwintig) dagen hechtenis.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde taakstraf in mindering zal worden gebracht, volgens de maatstaf van twee uren taakstraf per in voorarrest doorgebrachte dag, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Aldus gewezen door

mr. C. Caminada, voorzitter,

mr. J.P. Bordes en mr. K.A.J.M. Wetzels, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. T. Faber, griffier,

en op 27 februari 2018 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Proces-verbaal van het in dezelfde zaak voorgevallene ter openbare terechtzitting van het gerechtshof van 27 februari 2018.

Tegenwoordig:

mr. C. Caminada, voorzitter,

mr. C.C.M. Poland, advocaat-generaal,

mr. T. Faber, griffier.

De voorzitter doet de zaak uitroepen.

De verdachte is niet in de zaal van de terechtzitting aanwezig.

De voorzitter spreekt het arrest uit.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat door de voorzitter en de griffier is vastgesteld en ondertekend.