Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2017:7987

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
12-09-2017
Datum publicatie
13-09-2017
Zaaknummer
200.172.650/01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Tussenbeschikking
Inhoudsindicatie

Benoeming deskundige na tussenarrest.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht, handel

zaaknummer gerechtshof 200.172.650/01

(zaaknummer rechtbank Midden-Nederland C/07/175901 / HL ZA 10-1273)

arrest van 12 september 2017

in de zaak van

Hoad Holding B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

appellante,

in eerste aanleg: eiseres in conventie en verweerster in reconventie,

hierna: Hoad,

advocaat: mr. J.N. Bethe, kantoorhoudend te Amsterdam,

tegen

Noble House B.V.,

gevestigd te Almere,

geïntimeerde,

in eerste aanleg: gedaagde in conventie en eiseres in reconventie,

hierna: Noble House,

advocaat: mr. R. Kuizenga, kantoorhoudend te Almere.

1 Het verdere verloop van het geding in hoger beroep

1.1

Het hof neemt de inhoud van het tussenarrest van 18 april 2017 hier over.

1.2

Partijen hebben naar aanleiding van het voornemen van het hof om een deskundige te benoemen ieder een akte met producties genomen.

1.3

Vervolgens zijn de stukken wederom overgelegd voor het wijzen van arrest en heeft het hof arrest bepaald.

2 De verdere beoordeling van de grieven en de vordering

2.1

Het hof heeft in voormeld tussenarrest overwogen een deskundigenbericht te vragen met betrekking tot de uitlaat en het lakwerk van de Aston Martin. Partijen zijn niet tot overeenstemming gekomen over de deskundige, zodat het hof zelf een deskundige zal benoemen. Partijen hebben ieder wel een aantal suggesties gedaan. Mede gelet daarop zal het hof tot deskundige benoemen [C] (de heer [A] ), [a-straat] , ( [B] ). Blijkens de informatie op de website is deze gespecialiseerd in onderhoud, revisie en totaalreparatie van Aston Martin. Dat deze deskundige geen officiële Aston Martin Heritage dealer is acht het hof voorshands geen reden om aan de deskundigheid te twijfelen. De vrees van Hoad dat er banden zijn tussen deze deskundige en Noble House is onvoldoende geconcretiseerd, zodat het hof gaat uit van de onafhankelijkheid van deze deskundige.

2.2

Het hof zal de deskundige vragen om een onderzoek te doen en een schriftelijk rapport uit te brengen ter beantwoording van de volgende vragen:

Met betrekking tot de uitlaat

a. Heeft Noble House een nieuwe uitlaat aangebracht en de uitlaatophangrubbers vervangen?

b. Kunt u aangeven welk merk uitlaat door Noble House is gemonteerd (zie foto's van het deskundigenrapport 11 december 2012 p.12 en prod. 51 bij mvg)? Is dat een originele Aston Martin-uitlaat?

c. Is deze door Noble House geplaatste uitlaat in kwalitatief opzicht geschikt voor de Aston Martin? Zo nee, waarom niet?

d. Kunt u mede aan de hand van voornoemde foto's vaststellen of voornoemde uitlaat op de juiste wijze aangebracht door Noble House? Zo nee, waarom niet?

e. Kunt u mede aan de hand van voornoemde foto's vaststellen of de kwaliteit en/of de montage van de uitlaat de oorzaak van het vallen van de uitlaat van de Aston Martin? Zo ja, in hoeverre? Kunt u een andere oorzaak vaststellen? Zo ja, welke, zo nee, waarom niet?

f. Wat zijn de kosten van herstel van de uitlaat, gespecificeerd naar kosten voor hetzelfde merk uitlaat, kosten van een eventuele originele Aston Martin uitlaat, en kosten voor arbeid?

Met betrekking tot het lakwerk

a. Is de Aston Martin door Noble House gespoten in de originele kleur lak (zwart)?

b. Is het lakwerk naar de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd, in het licht van hetgeen partijen blijkens de overeenkomst van 5 november 2007 zijn overeengekomen? Kunt u daarbij ingaan op hetgeen door Noble House is genoemd in punt 7 van haar akte na tussenarrest: wat houdt een body-off restauratie in en kunt u in dat verband uitleg verschaffen over de aluminium buitenhuid en stalen chassis frame?

c. Zijn er gebreken aan het lakwerk? Indien er gebreken kleven aan het lakwerk, kunt u deze nader omschrijven en de oorza(a)k(en) hiervan aangeven?

d. Kunt u aangeven van wanneer deze gebreken dateren? Kunt u daarbij ingaan op punt 6 van de akte na tussenarrest van Noble House?

e. Kunt u daarbij ingaan op de mogelijkheid dat eventuele roestvorming is ontstaan in niet gerestaureerde stalen plaatwerkdelen die doorwerkt in de aluminium delen en de lak? Kunt u daarbij ingaan op hetgeen Noble House in punt 9 op bladzijde 5 van haar akte na tussenarrest heeft betoogd?

d. Is de Aston Martin door Noble House gepolijst?

e. Wat zijn de kosten van eventueel herstel van door u geconstateerde gebreken en alsnog polijsten, uitgesplitst naar kosten voor materiaal en arbeid ?

2.3

Hoad heeft betoogd dat ook recentelijk aan het licht gekomen gebreken – schimmelvorming op de bekleding als gevolg van lekkage bij de achterruit/kofferklep – door de deskundige onderzocht zouden moeten worden. Volgens Hoad gaat het daarbij om gebreken die na het pleidooi bij het hof op 8 december 2016 zijn geconstateerd. Noble House verzet zich tegen deze wens van Hoad. Volgens haar moet het beweerdelijke gebrek een buiten Noble House liggende oorzaak hebben, nu Hoad al ruim twee jaar gebruik heeft gemaakt van de auto en niet valt te controleren hoe zij de auto heeft verzorgd. Noble House betwist dat zij de achterruit onjuist heeft gemonteerd. Als dat het geval geweest zou zijn, dan had Hoad de lekkage eerder hebben kunnen constateren.

2.4

Het hof ziet anders dan Noble House geen processueel bezwaar tegen het verzoek van Hoad om de over de door haar gestelde gebreken vragen te stellen aan de te benoemen deskundige. Noble House heeft niet betwist dat Hoad de gebreken eerder dan op 8 december 2016 heeft ontdekt, zodat Hoad deze nieuwe feiten ook niet eerder in de procedure naar voren heeft kunnen brengen en het debat daarover dan ook niet eerder heeft kunnen plaatsvinden. Noble House heeft na het deskundigenbericht nog voldoende mogelijkheid om nader op de stellingen van Hoad en de bevindingen van de deskundige in te gaan.

Het hof zal in de vraagstelling aan de deskundige de door Noble House genoemde aspecten betrekken. Het hof heeft de volgende vragen:

1. Kunt u aangeven of van de door Hoad in haar akte uitlaten van 16 mei 2017 genoemde lekkage sprake is? Kunt u die lekkage omschrijven?

2. Kunt u aangeven wat de oorzaak is van de lekkage? Is die een gevolg van ondeugdelijke montage van de achterruit, en zo ja, waarom, of is daarvoor een andere oorzaak aan te wijzen, en zo ja, welke? Kan een andere oorzaak zijn dat de auto niet goed is verzorgd, zoals door Noble House in haar akte van 16 mei 2017 heeft gesuggereerd?

3. Kunt u aangeven of sprake is van oxidatie/roestvorming en/of schimmelvorming op de bekleding/aan de binnenzijde van de Aston Martin? En zo ja, wat daarvan de oorzaak is?

4. Kunt u aangeven van wanneer de gebreken dateren?

5. Kunt u aangeven wat de kosten van herstel zijn, uitgesplitst naar kosten voor materiaal en arbeid?

Met betrekking tot de uitlaat, het lakwerk en de lekkage

f. Geeft het onderzoek overigens nog aanleiding tot het maken van opmerkingen, die in verband met de beslissing van dit geschil van belang zouden kunnen zijn?

2.5

Het hof zal de hiervoor genoemde deskundige benoemen. Zoals blijkt uit de - aan partijen met dit arrest toe te zenden - brief met vragen van de griffier aan de deskundige van 28 juli 2017 en diens beantwoording van de vragen blijkt dat de deskundige inschat dat ongeveer 30 uren zijn gemoeid met het onderzoek tegen een uurtarief van € 60 (exclusief BTW) per uur, en een kilometervergoeding van € 0,49 per kilometer. Gelet daarop zal het hof het voorschot op de kosten van de deskundige, dat voor rekening van beide partijen, ieder voor de helft komt (tussenarrest rov. 6.30), voorlopig vast stellen op € 2.500,- inclusief BTW. Voorts blijkt uit genoemde beantwoording onder welke voorwaarden de deskundige zijn benoeming wenst te aanvaarden.

3 Beslissing

benoemt tot deskundige: [C] in de persoon van de heer [A] , [a-straat] , [B]

om een onderzoek in te stellen en schriftelijk bericht uit te brengen omtrent de volgende vragen:

Met betrekking tot de uitlaat

a. Heeft Noble House een nieuwe uitlaat aangebracht en de uitlaatophangrubbers vervangen?

b. Kunt u aangeven welk merk uitlaat door Noble House is gemonteerd (zie foto's van het deskundigenrapport 11 december 2012 p.12 en prod. 51 bij mvg)? Is dat een originele Aston Martin-uitlaat?

c. Is deze door Noble House geplaatste uitlaat in kwalitatief opzicht geschikt voor de Aston Martin? Zo nee, waarom niet?

d. Kunt u mede aan de hand van voornoemde foto's vaststellen of voornoemde uitlaat op de juiste wijze aangebracht door Noble House? Zo nee, waarom niet?

e. Kunt u mede aan de hand van voornoemde foto's vaststellen of de kwaliteit en/of de montage van de uitlaat de oorzaak van het vallen van de uitlaat van de Aston Martin? Zo ja, in hoeverre? Kunt u een andere oorzaak vaststellen? Zo ja, welke, zo nee, waarom niet?

f. Wat zijn de kosten van herstel van de uitlaat, gespecificeerd naar kosten voor hetzelfde merk uitlaat, kosten van een eventuele originele Aston Martin uitlaat, en kosten voor arbeid?

Met betrekking tot het lakwerk

a. Is de Aston Martin door Noble House gespoten in de originele kleur lak (zwart)?

b. Is het lakwerk naar de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd, in het licht van hetgeen partijen blijkens de overeenkomst van 5 november 2007 zijn overeengekomen? Kunt u daarbij ingaan op hetgeen door Noble House is genoemd in punt 7 van haar akte na tussenarrest: wat houdt een body-off restauratie in en kunt u in dat verband uitleg verschaffen over de aluminium buitenhuid en stalen chassis frame?

c. Zijn er gebreken aan het lakwerk? Indien er gebreken kleven aan het lakwerk, kunt u deze nader omschrijven en de oorza(a)k(en) hiervan aangeven?

d. Kunt u aangeven van wanneer deze gebreken dateren? Kunt u daarbij ingaan op punt 6 van de akte na tussenarrest van Noble House?

e. Kunt u daarbij ingaan op de mogelijkheid dat eventuele roestvorming is ontstaan in niet gerestaureerde stalen plaatwerkdelen die doorwerkt in de aluminium delen en de lak? Kunt u daarbij ingaan op hetgeen Noble House in punt 9 op bladzijde 5 van haar akte na tussenarrest heeft betoogd?

d. Is de Aston Martin door Noble House gepolijst?

e. Wat zijn de kosten van eventueel herstel van door u geconstateerde gebreken en alsnog polijsten, uitgesplitst naar kosten voor materiaal en arbeid ?

Met betrekking tot de lekkage

1. Kunt u aangeven of van de door Hoad in haar akte uitlaten van 16 mei 2017 genoemde lekkage sprake is? Kunt u die lekkage omschrijven?

2. Kunt u aangeven wat de oorzaak is van de lekkage? Is die een gevolg van ondeugdelijke montage van de achterruit, en zo ja, waarom, of is daarvoor een andere oorzaak aan te wijzen, en zo ja, welke? Kan een andere oorzaak zijn dat de auto niet goed is verzorgd, zoals door Noble House in haar akte van 16 mei 2017 heeft gesuggereerd?

3. Kunt u aangeven of sprake is van oxidatie/roestvorming en/of schimmelvorming op de bekleding/aan de binnenzijde van de Aston Martin? En zo ja, wat daarvan de oorzaak is?

4. Kunt u aangeven van wanneer de gebreken dateren?

5. Kunt u aangeven wat de kosten van herstel zijn, uitgesplitst naar kosten voor materiaal en arbeid?

Met betrekking tot de uitlaat, het lakwerk en de lekkage

f. Geeft het onderzoek overigens nog aanleiding tot het maken van opmerkingen, die in verband met de beslissing van dit geschil van belang zouden kunnen zijn?

bepaalt dat de deskundige tijdens het onderzoek partijen in de gelegenheid zal stellen opmerkingen te maken en verzoeken te doen en dat daarvan uit het schriftelijk bericht zal blijken;

bepaalt dat de deskundige een concept-deskundigenbericht aan partijen zal sturen en partijen in de gelegenheid zal stellen op dat concept te reageren alvorens een definitief bericht uit te brengen. In het definitieve deskundigenbericht zal de deskundige de reacties van partijen op het concept bespreken;

bepaalt dat Hoad aan de deskundige een kopie van het volledige procesdossier ter beschikking zal stellen;

beveelt partijen om aan de deskundige alle door deze gewenste inlichtingen te verstrekken;

bepaalt dat de deskundige het ondertekende deskundigenbericht vóór 12 december 2017 toestuurt aan de griffie van dit hof (Postbus 1704, 8901 CA Leeuwarden);

bepaalt het voorschot van de kosten van de deskundige op € 2500,- (incl. btw);

bepaalt dat indien partijen, of een van hen, zich niet kunnen/kan verenigen met de hoogte van het voorschot partijen/die partij binnen veertien dagen na heden schriftelijk bezwaar kunnen/kan maken, waarna het hof een nadere beslissing zal nemen;

bepaalt dat partijen ieder de helft (€ 1.250,-) van het voorschot dienen te betalen, conform de nota met betaalinstructies die zij zullen ontvangen van het Landelijke Dienstencentrum voor de Rechtspraak;

bepaalt dat dit voorschot (in beginsel) binnen vier weken na dagtekening van de nota van het Landelijk Dienstencentrum moet zijn voldaan;

bepaalt dat de deskundige niet met het onderzoek zal starten voordat de griffier heeft laten weten dat het voorschot is betaald;

bepaalt dat de deskundige zich - door tussenkomst van de griffie - met vragen en opmerkingen zal wenden tot mr. J. Smit, die hierbij wordt benoemd tot raadsheer-commissaris;

draagt de griffier op een afschrift van dit arrest aan de deskundige te verzenden;

verwijst de zaak naar de roldatum van vier weken na de datum waarop het definitieve deskundigenbericht ter griffie is ingeleverd voor memorie na deskundigenbericht aan de zijde van Hoad;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mr. J. Smit, mr. M.M.A. Wind en mr. I. Tubben en is door de rolraadsheer in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op

12 september 2017.