Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2017:5672

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
05-07-2017
Datum publicatie
05-07-2017
Zaaknummer
21-005455-16
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGEL:2016:5317, Overig
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Tussenbeschikking
Inhoudsindicatie

Tijdens de beraadslaging in raadkamer is gebleken, dat het onderzoek niet volledig is geweest. Het hof acht het gelet op de aard en ernst van de verdenking en de verklaringen van de verdachte noodzakelijk dat er een uitgebreid psychologisch onderzoek wordt uitgevoerd naar de geestvermogens van verdachte door een forensisch psycholoog en verwijst de zaak derhalve naar de raadsheer-commissaris.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-005455-16

Uitspraak d.d.: 5 juli 2017

TEGENSPRAAK

Tussenarrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Gelderland van 10 oktober 2016 met parketnummer 05-740009-16 in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [1956] ,

wonende te [woonplaats] .

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 21 juni 2017 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd. Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman, mr. A.M. Smetsers, naar voren is gebracht.

Tijdens de beraadslaging in raadkamer is gebleken, dat het onderzoek niet volledig is geweest. Het hof acht het gelet op de aard en ernst van de verdenking en de verklaringen van de verdachte noodzakelijk dat er een uitgebreid psychologisch onderzoek wordt uitgevoerd naar de geestvermogens van verdachte door een forensisch psycholoog. Hierbij moet aan de orde komen in hoeverre de feiten aan verdachte kunnen worden toegerekend, hoe groot het recidivegevaar is, of verdachte nog behandeling nodig heeft en zo ja, welke behandeling, waar die behandeling kan plaatsvinden en voor hoe lang.

Aangezien het hof zich onvoldoende voorgelicht acht over (de voortgang van) het behandelingstraject dat is opgelegd als dadelijk uitvoerbaar verklaarde bijzondere voorwaarde bij het vonnis van de rechtbank dienen in het op te maken rapport ook de bevindingen en resultaten te worden betrokken van het door verdachte reeds gevolgde traject bij de reclassering en De Waag.

BESLISSING

Het hof:

Heropent het onderzoek.

Schorst het onderzoek ter terechtzitting voor onbepaalde tijd.

Stelt de stukken in handen van de raadsheer-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken in dit hof teneinde voornoemd psychologisch onderzoek te laten uitvoeren.

Bepaalt dat het onderzoek zal worden hervat tegen een nog nader te bepalen terechtzitting.

Beveelt de oproeping van de verdachte tegen het nog nader te bepalen tijdstip, met tijdige kennisgeving daarvan aan de raadsman van verdachte en aan de benadeelde partij.

Aldus gewezen door

mr. K.J.C. Geeve, voorzitter,

mr. H. Heins en mr. A.J. Smit, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. J. de Jong, griffier,

en op 5 juli 2017 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Proces-verbaal van het in dezelfde zaak voorgevallene ter openbare terechtzitting van het gerechtshof van 5 juli 2017.

Tegenwoordig:

mr. B.J.J. Melssen, voorzitter,

mr. L.H.J. Vijlbrief-Smit, advocaat-generaal,

mr. J. de Jong, griffier.

De voorzitter doet de zaak uitroepen.

De verdachte is niet in de zaal van de terechtzitting aanwezig.

De voorzitter spreekt het arrest uit.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat door de voorzitter en de griffier is vastgesteld en ondertekend.