Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2017:326

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
17-01-2017
Datum publicatie
19-01-2017
Zaaknummer
200.197.589/01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Griffierecht niet tijdig betaald. Geen gemotiveerd beroep op hardheidsclausule. Ontslag van instantie uitgesproken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.197.589/01

(zaaknummer rechtbank Noord-Nederland 4684412 \ CV EXPL 15-17120)

arrest van 17 januari 2017 in de zaak van

[appellant] ,

wonende te [A] ,

appellant,

hierna: [appellant],

in eerste aanleg: eiser,

advocaat: mr. F.M. Meis, kantoorhoudend te Groningen,

tegen

Nederlandse Uitvaartmaatschappij B.V.,

gevestigd te Baarn,

geïntimeerde,

in eerste aanleg: eiseres,

hierna: NUMA,

niet verschenen.

1 Het geding in eerste instantie

1.1

In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in het vonnis van 11 mei 2016 van de kantonrechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen (hierna: de kantonrechter), tussen [appellant] als gedaagde en Nederlandse Uitvaartverzorging Maatschappij (NUMA) B.V. als eiseres.

2 Het geding in hoger beroep

2.1

Bij exploot van 8 augustus 2016 is door [appellant] hoger beroep ingesteld van voormeld vonnis met dagvaarding van NUMA tegen de zitting van 30 augustus 2016. De conclusie van de appeldagvaarding, waarin de grieven zijn opgenomen, strekt tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep en tot het alsnog afwijzen van de vorderingen van NUMA, met veroordeling van NUMA in de kosten van beide instanties.

2.2

Op de eerst dienende dag is NUMA niet verschenen en is tegen haar verstek verleend. Op de rol van 6 september 2016 heeft [appellant] voor eis geconcludeerd conform de appeldagvaarding.

2.3

Het door [appellant] verschuldigde griffierecht diende uiterlijk op 27 september 2016 te worden betaald. [appellant] heeft het van hem geheven griffierecht van € 314,- voldaan op 24 oktober 2016.

2.4

Aan [appellant] is, conform art. 2.3.2 van het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven (Lpr), gelegenheid gegeven om zich bij akte uit te laten over de toepassing van de in art. 127a lid 3 Rv neergelegde hardheidsclausule. [appellant] heeft van deze gelegenheid geen gebruik gemaakt.

2.5

Ten slotte is de zaak naar de rol verwezen voor arrest, te wijzen op het griffiedossier.

3 De beoordeling

3.1

Ingevolge art. 127a lid 2 Rv, in samenhang met art. 353 Rv, ontslaat de rechter de gedaagde van de instantie indien de eisende partij het griffierecht niet tijdig heeft voldaan, met veroordeling van de eisende partij in de kosten. Op grond van art. 127a lid 3 Rv laat de rechter toepassing van het tweede lid geheel of ten dele buiten toepassing indien hij van oordeel is dat de toepassing van die bepaling, gelet op het belang van één of meer van de partijen bij toegang tot de rechter, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

3.2

[appellant] heeft zich niet uitgelaten over de reden voor het niet tijdig betalen van het griffierecht. Bij het hof zijn hierdoor geen omstandigheden bekend die met toepassing van de in art. 127a lid 3 neergelegde hardheidsclausule mogelijk tot het geheel of gedeeltelijk buiten toepassing laten van art. 127a lid 2 Rv aanleiding hadden kunnen geven.

3.3

Met toepassing van art. 127a lid 2 Rv zal NUMA dan ook van de instantie worden ontslagen en zal [appellant] worden veroordeeld in de kosten van het geding in hoger beroep (nihil).

De beslissing

Het hof, rechtdoende in hoger beroep:

ontslaat NUMA van instantie (de procedure in hoger beroep);

veroordeelt [appellant] in de kosten van het geding in hoger beroep en stelt die kosten aan de zijde van NUMA tot aan deze uitspraak vast op nihil.

Dit arrest is gewezen door mr. J.H. Kuiper, mr. H. de Hek en mr. L. Groefsema, en is door de rolraadsheer in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op dinsdag 17 januari 2017.