Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHARL:2017:3203

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
14-02-2017
Datum publicatie
14-04-2017
Zaaknummer
21-000552-16
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBMNE:2016:368, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Mensenhandel, webcamseks, herroeping VI. Overweging straftoemeting.

Vanwege de langdurige inbreuk op de autonomie van het slachtoffer, de bedreiging en de ernstige mishandelingen, acht het hof de door de rechtbank opgelegde straf geen recht doen aan de ernst van de feiten. Vanwege de ernst van de bewezenverklaarde feiten en de persoon van de verdachte, de speciale en generale preventie, acht het hof een gevangenisstraf van vijfeneenhalf jaar passend

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
PS-Updates.nl 2017-0382
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-000552-16

Uitspraak d.d.: 14 februari 2017

TEGENSPRAAK

Promis

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland van 21 januari 2016 met parketnummer 16-661486-15 en de van dat vonnis deel uitmakende beslissing op de vordering tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling met V.I.-zaaknummer 99-000434-43 in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] ,

zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te lande.

Het hoger beroep

De officier van justitie heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 31 januari 2017 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd. Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen namens verdachte door zijn raadsvrouw, mr. S.G.H. van de Kamp, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen omdat het tot een andere bewijsbeslissing en strafoplegging komt en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is -na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg en in hoger beroep- tenlastegelegd dat:

1:
hij op of omstreeks 30 juni 2015 te [plaats] , althans in het arrondissement Midden-Nederland, [slachtoffer] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft/is verdachte opzettelijk dreigend

- een honkbalknuppel gepakt en/of opgeheven en/of getoond aan die [slachtoffer] en/of

- met een honkbalknuppel in de richting van die [slachtoffer] gelopen en/of

- met een honkbalknuppel een ruit ingeslagen, terwijl die [slachtoffer] zich dichtbij die ruit bevond en/of

- tegen die [slachtoffer] gezegd dat hij haar iets aan zou doen, althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

2:

hij op of omstreeks 30 juni 2015 te [plaats] , althans in het arrondissement Midden-Nederland, opzettelijk en wederrechtelijk (in een woning gelegen aan de [adres] ) een ruit en/of een deur, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer] en/of Stichting De Alliantie, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, heeft vernield en / of beschadigd en / of onbruikbaar gemaakt, door toen aldaar opzettelijk en wederrechtelijk (met kracht) met een honkbalknuppel tegen die ruit en/of deur te slaan;


3:
a.

primair

hij meerdere malen, althans eenmaal, in of omstreeks de periode van 1 februari 2014 tot en met 30 juni 2015 te [plaats] , althans in het arrondissement Midden-Nederland, in elk geval in Nederland, (telkens) aan [slachtoffer] opzettelijk zwaar lichamelijk letsel (te weten (blijvende) brandplekken en/of littekens), heeft toegebracht, door (telkens) opzettelijk (een) brandende sigaret(ten) en/of aansteker(s) tegen het gezicht en/of het lichaam en/of de huid van voornoemde [slachtoffer] te drukken en/of te houden;

subsidiair

hij meerdere malen, althans eenmaal, in of omstreeks de periode van 1 februari 2014 tot en met 30 juni 2015 te [plaats] , althans in het arrondissement Midden-Nederland, in elk geval in Nederland, (telkens) opzettelijk [slachtoffer] heeft mishandeld, door (telkens)

- (een) brandende sigaret(ten) en/of aansteker(s) tegen het gezicht en/of het lichaam en/of de huid van die [slachtoffer] te drukken en/of te houden en/of ten gevolge waarvan die [slachtoffer] pijn en/of letsel heeft ondervonden;

b. hij meerdere malen, althans eenmaal, in of omstreeks de periode van 1 juni 2014 tot en met 30 juni 2015 te [plaats] , althans in het arrondissement Midden-Nederland, in elk geval in Nederland, (telkens) opzettelijk [slachtoffer] heeft mishandeld, door (telkens)

- met zijn vuisten en/of met een fles en/of met een honkbalknuppel op/tegen het hoofd en/of het lichaam van die [slachtoffer] te slaan, ten gevolge waarvan die [slachtoffer] pijn en/of letsel heeft ondervonden;

4:
hij meerdere malen, althans eenmaal, in of omstreeks de periode van 1 februari 2014 tot en met 30 juni 2015 te [plaats] , in elk geval in Nederland,

(telkens)

een persoon, genaamd [slachtoffer]

(sub 1 en/of sub 6 en/of sub 9) door dwang

en/of geweld

en/of een of meer andere feitelijkheden

en/of door dreiging met geweld

en/of een of meer andere feitelijkhe(i)d(en)

en/of door afpersing

en/of door misleiding

en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht

en/of door misbruik van een kwetsbare positie

(sub 1)

heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, (telkens) met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer] , en/of

(sub 4)

die [slachtoffer] heeft gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) en/of enige handeling heeft ondernomen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten, en/of

(sub 6)

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van die [slachtoffer] , en/of

(sub 9)

die [slachtoffer] heeft gedwongen dan wel bewogen hem te bevoordelen uit de opbrengst van haar/hun seksuele handelingen met en/of voor een derde, en/of

terwijl een of meer van deze feiten zijn voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van geweld (lid 3 sub 3°) en/of

terwijl een of meer van deze feiten zwaar lichamelijk letsel, te weten (blijvende) brandplekken en/of littekens, ten gevolge heeft/hebben gehad (lid 4),

immers

- is verdachte een liefdesrelatie aangegaan met die [slachtoffer] en/of

- heeft verdachte woonruimte geregeld voor hemzelf en die [slachtoffer] en/of

- heeft verdachte die [slachtoffer] in huis opgesloten en/of die [slachtoffer] geen beschikking gegeven over een huissleutel en/of tegen die [slachtoffer] gezegd dat zij het huis niet mocht verlaten en/of

- heeft verdachte (veelvuldig en/of langdurig) filmopnamen en/of screenshots van die [slachtoffer] gemaakt en/of die [slachtoffer] ertoe gedwongen, althans van die [slachtoffer] verlangd dat zij zichzelf (veelvuldig en/of langdurig) filmde, zodat hij in de gaten kon houden wat zij deed en waar zij zich bevond (zowel tijdens de seksuele handelingen en/of chatgesprekken als daarbuiten) en/of

- heeft verdachte het paspoort en/of de zorgpas en/of de betaalpas(sen) van die [slachtoffer] afgenomen en/of bij zich gehouden en/of voorkomen dat die [slachtoffer] de beschikking had over haar paspoort en/of haar zorgpas en/of haar betaalpas(sen) en/of

- heeft verdachte bepaald of en zo ja wanneer die [slachtoffer] haar familie mocht zien en/of

- heeft verdachte die [slachtoffer] (aldus) sociaal geïsoleerd en/of die [slachtoffer] in een door verdachte gecontroleerde situatie gehouden en/of

- heeft verdachte die [slachtoffer] (aldus) in een van hem afhankelijke positie gebracht en/of gehouden en/of

- heeft verdachte die [slachtoffer] meerdere malen, althans eenmaal, op/tegen haar hoofd en/of haar lichaam geslagen met zijn vuist(en) en/of met (een) fles(sen) en/of met (een) honkbalknuppel(s) en/of

- heeft verdachte meerdere malen, althans eenmaal, (een) brandende sigaret(ten) en/of aansteker(s) op/tegen het gezicht en/of het lichaam en/of de huid van die [slachtoffer] gedrukt en/of gehouden en/of

- heeft verdachte die [slachtoffer] geïnstrueerd om zich in te schrijven op websites waarop betaalde webcamseks wordt aangeboden en/of seksattributen aangeschaft (van het geld van die [slachtoffer] ) en/of

- heeft verdachte die [slachtoffer] er (aldus) toe gedwongen/bewogen om tegen betaling seksuele handelingen te verrichten voor de webcam en/of seksuele chatgesprekken te voeren met anderen en/of

- is verdachte (telkens) aanwezig geweest bij en/of tijdens het verrichten van deze seksuele handelingen en/of het voeren van deze seksuele chatgesprekken en/of volgde verdachte deze seksuele handelingen en/of chatgesprekken via een videoverbinding en/of via screenshots en/of liet verdachte die [slachtoffer] de chatgesprekken aan hem voorlezen en/of

- instrueerde verdachte die [slachtoffer] tijdens deze seksuele handelingen en/of chatgesprekken en/of

- had verdachte de beschikking over de rekening waarop de betalingen voor deze seksuele diensten binnenkwamen en/of betaalde verdachte aankopen en/of rekeningen van deze rekening, terwijl die [slachtoffer] geen zelfstandige beschikking had over deze rekening.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Overweging met betrekking tot het bewijs

1. Feiten1

Op dinsdag 30 juni 2015, omstreeks 18.10 uur kreeg de politie een melding te gaan naar de

[adres] te [plaats] . Een vrouw was daar via het balkon naar de buren gevlucht. Zij zou in elkaar geslagen zijn door haar vriend. Omstreeks 18.15 uur waren de verbalisanten ter plaatse. Op de derde etage zagen de verbalisanten een man staan die aan het schreeuwen was. Deze man bleek later te zijn genaamd: [verdachte] (hierna: verdachte). Verbalisant zag dat er in de woning van verdachte een houten honkbalknuppel in de gang lag naast de deur en een tweede honkbalknuppel in de hoek van de woonkamer. Bij de buren werd de vriendin van verdachte aangetroffen. De vriendin bleek genaamd: [slachtoffer] (hierna: aangeefster).2 Aangeefster verklaarde tegenover de verbalisanten dat zij door verdachte werd gedwongen seksuele handelingen te verrichten voor de webcam voor geld. Zij moest van verdachte al haar dagelijkse bezigheden filmen. Verdachte keek deze beelden iedere dag terug of volgde ze direct. Hij had een laptop met filmpjes van aangeefster. Als aangeefster de afspraken niet deed, werd zij door verdachte mishandeld. Verbalisant zag dat aangeefster meerdere verwondingen had, waaronder littekens van brandwonden en snijwonden. Aangeefster verklaarde voorts dat zij uit angst over het hek naar het balkon van de buurvrouw was gesprongen.3

Aangeefster heeft vervolgens op 1 juli 2015 aangifte gedaan en nadien op verschillende data diverse nadere verklaringen afgelegd. Zij heeft - voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven - het volgende verklaard:

Aangifte 1 juli 2015: 4

 • -

  dat ze al vijf jaar een relatie heeft met verdachte en ongeveer een jaar samen met hem op de [adres] te [plaats] heeft gewoond.

 • -

  dat zij en verdachte op 30 juni 2015, omstreeks 17.45 uur, in de woning aanwezig waren. Ze kregen ruzie over een niet-ingevuld declaratieformulier en verdachte werd steeds bozer op haar.

 • -

  dat tussen het balkon en de deur een honkbalknuppel tegen de muur stond en dat aangeefster zag dat verdachte de honkbalknuppel pakte.

 • -

  dat aangeefster op dat moment ontzettend bang werd, omdat verdachte haar vaker heeft mishandeld. Zij hoorde verdachte zeggen dat hij haar iets aan ging doen. Zij zag dat hij de honkbalknuppel ophief en ze vreesde voor haar leven.

 • -

  dat aangeefster vervolgens het balkon is opgevlucht en vervolgens over het balkon is geklommen naar het balkon van haar buurvrouw.

 • -

  dat zij gemiddeld een keer per week geslagen werd.

 • -

  dat zij meerdere littekens heeft, onder andere op haar voorhoofd nadat verdachte een glazen fles tegen haar hoofd kapot had geslagen, en een forse brandwond onder haar linkeroog. Hier had verdachte een sigarettenpeuk uitgedrukt. Dat was recent gebeurd en aangeefster is hiervoor naar de huisarts geweest.

Nadere verklaring 1 juli 2015: 5

 • -

  dat verdachte vond dat aangeefster webcamwerk moest gaan doen en dat aangeefster dit deed omdat verdachte dat wou.

 • -

  dat ze liever ander werk had willen doen, maar dat verdachte tegen haar zei dat hij dan weg zou gaan, dat ze van hem hield en dat ze dacht dat het beter zou gaan als ze die dingen zou doen, die hij wilde.

 • -

  dat wanneer aangeefster dit niet deed verdachte boos werd en ging schelden en slaan. Verdachte sloeg met zijn hand, met flessen en met honkbalknuppels. Ook heeft hij aangeefster met een aansteker gebrand op haar onderbeen, gezicht, hals en achter haar oor.

De verbalisanten zagen diverse brandplekken op het linkeronderbeen, gelaat en de hals van aangeefster. Ook waren er wonden op haar rug en haar bovenbeen te zien. In de schaamstreek waren mes- en brandwonden zichtbaar en aan de linkerzijde onder haar oor een brandwond. Achter haar rechteroor zat een brandwond. De bovenlip van aangeefster was kapot en er was een stukje af van haar tand naast haar voortand. Aan de rechterzijde van haar voorhoofd zat een litteken.6

 • -

  dat ze het letsel heeft opgelopen vanaf het moment dat ze tijdens haar detentie in open kamp zat tot aan nu.

 • -

  dat verdachte haar die verwondingen onder meer toebracht als hij vond dat zij haar werk niet goed deed. Hij sloeg haar met flessen en knuppels. Ook hield hij brandende sigaretten en aanstekers tegen haar lichaam en heeft hij haar gestoken met een mes.

 • -

  dat aangeefster vanaf december 2014 geen sleutel meer had van de woning en dat verdachte wanneer hij wegging de deur op slot deed.

 • -

  dat verdachte altijd alle bankpasjes bij zich had.

 • -

  dat op de Packard Bell laptop het programma “Ispy” was geïnstalleerd. Verdachte kon met dat programma nakijken wat aangeefster had gedaan en had getypt.

 • -

  dat verdachte er later bij bleef wanneer aangeefster werkte. Als zij haar werk voor de webcam deed, zat verdachte naast haar. Soms zagen mensen hem dan ook. Heel af en toe deed hij ook mee en hadden verdachte en aangeefster seks voor de camera.

 • -

  dat aangeefster de websites Xmodels, Islife en Clubsense had bezocht. Ze deed de hele dag aan webcamseks, ook ‘s avonds tot ‘s ochtends. Ze had altijd twee laptops tegelijkertijd aan. Zij moest dan seksuele handelingen verrichten en soms had zij seks met verdachte. De camera was op haar lichaam en vagina gericht. Haar werknaam bij Xmodels was “ [naam] ”, bij Islife “ [naam] ” en bij Clubsense “ [naam] ”. Verdachte dacht mee over wat in de advertenties moest worden gezet.

 • -

  Aangeefster vond het niets dat ze dat werk moest doen. Ze deed het werk toch omdat het moest van verdachte.

 • -

  Verdachte heeft haar geslagen met een whiskyfles. Hier heeft ze nog een litteken van boven haar rechterwenkbrauw. Verdachte heeft haar met een wodkafles op het hoofd geslagen.

 • -

  dat er bloed van aangeefster lag op de tv in de woonkamer en op de muur achter de bank in de woonkamer.

 • -

  dat zij ongeveer 1200 tot 1400 euro per maand verdiende met webcamseks. Aangeefster moest van verdachte in een boekje opschrijven wat ze had verdiend.

 • -

  dat ze na haar detentie in oktober 2014 naar Hongarije was gegaan. Omdat aangeefster en verdachte zoveel ruzie hadden, is zij gevlucht en alleen gegaan. Ongeveer 2 à 3 weken daarna is verdachte haar op komen halen in Hongarije.

 • -

  dat aangeefster zelf niets deed met het door haar verdiende geld. Zij had niet het beheer over haar geld, dat deed verdachte.

 • -

  dat de condooms, de dildo en andere spullen voor de SM en webcam door verdachte werden betaald van de rekening van aangeefster.

Nadere verklaring d.d. 8 juli 2015: 7

 • -

  dat aangeefster buiten verdachte met niemand anders omging en dat zij van verdachte geen contact met haar moeder mocht hebben.

 • -

  dat zij nog wel skypecontact had met haar oma en opa, maar na april (het hof begrijpt: april 2015) niet meer, omdat ze toen zichtbare littekens in haar gezicht had of een blauw oog.

 • -

  dat haar begeleidster in de P.I. wel dingen vermoedde en telkens vroeg hoe aangeefster aan haar letsel kwam.

 • -

  dat aangeefster niet zelfstandig over haar bankpassen kon beschikken. Verdachte pinde van haar rekening en had haar passen altijd bij zich in een klein zwart tasje. In dat tasje zaten ook haar paspoort, het dierenpaspoort van haar hondje en haar zorgpas.

 • -

  dat de boodschappen van haar rekening werden betaald.

 • -

  dat verdachte aangeefster controleerde door de video’s te bekijken wat ze aan het doen was. Het computerprogramma Refrog maakte om de 30 seconden een screenshot van het beeldscherm.

 • -

  dat als zij geen webcamseks wilde doen, zij ruzie met verdachte kreeg. Verdachte schreeuwde dan en schold haar uit. Als ze het niet deed, ging hij haar slaan met allerlei voorwerpen. Hij brandde haar met een aansteker. Ze zat met opgetrokken benen op de bank en verdachte hield de aansteker bij haar been. Hij heeft zes keer een brandende aansteker tegen haar been gehouden. Dit deed hij achter elkaar.

Nadere verklaring d.d. 13 juli 2015: 8

 • -

  dat aangeefster minimaal 50 euro per dag moest verdienen van verdachte. Als zij dat bedrag niet haalde, kregen ze ruzie. Verdachte begon dan te slaan en schelden. Als aangeefster niet genoeg had verdiend, bleef zij doorwerken tot ze dit bedrag had verdiend.

 • -

  dat aangeefster niet alleen naar buiten mocht van verdachte.

Getuigenverklaringen

De buurvrouw van verdachte en aangeefster, de getuige [getuige 1] , heeft verklaard dat het haar opviel dat zij de buurvrouw nooit de woning zag verlaten of binnengaan. Op dinsdag 30 juni 2015, omstreeks 18.00 uur bevond zij zich in haar woning, samen met haar vriend [getuige 2] . Op een gegeven moment hoorde zij een harde klap, uit de richting van de buren, alsof er een deur hard werd dichtgeslagen. Vervolgens hoorde ze de balkondeur van de buren kraken en ze zag aangeefster vanuit het niets in haar woning staan. Zij zag dat aangeefster zeer wijd openstaande ogen had en dat ze een strak gespannen mond had. Zij zag tevens dat haar lichaam trilde. Zij hoorde dat aangeefster riep dat ze de deur dicht moest doen en de politie moest bellen, omdat verdachte een knuppel had en ze bang was dat verdachte haar dood wilde maken. Aangeefster liet de getuige diverse oude verwondingen en littekens zien en zij zei dat deze verwondingen door verdachte waren toegebracht.9 De getuige [getuige 2] was op dat moment in de woning van de buurvrouw en heeft verklaard dat aangeefster kennelijk in doodsangst verkeerde. Ze was trillerig en beverig en had tranen in haar ogen. Ze vertelde dat ze ruzie had gehad met verdachte over geld en rekeningen. De getuige zag dat aangeefster een grote, beurse plek had op haar been. 10

De penitentiair trajectbegeleidster van aangeefster, de getuige [getuige 3] , heeft verklaard dat zij van april/mei 2014 tot oktober 2014 aangeefster heeft begeleid. Gedurende deze periode heeft zij een aantal keren letsel waargenomen bij aangeefster. Aangeefster kwam een keer terug van weekendverlof en toen had ze onder meer een brandwond. Ze kwam steeds met letsel terug. Door de getuige werd waargenomen dat aangeefster brandwonden en verwondingen in haar nek en in haar gezicht had. 11

Verhoor verdachte op 9 juli 2015

Op de vraag of aangeefster gek op verdachte is, heeft verdachte verklaard dat het niet normaal is en dat hij nog nooit iemand heeft gehad die zo gek op hem is.12

Situatie balkon

De balkons van de woningen op de [adres] en de [adres] liggen naast elkaar. Tussen het balkon van [locatie 1] en [locatie 2] bevindt zich een afscheiding van ongeveer 30 cm breed die loopt van de grond van het balkon tot onder de dakrand van het flatgebouw. Tevens staat er op beide balkons een ijzeren balustrade. Om van [locatie 1] naar het balkon van flat [locatie 2] te springen dient eerst over de balustrade te worden geklommen, dit alles op een hoogte van ongeveer 9 meter. Het balkon is alleen op deze wijze te bereiken.13

Onderzoek auto

Gedurende het onderzoek aan de auto van verdachte werden meerdere goederen aangetroffen die van aangeefster waren, onder meer een bankpas in een portemonnee welke in het dashboardkastje lag, alsmede een zwart tasje met daarin onder andere een Rabo- en ABN Amro bankpas op naam van aangeefster, het paspoort van aangeefster, een Zilverenkruiszorgpas op naam van aangeefster en een paspoort voor gezelschapsdieren.14

Medische informatie

Met toestemming van aangeefster heeft de politie haar medische dossier opgevraagd bij haar huisarts.15 In de periode van 1 juli 2014 tot en met 12 mei 2015 heeft aangeefster zeventien keer haar huisarts bezocht onder andere voor:

 • -

  een gebroken middelvinger (1 juli 2014).

 • -

  rugklachten en een verbrande nek (16 juli 2014).

 • -

  een hoofdwond werd gehecht (28 april 2015).

 • -

  een brandplek onder haar linkeroog (12 mei 2015).

Op 2 juli 2015 heeft de politie de letsels van aangeefster gefotografeerd.16 Hierbij werden meerdere littekens aangetroffen op het gezicht, hoofd en lichaam van aangeefster.

Ten behoeve van het onderzoek heeft een forensisch arts van het NFI, dr. [naam] , onderzoek gedaan naar de aard en mogelijke oorzaken van letsels en littekens die op zijn vastgesteld en gefotografeerd bij aangeefster.17

Zijn bevindingen zijn onder meer dat voor de linkeroorschelp een huidperforatie zit (2), dat onder de linkeroorschelp een huidgebied zit met verstoord huidreliëf (3) dat onder de buitenooghoek een cirkelvormige rode verkleuring zit (4), dat onder de rechteroorschelp een ovaal, rood litteken zit van 1,3 x 0,8 cm (5), dat er boven de rechterwenkbrauw een streepvormig gebied zit van ongeveer 2,9 cm (6), dat op het rechterbovenooglid een huidlitteken zit van ongeveer 2 cm, dat in de bovenlip een litteken zit van ongeveer 1 cm (7) en dat aan de buitenzijde van het linkeronderbeen 6 parallel georiënteerde ovaalvormige laesies in het huidgebied van ongeveer 11 x 4,5 cm zichtbaar zijn (20).

Op het lichaam en het hoofd van aangeefster waren letsels en littekens van uitwendige inwerkingen van stomp botsend geweld in veelvoud aanwezig. Aan het hoofd werden zeven van die letsels of littekens waargenomen (onder meer nummers 2, 6 en 7). Ook littekens van brandwonden waren in meervoud aanwezig, aan het hoofd werden drie van die littekens waargenomen (nummers 3, 4 en 5) en op het lichaam ook verschillende waaronder op het linkeronderbeen (nummer 20). Hij concludeert dat de waargenomen littekens zeer wel verklaarbaar zijn door de geweldsinwerkingen zoals beschreven in het aangeleverde proces-verbaal.

Gedurende het sporenonderzoek in de woning van verdachte en aangeefster werden in de woonkamer bij de bank bloedspatten op de muur aangetroffen.18 Op de wand zat een bloedspattenpatroon en ook enkele vlekken achter de bank. De bloedspatten liepen zowel naar links als naar rechts weg. Gezien de vorm en positie van de bloedspatten waren deze afkomstig vanaf een plaats ongeveer in het midden van de bank. In de slaapkamer van de woning, aansluitend aan de woonkamer werden enkele bloedvlekken aangetroffen. De plekken waren aan de rechter- en linkerzijde van de deur, op het bovendeel van het bed en op de rechterdeur van de kledingkast.

Naar aanleiding van voornoemd onderzoek werd aan verbalisant [verbalisant] , technisch rechercheur, de vraag voorgelegd hoe een bloedspattenpatroon ontstaat.19 In zijn proces-verbaal sporenonderzoek relateert hij dat een bloedspattenpatroon normaliter ontstaat door een impact op een bebloed oppervlakte. Er moet een gebeurtenis zijn waarbij bloed vrijkomt. Bij geweldsdelicten is er meestal sprake van uitwendig botsend/stompend geweld op het lichaam waardoor een bloedende wond ontstaat. Bij een tweede impact op deze plaats wordt het bloed met kracht ‘weggeduwd’. Als de bloeddruppels tegen een oppervlakte aan komen ontstaat een bloedspattenpatroon. Er kan normaliter vanuit worden gegaan dat bloedspatten ontstaan bij een tweede (of daarop volgende) impact, omdat er bij een eerste klap/stomp geen bloed is om in te slaan en er dus geen bloed wordt weggeduwd. Uitzonderingen zijn mogelijk zoals bijvoorbeeld een slagaderlijke bloeding.

Hiervoor zag verbalisant in casu echter geen sporen of aanwijzingen.

Verdiensten/werktijden

Uit de transactiegegevens van de ABN AMRO Bank en de ING-bank van de rekeningen op

naam van aangeefster bleek dat door een drietal bedrijven periodiek geld werd overgemaakt op deze rekeningnummers. Het ging hierbij om de volgende bedrijven:

 1. Sensemakers BV, dit bedrijf is verantwoordelijk voor de webcamsekssite: club-sense.nl

 2. Virtual PC Services BV, dit bedrijf is verantwoordelijk voor de webcamsekssite: islive.nl

 3. Dagency SA, dit bedrijf is verantwoordelijk voor de webcamsekssite: xmodels.com.

In totaal werd door genoemde bedrijven € 10.776,80 overgemaakt op beide rekeningen over de periode 2 mei 2014 tot en met 7 juli 2015.20

Uit de verkregen opbrengstoverzichten van Virtuals PC Services blijkt dat aangeefster vanaf 22 februari 2014 diverse weekenden, dat zij regimair verlof had uit de penitentiaire inrichting, heeft gewerkt voor Virtuals PC Services BV. Op de opbrengstoverzichten is tevens te zien dat zij vanaf 22 oktober 2014 t/m 1 december 2014 niet gewerkt heeft voor Virtuals PC Services BV. Uit de verkregen informatie blijkt dat aangeefster:

a. in de maand december 2014: 5 dagen niet heeft gewerkt;

b. in de maand januari 2015: 1 dag niet heeft gewerkt;

c. in de maand februari 2015: 2 dagen niet heeft gewerkt;

d. in de maand maart 2015: alle dagen heeft gewerkt;

e. in de maand april 2015: 1 dag niet heeft gewerkt;

f. in de maand mei 2015: 11 dagen niet heeft gewerkt;

g. in de maand juni 2015: 4 dagen niet heeft gewerkt.21

Telefoonberichten en e-mails: 22

Op de inbeslaggenomen telefoon van verdachte, voorzien van het telefoonnummer **979, werden onder andere de volgende WhatsApp gesprekken met het nummer **581 aangetroffen. Uit onderzoek blijkt dat aangeefster gebruik heeft gemaakt van het nummer **581:

1 februari 2015, nummer **979 naar **581:“ik wil graag lief voor je zijn maar als ik je iets

vies betrap ohhh bb ik hoek jou en misschien weglopen van je zo ver mogelijk”; 23

3 maart 2015, nummer **979 naar **581: “alles wat je fout doet volgen me als slechte

herinneringen soms wil ik je echt slaaaaan maar ik wil dat niet meer doen je hebt me zo

taak teleurgesteld maar ik hou van je”; 24

23 maart 2015, nummer **581 naar **979: “Ik hou ook van jou baby en ik ga me echt

gedragen hoe jij het wil. Ik ga noooit meer fout maken in dit werk. Ik wil jou bewijzen dat ik

wel kan luisteren en gedragen zodat je trots op mij kan zijn dat betekend veel voor mij”; 25

28 maart 2015, nummer **581 naar **979: “Baby ik hou heeeeel veeeel van jou nooit

vergeten ook al ben ik een waardeloos dom wijf maar ik hou van je. En dat zou ik altijd

doen, zolang ik leef”; 26

28 maart 2015, nummer **979 naar **581: ”Nutteloos hoer ook die geilt op klanten en niet

meer aan geld denkt”; 27

16 april 2015, nummer **979 naar **581: “Lul niet en ga werken ok”;28

30 april 2015, nummer **979 naar **581: “Ik vind het niet erg als je geneukt wordt voor

geld maar ik hou er niet van als je achter mijn rug om contact zoekt”. 29

In het toestel werden diverse mails aangetroffen afkomstig van onder ander de sekssites

Kinky.nl, Girls4U.nl. clubsense.nl, sexjobs.nl en MongoCams, waarbij de mails gericht

waren aan aangeefster. Op deze sites werden advertenties aangetroffen waarin de

diensten van aangeefster werden aangeboden met daarbij foto’s waarop zij staat afgebeeld. Ook is te zien in de webhistorie van het toestel dat deze sekssites meerdere keren werden bezocht. In deze telefoon werd een e-mailaccount aangetroffen [emailadres]

In de inbox werd een e-mailbericht aangetroffen van dit emailaccount: “beste [slachtoffer] , Je foto is goedgekeurd. Met vriendelijke groet, Service Center Club Sense”.30

Op de inbeslaggenomen telefoon van aangeefster werd een mailwisseling tussen aangeefster en verdachte aangetroffen, daterend van 29 oktober 2014: 31

Mail from [emailadres] to [emailadres] d.d. 29 oktober 2014 om 10:27:46:

“…Ik ben niet in Nederland, en je kan ook niet naar me toe schat (..) Ik geloof dat je wil veranderen maar ik weet dat het niet gaat lukken (...) weetje nog dat ik je die keer heb laten zweren dat je me nika zou doen op je dochtertje. Een weetje nog wat je gedaan heb met aigaret. Ik geef je niet de achuld ervoormaar zulke dingen blijven voor altijd of die ene keer i in de kwuken wat je in me mond dewi. Het zijn dingen waar ik nacherries over heb en da tik wakker schrik. Ik had het graag gewild dat hetanders was echt geloofme, maar ik kan er niet op vertrpuwen datje me nopot mwer zal aanraken…”

Mail from [emailadres] to [emailadres] d.d. 29 oktober 2014 om 13:49:31:

“…ik vraag op onze liefde vergeef me en geef me een kans om met jou oud te worden en gun me die eene kans ik laat jou zien hoe ik me gedraagen…”

Computerdata

Op een in de woning van verdachte aangetroffen en inbeslaggenomen laptop, merk Packard Bell werden 43 filmpjes aangetroffen. De filmpjes bevatten beelden van een vrouw, die door verbalisanten werd herkend als aangeefster. De filmpjes waren gemaakt in de woning op de [adres] te [plaats] . De filmpjes bevatten ook beelden van een man, die door verbalisanten werd herkend als verdachte. Op de filmpjes is te zien en te horen dat aangeefster door middel van een mobiele telefoon telefoongesprekken aan het voeren is. Verbalisanten hoorden op de achtergrond vermoedelijk het stemgeluid van verdachte.

De politie heeft ten behoeve van het onderzoek enkele van deze filmpjes uitgewerkt: 32

Uitwerking filmpje 1, (30-06-2015 omstreeks 15:18 uur): 33

We zagen dat [slachtoffer] in de keuken stond af te wassen. Omstreeks 15.24.15 uur is [slachtoffer] klaar met de afwas. Verbalisanten zagen dat [slachtoffer] zich verplaatste van de keuken naar de woonkamer en de laptop meenam. Verbalisanten zag dat [slachtoffer] op de bank zat en dat op de salontafel een mobiele telefoon lag. Voerde een gesprek met een man. Geluid werd herkend als het vermoedelijk stemgeluid van [verdachte] .

F= [slachtoffer]

H = [verdachte]

H: Ja wat zei je?

F: Ik zei hoor je mij, want die dingen van slavending ging af, maar ik het nog niet geaccepteerd. Ik ging net zitten. Ik wist niet of ik jou eerst moest bellen of gewoon accepteren.

(...)

H: dat ding neemt toch op

F: Ja, ja maar ik wist niet zeker, eerst hadden we afgesproken dat ik het je altijd moest melden en ik wist op dit moment niet.

(..)

H: je moet doen toch (onverstaanbaar) dan kan ik terugkijken toch

Uitwerking filmpje 2, (30-06-2015 omstreeks 15:48 uur): 34

(...)

F: Kijk ik ben euh die slaaf aan het laten zuigen op een bierfles.

H: heu.

O: [slachtoffer] pakte mobiele telefoon van de salontafel

F: Ik ben die slaaf aan het laten zuigen op die bierfles. Hij zegt, ok meesteres mag ik een beetje meer van mijn meesteres zien?

H: oh van jou?

F:Ja dus dan doe moet ik gewoon het scherm omhoog doen toch gewoon

H: ja ja ja

F: Ok

O: verbalisanten zien dat [slachtoffer] het scherm van de laptop wat omhoog doet en begin te typen

(...)

F: Hij zegt, mag ik tot je borsten en de rest niet meesteres

H: zeker je borsten

F: Ja

H: Maar wat heb je aan dan?

F: Dat zwarte jurkje

H:: Ja euh laat je borsten zien dan

F: Jaja slaaf. Moet nog een beetje omhoog

H: Doe dan helemaal omhoog tot je kin. Of tot aan je gezicht dat maakt niet uit. Die meneer vraagt toch niet.

F: Nee ja dat is waar maar ik zie de scherm niet dat is het probleem toch omdat euh.

H: Laat die borsten zien gewoon maakt niet uit. Onverstaanbaar...

F: Ja ik ga zeggen lik meesteres de borsten slaaf.

H: Ja haal ze gewoon eruit... onverstaanbaar.

O: [slachtoffer] haalt met haar handen haar borsten uit haar jurkje

(...)

F: mag ik die gesprek wegdoen

H: nee

F: huh

H: Hallo

F: ja hoor je mij

H: nee

F: Ok nee is goed dan laat ik het staan, het is maar een vraag

O: verbalisanten zien dat [verdachte] bij de voordeur van de woning staat. Verbalisanten horen wederom op de achtergrond een geluid wat lijkt of er een slot wordt open- of dichtgedraaid.

[verdachte] en [slachtoffer] zijn nu beiden in de woonkamer.

F: opstaan? Naar je toe komen?

O: verbalisanten zien dat [slachtoffer] op de mobiele telefoon drukt, vermoedelijk verbreekt zij de verbinding. Verbalisanten zien dat [slachtoffer] naar [verdachte] toeloopt.

H: daar je is om… onverstaanbaar goed...

O: verbalisanten zien dat [slachtoffer] zich aan [verdachte] toont.

H: andere kant!

O: verbalisanten zien dat [slachtoffer] de jurk aan [verdachte] toont. Ze loopt door de woonkamer en er volgt een stukje onverstaanbare tekst.

F: onverstaanbaar… moet ik iets anders aan doen?

H: onverstaanbaar... het is wel mooi maar ik wil stuk been zien

(...)

O: verbalisanten zien dat [verdachte] op de bank gaat zitten en plaatsneemt achter de laptop en het beeldscherm.

H: onverstaanbaar

F: Het hele gesprek bedoel je.. gewoon naar boven scrollen.

O: [slachtoffer] helpt [verdachte] met de laptop.

Film 3 (18-06-2015 13-56-05): 35

[slachtoffer] zit op de bank. Ze houdt een doek voor haar gezicht ter hoogte van haar oog. Vermoedelijk koelt ze haar rechteroog. Op dit filmpje is te zien dat [slachtoffer] aan de rechterkant een blauw oog heeft.

Film 4 (18-06-2015 15-56-11): 36

[slachtoffer] verplaatst zich naar de douche en neemt de laptop mee. De laptop wordt door [slachtoffer] neergezet zodat zij tijdens het douchen in beeld is.

Film 5 (21-06-2015 21-09-41): 37

[slachtoffer] zit op de bank. Vermoedelijk wordt het linkeroog gekoeld. Op dit filmpje is te zien dat [slachtoffer] een blauw rechteroog heeft en een blauw linkeroog.

Film 7 (26-06-2015 13-28-49): 38

[verdachte] hangt een zwart tasje om zijn nek. Hij gooit een mobiele telefoon naar [slachtoffer] .

[slachtoffer] zegt: “ik bel jou”. [slachtoffer] verplaatst zich naar de keuken en neemt de laptop mee.

[slachtoffer] verplaatst zich naar de douche en neemt de laptop mee.

Op de in de woning van verdachte aangetroffen en inbeslaggenomen laptops, merk Hewlett

Packard39 en Toshiba40, werd het softwareprogramma Refrog Personal aangetroffen. Refrog is een softwareprogramma dat elke dertig seconden een screenshot neemt van het beeld dat op dat moment zichtbaar is op het beeldscherm. Op meerdere afbeeldingen waren de url’s van de websites xmodels en Islive te zien. Er zijn meerdere chats te zien tussen [naam] en anderen. De teksten op de afbeeldingen waren seksueel van aard. Aangeefster heeft verklaard dat zij die naam gebruikte bij haar webcamsekswerkzaamheden. Op meerdere afbeeldingen was te zien dat de vrouw, door de verbalisanten herkend als aangeefster, geheel ontkleed of schaars gekleed te zien was en seksuele handelingen met zichzelf uitvoerde. Op een afbeelding was te zien dat aangeefster onder haar oog een donkergrijze vlek had. Het betreffende screenshot is op 15 mei 2015 gemaakt.

2 Verweren van de verdediging

De verklaring van aangeefster is het belangrijkste bewijsmiddel ten aanzien van alle feiten. De aantoonbare leugens, de wisselende verklaringen over niet feitgerelateerde dingen, het gedraai over feiten waarvan aangeefster aangifte heeft gedaan, leugens over haar rol in de eerste de eerdere strafzaak maken dat de verdediging primair meent dat de verklaringen van aangeefster niet voor het bewijs gebruikt mogen worden, omdat deze onvoldoende betrouwbaar zijn. Meer subsidiair dient er zeer voorzichtig te worden opgesprongen te worden met gebruik van deze verklaringen voor het bewijs.

Ten aanzien van feit 1

De enkele verklaring van aangeefster is onvoldoende om tot wettig en overtuigend bewijs te komen. Haar verklaring vindt onvoldoende steun in overige bewijsmiddelen, zodat verdachte dient te worden vrijgesproken.

Ten aanzien van feit 3

Ten aanzien van de mishandelingen dient in ogenschouw te worden genomen dat er slechts één verklaring voorhanden is, de verklaring van aangeefster zelf en dat al het (steun)bewijs uit dezelfde bron komt, namelijk aangeefster. Haar verwondingen en littekens worden door aangeefster uitgelegd als veroorzaakt door verdachte. Verdachte stelt echter dat de verwondingen op andere wijze zijn toegebracht. Belangrijker nog is dat aangeefster over de verschillende incidenten waarbij kennelijk letsel is toegebracht vaag blijft in haar verklaringen. De deskundige [naam] die onderzoek heeft gedaan naar de verwondingen (littekens) en de mogelijke toedracht van de verwondingen is helder. Weliswaar zijn de littekens verklaarbaar door de door aangeefster beschreven geweldsinwerkingen, maar hij kan andere ontstaanskaders en andere ontstaansmomenten niet uitsluiten. Onduidelijk is voorts gebleven hoe oud de littekens zijn. Niet is uit te sluiten dat de verwondingen zijn ontstaan voordat verdachte en zij elkaar hebben leren kennen. De verklaring van aangeefster ten aanzien van de (zware) mishandelingen binnen de tenlastegelegde periode is onvoldoende tegen de achtergrond van de bepleite onbetrouwbaarheid van de verklaringen om tot wettig én overtuigend bewijs te komen voor (zware) mishandelingen zoals tenlastegelegd. Bovendien vindt de verklaring van aangeefster onvoldoende steun in overige bewijsmiddelen, nu het letsel niet concreet te herleiden is tot handelingen van verdachte. Verdachte dient dan ook te worden vrijgesproken ten aanzien van het onder 3a + 3b tenlastegelegde.

Ten aanzien van feit 4

Het gebruik van de verschillende dwangmiddelen (geweld, dreiging met geweld en andere

feitelijkheden), door verdachte wordt aangenomen op basis van de verklaringen van aangeefster. Van steunbewijs kan geen sprake zijn. Stellingen van aangeefster worden aangenomen op basis van omstandigheden waarvan niet kan worden gezegd dat deze omstandigheden de gehele periode hetzelfde waren. Het gaat hier telkens om aannames, niet om concrete bewijzen. Niet kan worden bewezen dat er sprake is van handelingen en dwangmiddelen als bedoeld in artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht. Er is geen sprake van een situatie van uitbuiting en dwang tot het verrichten van de webcamwerkzaamheden. Verdachte dient dan ook te worden vrijgesproken ten aanzien van het onder 4 tenlastegelegde.

3 Oordeel van het hof

Het hof stelt allereerst vast dat de advocaat-generaal heeft verklaard dat het hoger beroep zich niet richt tegen de vrijspraak ten aanzien van het tenlastegelegde onder feit 2 en ook niet tegen de vrijspraak ten aanzien van het tenlastegelegde onder 4, voor zover het artikel 237f, lid 1, sub 9 van het Wetboek van Strafrecht betreft.

Het hof is van oordeel dat het door verdachte gevoerde verweer strekkende tot vrijspraak van het onder 1, 3 en 4 tenlastegelegde wordt weersproken door de hiervoor weergegeven bewijsmiddelen.

Anders dan de verdediging ziet het hof geen reden om te twijfelen aan de door aangeefster afgelegde verklaringen. Evenals de rechtbank is het hof van oordeel dat de verklaringen van aangeefster op essentiële onderdelen consistent en gedetailleerd zijn, en worden ondersteund door andere bewijsmiddelen. Dat aangeefster in een eerdere strafzaak, waarbij zowel zij als verdachte als verdachten waren aangemerkt, anders heeft verklaard, doet af aan de betrouwbaarheid van haar verklaringen in de onderhavige strafzaak. Het hof heeft tevens acht geslagen op de verklaringen van de getuigen en de bevindingen van de op 30 juni 2015 ter plaatse aanwezige verbalisanten, de bevindingen ten aanzien van het geconstateerde letsel van aangeefster, de resultaten van het bloedspattenpatroononderzoek, de bevindingen ten aanzien van de WhatsApp- en emailberichten, de bevindingen met betrekking tot de inbeslaggenomen laptops en de bevindingen met betrekking tot de financiën en webcamsites.

Ten aanzien van feit 1

Het hof acht het onder 1 tenlastegelegde wettig en overtuigend bewezen en overweegt daartoe dat de verklaring van aangeefster steun vindt in het feit dat aangeefster de woning heeft verlaten door over de balustrade van het balkon van de woning naar het balkon van de buren te springen, de verklaring van de buren over het horen van een luide klap die afkomstig leek te zijn uit de woning van de buren, het aantreffen van aangeefster in hun woning en hun bevindingen over de gemoedstoestand van aangeefster op dat moment. Daarnaast vindt haar verklaring steun in het aantreffen van twee honkbalknuppels in de woning van verdachte.

Ten aanzien van feit 3

Ten aanzien van het onder 3 tenlastegelegde sluit het hof voor een groot deel aan bij hetgeen de rechtbank in haar vonnis heeft overwogen en neemt die overweging met enige aanpassingen over:

“… Aangeefster heeft diverse malen verklaard over de keren dat zij is mishandeld door verdachte en het daardoor ontstane letsel. Uit het medisch dossier is gebleken dat zij zich op meerdere momenten met letsel bij de huisarts heeft gemeld. Daarnaast zijn op 30 juni 2015 door verbalisanten verwondingen en letsel waargenomen. Hiervan zijn foto’s gemaakt en beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de aard en mogelijke oorzaak van de letsels zoals die zijn geconstateerd. Volgens letseldeskundige [naam] van het NFI zijn de waargenomen littekens zeer wel verklaarbaar door de geweldsinwerkingen, zoals omschreven door aangeefster. Ook uit diverse whatsapp-berichten en mailberichten blijkt dat er in de relatie sprake was van ernstig geweld. In dit kader wijst het hof nog specifiek op de mailwisseling tussen aangeefster en verdachte van 29 oktober 2014. Uit het proces-verbaal volgt dat aangeefster op dat moment in Hongarije bij haar grootouders verblijft en verdachte is dan in Nederland. Na een mail waarin aangeefster onder meer een incident met een sigaret aanhaalt en aangeeft dat zij geen pijn meer wil, ontkent verdachte dit incident niet in zijn daarop volgende mails en vraagt hij aangeefster in de volgende mails om vergeving en belooft hij beterschap.

Het hof overweegt dat het op een lichaam houden van een brandende aansteker of sigaret in beginsel kan worden aangemerkt als een handeling die zwaar lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben. Uit het NFI-rapport van letseldeskundige [naam] blijkt dat er meerdere littekens van brandwonden aan het hoofd en het onderbeen van aangeefster zijn geconstateerd. Nu het gaat om meerdere, zichtbaar ontsierende littekens op haar onderbeen, in het gelaat en onder de linker en rechter oorschelp van aangeefster, waardeert het hof dit letsel als zwaar lichamelijk letsel.

Voor zover door de verdediging is betoogd dat onduidelijk is gebleven hoe oud de littekens waren en dat niet uit te sluiten is dat de verwondingen zijn ontstaan voordat verdachte en aangeefster elkaar hebben leren kennen, merkt het hof dat dit wordt weersproken door de verklaring van aangeefster, welke verklaring bevestiging vindt in de verklaring van getuige [getuige 3] , die immers heeft verklaard dat aangeefster vaak nieuw letsel had wanneer zij terugkwam van het weekendverlof, alsmede in het overzicht medisch journaal betreffende aangeefster van haar huisarts.

Ten aanzien van feit 4

1. Geweld/dreiging met geweld

Uit de verklaringen van aangeefster volgt dat verdachte haar heeft gedwongen, dan wel bewogen om webcamsekswerkzaamheden te verrichten. Hij gebruikte geweld als ze niet wilde werken of als ze te weinig verdiende. De verklaring van aangeefster dat verdachte geweld tegen haar gebruikte, vindt bevestiging in ander bewijsmateriaal. Uit haar verklaringen is gebleken dat als aangeefster geen webcamseks wilde verrichten, zij ruzie kreeg met verdachte en hij daarbij geweld toepaste. Datzelfde gold als zij minder dan € 50,- per dag verdiende.

Het hof is, evenals de rechtbank, van oordeel dat er blijkens de bewijsmiddelen veelvuldig sprake was van geweld in de richting van aangeefster als zij geen webcamseks-werkzaamheden wilde verrichten of onvoldoende geld had verdiend. Niet alleen uit haar verklaringen, maar ook uit haar e-mailberichten aan verdachte daterend van oktober 2014, blijkt dat er sprake was van (dreiging met) geweld en dat aangeefster erg bang was voor verdachte.

2. Misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, misbruik van een kwetsbare positie en andere feitelijkheden

Verdachte had een relatie met aangeefster. Hij heeft verklaard dat hij nog nooit iemand heeft gehad die zo gek op hem was. Aangeefster heeft verklaard dat zij van verdachte hield. Zij heeft verklaard dat zij dingen deed die hij wilde in de hoop dat het dan beter zou gaan.

Aangeefster heeft verklaard dat zij vanaf december 2014 niet meer beschikte over een sleutel van de voordeur van de woning en dat verdachte als hij weg ging, de deur van de woning op slot draaide. Verdachte had haar daarnaast verboden om alleen de woning te verlaten. Deze verklaring vindt steun in de verklaring van de buurvrouw van aangeefster, inhoudende dat het haar opviel dat zij de buurvrouw zelden zag, en dan alleen samen met verdachte. Voorts vindt deze verklaring steun in het feit dat aangeefster na de bedreiging op 30 juni 2015 niet door de voordeur is weggevlucht, maar via het balkon. Dit balkon is gelegen op 9 meter hoogte en aangeefster heeft om dit balkon te bereiken eerst over de balustrade moeten klimmen.

Aangeefster heeft verklaard dat zij niet de beschikking had over haar bankpassen en haar paspoort. Verdachte zou deze bankpassen en het paspoort onder zich houden. In een zwart tasje van verdachte, aangetroffen in zijn auto, zijn het paspoort en zorgpassen van aangeefster aangetroffen. De bankpassen van aangeefster zijn eveneens in de auto van verdachte aangetroffen.

Uit de verklaring van aangeefster blijkt dat verdachte haar permanent controleerde en continu toezicht hield op haar. Ook bemoeide hij zich actief met de uitvoering van haar webcamwerkzaamheden. Verdachte deed dit onder meer door middel van het meekijken op de computers, het maken van screenshots om de 30 seconden met behulp van het programma Refrog Personal en het hebben van een constante telefoonverbinding.

De verklaring van aangeefster wordt bevestigd door de aangetroffen filmopnamen op haar laptops, op welke filmopnamen niet alleen de webcamwerkzaamheden te zien zijn, maar ook haar dagelijkse bezigheden zoals afwassen en douchen. Op de laptops is het programma Refrog (en daarmee honderden afbeeldingen van aangeefster) aangetroffen. Uit de uitgeschreven conversaties die zij met verdachte heeft blijkt verder dat zij haar werkzaamheden aan verdachte voorlegt en aan hem toestemming vraagt.

3. Uitbuiting en het profiteren hiervan

Gelet op de wijze waarop aangeefster gedwongen en bewogen werd door verdachte om webcamsekswerkzaamheden te verrichten, is sprake van uitbuiting. Verdachte bepaalde wat er gebeurde met het door aangeefster verdiende geld. Onder meer werden hier de boodschappen (ook voor verdachte) van betaald. Derhalve heeft verdachte voordeel getrokken uit die uitbuiting.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel -ook in onderdelen- slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 1, 3 en 4 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

1:
hij op of omstreeks 30 juni 2015 te [plaats] , althans in het arrondissement Midden-Nederland, [slachtoffer] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft/ is verdachte opzettelijk dreigend

- een honkbalknuppel gepakt en/ of opgeheven en/ of getoond aan die [slachtoffer] en/ of

- met een honkbalknuppel in de richting van die [slachtoffer] gelopen en/of

- met een honkbalknuppel een ruit ingeslagen, terwijl die [slachtoffer] zich dichtbij die ruit bevond en/of

- tegen die [slachtoffer] gezegd dat hij haar iets aan zou doen, althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

2:

hij op of omstreeks 30 juni 2015 te [plaats] , althans in het arrondissement Midden-Nederland, opzettelijk en wederrechtelijk (in een woning gelegen aan de [adres] ) een ruit en/of een deur, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer] en/of Stichting De Alliantie, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, heeft vernield en / of beschadigd en / of onbruikbaar gemaakt, door toen aldaar opzettelijk en wederrechtelijk (met kracht) met een honkbalknuppel tegen die ruit en/of deur te slaan;

3:
a.

primair

hij meerdere malen , althans eenmaal, in of omstreeks de periode van 1 februari 2014 tot en met 30 juni 2015 te [plaats] , althans in het arrondissement Midden-Nederland, in elk geval in Nederland, (telkens) aan [slachtoffer] opzettelijk zwaar lichamelijk letsel (te weten (blijvende) brandplekken en/ of littekens), heeft toegebracht, door (telkens) opzettelijk (een) brandende sigaretten en/ of aansteker(s) tegen het gezicht en/of het lichaam en/of de huid van voornoemde [slachtoffer] te drukken en/of te houden;

b. hij meerdere malen, althans eenmaal , in of omstreeks de periode van 1 juni 2014 tot en met 30 juni 2015 te [plaats] , althans in het arrondissement Midden-Nederland, in elk geval in Nederland, (telkens) opzettelijk [slachtoffer] heeft mishandeld, door ( telkens )

- met zijn vuisten en/ of met een fles en/of met een honkbalknuppel op/tegen het hoofd en/of het lichaam van die [slachtoffer] te slaan, ten gevolge waarvan die [slachtoffer] pijn en/ of letsel heeft ondervonden;

4:
hij meerdere malen, althans eenmaal , in of omstreeks de periode van 1 februari 2014 tot en met 30 juni 2015 te [plaats] , in elk geval in Nederland,

(telkens) een persoon, genaamd [slachtoffer]

door dwang

en/ of geweld

en/ of een of meer andere feitelijkheden

en/ of door dreiging met geweld

en/of een of meer andere feitelijkhe(i)d(en)

en/of door afpersing

en/of door misleiding

en/ of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht

en /of door misbruik van een kwetsbare positie

(sub 1)

heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen,

(telkens) met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer] , en/of

(sub 4)

die [slachtoffer] heeft gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) en /of enige handeling heeft ondernomen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten, en/of

(sub 6)

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van die [slachtoffer] , en / of

(sub 9)

die [slachtoffer] heeft gedwongen dan wel bewogen hem te bevoordelen uit de opbrengst van haar/hun seksuele handelingen met en/of voor een derde, en/of

terwijl een of meer van deze feiten zijn voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van geweld (lid 3 sub 3°) en/ of

terwijl een of meer van deze feiten zwaar lichamelijk letsel, te weten (blijvende) brandplekken en/ of littekens, ten gevolge heeft /hebben gehad (lid 4),

immers

- is verdachte een liefdesrelatie aangegaan met die [slachtoffer] en/of

- heeft verdachte woonruimte geregeld voor hemzelf en die [slachtoffer] en/of

- heeft verdachte die [slachtoffer] in huis opgesloten en/ of die [slachtoffer] geen beschikking gegeven over een huissleutel en/ of tegen die [slachtoffer] gezegd dat zij het huis niet mocht verlaten en/ of

- heeft verdachte (veelvuldig en/ of langdurig) filmopnamen en/ of screenshots van die [slachtoffer] gemaakt en/ of die [slachtoffer] ertoe gedwongen, althans van die [slachtoffer] verlangd dat zij zichzelf (veelvuldig en/ of langdurig) filmde, zodat hij in de gaten kon houden wat zij deed en waar zij zich bevond (zowel tijdens de seksuele handelingen en/ of chatgesprekken als daarbuiten) en/ of

- heeft verdachte het paspoort en/ of de zorgpas en/ of de betaalpas(sen ) van die [slachtoffer] afgenomen en/ of bij zich gehouden en/ of voorkomen dat die [slachtoffer] de beschikking had over haar paspoort en/ of haar zorgpas en/ of haar betaalpas(sen ) en/ of

- heeft verdachte bepaald of en zo ja wanneer die [slachtoffer] haar familie mocht zien en/ of

- heeft verdachte die [slachtoffer] (aldus) sociaal geïsoleerd en/ of die [slachtoffer] in een door verdachte gecontroleerde situatie gehouden en/ of

- heeft verdachte die [slachtoffer] (aldus) in een van hem afhankelijke positie gebracht en/ of gehouden en/ of

- heeft verdachte die [slachtoffer] meerdere malen, althans eenmaal , op/tegen haar hoofd en/of haar lichaam geslagen met zijn vuist(en) en/ of met (een) fles(sen) en/of met ( een ) honkbalknuppel (s) en/ of

- heeft verdachte meerdere malen, althans eenmaal , (een) brandende sigaret(ten) en /of aansteker(s) op/tegen het gezicht en/of het lichaam en/of de huid van die [slachtoffer] gedrukt en/of gehouden en/ of

- heeft verdachte die [slachtoffer] geïnstrueerd om zich in te schrijven op websites waarop betaalde webcamseks wordt aangeboden en/ of seksattributen aangeschaft (van het geld van die [slachtoffer] ) en/ of

- heeft verdachte die [slachtoffer] er (aldus) toe gedwongen/bewogen om tegen betaling seksuele handelingen te verrichten voor de webcam en/ of seksuele chatgesprekken te voeren met anderen en/ of

- is verdachte ( telkens ) aanwezig geweest bij en/ of tijdens het verrichten van deze seksuele handelingen en/ of het voeren van deze seksuele chatgesprekken en/ of volgde verdachte deze seksuele handelingen en/ of chatgesprekken via een videoverbinding en/ of via screenshots en/ of liet verdachte die [slachtoffer] de chatgesprekken aan hem voorlezen en/ of

- instrueerde verdachte die [slachtoffer] tijdens deze seksuele handelingen en/ of chatgesprekken en/ of

- had verdachte de beschikking over de rekening waarop de betalingen voor deze seksuele diensten binnenkwamen en/ of betaalde verdachte aankopen en/ of rekeningen van deze rekening, terwijl die [slachtoffer] geen zelfstandige beschikking had over deze rekening.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het onder 1 bewezen verklaarde levert op:

bedreiging met zware mishandeling.

Het onder 3a bewezen verklaarde levert op:

zware mishandeling.

Het onder 3b bewezen verklaarde levert op:

mishandeling, meermalen gepleegd.

Het onder 4 bewezen verklaarde levert op:

Mensenhandel meermalen gepleegd, terwijl de feiten zijn voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld en terwijl de feiten zwaar lichamelijk letsel ten gevolge hebben.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De officier van justitie heeft geëist dat aan verdachte een gevangenisstraf van zes jaren wordt opgelegd.

De rechtbank heeft de verdachte ter zake van de feiten 1, 3 en 4 veroordeeld tot dertig maanden gevangenisstraf.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat aan verdachte ter zake van de feiten 1, 3 en 4 een gevangenisstraf van zes jaren wordt opgelegd.

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Het rechtelijke oriëntatiepunt voor het toebrengen van middelzwaar lichamelijk letsel met een wapen, zonder dat sprake is van relevante recidive, is zeven maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Het hof stelt vast dat volgens een Uittreksel Justitiële documentatie van 3 januari 2017 verdachte reeds eerder onherroepelijk is veroordeeld voor mishandeling en dat daarvoor (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf is opgelegd.

Bij het bepalen van de straf voor mensenhandel gaat het hof uit van de strafdoeleinden, te weten de vergelding, speciale en generale preventie.

In verband met die strafdoeleinden acht het hof voor strafoplegging in mensenhandel in het algemeen de volgende omstandigheden van belang:

- de periode waarin sprake is geweest van uitbuiting;

- het aantal slachtoffers dat is uitgebuit;

- de omstandigheid dat sprake is van een georganiseerd verband;

- de wijze (zoals de mate van geweld) waarop het slachtoffer is gedwongen/bewogen de prostitutiewerkzaamheden te doen;

- de leeftijd en/of kwetsbaarheid van het slachtoffer;

- het aantal dagen per week en het aantal uren per dag waarop er gewerkt moest worden;

- de werkzaamheden die verricht moesten worden;

- de werkomstandigheden (werken op straat of binnen, werken tijdens ziekte en zwangerschap, zonder condoom);

- de hoeveelheid geld die werd afgedragen;

- het percentage van de verdiensten dat moest worden afgedragen;

- overige omstandigheden zoals gedwongen abortus, tatoeages en borstvergrotingen;

- de rol van verdachte met betrekking tot die uitbuiting (vervulde hij een kernrol of was hij ‘slechts’ faciliterend);

- de houding van de verdachte (heeft hij inzicht getoond in het kwalijke van zijn gedrag);

- relevante recidive.

Verdachte heeft in 2014/2015 gedurende een periode van ruim een jaar aangeefster uitgebuit. Verdachte heeft aangeefster in die periode gedwongen om webcamseks-werkzaamheden te verrichten en haar vrijwel van de buitenwereld afgesneden door haar in de woning op te sluiten. Aangeefster werkte nagenoeg dagelijks en moest minimaal € 50,- per dag verdienen. Hierbij heeft verdachte geweld tegen aangeefster gebruikt, ten gevolge waarvan zij zwaar lichamelijk letsel heeft opgelopen. Door haar bankpassen in te nemen, heeft verdachte bovendien beschikking gekregen over het door aangeefster verdiende geld, en dus geprofiteerd van haar inkomen.

Mensenhandel is een ernstig strafbaar feit waarbij op ernstige wijze inbreuk wordt gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van de slachtoffers. Het hof rekent het verdachte aan dat hij ‘zijn vriendin’ op zodanige vergaande wijze heeft uitgebuit dat gesteld kan worden dat hij haar als soort van slaaf heeft gehouden. Verdachte heeft een groot deel van het hem tenlastegelegde ontkend en dus geen blijk gegeven van inzicht in het kwalijke van zijn gedrag. De bewezenverklaarde feiten werden zelfs gepleegd terwijl verdachte voorwaardelijk in vrijheid was gesteld na een eerdere veroordeling wegens - onder meer- mensenhandel. Anders dan de rechtbank acht het hof de omstandigheid dat aangeefster enkel webcamsekswerkzaamheden verrichtte niet strafmatigend. Het is immers een feit van algemene bekendheid dat dergelijke beelden mogelijk langdurig op internet terug te vinden zijn.

Vanwege de langdurige inbreuk op de autonomie van het slachtoffer, de bedreiging en de ernstige mishandelingen, acht het hof de door de rechtbank opgelegde straf geen recht doen aan de ernst van de feiten. Vanwege de ernst van de bewezenverklaarde feiten en de persoon van de verdachte, de speciale en generale preventie, acht het hof een langdurige gevangenisstraf van na te melden duur op zijn plaats.

Beslag

Het onder 1, 3, 4 tenlastegelegde en bewezenverklaarde is begaan met betrekking tot de hierna te noemen inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen. Zij behoren de verdachte toe. Zij zullen daarom worden verbeurdverklaard.

Het hof heeft hierbij rekening gehouden met de draagkracht van verdachte.

De overige goederen zullen aan de verdachte en de rechthebbende worden teruggegeven.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 33.531,02. Ter terechtzitting in eerste aanleg heeft de benadeelde partij de vordering verlaagd naar € 33.486,02. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen tot een bedrag van € 4.000,-. De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep primair opnieuw gevoegd voor het bedrag van haar oorspronkelijke vordering. Subsidiair heeft de raadsvrouw van de benadeelde partij bepleit om de immateriële schade te bepalen op € 10.000,- en de kostenpost betreffende de gederfde inkomsten op € 5.388,40.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het onder 1, 3 en 4 bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden tot na te melden bedrag. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering tot dat bedrag zal worden toegewezen.

Wat betreft de kostenpost betreffende het eigen risico zorgverzekering (€ 272,11) is het hof van oordeel dat onvoldoende gebleken is dat deze kostenpost een rechtstreeks gevolg is van de hiervoor bewezenverklaarde feiten, zodat de benadeelde partij in haar vordering in zoverre niet-ontvankelijk dient te worden verklaard.

Voor het overige is het hof van oordeel dat behandeling van de vordering een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert. In zoverre kan de benadeelde partij daarom thans in haar vordering niet worden ontvangen en kan zij haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.

Vordering herroeping voorwaardelijke invrijheidstelling

De veroordeelde is bij vonnis van de rechtbank Amsterdam onder parketnummer 13/708141-12 veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden, met aftrek van voorarrest.

De veroordeelde is in die zaak op 23 mei 2014 voorwaardelijk in vrijheid gesteld, onder (onder meer) de algemene voorwaarde dat hij zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit.

De officier van justitie heeft op een vordering tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling ingediend bij de rechtbank. Deze vordering strekt tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling in verband met de tenlastegelegde feiten.

In hoger beroep is komen vast te staan, dat de verdachte de genoemde algemene voorwaarde niet heeft nageleefd. De verdachte heeft immers de in de onderhavige strafzaak bewezenverklaarde feiten begaan terwijl de hiervoor bedoelde proeftijd nog niet was verstreken.

De vordering van het openbaar ministerie tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling is derhalve gegrond. Het hof zal deze vordering daarom toewijzen en gelasten dat het gedeelte van de vrijheidsstraf dat als gevolg van de toepassing van de regeling van voorwaardelijke invrijheidstelling niet ten uitvoer is gelegd, alsnog geheel moet worden ondergaan.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 24, 33, 33a, 36f, 57, 273f, 285, 300 en 302 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 2 ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1, 3 en 4 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1, 3 en 4 bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 5 (vijf) jaren en 6 (zes) maanden.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Verklaart verbeurd de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

- een computerkast

- een beeldscherm van een computer

- een tweetal honkbalknuppels

- een notebook (laptop) van het merk Toshiba

- twee telefoons.

Gelast de teruggave aan de verdachte van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

- een geldbedrag van € 155,- (papiergeld)

- een geldbedrag van € 11,05 (munten)

- een usb-stick

- een tweetal bankpassen

- een GWK-pasje

- een computerspel.

Gelast de teruggave aan [slachtoffer] van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

- een notebook (laptop) van het merk Hewlett-Packard

- een notebook (laptop) van het merk Packard-Bell.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [slachtoffer] ter zake van het onder 1, 3 en 4 bewezen verklaarde tot het bedrag van € 12.903,31 (twaalfduizend negenhonderdendrie euro en eenendertig cent) bestaande € 5.403,31 (vijfduizend vierhonderdendrie euro en eenendertig cent) materiële schade en € 7.500,00 (zevenduizend vijfhonderd euro) immateriële schade en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Verklaart de benadeelde partij in de vordering voor het overige niet-ontvankelijk en bepaalt dat de benadeelde partij in zoverre de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

Bepaalt dat voormeld toegewezen bedrag aan materiële schadevergoeding vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 30 juni 2015 tot aan de dag der algehele voldoening.

Bepaalt dat voormeld toegewezen bedrag aan immateriële schadevergoeding vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 30 juni 2015 tot aan de dag der algehele voldoening.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [slachtoffer] , ter zake van het onder 1, 3, 4 bewezen verklaarde een bedrag te betalen van € 12.903,31 (twaalfduizend negenhonderdendrie euro en eenendertig cent) bestaande uit € 5.403,31 (vijfduizend vierhonderdendrie euro en eenendertig cent) materiële schade en € 7.500,00 (zevenduizend vijfhonderd euro) immateriële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 99 (negenennegentig) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat voormelde betalingsverplichting ter zake van de materiële schade vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 30 juni 2015 tot aan de dag der algehele voldoening.

Bepaalt dat voormelde betalingsverplichting ter zake van de immateriële schade vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 30 juni 2015 tot aan de dag der algehele voldoening.

Bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat daarmee de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Vordering herroeping voorwaardelijke invrijheidstelling

Wijst de vordering tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling toe en gelast dat het gedeelte van de bij vonnis van rechtbank Amsterdam van 2 mei 2013 onder parketnummer 13/708141-12 opgelegde vrijheidsstraf dat als gevolg van de toepassing van de regeling van voorwaardelijke invrijheidstelling niet ten uitvoer is gelegd, alsnog geheel wordt ondergaan.

Aldus gewezen door

mr. J.D. den Hartog, voorzitter,

mr. M. Keppels en mr. M.E. van Wees, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. C.M.M. van der Waerden, griffier,

en op 14 februari 2017 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

1 Voor zover niet anders vernield, wordt in de hierna volgende voetnoten telkens verwezen naar bewijsmiddelen die zich in het aan deze zaak ten grondslag liggende dossier, dossiernummer 20152007343, onderzoek Struisvogel, bevinden, volgens de in dat dossier toegepaste nummering. Tenzij anders vermeld, gaat het daarbij om processen-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren

2 Proces-verbaal van bevindingen van verbalisanten [verbalisant] en [verbalisant] , p. 296 e.v..

3 Proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant] , p. 300.

4 Proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer] , p. 166 e.v.

5 Proces-verbaal van verhoor van [slachtoffer] , p. 170 e.v.

6 Idem, p. 174.

7 Proces-verbaal van verhoor van [slachtoffer] , p. 192 e.v.

8 Proces-verbaal van verhoor van [slachtoffer] , p. 214 e.v.

9 Proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 1] , p. 266 e.v.

10 Proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 2] , p. 271 e.v.

11 Proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 3] , p. 276 e.v.

12 Proces-verbaal van verhoor van verdachte, p. 55.

13 Proces-verbaal van bevindingen van verbalisanten [verbalisant] en [verbalisant] , p. 324.

14 Proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant] , p. 318 e.v.

15 Proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant] , p. 465, met daarbij als bijlage gevoegd een overzicht medisch journaal betreffende [slachtoffer] , p. 466 e.v.

16 Proces-verbaal letselfotografie opgemaakt door verbalisanten [verbalisant] en [verbalisant] , p. 490 e.v.

17 Rapport NFI d.d. 9 juli 2015, opgemaakt door [naam] , forensisch arts KNMG, p. 485 e.v.

18 Proces-verbaal sporenonderzoek van verbalisant [verbalisant] , p. 517 e.v.

19 Proces-verbaal sporenonderzoek van verbalisant [verbalisant] , p. 526.

20 Proces-verbaal financieel onderzoek van verbalisant [verbalisant] , p. 538 e.v.

21 Proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant] , p. 365 e.v.

22 Proces-verbaal van bevindingen “LG-E610- [verdachte] ” opgemaakt door verbalisant [verbalisant] , p. 650 e.v.

23 Idem, p. 665.

24 Idem, p. 667.

25 Idem, p. 670.

26 Idem, p. 671.

27 Idem.

28 Idem, p. 677.

29 Idem, p. 678

30 Proces-verbaal van bevindingen “LG-E610- [verdachte] ” opgemaakt door verbalisant [verbalisant] , p. 650 e.v.

31 Proces-verbaal van bevindingen “LG-H420” opgemaakt door verbalisant [verbalisant] , p. 787 e.v., bijlage 10, p. 799-800.

32 Proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt door verbalisanten [verbalisant] en [verbalisant] , p. 804 e.v.

33 Idem, p. 806.

34 Idem, p. 807.

35 Idem, p. 810.

36 Idem.

37 Idem.

38 Idem.

39 Proces-verbaal van bevindingen betreffende de inbeslaggenomen laptop Hewlett-Packard, opgemaakt door verbalisant [verbalisant] , p. 816 e.v.

40 Proces-verbaal van bevindingen betreffende de inbeslaggenomen laptop Toshiba, opgemaakt door verbalisant [verbalisant] , p. 822 e.v.